Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Grunnleggende ferdigheter som faglige ferdigheter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Grunnleggende ferdigheter som faglige ferdigheter."— Utskrift av presentasjonen:

1 Grunnleggende ferdigheter som faglige ferdigheter.
Tolkning og operasjonalisering av kompetansemål. Eksempler fra historieplanen Kirsti L. Engelien ILS, UiO

2 Kirsti L. Engelien ILS, UiO

3 Grunnleggende ferdigheter?
å kunne uttrykke seg skriftlig å kunne uttrykke seg muntlig å kunne lese å kunne regne å kunne bruke digitale verktøy - på fagenes premisser Kirsti L. Engelien ILS, UiO

4 å kunne uttrykke seg skriftlig
kommunisere med folk som ikke er tilstede samtidig med oss ta vare på tankene våre og sortere dem kan forestille oss dagens og gårdagens virkelighet, men også det som ennå ikke har vært. ” Fagenes skrivemåter gjenspeiler deres egenart, indre logikk og arbeidsmåter” Kirsti L. Engelien ILS, UiO

5 å kunne uttrykke seg muntlig
opprette kontakt og skape forståelse, utvikle egen identitet og sosiale relasjoner uttrykke holdninger og meninger forklare og utveksle informasjon. ”Utviklingen av muntlige ferdighet skjer ved at elevene blir i stand til å beherske mer komplekse lytte- og talesituasjoner og sjangrer. Denne utviklingen …er knyttet til innholdet i fagene og i de språk- og uttrykksnormer som fagene har.” Kirsti L. Engelien ILS, UiO

6 muntlig og skriftlig i samfunnsfag
å fortelle om hendinger i fortid og samtid å beskrive steder og fakta å bruke definisjoner, begreper og faguttrykk til å forklare årsaker og virkninger knyttet til samfunn og kultur Kirsti L. Engelien ILS, UiO

7 Kirsti L. Engelien ILS, UiO
å kunne presentere resultater av eget arbeid tydelig og forståelig for andre å kunne reflektere over meningsinnholdet i tekster, bilder, film og gjenstander å kunne sammenligne, argumentere og drøfte verdier i informasjon og kilder, i hypoteser og modeller. Kirsti L. Engelien ILS, UiO

8 Kompetansemål – historie etter 4.trinn
Eleven skal kunne fortelle om egen familie én til to menneskealdrer tilbake og om hvordan levevis og levekår har endret seg Kirsti L. Engelien ILS, UiO

9 Kirsti L. Engelien ILS, UiO
bolig mat skole fritid 1960 -bilsalget blir frigitt etter at det har vært rasjonering siden 1939. Statens filmkontroll forbyr "Life of Brian" p.g.a. blasfemisk innhold. vise fortelle samtale lytte Kirsti L. Engelien ILS, UiO

10 Kompetansemål – historie etter 7.trinn
undersøke greske og romerske samfunn i antikken og finne eksempler på hvordan deres kultur har påvirket vår egen Kirsti L. Engelien ILS, UiO

11 Kirsti L. Engelien ILS, UiO
Stille spørsmål HVORFOR ? undersøke ”Mens de greske skulpturene var opptatt av og viste idealmennesket, skjønnhet og ungdom, symboliserer romerske skulpturer rikets storhet og keiserens makt.” Kunstweb rollespill presentasjon sammenligne Kirsti L. Engelien ILS, UiO

12 Kompetansemål – historie etter 10.trinn
presentere en historisk hendelse med utgangspunkt i ulike ideologier Kirsti L. Engelien ILS, UiO

13 Kirsti L. Engelien ILS, UiO
Cuba krisen – ulike perspektiver Stille spørsmål vurdere ”We confirm that armaments now on Cuba…are destined exclusively for defensive purposes, in order to secure Cuban Republic from attack of aggressor. ” 23.okt.1962 N. Khrusjtsjov KILDE sammenligne Kirsti L. Engelien ILS, UiO

14 Kirsti L. Engelien ILS, UiO
å kunne lese fastholde og reflektere over andres erfaringer, innsikt, opplevelser og skaperkraft, uavhengig av tid og sted er viktig for personlig utvikling og for å kunne delta i samfunnslivet på en kritisk og reflektert måte ”En leser på forskjellige måter avhengig av innholdet og hensikten med lesingen. ” ”… lærere i alle fag og på alle trinn må tydeliggjøre hvordan fagtekster bør leses” Kirsti L. Engelien ILS, UiO

15 Kirsti L. Engelien ILS, UiO
å lese i samfunnsfag å sette seg inn i, granske, tolke og reflektere over faglige tekster og skjønnlitteratur med stigende vanskegrad for å oppleve kontakt med andre tider, steder og mennesker. å kunne lese betyr samtidig å behandle og bruke variert informasjon fra bilder, film, tegninger, grafer, tabeller, globus og kart å kunne lese og samle informasjon fra oppslagsverk, aviser og Internett og vurdere denne kritisk. for å forstå og delta aktivt i det samfunnet en lever i Kirsti L. Engelien ILS, UiO

16 Kompetansemål – historie etter 4.trinn
gjenkjenne historiske spor i eget lokalmiljø og undersøke lokale samlinger og minnesmerker Kirsti L. Engelien ILS, UiO

17 Kirsti L. Engelien ILS, UiO
Kulturminner WernerWeb Lesestrategier t ”Alle klassene på mellomtrinnet var i fjor med på et arbeid med å registrere kulturminner i nærmiljøet, og fjorårets 5.klasse utforsket da området Kongshavn – Vrånes. I registreringsarbeidet vårt inngikk bl.a å oppsøke og lære om Smørvarden, gamle gravrøyser på Vrånes, en gammel ferdselsvei, skyttergraver fra krigen, og transportveien for istransport fra Hoksvann til Makrellmottaket. ” Kringsjå skole x Den berømte EU-kua. Vang i Valdres. Opplandfylke. Den berømte «Danseren» fra Begby-feltet. Oldtidsveien, RV110. Borge kommune. Østfold fylke. Samfoto-nr © Foto: Øystein Søbye Kirsti L. Engelien ILS, UiO

18 Kompetansemål – historie etter 7.trinn
utforske ulike kilder, illustrere hvordan disse kan gi forskjellig informasjon om fortiden, og forklare hvordan historikere bruker disse til å lage historiske framstillinger fortelle om sentrale trekk ved samenes kultur og levekår fra vikingtiden til slutten av dansketiden og om deres forhold til statene på Nordkalotten i denne perioden Kirsti L. Engelien ILS, UiO

19 Kirsti L. Engelien ILS, UiO
Hvorfor? Samisk historieforfalskning? ”Med bakgrunn i nyere forskning på og forståelse av forholdet mellom samer og ikke-samer i Nord-Troms og Finnmark i historisk og forhistorisk tid,…, finner vi det oppsiktsvekkende at Pedersen som faghistoriker kan hevde at sametingsrådets innstilling representerer «feilaktige historiske påstander» og en «omskrivning» og «forfalskning» av historien i området. Innstillingen er basert på en større saksfremstilling som refererer til en rekke nyere arbeider innenfor arkeologisk og historisk forskning.” x Fortelle Hvordan kan en stole på en framstilling? Kirsti L. Engelien ILS, UiO

20 Kompetansemål – historie etter 10.trinn
forklare framveksten av velferdsstaten og beskrive trekk ved det moderne Norge Kirsti L. Engelien ILS, UiO

21 Kirsti L. Engelien ILS, UiO
”På ein heilt alminneleg ettervinters kvardag stod den norske velferdsstaten for meg fram på sitt aller beste, inkluderande, raus og av god kvalitet.” Oddny Miljeteig, BA ”Lesestrategier en oversikt: Forventning Skumming Scanning Sammenheng Intensiv lesing Ekstensiv lesing Cloze” Avis i skolen skaffe oversikt over fagstoff koble på bakgrunnskunnskap arbeide med forståelsen Kirsti L. Engelien ILS, UiO

22 Kirsti L. Engelien ILS, UiO
å kunne regne det å kommunisere, representere, argumentere, modellere behandle - problemer innen et bredt spekter av utfordringer. ”…er i stor grad kontekstuelle slik at bruk av regneferdigheter er påvirket av de situasjonene de brukes i.” Kirsti L. Engelien ILS, UiO

23 Kirsti L. Engelien ILS, UiO
å regne i samfunnsfag betyr å behandle og sammenligne tallmateriale om faglige temaer bruke, tolke og lage tabeller og grafiske framstillinger å gjøre undersøkelser med telling bruke målestokk på kart regne med tid. Kirsti L. Engelien ILS, UiO

24 Kompetansemål – historie etter 4.trinn
fortelle om egen familie én til to menneskealdrer tilbake og om hvordan levevis og levekår har endret seg - bygge videre på det samme utgangspunktet? Kirsti L. Engelien ILS, UiO

25 Kirsti L. Engelien ILS, UiO
”Fredag har den siste Elling-filmen «Elsk meg i morgen» premiere. For å se den på Saga Kino i Oslo må du betale 85 kroner. Den gjennomsnittelige kinoprisen her til lands er 72 kroner. Den har økt over ti prosent bare siden i fjor. På samme tid har besøkstallene sunket med ti prosent.” NRK x målestokker Hva kostet en kinobillett når du var ung? Kirsti L. Engelien ILS, UiO

26 Kompetansemål – historie etter 7.trinn
gjøre rede for hvilke nasjonale minoriteter som finnes i Norge og kunne beskrive hovedtrekk ved minoritetenes historie og levekår Kirsti L. Engelien ILS, UiO

27 Kirsti L. Engelien ILS, UiO
”alle har rett til egen historie og kultur alle har rett til å bli sett og bli hørt men ikke alle er synlig eller blir hørt mange historier er valgt bort og marginalisert” Alle har rett konferansen x Hva slags virkemidler er gode til å beskrive slike historier? beskrive Nasjonale minoriteter er minoritetsgrupper med langvarig tilknytning til landet. I Norge er jøder, kvener, rom (sigøynere), romanifolket (taterne/de reisende) og skogfinnene anerkjent som nasjonale minoriteter. Kirsti L. Engelien ILS, UiO

28 Kompetansemål – historie etter 10.trinn
presentere viktige utviklingstrekk i norsk historie på og første halvdel av 1900-tallet, og forklare hvordan disse peker fram mot dagens samfunn Kirsti L. Engelien ILS, UiO

29 Kirsti L. Engelien ILS, UiO
Statistisk sentralbyrå SPØK Sosiale Politiske Økonomiske Kulturelle Forhold presentere viktige utviklingstrekk forklare Kirsti L. Engelien ILS, UiO

30 å kunne bruke digitale verktøy
å kunne velge, vurdere og bruke informasjon skal kunne søke, lokalisere, behandle, produsere, gjenbruke, presentere og evaluere informasjon samt kommunisere og samhandle med andre ”Bruk av digitale medier i fagene skal bidra til variasjon i bruk av læringsstrategier og -arenaer, samt bidra til motivasjon, kreativitet, utvikling av egen kunnskap og understøtte nye vurderingsformer.” Kirsti L. Engelien ILS, UiO

31 digitale verktøy i samfunnsfag
innebærer å gjennomføre informasjonssøk, utforske nettsteder, utøve kildekritikk og nettvett og velge ut relevant informasjon om faglige temaer å være orientert om personvern og opphavsrett å kunne bruke og følge gjeldende regler og normer for internettbasert kommunikasjon Kirsti L. Engelien ILS, UiO

32 Kirsti L. Engelien ILS, UiO
å kunne utvikle, presentere og publisere egne og felles multimediale produkter kommunisere og samarbeide med elever fra andre skoler og land ved hjelp av digitale kommunikasjons- og samarbeidsredskaper. Kirsti L. Engelien ILS, UiO

33 Kompetansemål – historie etter 4.trinn
presentere historiske emner ved hjelp av skrift, tegninger, bilder, film, modeller og digitale verktøy beskrive hvordan steinalderfolk levde som jegere og samlere ved å fantasere rundt de første menneskene som kom til landet vårt etter istiden Kirsti L. Engelien ILS, UiO

34 Kirsti L. Engelien ILS, UiO
skape bearbeide Bilder dele Digital storytelling x Kirsti L. Engelien ILS, UiO

35 Kompetansemål – historie etter 7.trinn
lage visuelle framstillinger av to eller flere tidlige elvekulturer gjennom bruk av digitale verktøy Kirsti L. Engelien ILS, UiO

36 Kirsti L. Engelien ILS, UiO
Hvordan overleve på internett? Bilder, har vi lov? Rammer Når oppstod elvekulturen? Hvorfor oppstod kulturen akkurat på dette stedet? Hvordan organiserte de sitt samfunn? For ”vanskelig” engelsk eller for ”lett” norsk? Kirsti L. Engelien ILS, UiO

37 Kompetansemål – historie etter 10.trinn
drøfte menneskeverd, rasisme og diskriminering i et historisk og nåtidig perspektiv med elever fra andre skoler ved å bruke digitale kommunikasjonsverktøy Kirsti L. Engelien ILS, UiO

38 Kirsti L. Engelien ILS, UiO
You are welcome to participate alongside 40 ePALS classrooms from Canada and the developing world who will begin an exciting online twinning project available in both French and English. Students from these two different worlds will get to know one another via and a moderated discussion board. ”Key–pals e-PALS Diskriminering, menneskeverd og rasisme NB – ikke glem personvern regler! Kirsti L. Engelien ILS, UiO

39 Faglige ferdigheter - historie
trene kausalitet – årsak/virkning + kontinuitet/endring utvikle evnen til perspektivskifte oppøve empati som en intellektuell ferdighet anvende kildekritiske prinsipper Kirsti L. Engelien ILS, UiO

40 Kirsti L. Engelien ILS, UiO
GRF og faglige ferdigheter hånd i hånd Kirsti L. Engelien ILS, UiO

41 Kirsti L. Engelien ILS, UiO
Kirsti L. Engelien ILS, UiO

42 Kirsti L. Engelien ILS, UiO
For å se filmen: ”Read my lips”, Gå til nettstedet Kirsti L. Engelien ILS, UiO


Laste ned ppt "Grunnleggende ferdigheter som faglige ferdigheter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google