Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vi viser deg veien! UNG 16-24 ”dropperne” Frafallselever Bortvalgselever Hvordan ”fange opp ungdommer som Faller ut, dropper ut” - eller velger vekk VGS?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vi viser deg veien! UNG 16-24 ”dropperne” Frafallselever Bortvalgselever Hvordan ”fange opp ungdommer som Faller ut, dropper ut” - eller velger vekk VGS?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Vi viser deg veien! UNG 16-24 ”dropperne” Frafallselever Bortvalgselever Hvordan ”fange opp ungdommer som Faller ut, dropper ut” - eller velger vekk VGS? ASVL Vekst bedriftene, Gardermoen 2.2.2010/brb

2 ”Fra frosk til prins..”

3

4 FAKTA-TALL • Årskullene er på ca 55000 elever • Hver tredje ”dropper” ut = ca 18000 elever • Dersom vi får 6000 av disse til å fullføre VGS anslår forskerne at samfunnet vil ha en gevinst på 5,4 milliarder kroner • (Kunnskapsminister Kristin Halvorsen mener skoleavhoppere koster milliarder, Romerike blad 301209)

5 VI KALLER PROGRAMMET: ”DROP INN” ”DITT VALG – TA SATS”

6 AS Rehabil Ung - 16-24 ”dropperne” registreres av: Barnevern, Helse- og sosial- tjenesten i NAV Ekstern Praksis og muligheter for Min Jobb og nye Nettverk Ekstern Praksis og muligheter for Min Jobb og nye Nettverk Min fullførte Utdanning på VGS Min fullførte Utdanning på VGS Rehabils veileder møter bruker Avtaler start fra ’lavterskel modellen’.. Veileder tilgjengelig 12 timer per dag SMS er ’en’ kontakt og utløser positiv respons Ungdommens nå situasjon: •Dominerende negativ virksomhet •Ingen eller svake nettverk •Potensialer for rus, krim. adferd, uføretrygd Avklarings- og Kartleggings- tiltak APS: Lærings- nettverket og Lærings- rommet(NKI) Praksis/ opplæring: • Bilpleie • ESSO stasjonen • Maler og tapetser • Kantine, Catering • Kafe’ • Merkantilt • Kontorfag Jobb Søk Senter Fagbrev: Malerfag Kontorfag Kokkefag Kvalifiserings- programmet Min Handlings- PLAN!

7 Vi viser deg veien! Hvem er dropperne hos oss? 29 personer i alderen 16- 22 år 9 jenter/ kvinner 20 gutter/ menn

8 ”Jeg ante ikke at det var så deilig å få ros!” -Daniel 19 år-

9 ”….var så deilig å få ros!”

10 Vi viser deg veien! Pedagogisk plattform • Involveringspedagogikk • Maktfrie valg • Sosial ansvarlighet • Selvstendig tenkning • Relevans

11 Vi viser deg veien! Kognitive prosesser • Kognitive dysfunksjoner med innlæring, hukommelse og konsentrasjon møtes med • Kognitive prosesser for læring, innsyn, forståelse og mening.

12 Vi viser deg veien! Diagnoser 70 % av brukerne er registrert med ulike typer diagnoser som ADHD, Asbergers syndrom, angst, rus og depresjoner

13 Vi viser deg veien! Lærevansker 80 % av ”dropperne” er i henhold til tester(LN) registrert med fra små til omfattende lære- og konsentrasjonsvansker

14

15

16 Vi viser deg veien! Bolig 40 % av ”dropperne” har ikke boligforhold som er i samsvar med det å kunne lykkes i jobb eller utdanning

17 Vi viser deg veien! Nettverk De aller fleste ”droppere” har dysfunksjonelle nettverk både innen familie, venner og i det offentlige apparatet.

18 Vi viser deg veien! Svikt i ”hjelpeapparatet” • Får ikke psykologisk bistand • Får ikke hjelp til bolig • Får ikke hjelp til å få orden på økonomi • Feil rådgivning om realistiske fremtids muligheter

19 Vi viser deg veien! Flytsone teori Stress, depresjon, psykisk lidelse * ** ** Stress UTF0RDRINGERUTF0RDRINGER FERDIGHETER F L Y T S O N E

20 Vi viser deg veien! Brick in the wall • Per dato vil ingen av våre brukere kunne gå inn i gruppebaserte opplegg • De har et omfattende behov for individuell, tilrettelagt praksis, opplæring og oppfølging

21 Vi viser deg veien! Tillært hjelpesløshet • Å stå opp til riktig tid • Å holde avtaler • Å kunne forflytte seg med offentlig transport • Styre egen økonomi • Utholdenhet

22 Vi viser deg veien! Fremtidsutsikter • 1/3 av brukerne vil i uoverskuelig tid ha omfattende bistandsbehov • 1/3 av brukerne vil ha noe bistandsbehov over tid • 1/3 av brukerne vil trolig være i aktive løsninger

23 Vi viser deg veien! Forutsetninger for aktive løsninger • Ordnede bolig forhold • Funksjonelle nettverk • Økonomisk stabilitet • Relevante og meningsfylte sammenhenger

24 Vi viser deg veien! Systemteoretisk modell

25 Mange DROPPERE har kun lært sosiale relasjoner fra Internett! - ingenting fra det vanlige sosiale liv MÅL: å oppleve seg som en betydningsfull person ! Erfare ekte sosiale relasjoner Y.G.T.T.T.P.B. Empowerment

26 De droppet ut av skolen, men få ender som de tre her: Med Jobbsuksess.

27 VÅRE RESULTATER: 6 av 9 har hatt suksess!  29 DROP INN BRUKERE: 9 brukere er avslutta  3 ingen aktive løsninger  6 brukere til aktive løsninger:  1 til jobb,  4 til VGS og høyskole  1 til arbeidspraksis 20 er fortsatt i tiltaket

28 VEKST bedrifter og ”droppere”- Hva er mulig for dere? • Årlig dropper ca. 1/3 av 55000 elever. • Dette blir ca. 18000 DROPPERE.  PÅSTAND:  - 6000 finner sine egne veier til utdanning og/eller jobb  - 6000 trenger omfattende individuell bistand I NETTVERK MED KOMBINASJONER AV TEORI, SKOLE OG JOBBPRAKSIS, som for eksempel ”DROP –INN” MODELLEN.  2-3 tusen vil kunne trenge Vekstbedriftenes AB tiltak og varig skjermet sysselsetting i ASVL/ VTA  Noen vil dessverre ha en INSTITUSJONELL karriere.

29 KONKLUSJON - SAMMENDRAG • Flest droppere innenfor praktiske fag • 7O – 80% registreres fra små til omfattende lære- og konsentrasjonsvansker • Per 30.9.09, var det 11 250 personer mellom 18-29 år som fikk uføreytelser (10 år før 8 227- og en økning på 36%!) • Mange sliter tungt og reelt med livet sitt • 70% har betydelig symptomer på depresjoner mot normalgruppa 15-20%. Spesielt angstlidelser • Det er nå stor bredde i kunnskapen om og forståelse for dropperne • og noe MÅ GJØRES!

30 HVA MÅ OG KAN GJØRES ? • Tydelig prioritering av de yngste. • Veksten i uførhet kan forebygges ved ”Drop inn” modeller • Ungdom må sikres reell og rask tilgang til medisinsk utredning og diagnostisk vurdering. • MÅLrettet (behandlings)PLAN så raskt som mulig. Ofte avgjørende for vellykket attføring. • Mer samarbeid og konkrete prosjekter mellom spesialisthelsetjenesten, NAV, arbeidslivet og attføringsbedriftene og /eller VEKST bedriftene. • Viktig med styrket skolehelsetjeneste med godt samarbeid mot fastleger og annet helse- og sosialfaglig personell på tvers. • Tidlig intervensjon eller inngripen er et delmål. • Vi må realisere attføring tidligere! • Den enkelte VIL lykkes!

31 Faglig lokal nettverksbygging!

32 ”Jeg ante ikke at det var så deilig å få ros!” -Daniel 19 år-


Laste ned ppt "Vi viser deg veien! UNG 16-24 ”dropperne” Frafallselever Bortvalgselever Hvordan ”fange opp ungdommer som Faller ut, dropper ut” - eller velger vekk VGS?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google