Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommentarer til rapportene «En av flokken?» og «Langt igjen?» v. Pia Paulsrud, Utdanningsdirektoratet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommentarer til rapportene «En av flokken?» og «Langt igjen?» v. Pia Paulsrud, Utdanningsdirektoratet."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Kommentarer til rapportene «En av flokken?» og «Langt igjen?» v. Pia Paulsrud, Utdanningsdirektoratet

3 Hovedfunn  Skole og utdanning er nøkkelfaktorer for å lykkes i arbeidslivet og for sosial inkludering i voksen alder.  De aller fleste elevene i undersøkelsene går i ordinær skole/på nærskole.  Det er ofte de som trenger mest hjelp som er mest segregert fra ordinær klasse/gruppe.  Mange av elevene med fysiske funksjonsnedsettelser og sansetap har behov for spesialundervisning, men i forskjellig grad.  De fleste elevene er mye av skoletiden i ordinær klasse/gruppe.  Det er mest spesialundervisning og mest segregering i mindre sentrale strøk.  Elevenes læringsutbytte ser ut til å henge sammen med deltagelse i ordinær klasse/gruppe.  Mange er fornøyde med kontaktlærers kompetanse og samarbeid med skolen.  Dess større grad av segregering i opplæringen, dess mindre fornøydhet med kompetanse og samarbeid.  Elevenes trivsel ser ut til å være avhengig av inkludering i ordinær klasse/gruppe. De som er mest segregert trives dårligst.  Inkludering og tilpasning er svært krevende for den enkelte barn/ungdom.

4 Kan spesialundervisning praktiseres på måter som i mindre grad ekskluderer barn og unge fra fellesskapet ? Svaret er selvsagt ja! Å jobbe med inkludering krever kunnskap og kompetanse hos alle aktører. Særlig viktig for Utdanningsdirektoratet er skoleeier, skoleansatte og PP-tjenesten.

5 Utdanningsdirektoratet arbeider med forskjellige tiltak. Blant annet: Kompetanseheving av PP-tjenesten (2013-2018) Statped som viktig støttespiller. Støtte og veiledning til skolesektoren Innhente kunnskap på området. Utvikle nye tiltak og påvirke politikkutforming.

6


Laste ned ppt "Kommentarer til rapportene «En av flokken?» og «Langt igjen?» v. Pia Paulsrud, Utdanningsdirektoratet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google