Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Studentsamskipnaden i Narvik • Etablert 01.01.88 etter ny lov i 1986 • Formålet er å ta seg av de tyngre velferdsbehovet til studentene • Selvstendig juridisk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Studentsamskipnaden i Narvik • Etablert 01.01.88 etter ny lov i 1986 • Formålet er å ta seg av de tyngre velferdsbehovet til studentene • Selvstendig juridisk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Studentsamskipnaden i Narvik • Etablert 01.01.88 etter ny lov i 1986 • Formålet er å ta seg av de tyngre velferdsbehovet til studentene • Selvstendig juridisk enhet - særselskap • Omsetning på 48 millioner • 38,4 årsverk • Narvik er et av landets minste studiesteder målt i antall studenter – ca. 1600 studenter • I underkant av 200 internasjonale studenter

2 Til, for og med studentene Vi er studentenes servicepartner Våre virksomhetsområder omfatter • Studentboliger • Studentbarnehage • Kantine • Trening • Helse/rådgivning

3 Studentboliger Vi har totalt 324 studentboliger fordelt på 252 hybler og 72 leiligheter • Jaklamyra – 60 hybler og 5 leiligheter • Alpinveien – 64 hybler • Sildretunet – 32 leiligheter • Fjellveien – 56 hybler og 14 leiligheter • Skistua – 72 hybler og 21 leiligheter Beleggsprosent på 95 % pr juli - fullt hus !

4 Det private boligmarkedet i Narvik • SSiN driver privat boligformidling hver sommer/høst • I 2011 formidlet vi 82 boliger, mot 70 i 2010 og 75 i 2009 • Høy forventet aktivitet i Narvikregionen de kommende årene (bygging av bro, utskipningshavn, nytt spor jernbane) medfører stor pågang på boliger på det private markedet.

5 Konsekvenser for HiN hvis vi må selge 2 av 5 studentbyer • Antall studentboliger reduseres med 40% • Vi har da kun 128 hybler og 67 leiligheter igjen • I dag er det i underkant 200 internasjonale studenter ved HiN, der 136 av disse bor hos SSiN • Hva skal vi tilby de norske studentene? • Vi klarer ikke engang å dekke opp behovet for studenthybel til de internasjonale studentene

6 Konsekvenser for HiN hvis vi må selge 2 av 5 studentbyer Regjeringen snakker om nordområdesatsing – arbeidsmarkedet i nord skriker etter ingeniører og sykepleiere HiN jobber knallhardt for å øke rekrutteringen generelt, og av internasjonale studenter spesielt Hvor skal disse studentene bo hvis SSiN selger boliger?

7 Konsekvenser ved salg Jaklamyra Studentby Likviditetsmessige konsekvenser ved et salg: SalgssumKr 12 500 000 - Gjenstående husbanklånKr 3 807 637 - Gjenstående privatbanklånKr 636 135 = SalgsgevinstKr 8 056 228 - Reduksjon i husleieinnbetaling Kr 2 372 400 + Reduksjon i utbetalinger av driftskostnaderKr 928 077 + Rentereduksjon på lån (5 %)Kr 625 000 + Reduksjon i avdrag på lån (22 år)Kr 568 182 = Årlig likviditetseffekt (negativ)Kr - 251 141

8 Konsekvenser ved salg Jaklamyra Studentby Regnskapsmessige konsekvenser ved et salg: SalgssumKr 12 500 000 - Bokført verdi eiendom pr 31.12.11Kr 11 571 936 = SalgsgevinstKr 928 064 - Reduksjon i driftsinntekterKr 2 732 400 + Reduksjon i driftskostnaderKr 1 283 076 + Reduksjon i rentekostnaderKr 625 000 = Årlig regnskapsmessig effekt (negativ)Kr – 824 324 Eiendommen betjener 1 008 532 av SSiN sine felleskostnader

9 Utvikling av studenttall og antall studentboliger

10 Forholdet mellom omsetning og gjeld - betjeningsevne

11 Økonomiske størrelser 2011 2010 2009 2008 Omsetning 48 244 788 48 913 537 40 752 028 38 235 135 Driftsresultat 6 716 460 5 484 374 4 961 134 - 6 181 003 Resultat 3 115 364 1 870 580 4 483 925- 33 400 699 Egenkapital- 11 533 506- 14 648 870- 16 519 450- 21 003 375

12 Hvordan kan salg av 2 studentbyer forsvares når: • Vi har fullt hus (95% beleggsprosent pr juli) • Vårt driftsresultat blir betydelig forverret, noe som gjør at vi ikke klarer å betjene vår gjeld • HiN har behov for flere boliger – det private markedet er sprengt Statsråden sier at en skal opprettholde et solid og tilfredsstillende velferdstilbud for studentene i Narvik • Hva er god studentvelferd? Penger på bok eller tilstrekkelig med studentboliger……

13 Fusjonsprosessen • Vedtaket meddelt 14. november 2011 • Møter med KD og SSiB våren 2012 • Styringsgruppe med 3 representanter fra hvert av styrene • Vedtatt likelydende fusjonsplaner, dog med merknader • Kartlegging og analyser ikke påbegynt • Nytt navn er Studentsamskipnaden i Nordland • Fusjonsdato 01.01.2013 ?


Laste ned ppt "Studentsamskipnaden i Narvik • Etablert 01.01.88 etter ny lov i 1986 • Formålet er å ta seg av de tyngre velferdsbehovet til studentene • Selvstendig juridisk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google