Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fallskjermseksjonen Velkommen til F/NLFs fagseminar og ledermøte 09.-10.02.08 Krigsskolen, Linderud.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fallskjermseksjonen Velkommen til F/NLFs fagseminar og ledermøte 09.-10.02.08 Krigsskolen, Linderud."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fallskjermseksjonen Velkommen til F/NLFs fagseminar og ledermøte 09.-10.02.08 Krigsskolen, Linderud

2 Fallskjermseksjonen Styrets arbeid 2007 - innhold Innledning Visjon og mål Økonomi, aktivitet og medlemstall Luftrom Regelverk Miljø Sikkerhet Rikssenteret NLFs 100 års jubileum Utfordringer fremover

3 Fallskjermseksjonen Styrets arbeid 2007 Visjon ”F/NLF skal arbeide for best mulig rammebetingelser, og legge forholdene til rette for at alle som ønsker det skal kunne utøve fallskjermidrett under tilfredsstillende ivaretakelse av sikkerheten.”

4 Fallskjermseksjonen Styrets arbeid 2007 Målsetning –Uregulert luftrom der vi opererer –Økt medlemsutvikling –Stram budsjettoppfølging –Landslagene skal ta bronse i VM 2008

5 Fallskjermseksjonen Økonomi og medlemstall Økonomi Vi har sunn vekst, og har i 2007 et overskudd på kr. 240.490,- mot budsjettert kr. 51.000,- Budsjett-51.000 Seksjonens regnskap.-240.490

6 Fallskjermseksjonen Økonomi og medlemstall forts: Årsaken til det relativt gode resultatet er: –Utstyrstilbakebetaling fra Arcteryx (ref regnskapsresultat 2006) –Stram økonomistyring generelt

7 Fallskjermseksjonen Økonomi og medlemstall Økonomi forts: JAN – TAKE IT AWAY!

8 Fallskjermseksjonen Økonomi og medlemstall Medlemmer Vi er per 31.12.2007 forbundets største seksjon med 4201 medlemmer. Tilbake på 2005 nivå (4205) Nedgang på 5% fra 2006 som var ”all time high” med 4417 medlemmer. Merk økning i antall seniormedlemmer fra 1712 til 1762.

9 Fallskjermseksjonen Økonomi og medlemstall Selektert gruppe Medl 31.12.2006 % av alleMedl 31.12.2007 % av alleEndr 2006/7 Endring % Fallskjerm441727,43420125,53-216-4,89 Fallskjerm/ Kvinner 123627,98112326,73-113-9,14 NLF16103100164541003512,18 Fallskjerm/ Senior 1712176250 Fallskjerm/ Tandem 21441801-263

10 Fallskjermseksjonen Styrets arbeid 2007 Aktivitet –Reduksjon på 11 932 hopp (19% av totalvolumet) –2006: 62 630 hopp –2007: 50 698 hopp Årsak: –Flyproblemer i Oslo, Grenland, Voss, Stavanger, NTNU og Nimbus –Luftromsproblemer i Tønsberg, Stavanger og Grenland –Uvanlig dårlig vær i juni

11 Fallskjermseksjonen Styrets arbeid 2007 Luftrom (1) –Østre Æra –Jarsberg –Grenland –Ege –Rygge

12 Fallskjermseksjonen Styrets arbeid 2007 Miljø (2) –Miljø og spesielt CO2 utslipp fra småfly er i fokus i miljøutvalget noe som blir en meget viktig sak fremover –Mer om dette om litt fra Halvard Kosberg (NTNU FSK)

13 Fallskjermseksjonen Styrets arbeid 2007 Regelverk (3) –F/NLF fikk, i 2007, driftstillatelse iht BSL 4-2 fram til 1. mars 2008. –HB er oppdatert etter krav fra LT •Det dreier seg kun om redigeringsmessige forhold og ikke noen endringer i selve sikkerhetssystemet –F/NLF sendte fornyet søknad og ba om 10 års driftstillatelse 23. januar 2008

14 Fallskjermseksjonen Styrets arbeid 2007 Sikkerhet (4) –Styret velger leder SU, og etter leder SUs anmodning velger mann SUs medlemmer –Oppdrag: •Sikkerhets- og utdanningskomitéen, skal legge forholdene til rette for en høy operativ aktivitet på et akseptabelt sikkerhetsmessig nivå. Dette skal skje gjennom utdanning av operativt personell, samt å trekke retningslinjer for og utøve kontroll over operativ drift. Det er en målsetning å unngå ulykker gjennom forebyggende arbeid. SU skal utvikle og opprettholde kontroll- og utdanningssystem som ivaretar sikkerheten og kunnskapen innenfor materielltjenesten.

15 Fallskjermseksjonen Styrets arbeid 2007 Rikssenteret –På oppdrag fra Årsmøtet har F/NLF og OFSK reforhandlet leieavtalen –Årsmøtet og NLFs bekymring var den gamle ordlyden med å erstatte fly med samme løftekapasitet til samme pris –Den nye avtalen begrenser evt erstatninger til OFSK for mangel på fly oppad til leieprisen. –Det er ingen økning i leien utover konsumprisindeksøkningen –Storfly, Rigas Aeroklubs –Fremtid – utbygging av stripa

16 Fallskjermseksjonen NLFs 100 års jubileum 5. mai 1909 ble Norges Luftseilads- forening stiftet Formål: ”Å virke for luftseiladsens utvikling i vitenskapens, forsvarets, teknikkens og sportens tjeneste”. Dette var starten på organisert norsk luftfart og luftsport!

17 Fallskjermseksjonen Langtidsplan 2007-2010 Viktige punkter –Luftrom –Miljø –Regelverk –Sikkerhet Strategidokumentet legger malen for plan og prioriteringer fremover


Laste ned ppt "Fallskjermseksjonen Velkommen til F/NLFs fagseminar og ledermøte 09.-10.02.08 Krigsskolen, Linderud."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google