Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidsmiljøforbedring i verkstedindustrien

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidsmiljøforbedring i verkstedindustrien"— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeidsmiljøforbedring i verkstedindustrien
med hovedvekt på sliping Kommer til å konsentrere meg om slipeprosjekter, men mye av kunnskapen kan også brukes i andre industrier. Guri Miljeteig SINTEF Teknologiledelse

2 Dette ser kanskje ganske idyllisk ut…imidlertid er
det ikke alltid idyllisk det arbeidet som ligger forut for en slik vindmølle.

3 Selv om disse karene ser fornøyde ut!

4 Imidlertid er ofte arbeidsdagen slik.
Noe forbedret Mye fremdeles det samme Det er ofte økende press på tidsfrister Arbeidet er ensidig gjentakende endel fravær direktiver muskel og skjelettlidelser, noe som er svært stor andel av langtidssykemeldte har problemer med. Helseskader generelt pga vibrasjoner og innousting av skadelige stoffer. Vi ser dermed at samfunnet, med direktiver, bedriftene pga lønnsomhet (og omsorg) og arbeidstakerne har interesse av å gjøre noe med arbeidsmiljøet. SINTEF har kunnet assistere på noen områder og vi skal se på noen av dem nå. I SINTEF tekn…har vi hatt noen prosjekter der vi har sett på ulike tiltak for å forbedre både produktiviteten til bedriften og arbeidsmiljøet til de ansatte. Disse to er vel også nært knyttet.

5 Tiltakspyramiden Ulike tiltak
Sintef å finne tiltak innefor denne tiltakspyramiden Som oftest vil det være en kombinasjon av tiltak se på ulike tiltak som vi har kjørt prosjekter på ved produkt og produksjon noen av dem sammen med andre avdelinger. Disse er plassert på ulike steder i pyramiden. Ofte vil det være slik at titak på ulike steder i pyramiden er best i sammenheng.

6 Eliminasjon Ny sveisemetode? Ny design?
Er slipingen egentlig nødvendig? Ny sveisemetode som gir bedre overflate, og mindre sliping Ny design der løpene er lagt mer hensiktsmessig Er slipingen egentlig nødvendig?

7 Substitusjon Bytte prosess Bytte materiale
Kan bruke sandblåsing istedenfor sliping. Kan noen ganger bytte materiale man lager produktet av

8 Tekniske tiltak Manuelt Manipulator Industrirobot Spesialmaskin
Fleksibilitet Manuelt Manipulator Industrirobot Spesialmaskin · Automatisering av EGA. Å erstatte manuell arbeidskraft med maskiner kan være en god ide, dersom de arbeidsoppgavene som innebærer EGA kan elimineres ved automatisering. Dette vil også kunne øke bedriftens effektivitet. · Det er et mål å omplassere ansatte som på denne måten mister sitt arbeid. Men, man kan ikke bruke trusselen om arbeidsledighet som argument mot automatisering, fordi EGA er helseskadelig. · Fornyelse av produksjonsteknikk. Ny teknikk innebærer ikke nødvendigvis at EGA blir automatisert, men teknikken kan hjelpe de ansatte i utførelsen av arbeidet på en slik måte at de fysiske belastningene blir mindre. Produktivitet

9 Manipulator

10 Organisatoriske tiltak
Arbeidsorganisering Arbeidsplassutforming Hyppige eller lange sykefravær stort gjennomtrekk av ansatte dårlige samarbeidsforhold dårlig kommunikasjon mellomledelsen og ansatte de ansatte viser liten interesse for arbeidet utstrakt bruk av førtidspensjonering Arbeidsorganisering jobbrotasjon- belaste forskjellig jobbutvidelse- flere oppgaver, feks både vedlikehold og drift jobberikelse- mer planlegging og beslutning- feks bestilling av råvarer etc selvstyrte grupper- I selvstyrte grupper kan beslutninger, som tidligere ble tatt av en arbeidsleder, i stedet tas av gruppen som helhet. Dette er også en form for jobberikelse. Arbeidsplassutforming Ergonomisk utforming av arbeidsplassen. Tilpasset individuelle arb.takere Bedre ergonomiske arbeidsmetoder. Ved å lære de ansatte gode arbeidsvaner kan man sørge for at muskelbelastningene blir minst mulig

11 Personlig verneutsyr Åndedrettsvern Hørselsvern Hodevern Hansker
Øyevern Kanskje ikke det området der man trenger mest assistanse. Imidlertid er de svært viktige siden det ofte er disse som blir brukt, siden man iallfall tror at man får best Hvordan bør ventilasjonsanlegget legges opp slik at man får best mulig utnyttelse? Hvilke

12 Rolls Royce Marine Tidsstudie Innføring av manipulator
Hva har vi gjort? Tidsstudie for å ha bakgrunnsmateriale for å vurdere om en manipulatorløsning som et tiltak for å forbedre situasjonen for sliperne og bedre økonomien. En tid studie vil kunne avdekke hvor man bør legge inn et ekstra støt i planleggingen både hvis man innfører en manipulator og hvis man ikke gjør det. Ofte er det mye som kan gjøres bedre ved bedre planlegging og tilrettelegging og en robot eller manipulatorløsning kommer som rosinen i pølsen. Ser bedre manglende planlegging hvis man innfører en mekanisk løsning. Det er fordi løsningen ikke vil være like fleksibel som et menneske som gjør litt her og litt der. I dette tilfelle har rosinen Norge er minst mekanisert i Europa?

13 Tidsstudie Mye tid går med til uproduktivt arbeid
Bedre planlegging og tilrettelegging Videofilming Kategorisering Hjelpe med å se hvor man kan forbedre. Dette kan igjen lette innføring av mer mekaniserte løsninger

14 Manipulator Planlegging foregår fremdeles, men det blir bedre og bedre tilrettelagt for det

15 ASIV Samarbeidsprosjekt mellom Resultater ABB Haugesund Kleven Florø
Rolls Royce Marine, Dept. Foundry TBL Ressurser fra NHOs arbeidsmiljøfond Resultater Spørreundersøkelse Forskjellige tiltak Håndbok Dette er egentlig det prosjektet der det er mest arbeidsmiljøforbedring involvert. Også da produktivitet og fleksibilitet.

16 Spørreundersøkelsen Stort engasjement for å forbedre situasjonen
Skader skyldes at man ”bare skal gjøre noe”

17 Tekniske tiltak Tiltakene må velges med skreddersøm
Norge er i en spesiell situasjon Mye spesialisert produksjon krav til omstillingstid småbedrifter dermed storekrav til å gjøre forskjellige aksjoner med liten omstillingstid


Laste ned ppt "Arbeidsmiljøforbedring i verkstedindustrien"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google