Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vi viser deg veien! DROPP - INN konseptet ”Smi mens hjernen er varm” Ungdom er ferskvare og går ut på dato Prosessuelt arbeid med marginalisert ungdom.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vi viser deg veien! DROPP - INN konseptet ”Smi mens hjernen er varm” Ungdom er ferskvare og går ut på dato Prosessuelt arbeid med marginalisert ungdom."— Utskrift av presentasjonen:

1 Vi viser deg veien! DROPP - INN konseptet ”Smi mens hjernen er varm” Ungdom er ferskvare og går ut på dato Prosessuelt arbeid med marginalisert ungdom i APS. Bjørn R. Bergersen og Jim R. Asphaug

2 Vi viser deg veien! Tilbakeblikk * APS som på 80 tallet ble etablert nettopp for dropp-out målgruppen har aldri hatt større berettigelse

3 Vi viser deg veien! Situasjon i VGS Mellom 30-55 % avslutter VGS uten å fullføre. På byggfag kan det være opptil 70 % som avslutter uten å fullføre I Oslo utgjør dette ca 1.800 personer per år. På landsbasis ca 18.000

4 AS Rehabil En ”dropper” registreres i NAVs: Barnevern, Helse- og sosial- tjeneste Ekstern Praksis og muligheter for Min Jobb og nye Nettverk Ekstern Praksis og muligheter for Min Jobb og nye Nettverk Min fullførte Utdanning på VGS Min fullførte Utdanning på VGS Rehabils veileder møter bruker Avtaler start med ’lavterskel metoden’.. 1. Veileder tilgjengelig 12 timer per dag 2. SMS er ’en’ kontakt og utløser positiv respons Ungdommens nå situasjon: Dominerende negativ virksomhet Ingen eller svake nettverk Potensialer for rus, krim. adferd, uføretrygd Avklarings- og Kartleggings - tiltak APS: Lærings- nettverke t og Lærings- rommet(NKI) Praksis/ opplæring: Bilpleie ESSO stasjonen Maler og tapetser Kantine, Catering Kafe’ Merkantilt Kontorfag Jobb Søk Senter Fagbrev: Malerfag Kontorfag Kokkefag Kvalifiserin gs- programmet Min Handlings- PLAN! 4

5 Vi viser deg veien! Målgruppe: Aldersgruppe 16 - 26 år som ikke er i aktivitet i arbeid eller utdanning Aktuell bruker møter sammen med saksbehandler til uforpliktende informasjon om tiltaket Så snart innsøkning fra NAV foreligger tas bruker inn i tiltaket

6 Vi viser deg veien! Pedagogisk plattform Involvering Sosial ansvarlighet Selvstendig tenkning Relevans

7 Vi viser deg veien! Flytsone teori Stress * ** ** *** Stress UTF0RDRINGERUTF0RDRINGER FERDIGHETER F L Y T S O N E

8 Vi viser deg veien! Diagnoser CA 70 % av deltakerne er registrert med ulike typer diagnoser som ADHD,ADD Asbergers syndrom, spillavhengighet, rus, angst og depresjoner.

9 Vi viser deg veien! Lærevansker 80 % av de deltagende er i henhold til tester registrert med fra små til omfattende lærevansker

10 Vi viser deg veien! Testbatteri Rådgiveren Veilederen Logos Solbergs interessetest Jobpics Wie Scia

11

12 Vi viser deg veien! Bolig 30 -40 % av deltakerne har ikke boligforhold per dato som er i samsvar med det å kunne lykkes i jobb eller utdanning

13 Vi viser deg veien! Nettverk De aller fleste deltakere har dysfunksjonelle nettverk både innen familie, venner og i det offentlige apparatet.

14 Vi viser deg veien! Svikt i offentlig nettverk Får ikke psykologisk bistand Får ikke hjelp til bolig Får ikke hjelp til å få orden på økonomi Feil rådgivning om realistiske fremtids muligheter

15 Vi viser deg veien! Brick in the wall Per dato vil få av våre deltakere kunne gå inn i gruppebaserte opplegg ved oppstart De har et omfattende behov for individuell, tilrettelagt opplæring og oppfølging

16 Vi viser deg veien! Tillært hjelpesløshet Å stå opp til riktig tid Å holde avtaler Å kunne forflytte seg med offentlig transport Styre egen økonomi Utholdenhet

17 Vi viser deg veien! Forutsetninger for aktive løsninger Ordnede bolig forhold Funksjonelle nettverk Økonomisk stabilitet Relevante og meningsfylte sammenhenger

18 Vi viser deg veien! Systemteoretisk modell

19 Vi viser deg veien! Våre deltakere 1. mars 2009 - 1. mars. 2011 61 personer i alderen 15 - 26 år 18 jenter og 43 gutter

20 Vi viser deg veien! Vårt tilbud * Læringsnettverket, studiestøtte fag VGS * Læringsnettverket, studiestøtte, brevkurs * Arbeidspraksis kombinert med LN, studiestøtte VGS, brevkurs, førerkort teori etc. * Arbeidspraksis internt og eksternt kombinert med Jobbsøk-senter

21 Vi viser deg veien! Resultater etter 24 mnd CA 50 % av de som har sluttet har gått til aktive løsninger. Aktiv løsning i konseptet er ordinært lønnet arbeid eller egenfinansiert utdanning.

22 Vi viser deg veien! * KISS metoden er virksom for de aller fleste i målgruppen


Laste ned ppt "Vi viser deg veien! DROPP - INN konseptet ”Smi mens hjernen er varm” Ungdom er ferskvare og går ut på dato Prosessuelt arbeid med marginalisert ungdom."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google