Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kirsti L. Engelien ILS, UiO Grunnleggende ferdigheter som faglige ferdigheter. Tolkning og operasjonalisering av kompetansemål. Eksempler fra historieplanen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kirsti L. Engelien ILS, UiO Grunnleggende ferdigheter som faglige ferdigheter. Tolkning og operasjonalisering av kompetansemål. Eksempler fra historieplanen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kirsti L. Engelien ILS, UiO Grunnleggende ferdigheter som faglige ferdigheter. Tolkning og operasjonalisering av kompetansemål. Eksempler fra historieplanen Tolkning og operasjonalisering av kompetansemål. Eksempler fra historieplanen

2 Kirsti L. Engelien ILS, UiO

3 Grunnleggende ferdigheter? å kunne uttrykke seg skriftlig å kunne uttrykke seg muntlig å kunne lese å kunne regne å kunne bruke digitale verktøy - på fagenes premisser

4 Kirsti L. Engelien ILS, UiO å kunne uttrykke seg skriftlig kommunisere med folk som ikke er tilstede samtidig med oss ta vare på tankene våre og sortere dem kan forestille oss dagens og gårdagens virkelighet, men også det som ennå ikke har vært. ” Fagenes skrivemåter gjenspeiler deres egenart, indre logikk og arbeidsmåter”

5 Kirsti L. Engelien ILS, UiO å kunne uttrykke seg muntlig opprette kontakt og skape forståelse, utvikle egen identitet og sosiale relasjoner uttrykke holdninger og meninger forklare og utveksle informasjon. ”Utviklingen av muntlige ferdighet skjer ved at elevene blir i stand til å beherske mer komplekse lytte- og talesituasjoner og sjangrer. Denne utviklingen …er knyttet til innholdet i fagene og i de språk- og uttrykksnormer som fagene har.”

6 Kirsti L. Engelien ILS, UiO å fortelle om hendinger i fortid og samtid å beskrive steder og fakta å bruke definisjoner, begreper og faguttrykk til å forklare årsaker og virkninger knyttet til samfunn og kultur muntlig og skriftlig i samfunnsfag

7 Kirsti L. Engelien ILS, UiO … å kunne presentere resultater av eget arbeid tydelig og forståelig for andre å kunne reflektere over meningsinnholdet i tekster, bilder, film og gjenstander å kunne sammenligne, argumentere og drøfte verdier i informasjon og kilder, i hypoteser og modeller.

8 Kirsti L. Engelien ILS, UiO Kompetansemål – historie etter 4.trinn Eleven skal kunne fortelle om egen familie én til to menneskealdrer tilbake og om hvordan levevis og levekår har endret seg

9 Kirsti L. Engelien ILS, UiO 1980 - Statens filmkontroll forbyr "Life of Brian" p.g.a. blasfemisk innhold. 1960 -bilsalget blir frigitt etter at det har vært rasjonering siden 1939. samtale fritid skole mat fortelle lytte vise bolig

10 Kirsti L. Engelien ILS, UiO Kompetansemål – historie etter 7.trinn undersøke greske og romerske samfunn i antikken og finne eksempler på hvordan deres kultur har påvirket vår egen

11 Kirsti L. Engelien ILS, UiO HVORFOR ? ”Mens de greske skulpturene var opptatt av og viste idealmennesket, skjønnhet og ungdom, symboliserer romerske skulpturer rikets storhet og keiserens makt.” Kunstweb undersøke Stille spørsmål rollespill presentasjon sammenligne

12 Kirsti L. Engelien ILS, UiO Kompetansemål – historie etter 10.trinn presentere en historisk hendelse med utgangspunkt i ulike ideologier

13 Kirsti L. Engelien ILS, UiO ”We confirm that armaments now on Cuba…are destined exclusively for defensive purposes, in order to secure Cuban Republic from attack of aggressor. ” 23.okt.1962 N. Khrusjtsjov KILDE KILDE Cuba krisen – ulike perspektiver vurdere sammenligne Stille spørsmål

14 Kirsti L. Engelien ILS, UiO å kunne lese fastholde og reflektere over andres erfaringer, innsikt, opplevelser og skaperkraft, uavhengig av tid og sted er viktig for personlig utvikling og for å kunne delta i samfunnslivet på en kritisk og reflektert måte ”En leser på forskjellige måter avhengig av innholdet og hensikten med lesingen. ” ”… lærere i alle fag og på alle trinn må tydeliggjøre hvordan fagtekster bør leses”

15 Kirsti L. Engelien ILS, UiO å lese i samfunnsfag å sette seg inn i, granske, tolke og reflektere over faglige tekster og skjønnlitteratur med stigende vanskegrad for å oppleve kontakt med andre tider, steder og mennesker. å kunne lese betyr samtidig å behandle og bruke variert informasjon fra bilder, film, tegninger, grafer, tabeller, globus og kart å kunne lese og samle informasjon fra oppslagsverk, aviser og Internett og vurdere denne kritisk.

16 Kirsti L. Engelien ILS, UiO Kompetansemål – historie etter 4.trinn gjenkjenne historiske spor i eget lokalmiljø og undersøke lokale samlinger og minnesmerker

17 Kirsti L. Engelien ILS, UiO Lesestrategier t t Kulturminner WernerWeb ”Alle klassene på mellomtrinnet var i fjor med på et arbeid med å registrere kulturminner i nærmiljøet, og fjorårets 5.klasse utforsket da området Kongshavn – Vrånes. I registreringsarbeidet vårt inngikk bl.a å oppsøke og lære om Smørvarden, gamle gravrøyser på Vrånes, en gammel ferdselsvei, skyttergraver fra krigen, og transportveien for istransport fra Hoksvann til Makrellmottaket. ”kulturminnerSmørvarden skyttergraver fra krigentransportveien for istransportMakrellmottaket Kringsjå skole x x

18 Kirsti L. Engelien ILS, UiO Kompetansemål – historie etter 7.trinn utforske ulike kilder, illustrere hvordan disse kan gi forskjellig informasjon om fortiden, og forklare hvordan historikere bruker disse til å lage historiske framstillinger fortelle om sentrale trekk ved samenes kultur og levekår fra vikingtiden til slutten av dansketiden og om deres forhold til statene på Nordkalotten i denne perioden

19 Kirsti L. Engelien ILS, UiO Samisk historieforfalskning? ”Med bakgrunn i nyere forskning på og forståelse av forholdet mellom samer og ikke-samer i Nord-Troms og Finnmark i historisk og forhistorisk tid,…, finner vi det oppsiktsvekkende at Pedersen som faghistoriker kan hevde at sametingsrådets innstilling representerer «feilaktige historiske påstander» og en «omskrivning» og «forfalskning» av historien i området. Innstillingen er basert på en større saksfremstilling som refererer til en rekke nyere arbeider innenfor arkeologisk og historisk forskning.” xx Fortelle Hvorfor? Hvordan kan en stole på en framstilling?

20 Kirsti L. Engelien ILS, UiO Kompetansemål – historie etter 10.trinn forklare framveksten av velferdsstaten og beskrive trekk ved det moderne Norge

21 Kirsti L. Engelien ILS, UiO skaffe oversikt over fagstoff koble på bakgrunnskunnskap arbeide med forståelsen ”Lesestrategier en oversikt: Forventning Skumming Scanning Sammenheng Intensiv lesing Ekstensiv lesing Cloze” Avis i skolen ”På ein heilt alminneleg ettervinters kvardag stod den norske velferdsstaten for meg fram på sitt aller beste, inkluderande, raus og av god kvalitet.” 13.10.04 Oddny Miljeteig, BABA

22 Kirsti L. Engelien ILS, UiO å kunne regne det å kommunisere, representere, argumentere, modellere behandle - problemer innen et bredt spekter av utfordringer. ”…er i stor grad kontekstuelle slik at bruk av regneferdigheter er påvirket av de situasjonene de brukes i.”

23 Kirsti L. Engelien ILS, UiO å regne i samfunnsfag betyr å behandle og sammenligne tallmateriale om faglige temaer bruke, tolke og lage tabeller og grafiske framstillinger å gjøre undersøkelser med telling bruke målestokk på kart regne med tid.

24 Kirsti L. Engelien ILS, UiO Kompetansemål – historie etter 4.trinn fortelle om egen familie én til to menneskealdrer tilbake og om hvordan levevis og levekår har endret seg - bygge videre på det samme utgangspunktet?

25 Kirsti L. Engelien ILS, UiO målestokker ”Fredag har den siste Elling-filmen «Elsk meg i morgen» premiere. For å se den på Saga Kino i Oslo må du betale 85 kroner. Den gjennomsnittelige kinoprisen her til lands er 72 kroner. Den har økt over ti prosent bare siden i fjor. På samme tid har besøkstallene sunket med ti prosent.” NRK xx Hva kostet en kinobillett når du var ung?

26 Kirsti L. Engelien ILS, UiO Kompetansemål – historie etter 7.trinn gjøre rede for hvilke nasjonale minoriteter som finnes i Norge og kunne beskrive hovedtrekk ved minoritetenes historie og levekår

27 Kirsti L. Engelien ILS, UiO ”alle har rett til egen historie og kultur alle har rett til å bli sett og bli hørt men ikke alle er synlig eller blir hørt mange historier er valgt bort og marginalisert” Alle har rett konferansen xx Nasjonale minoriteter er minoritetsgrupper med langvarig tilknytning til landet. I Norge er jøder, kvener, rom (sigøynere), romanifolket (taterne/de reisende) og skogfinnene anerkjent som nasjonale minoriteter. beskrive Hva slags virkemidler er gode til å beskrive slike historier?

28 Kirsti L. Engelien ILS, UiO Kompetansemål – historie etter 10.trinn presentere viktige utviklingstrekk i norsk historie på 1800- og første halvdel av 1900-tallet, og forklare hvordan disse peker fram mot dagens samfunn

29 Kirsti L. Engelien ILS, UiO Statistisk sentralbyrå presentere viktige utviklingstrekk forklare SPØK Sosiale Politiske Økonomiske Kulturelle Forhold

30 Kirsti L. Engelien ILS, UiO å kunne bruke digitale verktøy å kunne velge, vurdere og bruke informasjon skal kunne søke, lokalisere, behandle, produsere, gjenbruke, presentere og evaluere informasjon samt kommunisere og samhandle med andre ”Bruk av digitale medier i fagene skal bidra til variasjon i bruk av læringsstrategier og -arenaer, samt bidra til motivasjon, kreativitet, utvikling av egen kunnskap og understøtte nye vurderingsformer.”

31 Kirsti L. Engelien ILS, UiO digitale verktøy i samfunnsfag innebærer å gjennomføre informasjonssøk, utforske nettsteder, utøve kildekritikk og nettvett og velge ut relevant informasjon om faglige temaer å være orientert om personvern og opphavsrett å kunne bruke og følge gjeldende regler og normer for internettbasert kommunikasjon

32 Kirsti L. Engelien ILS, UiO … å kunne utvikle, presentere og publisere egne og felles multimediale produkter kommunisere og samarbeide med elever fra andre skoler og land ved hjelp av digitale kommunikasjons- og samarbeidsredskaper.

33 Kirsti L. Engelien ILS, UiO Kompetansemål – historie etter 4.trinn presentere historiske emner ved hjelp av skrift, tegninger, bilder, film, modeller og digitale verktøy beskrive hvordan steinalderfolk levde som jegere og samlere ved å fantasere rundt de første menneskene som kom til landet vårt etter istiden

34 Kirsti L. Engelien ILS, UiO Bilder skape dele bearbeide Digital storytelling xx

35 Kirsti L. Engelien ILS, UiO Kompetansemål – historie etter 7.trinn lage visuelle framstillinger av to eller flere tidlige elvekulturer gjennom bruk av digitale verktøy

36 Kirsti L. Engelien ILS, UiO Hvordan overleve på internett? Bilder, har vi lov? Når oppstod elvekulturen? Hvorfor oppstod kulturen akkurat på dette stedet? Hvordan organiserte de sitt samfunn? Rammer For ”vanskelig” engelsk eller for ”lett” norsk? 230 000

37 Kirsti L. Engelien ILS, UiO Kompetansemål – historie etter 10.trinn drøfte menneskeverd, rasisme og diskriminering i et historisk og nåtidig perspektiv med elever fra andre skoler ved å bruke digitale kommunikasjonsverktøy

38 Kirsti L. Engelien ILS, UiO ”Key–pals e-PALS You are welcome to participate alongside 40 ePALS classrooms from Canada and the developing world who will begin an exciting online twinning project available in both French and English. Students from these two different worlds will get to know one another via email and a moderated discussion board. Diskriminering, menneskeverd og rasisme NB – ikke glem personvern regler!

39 Kirsti L. Engelien ILS, UiO Faglige ferdigheter - historie trene kausalitet – årsak/virkning + kontinuitet/endring utvikle evnen til perspektivskifte oppøve empati som en intellektuell ferdighet anvende kildekritiske prinsipper

40 Kirsti L. Engelien ILS, UiO GRF og faglige ferdigheter hånd i hånd

41 Kirsti L. Engelien ILS, UiO http://folk.uio.no/kirstien/

42 Kirsti L. Engelien ILS, UiO For å se filmen: ”Read my lips”, Gå til nettstedet www.atmo.se


Laste ned ppt "Kirsti L. Engelien ILS, UiO Grunnleggende ferdigheter som faglige ferdigheter. Tolkning og operasjonalisering av kompetansemål. Eksempler fra historieplanen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google