Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gruppebesvarelser dag 1 Areal og næringsutvikling 12k strategiseminar 4-5. april 2006 – Langesund.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gruppebesvarelser dag 1 Areal og næringsutvikling 12k strategiseminar 4-5. april 2006 – Langesund."— Utskrift av presentasjonen:

1 Gruppebesvarelser dag 1 Areal og næringsutvikling 12k strategiseminar 4-5. april 2006 – Langesund

2 Gruppe 1 1.Kommunenes næringspolitikk – kan vi sammen bli bedre? Ja, ved å Samordne areal Fra 9 til 12k: alle kan ikke gjøre alt Torp – posisjonere Havnesamarbeid – cruise Vikinger i Vestfold – slaget på Re 2. Hvordan bevare Vestfolds gode (areal)kvaliteter? Nye naturperler i offentlig eie (Bolerne) Disponere arealer i et overordnet perspektiv Tvungen / frivillig enighet (fylkesplan, ”Vestfolds lille grønne” 3.Hvilken rolle kan 12k spille i kommunenes areal- og næringspolitikk? Press mot Oslo Støttespiller Koordinator Arena for læring – ideer Større kunnskap om hverandre, bli kjent

3 Gruppe 2 1.Kommunenes næringspolitikk – kan vi sammen bli bedre? Næringsarealer – omregulering fleks Gode bomiljø og tilbud Info næring / internett Kontaktperson / næringskonsulent Skape miljø for næring / cluster Kommuneplan / næringsplan 12k: samarbeid om infrastruktur og turisme, se kvalitet i de ulike områder JA, vi blir bedre sammen 2. Hvordan bevare Vestfolds gode (areal)kvaliteter? Kvaliteter: kystsonen, åpne landskap, landbruk, kort vei til fjell og sjø, gode lokalmiljø Bevare: kystperlene, nærhet til by og land (infrastruktur), effektiv arealutnyttelse, gode lokalmiljø 3.Hvilken rolle kan 12k spille i kommunenes areal- og næringspolitikk? Samarbeidsforum Arena for utvikling, utredning og planlegging Forum for samordnet påvirkning av nasjonale myndigheter / Storting

4 Gruppe 3 1.Kommunenes næringspolitikk – kan vi sammen bli bedre? Høre på hverandre Strategiske overordnede planer (havn, utdanning, infrastruktur, areal mv) Oppdatere og bruke kartdata fra alle kommuner over næringsarealer Tenke mer felles / 12k 2. Hvordan bevare Vestfolds gode (areal)kvaliteter? Restriktive med strandsonen 12k felles: Hva har vi? Hva vil vi utvikle Kulturidentitet! Felles hva / hvor? Opplevelsessenter Beslutninger tas i kommunen – ikke i 12k 3.Hvilken rolle kan 12k spille i kommunenes areal- og næringspolitikk? 12k: kartlegging, strategiplan, info Påvirker (sammen er vi sterke) Læring Svare etablerere utfra hele Vestfold Hva er næringens behov? Konkurranse mellom kommunene Felleskontor! Felles nettsted / info - markedsføring

5 Gruppe 6 1.Kommunenes næringspolitikk – kan vi sammen bli bedre? –JA, men hvordan? Nøkkelen er å finne såkalte vinn – vinn situasjoner Må være politisk vilje til å ta opp nødvendige grep sammen Etablere samarbeid om etableringshjelp (eks Øynett) Kommunene må være flinke til å være kommune (etter hvert tja..) 2. Hvordan bevare Vestfolds gode (areal)kvaliteter? Stor utfordring i en situasjon med arealknapphet Vi har viktige kvaliteter å ivareta, både langs kysten og i innlandet samt landbruksområder Bør vi samordne oss for å få en felles forståelse av begreper f eks sjikanøse stengsler Gruppa er åpen for å diskutere en todelt arealforvaltning 3.Hvilken rolle kan 12k spille i kommunenes areal- og næringspolitikk? 12k bør være en arena for interkommunalt samarbeid og er ikke erstatning for et regionalt nivå Klarer 12k å bli enige om en arealstrategi så vil dette være en sterk allianse Noen spør om 12k er en meningsfylt arena for konfliktorientering vedr arealbruk Kommunene i fare for å miste kontrollen over egne arealer

6 Gruppe 7 1.Kommunenes næringspolitikk – kan vi sammen bli bedre? Samordning – hva den enkelte kommune er best på 2. Hvordan bevare Vestfolds gode (areal)kvaliteter? Kommunene er best til å ivareta egne arealer (kvalitet) 3.Hvilken rolle kan 12k spille i kommunenes areal- og næringspolitikk? Møteplass Samordning næringsarealer / lokalisering felles næringskoordinator (Høgskolen)

7 Gruppe 8 1.Kommunenes næringspolitikk – kan vi sammen bli bedre? Felles trøkk mot nasjonalt nivå Bruke Vestfoldbenken Felles markedsføring av attraktivitet 2.Hvordan bevare Vestfolds gode (areal)kvaliteter? Felles plan for gjenbruk av næringsarealer Planmessig utvikling av fritids / friluftsområder Kysten som næring Eks Lardal - Gråtass 3.Hvilken rolle kan 12k spille i kommunenes areal- og næringspolitikk? ”Stemmen fra Vestfold” 12k dreies mer mot politisk arena, mindre adm fokus

8 Gruppe 11 1.Kommunenes næringspolitikk – kan vi sammen bli bedre? Kartlegge ressurser som fylket allerede besitter Samarbeide om kompetansesenter Møteplasser for formannskapet. Kontinuitet i samarbeidet 2. Hvordan bevare Vestfolds gode (areal)kvaliteter? God arealplanlegging på fylkesnivå God arealpolitikk i strandsonen Tilbud for en god bosettingsstruktur 3.Hvilken rolle kan 12k spille i kommunenes areal- og næringspolitikk? Jernbanens utvikling, eller manglende strategi og endelig trasevalg hindrer en endelig og god areal- og næringspolitikk

9 Gruppe 12 1.Kommunenes næringspolitikk – kan vi sammen bli bedre? Ja Bra for en – bra for alle Finne komparative fortrinn i 12k Samle næringssjefer / aktivitet i 12k eller i det minste regionalisert Bruke hodet – ikke hjerte Hvordan kan næringslivet matche ev regionalisering Dialog med næringslivet viktig Forutsigbarhet, tilrettelegging (ikke øk bidrag) – utfordring til innsigelses-myndighet Utfordring å fange opp nye ideer (ikke de konserverende) 2. Hvordan bevare Vestfolds gode (areal)kvaliteter? Ta vare på sine rekreasjonsområder Bedre samhandling / info i utarbeidelse av kommuneplan (og praktisering) Planarbeidet fokuserer utover eget område. Hvilken innvirkning har dette (ref Kaldnes – Ørsnes) 3.Hvilken rolle kan 12k spille i kommunenes areal- og næringspolitikk? Ja

10 Gruppe 13 1.Kommunenes næringspolitikk – kan vi sammen bli bedre? Behov for samordnet tjenestetilbud med høy kvalitet på tilbudet (nyetablerere) Rett bedrift på rett plass (felles næringsarealer) Næringsarealer rundt Torp Definere de arealene som skal bevares i fellesskap 12k fellesskap 2.Hvordan bevare Vestfolds gode (areal)kvaliteter? –Næringsarealer rundt Torp 3.Hvilken rolle kan 12k spille i kommunenes areal- og næringspolitikk?

11 Gruppe 1.Kommunenes næringspolitikk – kan vi sammen bli bedre? Markedsføre Vestfolds ulike kvaliteter (kyst – innland) –Lyssette kommunenes flotte særegenheter –Markere og markedsføre Torp som knutepunkt mot verden –Utvikle viktig infrastruktur (fra vei – bane til bredbånd) –Utvikle levende bysenra 2. Hvordan bevare Vestfolds gode (areal)kvaliteter? Bedre samhandling De ulike rekreasjonsområdene er viktige for hele Vestfold Bedre samarbeid om næringsarealene i alle kommunene 3.Hvilken rolle kan 12k spille i kommunenes areal- og næringspolitikk? Opprette en ”selge Vestfold som det gode arbeids / bosted”- koordinatorstilling til hjelp for grundere og nyetablerere, tilstrekkelig næringsarealer, opprette næringsklynger

12 Gruppe 1.Kommunenes næringspolitikk – kan vi sammen bli bedre? Markedsføre Vestfolds ulike kvaliteter (kyst – innland) –Lyssette kommunenes flotte særegenheter –Markere og markedsføre Torp som knutepunkt mot verden –Utvikle viktig infrastruktur (fra vei – bane til bredbånd) –Utvikle levende bysentra 2. Hvordan bevare Vestfolds gode (areal)kvaliteter? Bedre samhandling De ulike rekreasjonsområdene er viktige for hele Vestfold Bedre samarbeid om næringsarealene i alle kommunene 3.Hvilken rolle kan 12k spille i kommunenes areal- og næringspolitikk? Opprette en ”selge Vestfold som det gode arbeids / bosted”- koordinatorstilling til hjelp for grundere og nyetablerere, tilstrekkelig næringsarealer, opprette næringsklynger

13 Gruppe 1.Kommunenes næringspolitikk – kan vi sammen bli bedre? JA, skape tillit gjennom praktiske prosjekter Gjøre øvelsen flere ganger for å spille hverandre gode Fortelle de gode historiene Samhandling mellom næringssjefer og næringslivet 2. Hvordan bevare Vestfolds gode (areal)kvaliteter? Vi må se forskjellen mellom regiondebatt og 12k 12k må være et instrument for frivillig samarbeid om næringsarealer Kommunene må ta ansvar for arealforvaltningen Takk og pris for fylkesmannen (SV) 3.Hvilken rolle kan 12k spille i kommunenes areal- og næringspolitikk? 12k som pådriver i større satsning på turisme

14 Gruppe 1. Kommunenes næringspolitikk – kan vi sammen bli bedre? Samferdsel må løses for alle. Nord – Syd med tverrforbindelser GigaFib utbygget i hele Vestfold 12k egnet til fordeling / prioritering Jernbane Oslo – Skien over Torp 2. Hvordan bevare Vestfolds gode (areal)kvaliteter? Mer av boligveksten må forskyves innover i kommunen på vestsiden av E18 3. Hvilken rolle kan 12k spille i kommunenes areal- og næringspolitikk? Ny felles kartlegging av næringsarealer i 12k Samarbeid om næringssjefer


Laste ned ppt "Gruppebesvarelser dag 1 Areal og næringsutvikling 12k strategiseminar 4-5. april 2006 – Langesund."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google