Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Eyvind Lindberg; fra Eltonrapporten1 REGLER FOR ELEVOPPFØRSEL  Hovedregelen for oss i skolen er at alle skal opptre hyggelig og hensynsfullt mot hverandre.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Eyvind Lindberg; fra Eltonrapporten1 REGLER FOR ELEVOPPFØRSEL  Hovedregelen for oss i skolen er at alle skal opptre hyggelig og hensynsfullt mot hverandre."— Utskrift av presentasjonen:

1 Eyvind Lindberg; fra Eltonrapporten1 REGLER FOR ELEVOPPFØRSEL  Hovedregelen for oss i skolen er at alle skal opptre hyggelig og hensynsfullt mot hverandre. Dette betyr at:  Du forsøker å forstå andres synspunkter. I klassen gjør du det så lett som mulig for medelever å lære og læreren å undervise. (Dette betyr å ankomme i tide og ha med alt du trenger til timen,, lytte til hva læreren sier, følge instruksjoner, hjelpe andre og opptre rolig og fornuftig)  Du beveger deg på en vennlig og rolig måte på skolens område. (Dette betyr å ikke løpe og skrike, men være rede til å hjelpe til med å åpne dører, slippe folk forbi o. l.)

2 Eyvind Lindberg; fra Eltonrapporten2 REGLER FOR ELEVOPPFØRSEL Du prøver å snakke høflig til andre (selv om du er i dårlig humør) og bruker lav stemme. (Skriking er alltid upassende) Du er stille når du blir bedt om det. Du hjelper til med å holde skolen ryddig, slik at den framstår som et sted vi kan være stolte av og føle oss velkomne i. (Dette betyr å kaste søppel i søppelkassa, holde vegger og møbler rene for skribling og graffiti og å ta godt vare på utstilte elevarbeider. Når du er på ekskursjoner eller utflukter med skolegrupper, bør du alltid huske på at skolens rykte henger sammen med din oppførsel.

3 Eyvind Lindberg; fra Eltonrapporten3 KLASSEROMFORVENTNINGER Klasserommet er arbeidsplassen din. På samme måte som i en hvilken som helst bedrift, er det behov for forståelige regler og forventninger for å gi alle mulighet til å utføre arbeidet på en trygg og positiv måte Begynnelsen av timen Gå rolig inn i klasserommet og gå direkte til pulten Ta av deg og legg bort yttertøy Ta fram bøker, penn og annet nødvendig utstyr Legg ranselen til side Hold deg rolig under eventuelt opprop (unntatt når du blir ropt opp!)

4 Eyvind Lindberg; fra Eltonrapporten4 KLASSEROMFORVENTNINGER Klasserommet er arbeidsplassen din. På samme måte som i en hvilken som helst bedrift, er det behov for forståelige regler og forventninger for å gi alle mulighet til å utføre arbeidet på en trygg og positiv måte I løpet av timen Forhold deg rolig og konsentrert når læreren snakker til hele klassen Rekk opp handa når det blir stilt spørsmål (Ikke skrik ut svaret med mindre det bes om kjappe ideer) Du må ha penn, blyant viskelær og bøker tilgjengelig Du forventes å samarbeide på en fornuftig måte med klassekameratene dine. Ikke forstyrr dem! Dersom du kommer for seint uten god grunn, må du forvente å arbeide inn den tida du har mistet Skriv opp lekser i leksebok Spise og drikke gjør du i frikvarterene

5 Eyvind Lindberg; fra Eltonrapporten5 KLASSEROMFORVENTNINGER Klasserommet er arbeidsplassen din. På samme måte som i en hvilken som helst bedrift er det behov for forståelige regler og forventninger for å gi alle mulighet til å utføre arbeidet på en trygg og positiv måte I løpet av timen forts. Discman, radio, blader eller lignende er ikke tillatt i timen. Disse vil bli konfiskert Du kan ikke forlate klasserommet uten tillatelse fra lærer Avslutning av timen Ringeklokka er ikke et signal til deg. Den er informasjon til læreren Du skal ikke pakke sammen, eller ta på yttertøy, før lærer gir beskjed Sett på plass stol og rydd vekk eventuell søppel når du får beskjed Du kan ikke forlate klasserommet før læreren gir beskjed om det

6 Eyvind Lindberg; fra Eltonrapporten6 INFORMASJON TIL LÆRERNE Dette er retningslinjer og råd for god praksis i vår skole. Vær vennlig å benytte deg av dem. Akseptable standarder Akseptable standarder for atferd, arbeid og respekt avhenger av at vi framstår som gode eksempler. Alle har noe å bidra med på dette området. God oppførsel God oppførsel må arbeides med; den kommer ikke av seg selv. Sett høye standarder. Gjennomfør regler bestemt og rettferdig. Innstille deg på Innstille deg på å vise og å motta respekt. Alle Alle på skolen har en hensikt med å være her. Respekter alle og behandle alle som enkeltindivider. Relasjoner Ta initiativ: Relasjoner på alle nivåer er grunnleggende: Ta initiativ: Hils og bli hilset på, snakk med og bli snakket til, smil og ta kontakt, kommuniser!

7 Eyvind Lindberg; fra Eltonrapporten7 INFORMASJON TIL LÆRERNE Dette er retningslinjer og råd for god praksis i vår skole. Vær vennlig å benytte deg av dem. ”Problemer” ”Problemer” er normalt der barn lærer og tester ut grensene for akseptabel atferd. Vår suksess Vår suksess blir ikke målt i fravær av problemer, men i måten vi takler dem på. Ikke reager uoverveid, Ikke reager uoverveid, men ta tak i problemet: Unngå konfrontasjon, lytt, etabler fakta, døm ikke uten å være sikker, vær varsom med straff. Bortfall av privilegier er oftest den mest effektive strategien

8 Eyvind Lindberg; fra Eltonrapporten8 PÅ SKOLENS OMRÅDE All uformell kontakt bidrar til å heve atferdsstandarder. Kontrollere atferd gjennom å ta initiativ ved en hver anledning. Vær forberedt på å: Igangsette dialog Hilse hyggelig på elevene Bry deg ved negativ atferd. Å ignorere den er å bifalle den. Sette høye standarder for språkbruk og framferd Glede deg over samvær/ relasjoner med elevene

9 Eyvind Lindberg; fra Eltonrapporten9 I KLASSEROMMET Skap og oppretthold en positiv, støttende og trygg atmosfære. Godt forberedte og stimulerende timer genererer positiv atferd og inngir respekt. Innstille deg på å: Ankomme før klassen og å begynne undervisningen til rett tid Være godt forberedt til timene Holde alle i virksomhet og interessert alle Motivere alle elevene og få dem til å strekke seg Rette alt arbeid umiddelbart og konstruktivt Gi hjemmelekser i følge planer Oppmuntre til kreativ dialog; trygghet i diskusjoner er viktig Stille ut elevarbeider på klasseromveggene

10 Eyvind Lindberg; fra Eltonrapporten10 GJØR ALT DU KAN FOR Å UNNGÅ: Ydmykelser/ krenking: Ydmykelser/ krenking: Det dyrker hevngjerrighet Skriking: Skriking: Det gjør deg liten Å overreagere: Å overreagere: Problemene kan vokse Straffende holdninger: Straffende holdninger: Den uskyldige vil avsky dem. Straff aldri for noe du ikke kan bevise Sarkasmer: Sarkasmer: De er ødeleggende både for deg og elevene Å sende Søk hjelp Å sende elever på gangen uten tilsyn. ”Problemet” trenger en løsning, ikke ytterligere komplikasjoner. Søk hjelp om du trenger det

11 Eyvind Lindberg; fra Eltonrapporten11 GJØR ALT DU KAN FOR Å: Bruke humor: Bruke humor: Det bygger broer Holde deg rolig: Holde deg rolig: Det reduserer spenning : Lytte: Det inngir respekt Være positiv og bygge relasjoner Bli kjent med elevene dine som enkeltindivider Gjennomføre eventuelle sanksjoner du har ”truet” med Opptre konsistent Framholde skolens regler på en positiv måte

12 Eyvind Lindberg; fra Eltonrapporten12 OPPRETTHOLDELSE AV DISIPLIN Insister på akseptable standarder for atferd, arbeid og respekt. Vær forberedt på å: Anvende skolens regler på en enhetlig måte Arbeide etter omforente prosedyrer Ta raskt tak i problemene når de oppstår (Majoriteten av elevene er samarbeidsvillige) Følge opp problemer til de er løst Etablere autoriteten din tydelig og rolig Skille problem fra person Forvisse deg om at problemet blir løst på en tilfredsstillende måte dersom du har overlatt det til andre

13 Eyvind Lindberg; fra Eltonrapporten13 REPRIMANDER OG STRAFF Dersom f. eks. gjensitting genererer hevngjerrighet og provoserer foreldre, kan slike tiltak virke mot sin hensikt; virke kontraindisert. Faglærer bør vurdere: Reprimande Bytte av plass i klassen Gjøre arbeid om igjen Tilbaketrekking av det privilegiet det er å få arbeide i klassen Å gi ekstra arbeid Opprydding etter egen forsøpling Anmerkning Melding til foreldre

14 Eyvind Lindberg; fra Eltonrapporten14 KLASSELÆRER KAN I TILLEGG VURDERE Å: Vise til rektor Kontakte/ innkalle/ oppsøke foreldre Bytte gruppe/ klasse (i samarbeid med ledelse og foreldre) Isolere eleven fra jevnaldringsgruppa Utvisning (kun som siste utvei og etter konsultasjoner med alle involverte) NB! NB! Sørg alltid for skikkelig dokumentasjon. Dette korter ned ”undersøkelsestid” og gjør det mer sannsynlig å finne løsninger

15 Eyvind Lindberg; fra Eltonrapporten15 OPPMUNTRE TIL STOLTHET AV SKOLEN GJENNOM Å: Insistere på søppelfrie klasserom og uteområder Undervise i og oppmuntre til ryddighet Etterlate ryddige pulter og rein tavle etter undervisningen Fjerne graffiti umiddelbart Fjerne/ reparere ødeleggelser. Dersom dette ikke er mulig, kontaktes vaktmester Å ignorere er å godta! Forholde deg tydelig og umiddelbart til regelbryterne. Å ignorere er å godta! Rapportere ødeleggelser umiddelbart


Laste ned ppt "Eyvind Lindberg; fra Eltonrapporten1 REGLER FOR ELEVOPPFØRSEL  Hovedregelen for oss i skolen er at alle skal opptre hyggelig og hensynsfullt mot hverandre."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google