Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Lønnsundersøkelse 2012 Desember 2012 KS – Spekter – Virke – Staten – Oslo.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Lønnsundersøkelse 2012 Desember 2012 KS – Spekter – Virke – Staten – Oslo."— Utskrift av presentasjonen:

1 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Lønnsundersøkelse 2012 Desember 2012 KS – Spekter – Virke – Staten – Oslo

2 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Svarprosent 2012 OmrådeSvar prosent Kvinner antall Kvinner % Menn antall Menn %Totalt KS 44,7 %77590,4%829,6%857 Spekter 45,2 %57686,3%9114,7%667 Virke 30,5 %6480,0%1620,0%80 Oslo kommune 45,3 %9690,6%109,4%106 Staten 51,8 %8776,3%2723,7%114 Totalt 44,4 %159887,6%22612,4%1824

3 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Svarprosent 44,4%

4 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Kjønnsfordeling

5 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Gjennomsnittlønn Fysioterapeut 2012

6 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Gjennomsnittlønn Spesialfysioterapeut

7 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Gjennomsnittlønn for ”alle”

8 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Økning gjennomsnittlønn for ”alle”

9 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Gjennomsnittlønn for ”alle”

10 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Gjennomsnittlønn fysioterapeuter 2012

11 Ansiennitet / Stilling Fysioterapeut / årslønn % over ml. Spesialfysioterape ut / årslønn % over ml. Master / årslønn % over ml. Uten minstelønn Alle (gj.sn.) 0-3 år , , ,5 4-7 år , , , år , , , år , , , år , , , år , , , år , , , Totalt Ansiennitet / antall Vet ikkeTurnuskandidat Fysioterapeut / antall % vis antall Spesialfysioterapeut / antall % vis antall Master / antall % vis antall Uten minstelønn / antall % vis antall 0-3 år ,8 1 0,414,1 4-7 år 89 23,1 8 3,1416,710,9 8-9 år 45 11,7 13 5,0312,476, år , ,8520,81613, år 318,14016,028,3119, år 23910,17428,5833,35244, år 25 6, ,8 14,129 25,0 Totalt Lønn fysioterapeuter KS 2012

12 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Lønn alle grupper KS 2012 Ansiennitet / Stilling Uten minstelønn 2012 Uten minstelønn 2011 Økning uten minstelønn Økning Fysio Økning Spesial Økning Master 0-3 år ,0 12,0 4-7 år ,8 7,1 8,012,6 8-9 år ,8 6,2 8,612, år ,0 6,3 7,36, år ,6 9,5 6,012, år ,4 4,1 5,68, år ,2 Totalt ,1 6,0 6,99,2

13 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Lønn fysioterapeut KS 2012 Ansiennitet Stilling ML 2012 Fysio Fysioterapeut årslønn 2012% over ml. ML 2011 Fysio ML økning i% Fysioterapeut årslønn 2011% over ml. Økning i % 0-3 år , , ,27,0 4-7 år , , ,77,1 8-9 år , , ,16, år , , ,56, år , , ,49, år , , ,54, år , ,4 Totalt ,0

14 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Ansiennitet / Stilling Ml 2012 Spesialfysioterap eut / årslønn 2012 % over ml Ml 2011ML økning 2011– 2011 i % Spesialfysioterap eut / årslønn 2011 % over ml Økning 2011 – 2012 i % 0-3 år , , ,512,0 4-7 år , , ,38,0 8-9 år , , ,28, år , , ,17, år , , ,26, år , , ,25, år , ,1 Totalt ,9 Lønn spesialfysioterapeut KS 2012

15 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Ansiennitet / Stilling Ml 2012 Master/ årslønn 2012 % over ml Ml 2011ML økning 2011– 2012 i % Master / årslønn 2011 % over ml Økning 2011 – 2012 i % 0-3 år , ,5 4-7 år , , ,412,6 8-9 år , , ,712, år , , ,76, år , , ,412, år , , ,28, år , , ,718,2 Totalt ,2 Lønn master KS 2012

16 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Økning i lønn i % 2009 – 2012 KS

17 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Gjennomsnittlønn for fysioterapeuter KS 2012

18 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Forskjell gjennomsnittlønn / minstelønn KS 2012

19 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Gjennomsnittlønn fysioterapeut KS

20 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Gjennomsnittlønn spesialfysioterapeut KS

21 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Gjennomsnittlønn master KS

22 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Ledere fordelt på kap. HTA KS 2012

23 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Gjennomsnittlønn ledere KS

24 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Lederlønn gjennomsnitt KS

25 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Lederlønn gjennomsnitt KS 2012

26 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Antall fysioterapeutledere KS 2012

27 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Antall fysioterapeutledere KS 2012

28 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Faglederansvar KS 2012

29 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Lønn for faglederansvar KS 2012

30 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Gjennomsnittkompensasjon for faglederansvar KS 2012 Kr

31 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Gjennomsnittslønn pr. fylke

32 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Navn p å fylke Antall 2012 Gjennomsnittsl ø nn 2012 Østfold Akershus Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finmark

33 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Ansiennitet / Stilling Fysioterapeut / årslønn % over ml. Spesialfysioterape ut / årslønn % over ml. Uten minstelønn Alle 0-3 år ,2 4-7 år , , år , , år , , år , , år , , år , , Totalt Ansiennitet / antall Turnuskandidat / antall Fysioterapeut / antall % Spesialfysioterape ut / antall % Uten minstelønn / antall % 0-3 år ,0 4-7 år 3823,5133,222,9 8-9 år 2213,6256,211, år 6439,511929,6811, år 174,35112,7710, år 253,110626,42637, år 353,18521,12637,1 Vet ikke 3 0,7 Total Lønn fysioterapeuter Spekter 2012

34 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Lønn alle grupper Spekter 2012 Ansiennitet / Stilling Uten minstelønn 2012 Uten minstelønn 2011 Økning uten minstelønn Økning Fysio Økning Spesial 0-3 år 5,3 4-7 år ,6 6,46,5 8-9 år ,4 6,48, år ,0 5,55, år ,1 2,46, år ,0 -10,53, år Totalt ,1 5,75,1

35 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Lønn fysioterapeut Spekter 2012 Ansiennitet Stilling ML 2012 Fysio Fysioterapeut årslønn 2012% over ml. ML 2011 Fysio ML økning i% Fysioterapeut årslønn 2011% over ml. Økning i % 0-3 år , , ,65,3 4-7 år , , ,46,4 8-9 år , , ,16, år , , ,95, år , , ,02, år , , ,7-10, år , ,4 Totalt ,7

36 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Ansiennitet / Stilling Ml 2012Spesialfysioterap eut / årslønn 2012 % over ml Ml 2011ML økning 2011 – 2012 i % Spesialfysioterap eut / årslønn 2011 % over ml Økning 2011 – 2012 i % 0-3 år , ,8 4-7 år , , ,1 6,5 8-9 år , , ,4 8, år , , ,8 5, år , , ,1 6, år , , ,9 3, år , ,1 Totalt ,1 Lønn spesialfysioterapeut Spekter 2012

37 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Økning i lønn i % 2011 – 2012 Spekter

38 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Økning i lønn i % 2009 – 2012 Spekter

39 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Gjennomsnittlønn for fysioterapeuter Spekter 2012

40 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Forskjell gjennomsnittlønn / minstelønn Spekter 2012

41 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Gjennomsnittlønn Spekter Fysioterapeuter

42 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Gjennomsnittlønn Spekter Spesialfysioterapeuter

43 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Gjennomsnittlønn Spekter Ledere

44 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Lederlønn gjennomsnitt Spekter 2009 – 2012

45 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Antall fysioterapeutledere Spekter 2012

46 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Gjennomsnittslønn pr. Helseforetak

47 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Navn p å Helseforetak Antall 2012 Gjennomsnittsl ø nn 2012 Gjennomsnittsl ø nn 2011 Akershus universitetssykehus HF Helgelandssykehuset HF Helse Bergen HF Helse Finnmark HF Helse Fonna HF Helse F ø rde HF Helse M ø re og Romsdal Helse Nord-Tr ø ndelag HF Helse Stavanger HF Helse Sunnm ø re HF Lovisenberg Diakonale Sykehus Nordlandssykehuset HF Oslo universitetssykehus HF St. Olavs Hospital HF Sunnaas Sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Ø stfold HF S ø rlandet sykehuset HF Universitetssykehuset i Nord-Norge HF Vestre Viken HF

48 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Lønnsundersøkelse Virke 2012 Ansiennitet / Stilling Fysioterapeut / årslønn % over ml. Spesialfysioterape ut / årslønn % over ml. Uten minstelønn 0-3 år , ,0 4-7 år , ,0 8-9 år , , år , , år , , år , , år , Totalt Ansiennitet / antall Fysioterape ut / antall % Spesialfysiote rapeut / antall % Uten minstelønn / antall % 0-3 år 311,125,4 4-7 år 933,312,7 8-9 år 414,838, år 518,5821,6327, år 311,138,1436, år 311,11437,8218, år 616,2218,2 Totalt

49 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Lønn alle grupper Virke 2012 Ansiennitet / Stilling Uten minstelønn 2012 Uten minstelønn 2011 Økning uten minstelønn Økning Fysio Økning 2011 – 2012 Spesial 0-3 år ,1- 1,6 4-7 år ,7- 1,2 8-9 år ,88, år ,4 7,71, år ,6 - 0,64, år ,3 11,93, år Totalt ,7 4,51,2

50 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Ansiennitet / Stilling Ml 2012Fysioterapeut / årslønn 2012 % over ml Ml 2011ML økning 2011 – 2012 i % Fysioterapeut / årslønn 2011 % over ml Økning 2011– 2012 i % 0-3 år , , ,1 5,1 4-7 år , , ,8 5,7 8-9 år , , ,7 4, år , , ,5 7, år , , ,3 - 0, år , , ,2 11, år Totalt ,5 Lønn fysioterapeut Virke 2012

51 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Ansiennitet / Stilling Ml 2012Spesialfysioterap eut / årslønn 2012 % over ml Ml 2011ML økning 2012 – 2011 i % Spesialfysioterap eut / årslønn 2011 % over ml Økning 2012 – 2011 i % 0-3 år , , ,3 - 1,6 4-7 år , , ,8 - 1,2 8-9 år , , ,0 8, år , , ,8 1, år , , ,2 4, år , , ,4 3, år , ,1 Totalt ,2 Lønn spesialfysioterapeut Virke 2012

52 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Økning i lønn i % 2009 – 2012 Virke S

53 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Gjennomsnittlønn fysioterapeuter Virke 2012

54 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Gjennomsnittlønn / minstelønn Virke 2012

55 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Lønnsutvikling gjennomsnittlønn Virke 2012

56 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Gjennomsnittlønn for ”alle” Virke

57 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Gjennomsnittlønn Virke

58 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Lederlønn gjennomsnitt Virke 2009 – 2012

59 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Antall fysioterapeutledere Virke 2012

60 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Lønnsundersøkelse Oslo 2012 Fysioterapeut Økning % Alle ,5 Bydel Alna ,5 Bydel Bjerke ,2 Bydel Frogner ,4 Bydel Gamle Oslo ,5 Bydel Grorud ,0 Bydel Grünerløkka ,6 Bydel Nordre Aker ,5 Bydel Nordstrand ,9 Bydel Sagene ,8 Bydel St.Hanshaugen ,7 Bydel Stovner ,0 Bydel Søndre Nordstrand ,8 Bydel Ullern ,9 Bydel Vestre Aker ,8 Bydel Østensjø ,5 Helse- og velferdsetaten Sykehjemsetaten ,1 Utdanningsetaten

61 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Lønn Oslo / Bydel

62 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Lønn Oslo / Bydel

63 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Gjennomsnittlønn ledere Oslo 2012

64 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Lederlønn gjennomsnitt Oslo

65 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Antall fysioterapeutledere Oslo 2012

66 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Antall fysioterapeutledere Oslo 2012

67 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Lønn diverse stillinger staten 2012 Stilling Lønn 2012 Lønn 2011 Stipendiat Rådgiver Avdelingsleder/Fysioterapeut Bedriftsfysioterapeut Seniorinspektør Seniorrådgiver Høgskolelektor Universitetslektor Førstelektor Avdelingsleder Førsteamanuensis Studieleder Professor Avdelingsdirektør

68 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Lønn fysioterapeuter staten 2012

69 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Lønn i staten 2009 – 2012 (enkelte stillinger)

70 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Lønnsansiennitet 2012 (KS – Spekter – Virke –Oslo)

71

72 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Ansettelsesforhold fast / vikar 2012 (KS – Spekter – Virke – Staten – Oslo) 86,2% 9,9 %3,9 %

73 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Ansettelsesforhold fast / vikar 2012 (KS – Spekter – Virke – Staten – Oslo)

74 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Ansettelsesforhold fast / vikar 2012 (KS – Spekter – Virke – Staten – Oslo)

75 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Ansettelsesforhold fast / vikar 2012 (KS – Spekter – Virke – Staten – Oslo)

76 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Stillingsprosent 2012 (KS – Spekter – Virke – Staten – Oslo)

77 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Heltid - deltid 2012 (KS – Spekter – Virke – Staten – Oslo)

78 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Ufrivillig deltid 2012 (KS – Spekter – Virke – Staten – Oslo) 125

79 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Uttelling i lokale forhandlinger 2012 (KS – Oslo – Staten)

80 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Økning i lokale forhandlinger 2012 (KS – Oslo – Staten)

81 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Ufrivillig deltid 2012 (KS – Spekter – Virke – Staten – Oslo)

82 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Heltid

83 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Deltid

84 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Ønsker heltid

85 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Ny jobb siste 4 år (KS – Spekter – Virke) 2012

86 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Ny jobb siste 4 år (KS – Spekter – Virke) 2012

87 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Forhandlet lønn ved ansettelse 2012 (KS – Spekter – Virke)

88 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Forhandlet lønn ved ansettelse 2012 (KS – Spekter – Virke)

89 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Fikk mer enn minstelønn (ansatt 4 siste år)2012 (KS – Spekter – Virke)

90 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Fikk mer enn minstelønn (ansatt 4 siste år) 2012


Laste ned ppt "NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Lønnsundersøkelse 2012 Desember 2012 KS – Spekter – Virke – Staten – Oslo."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google