Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Lønnsundersøkelse 2012 Desember 2012 KS – Spekter – Virke – Staten – Oslo.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Lønnsundersøkelse 2012 Desember 2012 KS – Spekter – Virke – Staten – Oslo."— Utskrift av presentasjonen:

1 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Lønnsundersøkelse 2012 Desember 2012 KS – Spekter – Virke – Staten – Oslo

2 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Svarprosent 2012 OmrådeSvar prosent Kvinner antall Kvinner % Menn antall Menn %Totalt KS 44,7 %77590,4%829,6%857 Spekter 45,2 %57686,3%9114,7%667 Virke 30,5 %6480,0%1620,0%80 Oslo kommune 45,3 %9690,6%109,4%106 Staten 51,8 %8776,3%2723,7%114 Totalt 44,4 %159887,6%22612,4%1824

3 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Svarprosent 44,4%

4 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Kjønnsfordeling

5 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Gjennomsnittlønn Fysioterapeut 2012

6 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Gjennomsnittlønn Spesialfysioterapeut

7 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Gjennomsnittlønn for ”alle” 2009 - 2012

8 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Økning gjennomsnittlønn for ”alle” 2009 - 2012

9 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Gjennomsnittlønn for ”alle” 2009 - 2012

10 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Gjennomsnittlønn fysioterapeuter 2012

11 Ansiennitet / Stilling Fysioterapeut / årslønn % over ml. Spesialfysioterape ut / årslønn % over ml. Master / årslønn % over ml. Uten minstelønn Alle (gj.sn.) 0-3 år 359 420 2,4 391 000 5,8 370 000 -7,5 4-7 år 376 079 5,1 399 425 6,2 424 250 3,5 428 000 8-9 år 386 665 4,5 401 238 5,0 448 752 0,4 470 757 10-15 år 419 903 4,5 443 739 3,2 479 740 1,5 483 438 16-19 år 427 897 6,4 442 926 3,0 501 850 6,1 484 090 20-29 år 418 840 4,2 445 840 3,7 485 700 2,8 504 069 30 + år 429 528 6,8 454 401 5,7 498 700 5,5 521 045 Totalt 398 124442 620466 665501 053429196 Ansiennitet / antall Vet ikkeTurnuskandidat Fysioterapeut / antall % vis antall Spesialfysioterapeut / antall % vis antall Master / antall % vis antall Uten minstelønn / antall % vis antall 0-3 år 1257 14,8 1 0,414,1 4-7 år 89 23,1 8 3,1416,710,9 8-9 år 45 11,7 13 5,0312,476,0 10-15 år 199 25,7 75 28,8520,81613,8 16-19 år 318,14016,028,3119,5 20-29 år 23910,17428,5833,35244,8 30 + år 25 6,5 49 18,8 14,129 25,0 Totalt 515385 260 24 116 Lønn fysioterapeuter KS 2012

12 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Lønn alle grupper KS 2012 Ansiennitet / Stilling Uten minstelønn 2012 Uten minstelønn 2011 Økning 2011 - 2012 uten minstelønn Økning 2011 - 2012 Fysio Økning 2011 - 2012 Spesial Økning 2011 - 2012 Master 0-3 år350 000 7,0 12,0 4-7 år428 000424 7500,8 7,1 8,012,6 8-9 år470 757403 00016,8 6,2 8,612,2 10-15 år483 438439 56410,0 6,3 7,36,4 16-19 år484 090445 5678,6 9,5 6,012,6 20-29 år504 069478 0535,4 4,1 5,68,3 30 + år521 045 18,2 Totalt501 053463 4048,1 6,0 6,99,2

13 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Lønn fysioterapeut KS 2012 Ansiennitet Stilling ML 2012 Fysio Fysioterapeut årslønn 2012% over ml. ML 2011 Fysio ML økning 2011-2012 i% Fysioterapeut årslønn 2011% over ml. Økning 2011- 2012 i % 0-3 år 350 900359 420 2,4 328 800 6,7 336 003 2,27,0 4-7 år 357 900376 079 5,1 332 000 7,8 350 987 5,77,1 8-9 år 369 900386 665 4,5 342 900 7,9 363 944 6,16,2 10-15 år 402 000419 903 4,5 381 500 5,4 394 970 3,56,3 16-19 år 402 000427 897 6,4 381 500 5,4 390 698 2,49,5 20-29 år 402 000418 840 4,2 381 500 5,4 402 297 5,54,1 30 + år 402 000429 528 6,8 381 5005,4 Totalt 398 124 375 479 6,0

14 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Ansiennitet / Stilling Ml 2012 Spesialfysioterap eut / årslønn 2012 % over ml. 2012 Ml 2011ML økning 2011– 2011 i % Spesialfysioterap eut / årslønn 2011 % over ml. 2011 Økning 2011 – 2012 i % 0-3 år369 500 391 000 5,8347 4006,4349 2500,512,0 4-7 år376 000 399 425 6,2351 3007,0369 9675,38,0 8-9 år382 200 401 238 5,0354 7007,8369 4454,28,6 10-15 år430 000 443 739 3,2405 0006,1413 4802,17,3 16-19 år430 000 442 926 3,0405 0006,1417 9503,26,0 20-29 år430 000 445 840 3,7405 0006,1422 0544,25,6 30 + år430 000 454 401 5,7405 0006,1 Totalt 442 620 414 135 6,9 Lønn spesialfysioterapeut KS 2012

15 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Ansiennitet / Stilling Ml 2012 Master/ årslønn 2012 % over ml. 2012 Ml 2011ML økning 2011– 2012 i % Master / årslønn 2011 % over ml. 2011 Økning 2011 – 2012 i % 0-3 år400 000 370 000 -7,5372 0007,5 4-7 år410 000 424 250 3,5382 0007,3376 575-1,412,6 8-9 år447 000 448 752 0,4407 0009,8400 000-1,712,2 10-15 år472 700 479 740 1,5447 6005,6450 8910,76,4 16-19 år472 700 501 850 6,1447 6005,6445 750-0,412,6 20-29 år472 700 485 700 2,8447 6005,6448 3200,28,3 30 + år472 700 498 700 5,5447 6005,6421 893-5,718,2 Totalt 466 665 427 279 9,2 Lønn master KS 2012

16 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Økning i lønn i % 2009 – 2012 KS

17 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Gjennomsnittlønn for fysioterapeuter KS 2012

18 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Forskjell gjennomsnittlønn / minstelønn KS 2012

19 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Gjennomsnittlønn fysioterapeut KS 2009 - 2012

20 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Gjennomsnittlønn spesialfysioterapeut KS 2009 - 2012

21 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Gjennomsnittlønn master KS 2009 - 2012

22 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Ledere fordelt på kap. HTA KS 2012

23 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Gjennomsnittlønn ledere KS 2009 - 2012

24 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Lederlønn gjennomsnitt KS 2009 - 2012

25 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Lederlønn gjennomsnitt KS 2012

26 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Antall fysioterapeutledere KS 2012

27 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Antall fysioterapeutledere KS 2012

28 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Faglederansvar KS 2012

29 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Lønn for faglederansvar KS 2012

30 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Gjennomsnittkompensasjon for faglederansvar KS 2012 Kr. 16 824

31 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Gjennomsnittslønn pr. fylke

32 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Navn p å fylke Antall 2012 Gjennomsnittsl ø nn 2012 Østfold40428 222 Akershus102427 843 Hedmark42432 555 Oppland45434 801 Buskerud61428 455 Vestfold43437 202 Telemark35404 563 Aust-Agder22439 772 Vest-Agder27415 278 Rogaland73431 352 Hordaland93434 472 Sogn og Fjordane18429 684 Møre og Romsdal49436 799 Sør-Trøndelag64439 615 Nord-Trøndelag28430 803 Nordland37426 559 Troms36407 761 Finmark12423 683

33 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Ansiennitet / Stilling Fysioterapeut / årslønn % over ml. Spesialfysioterape ut / årslønn % over ml. Uten minstelønn Alle 0-3 år 348 867 - 1,2 4-7 år 362 368 0,7 389 663 0,7 431 500 8-9 år 378 107 1,6 419 611 4,1 530 000 10-15 år 404 313 1,1 440 673 1,1 504 338 16-19 år 400 357 0,1 449 959 3,2 491 271 20 + år 352 399 - 11,9 450 996 3,4 526 769 30 + år 433 249 8,3 458 106 5,1 525 279 Totalt 382 846445 418517 426429 722 Ansiennitet / antall Turnuskandidat / antall Fysioterapeut / antall % Spesialfysioterape ut / antall % Uten minstelønn / antall % 0-3 år 122113,0 4-7 år 3823,5133,222,9 8-9 år 2213,6256,211,4 10-15 år 6439,511929,6811,4 16-19 år 174,35112,7710,0 20-29 år 253,110626,42637,1 30 + år 353,18521,12637,1 Vet ikke 3 0,7 Total 1816240270 Lønn fysioterapeuter Spekter 2012

34 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Lønn alle grupper Spekter 2012 Ansiennitet / Stilling Uten minstelønn 2012 Uten minstelønn 2011 Økning 2011 - 2012 uten minstelønn Økning 2011 - 2012 Fysio Økning 2011 - 2012 Spesial 0-3 år 5,3 4-7 år 431 500 401 000 7,6 6,46,5 8-9 år 530 000 422 768 25,4 6,48,4 10-15 år 504 338 458 532 10,0 5,55,3 16-19 år 491 271 517 596 - 5,1 2,46,2 20-29 år 526 769 501 512 5,0 -10,53,6 30 + år 525 279 Totalt 517 426 492 449 5,1 5,75,1

35 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Lønn fysioterapeut Spekter 2012 Ansiennitet Stilling ML 2012 Fysio Fysioterapeut årslønn 2012% over ml. ML 2011 Fysio ML økning 2011-2012 i% Fysioterapeut årslønn 2011% over ml. Økning 2011- 2012 i % 0-3 år 353 000 348 867 - 1,2 329 000 7,3 331 123 0,65,3 4-7 år 360 000 362 368 0,7 336 000 7,1 340 710 1,46,4 8-9 år 372 000 378 107 1,6 348 000 6,9 355 478 2,16,4 10-15 år 400 000 404 313 1,1 376 000 6,4 383 248 1,95,5 16-19 år 400 000 400 357 0,1 376 000 6,4 390 875 4,02,4 20-29 år 400 000 352 399 - 11,9 376 000 6,4 393 719 4,7-10,5 30 + år 400 000 433 249 8,3 376 000 6,4 Totalt 382 846 362 135 5,7

36 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Ansiennitet / Stilling Ml 2012Spesialfysioterap eut / årslønn 2012 % over ml. 2012 Ml 2011ML økning 2011 – 2012 i % Spesialfysioterap eut / årslønn 2011 % over ml. 2011 Økning 2011 – 2012 i % 0-3 år377 000352 0007,1 362 0002,8 4-7 år387 000 389 663 0,7 362 0006,9 365 8671,1 6,5 8-9 år403 000 419 611 4,1 378 0006,6 386 9892,4 8,4 10-15 år436 000 440 673 1,1 411 0006,1 418 4511,8 5,3 16-19 år436 000 449 959 3,2 411 0006,1 423 8763,1 6,2 20-29 år436 000 450 996 3,4 411 0006,1 435 2995,9 3,6 30 + år436 000 458 106 5,1 411 0006,1 Totalt 445 418 423 928 5,1 Lønn spesialfysioterapeut Spekter 2012

37 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Økning i lønn i % 2011 – 2012 Spekter

38 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Økning i lønn i % 2009 – 2012 Spekter

39 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Gjennomsnittlønn for fysioterapeuter Spekter 2012

40 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Forskjell gjennomsnittlønn / minstelønn Spekter 2012

41 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Gjennomsnittlønn Spekter Fysioterapeuter 2009 - 2012

42 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Gjennomsnittlønn Spekter Spesialfysioterapeuter 2009 - 2012

43 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Gjennomsnittlønn Spekter Ledere 2009 - 2012

44 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Lederlønn gjennomsnitt Spekter 2009 – 2012

45 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Antall fysioterapeutledere Spekter 2012

46 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Gjennomsnittslønn pr. Helseforetak

47 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Navn p å Helseforetak Antall 2012 Gjennomsnittsl ø nn 2012 Gjennomsnittsl ø nn 2011 Akershus universitetssykehus HF24430 474405 007 Helgelandssykehuset HF6391 450384 360 Helse Bergen HF54412 332398 928 Helse Finnmark HF10462 473433 590 Helse Fonna HF12419 400410 337 Helse F ø rde HF 13404 020391 081 Helse M ø re og Romsdal 21420 955413 811 Helse Nord-Tr ø ndelag HF 28431 420409 746 Helse Stavanger HF30436 443411 076 Helse Sunnm ø re HF 16409 526396 672 Lovisenberg Diakonale Sykehus13430 311422 777 Nordlandssykehuset HF22430 553406 732 Oslo universitetssykehus HF100442 199418 216 St. Olavs Hospital HF70416 065402 545 Sunnaas Sykehus HF17445 060401 181 Sykehuset i Vestfold HF30437 291393 324 Sykehuset Innlandet HF38452 258421 377 Sykehuset Telemark HF18457 710422 739 Sykehuset Ø stfold HF 17433 665403 434 S ø rlandet sykehuset HF 35445 931415 192 Universitetssykehuset i Nord-Norge HF37457 951422 305 Vestre Viken HF34460 329442 073

48 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Lønnsundersøkelse Virke 2012 Ansiennitet / Stilling Fysioterapeut / årslønn % over ml. Spesialfysioterape ut / årslønn % over ml. Uten minstelønn 0-3 år 353 0000,0354 500 - 6,0 4-7 år 364 9441,4387 000 0,0 8-9 år 374 5000,6408 940 1,5 10-15 år 419 2004,8447 562 2,6 466 667 16-19 år 427 1676,8443 757 1,8 500 20-29 år 434 0008,5470 812 8,0 576 207 30 + år 460 3785,6480 173 Totalt 389 667 448 330 501 342 Ansiennitet / antall Fysioterape ut / antall % Spesialfysiote rapeut / antall % Uten minstelønn / antall % 0-3 år 311,125,4 4-7 år 933,312,7 8-9 år 414,838,1 10-15 år 518,5821,6327,3 16-19 år 311,138,1436,4 20-29 år 311,11437,8218,2 30 + år 616,2218,2 Totalt 27 37 11

49 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Lønn alle grupper Virke 2012 Ansiennitet / Stilling Uten minstelønn 2012 Uten minstelønn 2011 Økning 2011 - 2012 uten minstelønn Økning 2011 - 2012 Fysio Økning 2011 – 2012 Spesial 0-3 år 494 000 5,1- 1,6 4-7 år 368 000 5,7- 1,2 8-9 år 420 000 4,88,1 10-15 år466 667 451 393 3,4 7,71,0 16-19 år500 432 917 15,6 - 0,64,6 20-29 år576 207 486 894 18,3 11,93,8 30 + år480 173 Totalt501 342 461 011 8,7 4,51,2

50 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Ansiennitet / Stilling Ml 2012Fysioterapeut / årslønn 2012 % over ml. 2012 Ml 2011ML økning 2011 – 2012 i % Fysioterapeut / årslønn 2011 % over ml. 2011 Økning 2011– 2012 i % 0-3 år353 000 0,0 329 0007,3 335 9442,1 5,1 4-7 år360 000 364 9441,4 336 0007,1 345 3922,8 5,7 8-9 år372 000 374 5000,6 348 0006,9 357 3502,7 4,8 10-15 år400 000 419 2004,8 376 0006,4 389 0873,5 7,7 16-19 år400 000 427 1676,8 376 0006,4 429 67814,3 - 0,6 20-29 år400 000 434 0008,5 376 0006,4 387 8533,2 11,9 30 + år Totalt 389 667 372 909 4,5 Lønn fysioterapeut Virke 2012

51 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Ansiennitet / Stilling Ml 2012Spesialfysioterap eut / årslønn 2012 % over ml. 2012 Ml 2011ML økning 2012 – 2011 i % Spesialfysioterap eut / årslønn 2011 % over ml. 2011 Økning 2012 – 2011 i % 0-3 år377 000 354 500- 6,0 352 0007,1 360 0002,3 - 1,6 4-7 år387 000 0,0 362 0006,9 393 7408,8 - 1,2 8-9 år403 000 408 9401,5 378 0006,6 378 0000,0 8,1 10-15 år436 000 447 5622,6 411 0006,1 443 2547,8 1,0 16-19 år436 000 443 7571,8 411 0006,1 424 0833,2 4,6 20-29 år436 000 470 8128,0 411 0006,1 453 68610,4 3,8 30 + år436 000 460 378 5,6411 0006,1 Totalt 448 330 443 002 1,2 Lønn spesialfysioterapeut Virke 2012

52 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Økning i lønn i % 2009 – 2012 Virke S

53 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Gjennomsnittlønn fysioterapeuter Virke 2012

54 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Gjennomsnittlønn / minstelønn Virke 2012

55 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Lønnsutvikling gjennomsnittlønn Virke 2012

56 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Gjennomsnittlønn for ”alle” Virke 2009 - 2012

57 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Gjennomsnittlønn Virke 2009 - 2012

58 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Lederlønn gjennomsnitt Virke 2009 – 2012

59 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Antall fysioterapeutledere Virke 2012

60 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Lønnsundersøkelse Oslo 2012 Fysioterapeut 120122011Økning % Alle463 170434 797 6,5 Bydel Alna461 138437 240 5,5 Bydel Bjerke435 857417 300 5,2 Bydel Frogner419 663434 275 -3,4 Bydel Gamle Oslo475 480455 125 4,5 Bydel Grorud457 717436 100 5,0 Bydel Grünerløkka426 721424 340 0,6 Bydel Nordre Aker454 600502 400 -9,5 Bydel Nordstrand476 740445 967 6,9 Bydel Sagene466 420421 100 10,8 Bydel St.Hanshaugen448 000436 100 2,7 Bydel Stovner482 900443 040 9,0 Bydel Søndre Nordstrand512 192413 800 23,8 Bydel Ullern488 967457 275 6,9 Bydel Vestre Aker576 400451 100 27,8 Bydel Østensjø501 875423 650 18,5 Helse- og velferdsetaten516 400 Sykehjemsetaten427 694418 822 2,1 Utdanningsetaten

61 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Lønn Oslo / Bydel 2009 - 2012

62 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Lønn Oslo / Bydel 2010 - 2012

63 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Gjennomsnittlønn ledere Oslo 2012

64 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Lederlønn gjennomsnitt Oslo 2011 - 2012

65 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Antall fysioterapeutledere Oslo 2012

66 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Antall fysioterapeutledere Oslo 2012

67 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Lønn diverse stillinger staten 2012 Stilling Lønn 2012 Lønn 2011 Stipendiat 425 250 406 100 Rådgiver458 382440 905 Avdelingsleder/Fysioterapeut 485 350 475 100 Bedriftsfysioterapeut 475 100 472 600 Seniorinspektør495 525467 030 Seniorrådgiver506 785479 618 Høgskolelektor547 386513 046 Universitetslektor 533 000 519 000 Førstelektor 567 050 551 133 Avdelingsleder 546 133 514 217 Førsteamanuensis570 486508 911 Studieleder 569 050 579 600 Professor 661 400 644 361 Avdelingsdirektør 714 875 731 657

68 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Lønn fysioterapeuter staten 2012

69 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Lønn i staten 2009 – 2012 (enkelte stillinger)

70 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Lønnsansiennitet 2012 (KS – Spekter – Virke –Oslo)

71

72 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Ansettelsesforhold fast / vikar 2012 (KS – Spekter – Virke – Staten – Oslo) 86,2% 9,9 %3,9 %

73 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Ansettelsesforhold fast / vikar 2012 (KS – Spekter – Virke – Staten – Oslo)

74 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Ansettelsesforhold fast / vikar 2012 (KS – Spekter – Virke – Staten – Oslo)

75 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Ansettelsesforhold fast / vikar 2012 (KS – Spekter – Virke – Staten – Oslo)

76 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Stillingsprosent 2012 (KS – Spekter – Virke – Staten – Oslo) 1455 326

77 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Heltid - deltid 2012 (KS – Spekter – Virke – Staten – Oslo)

78 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Ufrivillig deltid 2012 (KS – Spekter – Virke – Staten – Oslo) 125

79 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Uttelling i lokale forhandlinger 2012 (KS – Oslo – Staten)

80 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Økning i lokale forhandlinger 2012 (KS – Oslo – Staten)

81 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Ufrivillig deltid 2012 (KS – Spekter – Virke – Staten – Oslo)

82 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Heltid 2009 - 2012

83 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Deltid 2009 - 2012

84 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Ønsker heltid 2009 - 2012

85 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Ny jobb siste 4 år (KS – Spekter – Virke) 2012

86 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Ny jobb siste 4 år (KS – Spekter – Virke) 2012

87 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Forhandlet lønn ved ansettelse 2012 (KS – Spekter – Virke)

88 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Forhandlet lønn ved ansettelse 2012 (KS – Spekter – Virke)

89 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Fikk mer enn minstelønn (ansatt 4 siste år)2012 (KS – Spekter – Virke)

90 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Fikk mer enn minstelønn (ansatt 4 siste år) 2012


Laste ned ppt "NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Lønnsundersøkelse 2012 Desember 2012 KS – Spekter – Virke – Staten – Oslo."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google