Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Orientering om søking til skole og læreplass 2012 - 2013 Informasjon ved overgang grunnskole – videregående opplæring.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Orientering om søking til skole og læreplass 2012 - 2013 Informasjon ved overgang grunnskole – videregående opplæring."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Orientering om søking til skole og læreplass 2012 - 2013 Informasjon ved overgang grunnskole – videregående opplæring

3 Sør-Trøndelag fylkeskommune Ambisjon: Å utvikle Trøndelag til Europas mest kreative region Verdigrunnlag: vi skal gjøre hverandre gode

4 STATUS I STFK Budsjett fylkeskommunen 2 800 000 000 i 2012 Opplæring 1 462 000 000 1910 årsverk 22 skoler – desentralisert skolestruktur 10 500 elever 32 opplæringskontor 1080 godkjente lærebedrifter 2430 løpende lærekontrakter, lærling 48 løpende opplæringskontrakter, lærekandidat 1520 fag-/svenneprøver per år, 1300 inngått i år

5 www.vilbli.no Informasjon om hvilke utdanningsprogram og programområder som finnes på de videregående skolene Spesiell informasjon fra Sør-Trøndelag fylkeskommune

6 Nasjonal satsing for økt gjennomføring av videregående opplæring Noen ungdomsskoler har hatt intensivkurs i lesing, skriving og regning for å forbedre ferdighetene før videregående opplæring

7 Hvordan søke? Det søkes og svares på vigo.novigo.no Vigo.no er åpen for søking fra ca 7. januar 2012 Logg inn med MinID Brukeridentifikasjon og passord fra MinID kommer i posten

8 Søknadsfrister 1. februar: Søknadsfrist søkere med særskilte tilretteleggingsbehov 1. mars: Søknadsfrist øvrige søkere

9 Hovedprinsippene inntak Vg1 Søkeren har rett til inntak på ett av tre ulike utdanningsprogram på Vg1 Søkeren kan ønske inntil fire skoler på hvert utdanningsprogram. Inntil 2 i hver inntaksenhet Standpunkt – og eksamenskarakterer er hovedgrunnlaget for inntak

10 Søkere med manglende tallkarakterer fra grunnskolen –Mangler karakterer i mer enn halvparten av fagene: Inntak skjer da ut fra en skjønnsmessig plassering. –Fagenheten vil be skolene om en vurdering av elevenes faglige forutsetninger i de fagene hvor det ikke er gitt karakterer

11 Søkergrupper 1. februar Søkere med behov for spesialundervisning, opplæringslova §§ 5-1 og 4-2 (sakkyndig vurdering skjema 1A og 1B eller 1C)§§ 5-14-2 Søkere til særskilt prioritert utdanningsprogram på Vg 1, opplæringslova § 3-1 og§ 3-1 forskrift § 6-18 til § 6-21 (sakkyndig vurdering skjema 2)6-18 til § 6-21 Søkere med behov for utvidet opplæringstid, Opplæringslova § 3-1, femte ledd (sakkyndig vurdering skjema 3)§ 3-1 Søkere til opplæring i tegnspråklig miljø og/eller med tolk, opplæringslova § 3-9 og§ 3-9 forskrift §§ 6-30 til 6-36 (sakkyndig vurdering skjema 4A)6-306-36 Søkere til punktskriftopplæring m.m. for sterkt svaksynte og blinde, opplæringslova § 3-10 (sakkyndig vurdering skjema 5)§ 3-10 Tilretteleggingsbehov for hørselshemmede uten tolk (skjema 4B)

12 1.februar: Inntak på bakgrunn av karakterer På våren kjøres prøveinntak på grunnlag av 1.terminkarakterer Søkerne blir innkalt til en samtale på den skolen som har utdanningsprogrammet de har konkurrert seg inn på Dette opplæringstilbudet kan de takke ja til Dersom søkerne ikke takker ja, konkurrerer de på grunnlag av standpunktkarakter i de ordinære inntakene i juli og august Søkere som kommer inn på førsteønsket i prøveinntaket får samme tilbud i de ordinære inntakene

13 Inntaksenheter Skolene er fordelt i inntaksenheter. Søkeren konkurrerer på utdanningsprogram innen sin inntaksenhet, og på bakgrunn av karakterer De som ikke konkurrerer seg inn på ønsket skole vil bli tilbudt plass på annen skole i inntaksenheten

14 Inntaksenheter Trondheim: Alle fylkeskommunale skoler Malvik vgs Selbu vgs Gauldal vgs/Melhus vgs Røros vgs Oppdal vgs Meldal vgs/Orkdal vgs Hemne vgs Frøya vgs/Hitra vgs Fosen vgs/Rissa vgs/Åfjord vgs

15 Nærskole I Trondheim er nærskolen den skolen eller de skolene som ligger innenfor 6 km fra der søkeren bor i henhold til folkeregistrert bostedsadresse Dersom nærskole ikke kan oppfylles gjennom folkeregistrert adresse, vil nærskole defineres ut fra 6 km fra den grunnskolen de tilhører Søkere som ikke kan få oppfylt ønsket idrett på nærskolen, kan etter søknad få den skolen som har ønsket idrett som nærskole

16 Søkere fra Trondheim som bor innenfor 6 km av Malvik videregående skole får også Malvik vgs som nærskole Søkere som har opplæring i kinesisk på Sverresborg ungdomsskole kan etter søknad få Trondheim katedralskole som nærskole, dersom de skal ha opplæring i kinesisk Du kan sjekke hva som er nærskolen i Trondheim på http://www.gislink.no/skoleskyss/ http://www.gislink.no/skoleskyss/ Utenfor Trondheim er nærskole definert ut fra kommune og poststed

17 Utdanningsprogram med inntak på ferdigheter Vg1 Idrettsfag –Husk å angi spesialidrett og om søkeren ønsker å få vurdert inntak på bakgrunn av attester og karakterer Vg1 Musikk, dans og drama –Husk å angi hovedinstrument og om søkeren ønsker opptaksprøve. –Charlottenlund vgs: Drama –Heimdal vgs og Trondheim Katedralskole: Musikk –Trondheim Katedralskole: Dans –NB! Send kopi av attestene til FVO samtidig med søknaden

18 Søke læreplass Det er mulig å starte opplæring i bedrift direkte fra grunnskolen Ta kontakt med Fagenhet for videregående opplæring for nærmere informasjon

19 Søkere til utdanningsprogram 2011 - 2012 Søkere med ungdomsrett pr 07.07.11 UTDANNINGSPROGRAMPlasserSøkereOversøkningAndel av total antall søkere Studiespesialisering1 3371 33099,5 %33,6 % Studiespesialisering m/FO302480,0 %0,6 % Musikk, dans og drama117179153,0 %4,5 % Idrettsfag23120287,4 %5,1 % Bygg- og anleggsteknikk31128090,0 %7,1 % Design og håndtverk14414097,2 %3,5 % Elektrofag263310117,9 %7,8 % Helse- og sosialfag48945793,5 %11,5 % Medier og kommunikasjon258349135,3 %8,8 % Naturbruk857689,4 %1,9 % Restaurant og matfag16612575,3 %3,2 % Service og samferdsel20515073,2 %3,8 % Teknikk og industriell produksjon36434093,4 %8,6 % SUM4 0003 96299,1 %100,0 % Andel studieforberedende42,9 %43,8 % Andel yrkesfag57,1 %56,2 %

20 Søkeren bør: Passe godt på brukeridentifikasjon og passord (MinID) Legge inn forhåndssvar på www.vigo.nowww.vigo.no Sjekke at det er lagt inn riktig mobilnummer og epostadresse på søknaden på vigo.no og MinID Huske å ta med brukeridentifikasjon og passord for å kunne sjekke inntaket og svare hvis man er på ferie

21 Svar på søknaden Ca 10. juli Inntaket er klart. Gå inn på søknaden på vigo.no for å svare på tilbud om plass/ventelisteplass Søkerne får en påminnelse på SMS når inntaket er klart Det er ikke mulig å svare på SMS Den som ikke ønsker å konkurrere på høyere ønsker i 2. inntaket, må takke nei til ventelisteplass

22 Svar på søknaden Takke JA til både plass OG ventelisteplass: Husk å stryke det som IKKE passer etter førsteinntaket 10.juli ellers kan eleven risikere å miste plassen (dersom eleven ønsker å ta imot tilbudet ved første inntak)

23 Tidsplan for inntaket 1.Søknadsfrister 1. februar – søkere med særskilte tilretteleggingsbehov 1. mars – øvrige/alle andre 2.Opptaksprøver på Vg1 musikk, dans og drama er i april/mai 3.Siste frist for ettersending av informasjon 1. juni Flyttemeldinger og annen dokumentasjon 4.Førsteinntaket 10. juli 5.Svarfrist 19. juli 6.Andreinntaket ca 28. juli 7.Svarfrist andreinntaket ca 4. august 8.Inntaket avsluttes fra skolene ei uke etter skolestart

24 Se også www.stfk.no og facebook: «søke videregående opplæring i Sør-Trøndelag»www.stfk.no

25 Ved spørsmål Kontakt Fagenhet for videregående opplæring Postboks 2350 Sluppen 7004 Trondheim inntak@stfk.no tlf 73 86 63 40


Laste ned ppt "Orientering om søking til skole og læreplass 2012 - 2013 Informasjon ved overgang grunnskole – videregående opplæring."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google