Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Forholdet mellom Operativ Leder og Teknisk Leder S/NLF/NAK seminar for Operative Ledere 30.11.2003 Geir Raudsandmoen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Forholdet mellom Operativ Leder og Teknisk Leder S/NLF/NAK seminar for Operative Ledere 30.11.2003 Geir Raudsandmoen."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Forholdet mellom Operativ Leder og Teknisk Leder S/NLF/NAK seminar for Operative Ledere 30.11.2003 Geir Raudsandmoen

2 2 Teknisk Leder Seilfly Ansvar Teknisk leder har ansvaret for koordinering og kontroll av vedlikeholdet på klubbens seilfly. Teknisk leder er administrativ leder i tekniske spørsmål. Teknisk leder skal stå i nær kontakt med klubbens operative ledelse, og disse skal sammen søke å tilrettelegge flyvirksomheten slik at den tilfredsstiller flysikkerhetens krav. Teknisk leder er ansvarlig for at vedlikehold utføres i.h.t. gjeldende bestemmelser, av godkjent personell, og i tilfredsstillende lokaler. Teknisk leder er ansvarlig for at teknisk dokumentasjon holdes ajour. Teknisk leder har ansvar for at tekniske påbud (LDP, Service Bulletiner etc.) blir utført av godkjent personell og innenfor fastsatt tidsfrist. Teknisk leder har ansvaret for at ettersyn utføres til fastsatt tid. Teknisk leder har ansvaret for at luftdyktighetsbevis fornyes. Teknisk leder har ansvar for at forhold av teknisk art rapporteres til LT i.h.t. BSL D 1-3 og til S/NLF/NAK.

3 3 Teknisk Leder Seilfly koordinering mot Operativ Leder Teknisk Leder må holde Operativ Leder orientert om tekniske forhold som påvirker sikkerhet og drift. Teknisk Leder må holde Operativ Leder orientert om planer for vedlikehold, og ressursbehov på teknisk side. Teknisk Leder må holde Operativ Leder orientert om hvilke vedlikeholdsinstanser (verksteder, seilflyteknikere) som benyttes. Teknisk Leder må holde Operativ Leder orientert om status på teknisk dokumentasjon. Teknisk Leder må ta opp med Operativ Leder forhold der brukernes behandling av materiellet fører til unødig slitasje, risiko for skader, brudd på vedlikeholdsbestemmelser, eller tap av flysikkerhet. Teknisk leder må, i samarbeid med Operativ Leder, sørge for at brukerne har tilstrekkelig forståelse for vedlikeholdsbestemmelser, teknisk dokumentasjon, ettersyn (inkl. tidsfrister), og korrekt behandling av materiellet for å unngå tekniske problemer.

4 4 Operativ Leder’s oppfølging av Teknisk Leder Seilfly Operativ Leder må følge opp at Teknisk Leder sørger for at ettersyn og andre vedlikeholdsoppgaver utføres i rett tid, og dokumenteres rett. Operativ Leder må følge opp at Teknisk Leder sørger for at flyene har gyldige luftdyktighetsbevis. Operativ Leder må følge opp at Teknisk Leder holder den tekniske dokumentasjon ajour. Operativ Leder må følge opp at Teknisk Leder benytter seg av godkjent personell til vedlikeholdsoppgavene. Operativ Leder må følge opp at Teknisk Leder (inkl. SFT & BLS) håndterer tekniske forhold som oppstår under klubbens drift. Operativ Leder må følge opp at det er god kommunikasjon (begge veier) mellom Teknisk Leder og brukerne av materiellet. Operativ Leder må følge opp at Teknisk Leder overholder rapporteringsplikt for forhold av teknisk art. Operativ leder må følge opp at LT’s tekniske påbud blir utført.

5 5 Hva må Operativ Leder kunne om Vedlikehold av Seilfly Grunnleggende kjennskap til BSL B og tekniske bestemmelser i BSL D. Kunnskap om NAK/NLF’s vedlikeholdshåndbok for seilfly: Teknisk Leder’s ansvar. SFT/BLS kvalifikasjoner, ansvar, og rettigheter. Ettersyn (daglig, periodisk, årlig, 5-/10-års, hovedettersyn) Hva kan personell uten tekniske sertifikater utføre. Regler for reparasjoner og spesielle vedlikeholdsoppgaver. Krav til dokumentasjon av vedlikehold. Regler for vedlikehold av komponenter og utstyr. Kjennskap til vedlikeholdsregler for de enkelte seilflyene Maintenance Manual for de enkelte flytypene Spesielle ettersyn eller ettersynsintervaller for enkelte flytyper. Kjennskap til prosedyre for utstedelse og fornyelse av luftdyktighetsbevis: Søknad, årsettersyn, vedlikeholdsrapport.

6 6 Hva må Operativ Leder kunne om Vedlikehold av Seilfly Kjennskap til system for påbud vedrørende luftdyktighet: Fabrikkenes Service Bulletin eller tilsvarende (”mandatory” eller frivillig) Luftdyktighetspåbud (LDP) Tekniske AIC og Meddelelser Fra Luftfartstilsynet (MFL). Kjennskap til Teknisk Dokumentasjonsperm for Seilfly: Håndbøker, Flight og Maintenance Vedlikeholdsunderlag og dokumentasjon (sertifikater) for komponenter Komponentkort Ettersynsskjemaer og kopier av VR-II Vekt- og balanserapporter Luftdyktighetspåbud og Service Bulletiner Kunnskap om innføring av tekniske mangler og utført vedlikehold i Journal for Seil- og Motorseilfly. Kjennskap til klubb-spesifikke regler for vedlikehold (f.eks. periodisk ettersyn på typer der dette ikke kreves i.h.t. NAK vedlikeholdshåndbok).


Laste ned ppt "1 Forholdet mellom Operativ Leder og Teknisk Leder S/NLF/NAK seminar for Operative Ledere 30.11.2003 Geir Raudsandmoen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google