Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Studentliv - Regnskapskurs for små foreninger - Modul 1 1 Velkommen til Regnskapskurs for små foreninger.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Studentliv - Regnskapskurs for små foreninger - Modul 1 1 Velkommen til Regnskapskurs for små foreninger."— Utskrift av presentasjonen:

1 Studentliv - Regnskapskurs for små foreninger - Modul 1 1 Velkommen til Regnskapskurs for små foreninger

2 Studentliv - Regnskapskurs for små foreninger - Modul 1 2 Innhold i kurset Hva er regnskap? Debet / Kredit Kontoplan Budsjett Oppbygning av regnskap Resultatregnskap Kontering og bilagsføring Regnskapsrutiner Ansvar og oppgaver som økonomiansvarlig Skjema Datatips Litteraturtips Ord og uttrykk Kontaktinfo

3 Studentliv - Regnskapskurs for små foreninger - Modul 1 3 Gruppearbeid

4 Studentliv - Regnskapskurs for små foreninger - Modul 1 4 Hva er regnskap? Definisjon: Registrering Vurdering Kommunikasjon Beslutninger Økonomiske ressurser Evaluering

5 Studentliv - Regnskapskurs for små foreninger - Modul 1 5 Hva er regnskap? Redegjørelse for inntekter og kostnader Utfyllende og godkjent dokumentasjon Regnskapsloven Avbilde økonomiske handlinger Bedriftens historie

6 Studentliv - Regnskapskurs for små foreninger - Modul 1 6 Formål Registrere økonomiske transaksjoner Fortelle hvordan resultatet er per gitt dato Oversikt til enhver tid Dokumentasjon

7 Studentliv - Regnskapskurs for små foreninger - Modul 1 7 Metode Dobbelt bokholderi: ethvert beløp skal registreres både til debet (inn) og kredit (ut) Registrerer bevegelser i likviditeten og inntekter / kostnader på samme tid Grunnlag for kontroll av økonomisk informasjon

8 Studentliv - Regnskapskurs for små foreninger - Modul 1 8 Debet / Kredit Det regnskapssystemet vi benytter i Norge kalles dobbelt bokholderisystem Dette betyr: Hver hendelse (transaksjon) registreres på to konti – en i debet og en i kredit

9 Studentliv - Regnskapskurs for små foreninger - Modul 1 9 Debet / Kredit Debet Inn rikere Pluss økning Kredit Ut fattigere Minus Reduksjon

10 Studentliv - Regnskapskurs for små foreninger - Modul 1 10 Brukere Det er viktig å gjøre seg opp en mening om hvem som er interessentene til budsjettet og regnskapet. Skille mellom interne og eksterne brukere: Interne - medlemmer av foreningen Eksterne - Kulturstyret

11 Studentliv - Regnskapskurs for små foreninger - Modul 1 11 Kontoplan Grunnmur i regnskapet Oversikt over hvilke forskjellige poster man benytter seg av i regnskapene Logiske og hensiktsmessige grupper Kontokodeklasser, kontokodegrupper og kontokode Norsk Standardiseringsforbunds’ NS 4102

12 Studentliv - Regnskapskurs for små foreninger - Modul 1 12 Kontokodeklasser 1. Eiendeler 2. Egenkapital og gjeld 3. Driftsinntekter 4. Varekostnader 5. Lønnskostnader 6.-7. Andre driftskostnader 8. Øvrige inntekter og kostnader

13 Studentliv - Regnskapskurs for små foreninger - Modul 1 13 Oversikt kontoplan

14 Studentliv - Regnskapskurs for små foreninger - Modul 1 14 Kontoplan Norsk Standard NS- 4102 1510 Kundefordringer 1910 Kontantkasse 1930 Bankkonto 2000 Egenkapital 2400 Gjeld 3000 Salgsinntekter 3100 Medlemskontingent 3200 Billettinntekter 3400 Støtte / sponsor 3900 Annen inntekt 4000 Varekjøp 6500 Leiekostnader 6700 Arrangementskostnader 6780 Vakthold 6790 Honorarer 6800 Kontorrekvisita 6900 Telefon / porto 7100 Reisekostnad 7300 PR-kostnader 7350 Representasjon 8000 Renteinntekter 8100 Rentekostnader 8150 Bankgebyrer 8400 Ekstraordinær inntekt 8500 Ekstraordinær kostnad

15 Studentliv - Regnskapskurs for små foreninger - Modul 1 15 Kontoplanøvelse Oppgave: Sett opp en kontoplan for din forening Fremgangsmåte: - Tenk gjennom hvilke inntekter og hvilke utgifter foreningen din har i løpet av regnskapsperioden. - Hvilke brukere har foreningen? Styret, medlemmer, Kulturstyret, eksterne aktører o.l. - Hvor detaljert ønsker dere å være? (F. eks skille mellom blyanter og kulepenner). -Ta utgangspunkt i skjemaet "Oversikt kontoplan"

16 Studentliv - Regnskapskurs for små foreninger - Modul 1 16 Hva er et budsjett? Verktøy i regnskapsarbeidet Forventede økonomiske transaksjoner Tidligere regnskap, erfaringer og planlagt aktivitet Realistisk og pålitelig Oppfølging Godkjennelse

17 Studentliv - Regnskapskurs for små foreninger - Modul 1 17 Oppstilling av budsjett Inngående balanse, dvs egenkapital og gjeld Inntekter / kostnader i budsjettperioden Driftskostnader Andre driftskostnader og driftsinntekter Resultat Disponering av resultat Noter Framdriftsplan / prosjektbeskrivelse

18 Studentliv - Regnskapskurs for små foreninger - Modul 1 18

19 Studentliv - Regnskapskurs for små foreninger - Modul 1 19 Oppgave i budsjett

20 Studentliv - Regnskapskurs for små foreninger - Modul 1 20 Regnskap – bakgrunn Forståelig for brukerne Et regnskap bare økonomiansvarlig forstår er lite hensiktsmessig Eks. pose m/ kvitteringer og en kontoutskrift

21 Studentliv - Regnskapskurs for små foreninger - Modul 1 21 Regnskap - oppbygning Starter med inngående balanse - fjorårets utgående balanse Saldo i bank etter endt regnskapsperiode Kassebeholdning Varelager Gjeld / fordringer

22 Studentliv - Regnskapskurs for små foreninger - Modul 1 22 Gangen i et regnskap Transaksjoner Tilhørende bilag Godkjenning/ autorisasjon Kontering Registrering Avstemming/ Rapportering

23 Studentliv - Regnskapskurs for små foreninger - Modul 1 23 Transaksjoner Pengeflyt Varekjøp Overføring Faktura

24 Studentliv - Regnskapskurs for små foreninger - Modul 1 24 Bilag Tilhørende godkjent bilag Faktura Kvitteringer Kvitteringsskildring Kontoutskrift A4-format Må oppbevares i 10 år

25 Studentliv - Regnskapskurs for små foreninger - Modul 1 25

26 Studentliv - Regnskapskurs for små foreninger - Modul 1 26

27 Studentliv - Regnskapskurs for små foreninger - Modul 1 27 Godkjenning / autorisasjon Klare retningslinjer Disponent Betaling og godkjenning av transaksjoner bør ikke skje av kun én person alene Retningslinjer for rutiner og disponeringer Reduserer muligheten for økonomiske misligheter

28 Studentliv - Regnskapskurs for små foreninger - Modul 1 28 Kontering Fordeling av beløp på respektive kontoer Foreningens kontoplan Går fra debet til kredit Balanse i regnskapet Hver kontering skal gå i null

29 Studentliv - Regnskapskurs for små foreninger - Modul 1 29 Konteringsøvelse Du får nå utdelt 10 stk ulike bilag. Konter disse med utgangspunkt i kontoplanen som ble gjennomgått i modul 3. Eksempel: Faktura for plakater. 2240 kroner. Betalt via nettbank fra brukskonto. Følgende føres med kulepenn direkte på bilaget: Debet konto 7300 – 2240 kr Kredit konto 1930 – 2240 kr Bilagnummer IF1 (IF – Inngående faktura)

30 Studentliv - Regnskapskurs for små foreninger - Modul 1 30 Registrering Debitere og kreditere ulike kontoer Unikt bilagsnummer Nytt bilag ved feilføring

31 Studentliv - Regnskapskurs for små foreninger - Modul 1 31 Avstemming Avstemme alle bevegelser Bankkonto og kasse – mot det som er registrert i regnskapet Månedlig Rette opp feil på et tidlig tidspunkt

32 Studentliv - Regnskapskurs for små foreninger - Modul 1 32 Rapportering Styret informeres om inntekter og kostnader foreningen har Evaluering Annenhver måned eller ved behov Resultatrapport etter avsluttet regnskapsperiode

33 Studentliv - Regnskapskurs for små foreninger - Modul 1 33 Resultatregnskap Fullstendig oversikt Inntekter og kostnader Utgående balanse Posteringer

34 Studentliv - Regnskapskurs for små foreninger - Modul 1 34 Oppstilling av resultatregnskapet +Salgsinntekt +Annen driftsinntekt -Varekostnad -Annen driftskostnad +Renteinntekt -Rentekostnad =Årsresultat

35 Studentliv - Regnskapskurs for små foreninger - Modul 1 35

36 Studentliv - Regnskapskurs for små foreninger - Modul 1 36 Hvorfor trenger vi gode regnskapsrutiner? Oversikt Disponeringer Preventivt mot svinn Kulturstyret krever det i søknad om støtte

37 Studentliv - Regnskapskurs for små foreninger - Modul 1 37 Regnskapsrutiner Grunnleggende faktor for avgjørelser Økonomiske implikasjoner Handlefrihet Rådighet

38 Studentliv - Regnskapskurs for små foreninger - Modul 1 38 Regnskapsrutiner System og rutiner Bilag og fakturaer Oppbevaring Dokumentasjon Vitebok

39 Studentliv - Regnskapskurs for små foreninger - Modul 1 39 Skjemaer Oversiktlig Systematisk Selvforklarende Internkontroll

40 Studentliv - Regnskapskurs for små foreninger - Modul 1 40

41 Studentliv - Regnskapskurs for små foreninger - Modul 1 41 Datatips Regneark (Excel) Enkle regnskapsprogrammer Internett

42 Studentliv - Regnskapskurs for små foreninger - Modul 1 42 Litteraturtips Regnskapsloven: http://www.lovdata.nohttp://www.lovdata.no Norsk Standard Kontoplan: http://www.nif.idrett.no/ftp/Lover/doc/kontopla n.htm http://www.nif.idrett.no/ftp/Lover/doc/kontopla n.htm Diverse spørsmål og svar http://www.spor-oss.no http://www.spor-oss.no Andre aktuelle tips: bøker, hefter, brosjyrer eller offentlig informasjon….

43 Studentliv - Regnskapskurs for små foreninger - Modul 1 43 Studentlivs tilbud Infotimen Informasjon til bestemte grupper Avgrensede temaer Direkte invitasjoner Veiledning Kulturstyret-søknad Økonomisk støtte Kurs

44 Studentliv - Regnskapskurs for små foreninger - Modul 1 44 Kontakt Studentliv Direkte: 22 85 33 74 Faks: 22 85 32 07 Sentralbord: 22 59 68 00 Postadresse: postboks 94 Blindern 0314 Oslo Besøksadresse: Idrettsbygningen på Blindern, inngang fra baksiden Internett: www.sio.no/studentliv


Laste ned ppt "Studentliv - Regnskapskurs for små foreninger - Modul 1 1 Velkommen til Regnskapskurs for små foreninger."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google