Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Hvordan ha god kvalitet i arbeidet med minoritetsfamilier?” Sara Kahsay Karin Harsløf Hjelde.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Hvordan ha god kvalitet i arbeidet med minoritetsfamilier?” Sara Kahsay Karin Harsløf Hjelde."— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Hvordan ha god kvalitet i arbeidet med minoritetsfamilier?” Sara Kahsay Karin Harsløf Hjelde

2 NAKMIS virksomhet NAKMI arbeider med sammenhengen mellom migrasjon og helse: Migrasjon påvirker kjønnsroller og barnas stilling i familien – maktbalansen i familien forrykkes og familier splittes Nyankommen i et fremmed land med ukjent kultur - påvirker hele familien og helsen

3

4

5 Barnevernet til innvandrerbarnets beste… Nyankommen familie til Norge: Gi informasjon, kunnskap og empowerment Opprettholde maktbalansen mellom foreldre og barn Skille mellom barn som er innvandret i skolealder og barn under skolealder

6 Hvordan kan barnevernet arbeide forebyggende? Inntrodukjonskurs for nyankomne barn (spesielt viktig for tenåringsbarn) Fokusere spesielt på barn som bor med steforeldre Fokusere på barn som bor hos slektninger Informere om at jentebarn har samme rettigheter som gutter

7 Bacheloroppgave i barnevern "...foreldrene tenker at de gjør det for barnas beste..." En kvalitativ undersøkelse om forebygging av kvinnelig kjønnslemlestelse. (Dal, Jensen og Bjerke 2011)

8 Tre fokusområder ift forebygging og barnevernets arbeid: 1. Barnevernet må informere om seg selv 2. Barnevernet må bedre sitt tverretatlige samarbeid 3. Barnevernet må samarbeide med ressurspersoner i miljøene og gi ut informasjon

9 Figur 4. Familieetablering til norskfødte med innvandrerforeldre fra Pakistan i perioden 1998-2008. Absolutte tall1

10 Figur 3. Familieetablering til norskfødte med innvandrerforeldre fra Tyrkia i perioden 1998-2008. Absolutte tall1

11 Resultat av empowerment Figur 1. Andel i høyere utdanning av alle i alderen 19-24 år, etter landbakgrunn. 2000, 2003, 2005, 2007 og 2008. Prosent

12 I samarbeide med foreldrene Skille mellom Verdier Tradisjon / skikker må respekteres kan endres


Laste ned ppt "”Hvordan ha god kvalitet i arbeidet med minoritetsfamilier?” Sara Kahsay Karin Harsløf Hjelde."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google