Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Desember 2012 KS – Spekter – Virke – Staten – Oslo

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Desember 2012 KS – Spekter – Virke – Staten – Oslo"— Utskrift av presentasjonen:

1 Desember 2012 KS – Spekter – Virke – Staten – Oslo
Lønnsundersøkelse 2012 Desember 2012 KS – Spekter – Virke – Staten – Oslo

2 Svarprosent 2012 Område Svar prosent Kvinner antall Kvinner %
Menn antall Menn % Totalt KS 44,7 % 775 90,4% 82 9,6% 857 Spekter 45,2 % 576 86,3% 91 14,7% 667 Virke 30,5 % 64 80,0% 16 20,0% 80 Oslo kommune 45,3 % 96 90,6% 10 9,4% 106 Staten 51,8 % 87 76,3% 27 23,7% 114 44,4 % 1598 87,6% 226 12,4% 1824

3 Svarprosent 44,4%

4 Kjønnsfordeling

5 Gjennomsnittlønn Fysioterapeut 2012

6 Gjennomsnittlønn Spesialfysioterapeut

7 Gjennomsnittlønn for ”alle” 2009 - 2012

8 Økning gjennomsnittlønn for ”alle” 2009 - 2012

9 Gjennomsnittlønn for ”alle” 2009 - 2012

10 Gjennomsnittlønn fysioterapeuter 2012

11 Lønn fysioterapeuter KS 2012
Ansiennitet / Stilling Fysioterapeut / årslønn % over ml. Spesialfysioterapeut / årslønn Master / årslønn Uten minstelønn Alle (gj.sn.) 0-3 år 2,4 5,8 -7,5 4-7 år 5,1 6,2 3,5 8-9 år 4,5 5,0 0,4 10-15 år 3,2 1,5 16-19 år 6,4 3,0 6,1 20-29 år 4,2 3,7 2,8 30 + år 6,8 5,7 5,5 Totalt 429196 Ansiennitet / antall Vet ikke Turnuskandidat Fysioterapeut / antall % vis antall Spesialfysioterapeut / antall Master / antall Uten minstelønn / antall 0-3 år 12 57 14,8 1 0,4 4,1 4-7 år 89 23,1 8 3,1 4 16,7 0,9 8-9 år 45 11,7 13 5,0 3 12,4 7 6,0 10-15 år 99 25,7 75 28,8 5 20,8 16 13,8 16-19 år 31 8,1 40 16,0 2 8,3 11 9,5 20-29 år 39 10,1 74 28,5 33,3 52 44,8 30 + år 25 6,5 49 18,8 29 25,0 Totalt 15 385 260 24 116

12 Ansiennitet / Stilling Økning 2011 - 2012 uten minstelønn
Lønn alle grupper KS 2012 Ansiennitet / Stilling Uten minstelønn 2012 Uten minstelønn 2011 Økning uten minstelønn Økning Fysio Økning Spesial Økning Master 0-3 år 7,0 12,0 4-7 år 0,8 7,1 8,0 12,6 8-9 år 16,8 6,2 8,6 12,2 10-15 år 10,0 6,3 7,3 6,4 16-19 år 9,5 6,0 20-29 år 5,4 4,1 5,6 8,3 30 + år 18,2 Totalt 8,1 6,9 9,2

13 Lønn fysioterapeut KS 2012 0-3 år 350 900 359 420 2,4 328 800 6,7
Ansiennitet Stilling ML 2012 Fysio Fysioterapeut årslønn 2012 % over ml. ML 2011 ML økning i% årslønn 2011 Økning i % 0-3 år 2,4 6,7 2,2 7,0 4-7 år 5,1 7,8 5,7 7,1 8-9 år 4,5 7,9 6,1 6,2 10-15 år 5,4 3,5 6,3 16-19 år 6,4 9,5 20-29 år 4,2 5,5 4,1 30 + år 6,8 Totalt 6,0

14 Lønn spesialfysioterapeut KS 2012
Ansiennitet / Stilling Ml 2012 Spesialfysioterapeut / årslønn 2012 % over ml. 2012 Ml 2011 ML økning 2011– 2011 i % Spesialfysioterapeut / årslønn 2011 % over ml. 2011 Økning 2011 – 2012 i % 0-3 år 5,8 6,4 0,5 12,0 4-7 år 6,2 7,0 5,3 8,0 8-9 år 5,0 7,8 4,2 8,6 10-15 år 3,2 6,1 2,1 7,3 16-19 år 3,0 6,0 20-29 år 3,7 5,6 30 + år 5,7 Totalt 6,9

15 Ansiennitet / Stilling
Lønn master KS 2012 Ansiennitet / Stilling Ml 2012 Master/ årslønn 2012 % over ml. 2012 Ml 2011 ML økning 2011– 2012 i % Master / årslønn 2011 % over ml. 2011 Økning 2011 – 2012 i % 0-3 år -7,5 7,5 4-7 år 3,5 7,3 -1,4 12,6 8-9 år   0,4 9,8 -1,7 12,2 10-15 år 1,5 5,6 0,7 6,4 16-19 år 6,1 -0,4 20-29 år 2,8 0,2 8,3 30 + år 5,5 -5,7 18,2 Totalt 9,2

16 Økning i lønn i % 2009 – 2012 KS

17 Gjennomsnittlønn for fysioterapeuter KS 2012

18 Forskjell gjennomsnittlønn / minstelønn KS 2012

19 Gjennomsnittlønn fysioterapeut KS 2009 - 2012

20 Gjennomsnittlønn spesialfysioterapeut KS 2009 - 2012

21 Gjennomsnittlønn master KS 2009 - 2012

22 Ledere fordelt på kap. HTA KS 2012

23 Gjennomsnittlønn ledere KS 2009 - 2012

24 Lederlønn gjennomsnitt KS 2009 - 2012

25 Lederlønn gjennomsnitt KS 2012

26 Antall fysioterapeutledere KS 2012

27 Antall fysioterapeutledere KS 2012

28 Faglederansvar KS 2012

29 Lønn for faglederansvar KS 2012

30 Gjennomsnittkompensasjon for faglederansvar KS 2012
Kr

31 Gjennomsnittslønn pr. fylke

32 Navn på fylke Antall 2012 Gjennomsnittslønn 2012 Østfold 40 Akershus 102 Hedmark 42 Oppland 45 Buskerud 61 Vestfold 43 Telemark 35 Aust-Agder 22 Vest-Agder 27 Rogaland 73 Hordaland 93 Sogn og Fjordane 18 Møre og Romsdal 49 Sør-Trøndelag 64 Nord-Trøndelag 28 Nordland 37 Troms 36 Finmark 12

33 Lønn fysioterapeuter Spekter 2012
Ansiennitet / Stilling Fysioterapeut / årslønn % over ml. Spesialfysioterapeut / årslønn Uten minstelønn Alle 0-3 år - 1,2 4-7 år 0,7 8-9 år 1,6 4,1 10-15 år 1,1 16-19 år 0,1 3,2 20 + år - 11,9 3,4 30 + år 8,3 5,1 Totalt Ansiennitet / antall Turnuskandidat / antall Fysioterapeut / antall % Spesialfysioterapeut / antall Uten minstelønn / antall 0-3 år 12 21 13,0 4-7 år 38 23,5 13 3,2 2 2,9 8-9 år 22 13,6 25 6,2 1 1,4 10-15 år 64 39,5 119 29,6 8 11,4 16-19 år 7 4,3 51 12,7 10,0 20-29 år 5 3,1 106 26,4 26 37,1 30 + år 3 85 21,1 Vet ikke  0,7 Total 18 162 402 70

34 Ansiennitet / Stilling Økning 2011 - 2012 uten minstelønn
Lønn alle grupper Spekter 2012 Ansiennitet / Stilling Uten minstelønn 2012 Uten minstelønn 2011 Økning uten minstelønn Økning Fysio Økning Spesial 0-3 år 5,3 4-7 år 7,6 6,4 6,5 8-9 år   25,4 8,4 10-15 år 10,0 5,5 16-19 år - 5,1 2,4 6,2 20-29 år 5,0 10,5 3,6 30 + år Totalt 5,1 5,7

35 Lønn fysioterapeut Spekter 2012
Ansiennitet Stilling ML 2012 Fysio Fysioterapeut årslønn 2012 % over ml. ML 2011 ML økning i% årslønn 2011 Økning i % 0-3 år - 1,2 7,3 0,6 5,3 4-7 år 0,7 7,1 1,4 6,4 8-9 år 1,6 6,9 2,1 10-15 år 1,1 1,9 5,5 16-19 år 0,1 4,0 2,4 20-29 år - 11,9 4,7 10,5 30 + år 8,3 Totalt 5,7

36 Lønn spesialfysioterapeut Spekter 2012
Ansiennitet / Stilling Ml 2012 Spesialfysioterapeut / årslønn 2012 % over ml. 2012 Ml 2011 ML økning 2011 – 2012 i % Spesialfysioterapeut / årslønn 2011 % over ml. 2011 Økning 2011 – 2012 i % 0-3 år 7,1 2,8 4-7 år 0,7 6,9 1,1 6,5 8-9 år 4,1 6,6 2,4 8,4 10-15 år 6,1 1,8 5,3 16-19 år 3,2 3,1 6,2 20-29 år 3,4 5,9 3,6 30 + år 5,1 Totalt

37 Økning i lønn i % 2011 – 2012 Spekter

38 Økning i lønn i % 2009 – 2012 Spekter

39 Gjennomsnittlønn for fysioterapeuter Spekter 2012

40 Forskjell gjennomsnittlønn / minstelønn Spekter 2012

41 Gjennomsnittlønn Spekter Fysioterapeuter 2009 - 2012

42 Gjennomsnittlønn Spekter Spesialfysioterapeuter 2009 - 2012

43 Gjennomsnittlønn Spekter Ledere 2009 - 2012

44 Lederlønn gjennomsnitt Spekter 2009 – 2012

45 Antall fysioterapeutledere Spekter 2012

46 Gjennomsnittslønn pr. Helseforetak

47 Navn på Helseforetak Antall 2012 Gjennomsnittslønn 2012 Gjennomsnittslønn 2011 Akershus universitetssykehus HF 24 Helgelandssykehuset HF 6 Helse Bergen HF 54 Helse Finnmark HF 10 Helse Fonna HF 12 Helse Førde HF 13 Helse Møre og Romsdal 21 Helse Nord-Trøndelag HF 28 Helse Stavanger HF 30 Helse Sunnmøre HF 16 Lovisenberg Diakonale Sykehus Nordlandssykehuset HF 22 Oslo universitetssykehus HF 100 St. Olavs Hospital HF 70 Sunnaas Sykehus HF 17 Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF 38 Sykehuset Telemark HF 18 Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehuset HF 35 Universitetssykehuset i Nord-Norge HF 37 Vestre Viken HF 34

48 Lønnsundersøkelse Virke 2012
Ansiennitet / Stilling Fysioterapeut / årslønn % over ml. Spesialfysioterapeut / årslønn Uten minstelønn 0-3 år 0,0 - 6,0 4-7 år 1,4 8-9 år 0,6 1,5 10-15 år 4,8 2,6 16-19 år 6,8 1,8 20-29 år 8,5 8,0 30 + år 5,6 Totalt Ansiennitet / antall Fysioterapeut / antall % Spesialfysioterapeut / antall Uten minstelønn / antall 0-3 år 3 11,1 2 5,4 4-7 år 9 33,3 1 2,7 8-9 år 4 14,8 8,1 10-15 år 5 18,5 8 21,6 27,3 16-19 år 36,4 20-29 år 14 37,8 18,2 30 + år 6 16,2 Totalt 27 37 11

49 Ansiennitet / Stilling Økning 2011 - 2012 uten minstelønn
Lønn alle grupper Virke 2012 Ansiennitet / Stilling Uten minstelønn 2012 Uten minstelønn 2011 Økning uten minstelønn Økning Fysio Økning 2011 – 2012 Spesial 0-3 år 5,1 - 1,6 4-7 år 5,7 - 1,2 8-9 år 4,8 8,1 10-15 år 3,4 7,7 1,0 16-19 år 15,6 - 0,6 4,6 20-29 år 18,3 11,9 3,8 30 + år Totalt 8,7 4,5 1,2

50 Lønn fysioterapeut Virke 2012
Ansiennitet / Stilling Ml 2012 Fysioterapeut / årslønn 2012 % over ml. 2012 Ml 2011 ML økning 2011 – 2012 i % Fysioterapeut / årslønn 2011 % over ml. 2011 Økning 2011– 2012 i % 0-3 år 0,0 7,3 2,1 5,1 4-7 år 1,4 7,1 2,8 5,7 8-9 år 0,6 6,9 2,7 4,8 10-15 år 6,4 3,5 7,7 16-19 år 6,8 14,3 - 0,6 20-29 år 8,5 3,2 11,9 30 + år Totalt 4,5

51 Lønn spesialfysioterapeut Virke 2012
Ansiennitet / Stilling Ml 2012 Spesialfysioterapeut / årslønn 2012 % over ml. 2012 Ml 2011 ML økning 2012 – 2011 i % Spesialfysioterapeut / årslønn 2011 % over ml. 2011 Økning 2012 – 2011 i % 0-3 år - 6,0 7,1 2,3 - 1,6 4-7 år 0,0 6,9 8,8 - 1,2 8-9 år 1,5 6,6 8,1 10-15 år 2,6 6,1 7,8 1,0 16-19 år 1,8 3,2 4,6 20-29 år 8,0 10,4 3,8 30 + år 5,6 Totalt 1,2

52 Økning i lønn i % 2009 – 2012 Virke S

53 Gjennomsnittlønn fysioterapeuter Virke 2012

54 Gjennomsnittlønn / minstelønn Virke 2012

55 Lønnsutvikling gjennomsnittlønn Virke 2012

56 Gjennomsnittlønn for ”alle” Virke 2009 - 2012

57 Gjennomsnittlønn Virke 2009 - 2012

58 Lederlønn gjennomsnitt Virke 2009 – 2012

59 Antall fysioterapeutledere Virke 2012

60 Lønnsundersøkelse Oslo 2012
Fysioterapeut 1 2012 2011 Økning % Alle 6,5 Bydel Alna 5,5 Bydel Bjerke 5,2 Bydel Frogner -3,4 Bydel Gamle Oslo 4,5 Bydel Grorud 5,0 Bydel Grünerløkka 0,6 Bydel Nordre Aker -9,5 Bydel Nordstrand 6,9 Bydel Sagene 10,8 Bydel St.Hanshaugen 2,7 Bydel Stovner 9,0 Bydel Søndre Nordstrand 23,8 Bydel Ullern Bydel Vestre Aker 27,8 Bydel Østensjø 18,5 Helse- og velferdsetaten Sykehjemsetaten 2,1 Utdanningsetaten

61 Lønn Oslo / Bydel

62 Lønn Oslo / Bydel

63 Gjennomsnittlønn ledere Oslo 2012

64 Lederlønn gjennomsnitt Oslo 2011 - 2012

65 Antall fysioterapeutledere Oslo 2012

66 Antall fysioterapeutledere Oslo 2012

67 Lønn diverse stillinger staten 2012
Stipendiat Rådgiver Avdelingsleder/Fysioterapeut Bedriftsfysioterapeut Seniorinspektør Seniorrådgiver Høgskolelektor Universitetslektor Førstelektor Avdelingsleder Førsteamanuensis Studieleder Professor Avdelingsdirektør

68 Lønn fysioterapeuter staten 2012

69 Lønn i staten 2009 – 2012 (enkelte stillinger)

70 Lønnsansiennitet 2012 (KS – Spekter – Virke –Oslo)

71 Lønnsansiennitet 2012 (KS – Spekter – Virke –Oslo)

72 Ansettelsesforhold fast / vikar 2012 (KS – Spekter – Virke – Staten – Oslo)
86,2% 9,9 % 3,9 %

73 Ansettelsesforhold fast / vikar 2012 (KS – Spekter – Virke – Staten – Oslo)

74 Ansettelsesforhold fast / vikar 2012 (KS – Spekter – Virke – Staten – Oslo)

75 Ansettelsesforhold fast / vikar 2012 (KS – Spekter – Virke – Staten – Oslo)

76 Stillingsprosent 2012 (KS – Spekter – Virke – Staten – Oslo)
326 1455

77 Heltid - deltid 2012 (KS – Spekter – Virke – Staten – Oslo)

78 Ufrivillig deltid 2012 (KS – Spekter – Virke – Staten – Oslo)
125

79 Uttelling i lokale forhandlinger 2012 (KS – Oslo – Staten)

80 Økning i lokale forhandlinger 2012 (KS – Oslo – Staten)

81 Ufrivillig deltid 2012 (KS – Spekter – Virke – Staten – Oslo)

82 Heltid

83 Deltid

84 Ønsker heltid

85 Ny jobb siste 4 år (KS – Spekter – Virke) 2012

86 Ny jobb siste 4 år (KS – Spekter – Virke) 2012

87 Forhandlet lønn ved ansettelse 2012 (KS – Spekter – Virke)

88 Forhandlet lønn ved ansettelse 2012 (KS – Spekter – Virke)

89 Fikk mer enn minstelønn (ansatt 4 siste år)2012 (KS – Spekter – Virke)

90 Fikk mer enn minstelønn (ansatt 4 siste år) 2012


Laste ned ppt "Desember 2012 KS – Spekter – Virke – Staten – Oslo"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google