Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Norsk Arbeidslivsforum Forskningsstiftelsen Fafo: 85 ansatte + studenter, stipendiater mv. To institutter: - Institutt for anvendte internasjonale studier:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Norsk Arbeidslivsforum Forskningsstiftelsen Fafo: 85 ansatte + studenter, stipendiater mv. To institutter: - Institutt for anvendte internasjonale studier:"— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Norsk Arbeidslivsforum Forskningsstiftelsen Fafo: 85 ansatte + studenter, stipendiater mv. To institutter: - Institutt for anvendte internasjonale studier: 25 forskere - Institutt for arbeidsliv og velferdsforskning: 50 forskere

2 2 Fafo: Samfunnsvitenskapelig forskningsstiftelse Arbeidsliv - Velferdspolitikk - Levekår Forskningsstiftelsen Fafo: 85 ansatte + studenter, stipendiater mv. To institutter: - Institutt for anvendte internasjonale studier: 25 forskere - Institutt for arbeidsliv og velferdsforskning: 50 forskere

3 Fafos kjerneverdier og visjon ”Målet med Forskningsstiftelsen Fafo er å utvikle kunnskap om deltakelse, levekår, demokrati, utvikling og verdiskaping. Basert på høye forskningsetiske og metodiske standarder er ønsket å bidra til samfunnsmessig fornyelse. Med et historisk utgangspunkt i norsk fagbevegelse er Fafos aktivitet basert på å levere kritisk og handlingsorientert forskning om arbeidsliv og velferdspolitikk til sentrale beslutningstakere og beslutningsprosesser.” Passe ambisiøst Klart aktørståsted Lett å snuble

4 Styre Roar Flåthen, LO, leder Gerd Kristiansen, Fagforbundet Tor Arne Solbakken, LO Liv Undheim, Industri Energi Morten Øye, LO Stat Jens P. Heyerdahl d.y. Gunn Ovesen, Innovasjon Norge 2 Ansatterepresentanter Råd LO: Roar Flåthen, leder LO: Arve Bakke (Fellesf.) og Tone Sønsterud (LO-Stat) Fagforbundet: Mette Nord og Gerd Eva Volden Elkem: Ole Enger Umoe: Erlend Grimstad og Jarle Roth Coop NKL: Nils Arild Steigedal og Vuokko Hassel Telenor: Ole Kristian Solberg og Hans Christian Haugli Sparebank 1: Eldar Mathisen og Ole-Wilhelm Meyer Orkla: Dag J. Opedal Fafo: Jon Hippe/Tone Fløtten Fafos styre og råd (2008)

5 Fem nivåer Fafos arbeidslivs- og velferdsforskning Fire forskningsavdelinger 10-15 hovedtemaer >100 oppdragsgivere 1,5 rapporter i uka 2 foredrag og 10 medieoppslag hver dag.. Nærings- og sektorutvikling Virksomhets- utvikling Medarbeider- utvikling Nasjonal utvikling Global utvikling Metoder Følgeforskning og evaluering Survey, casestudier, intervjuer Registerdata, dokumentanalyse

6 Metoder Tre-fem nivåer Fafos forskning Bedrifts- og virksomhetsstudier Forhold som hemmer og fremmer verdiskaping og innovasjon. Eierskap, styring og samarbeidsformer, Ledelse, arbeidsorganisering og tjenesteutforming Fordeling og samarbeid, herunder arbeidsmiljø. Arbeidslivsorg. og arbeidsmarked Regulering vha lov og avtaler, Fordeling av makt, deltakelse, arbeidsvilkår Partsforhold, bedriftsdemokrati, Arbeids- og tjenestemobilitet, EU-reguleringer. Arbeid, inkludering og kompetanse Innvandring og integrering i arbeidslivet. Virksomhetenes sosiale ansvar, Kvalifisering, komp, etter/videreutdanning. Sosialpolitikk og velferdsproduksjon Utviklingen av velferdsstatens ytelser og tjenester. Tjenesteutformingens betydning for folks levekår Fattigdom, minstesikring av levekår, Omsorgstjenester, trygd og pensjon. Fire forskningsavdelinger

7 BVS-2009 Avdeling for Bedrifts- og virksomhetsstudier (BVS) Våre oppdragsgivere (siste 3-4 år): Oppdrag for forvaltningen Nærings- og handelsdepartementet Kunnskapsdepartementet Arbeids- og inkluderingsdepartementet Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Utdanningsdirektoratet Sosial- og helsedirektoratet NFR (VRI, NAV, Maroff, VS-2010, CG- SIP, Arb/bedr.vandringer) NAV Direktoratet for Arbeidstilsynet Oppdrag for private og offentlige virksomheter Veidekke, Kruse Smith Aker Solutions Skanska og Statsbygg Nortura (Gilde) Ulstein Verft, Kleven Maritime, Havyard Leirvik Stx Europe (Brattvaag og Langsten) Statoil Hydro FMC Subsea Eramet, Tinfoss Storebrand Universitetet i Oslo Oslo, Bærum, Skedsmo, Lørenskog kommuner Tolldirektoratet NAV/Rikstrygdeverket Telemark Fylkeskommune, div Oppdrag for partene i arbeidslivet og for bransjeforeninger LO KS Byggenæringens Landsforening, Byggekostnadsprogrammet HF, Hovedorganisasjonenes Fellestiltak (LO/NHO) KLF, Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund Fellesforbundet Fagforbundet NTL KFO, FO mfl Fafos Rådsprogram: Orkla ASA, Umoe As, Elkem ASA, Coop Norge, Sparebank 1 Gruppen, Fagforbundet,Telenor AS Størst vekst og minst kjent

8 To eksempler, verftsindustri/byggebransje og kommunale tjenester Deltidsproblematikken i kommunesektoren 1.Hvem blir berørt av stort omfang små stillinger? 2.Hvilke konsekvenser? 3.Hvem er interessert i problemfeltet? 4.Hvem kan gjøre noe med det? (Ulike virkemidler) 5.Hvilke roller kan Fafo spille? (ulike oppdragsgivere, perspektiv, nivåer, metoder)

9 Lean Shipbuilding Overordnet mål : Oppnå økt produksjonsflyt gjennom en mer samordnet styring av produksjonsprosessen. Hva gjør Fafo? 1. Gir innføring i Lean-tenkning 2. Introduserer et planleggingsverktøyverktøy 3. Lar verftet ha styringen med utviklingsarbeidet 4. Lager situasjonsbilder med jevne mellomrom 5. Beskriver og dokumenter prosess og den sosiale dimensjon Hva skal til for at verktøyet skal virke? 6. Formidler kunnskap inn i virksomheten og ut fra den

10 Kilde: Iuliana Cristina Ciobanu og Ganesh Prasad Neupane (2008) TegningerGodkjenning Stålkapasitet Endringer Feil Uferdig overlevert U-L Ørten fag Arbeidskraft Kompetanse Skipsbyggingens kompleksitet Og dyrere blir det for hver aktivitet som utsettes til en senere fase

11 Lean Construction, 1992/2006 stx Brattvaag, LP 1-2 prod Ulstein, LP 1-3 prod +tekn Kleven verft Veidekke Norge Lean Construction – Norway, 2007 Nasjonalt og internasjonalt nettverk Nasjonal læringsarena Prosjekthenvendelser Fellesforbundet, L+Akkord MAROFF: NFR+Bedr Kruse Smith 1+2 Lean Shipbuilding, 2006 stx Langsten, Fasedelt Ulstein, lagerlogistikk stx Brattvaag, teknisk Veidekke Kruse Smith Andre medlemmer  S tatsbygg  Mesta  Helsebygg Midt-Norge  Skanska  Div forskningsmiljøer  Div konsulentmiljøer Bedrifter NFR Dr.grad 2010 Dr.grad 2013 Mastergrader Lean production/manufactoring, Toyota 1985 BIM: Statsbygg Skanska Ett av flere nettverk som inkluderer brukere


Laste ned ppt "1 Norsk Arbeidslivsforum Forskningsstiftelsen Fafo: 85 ansatte + studenter, stipendiater mv. To institutter: - Institutt for anvendte internasjonale studier:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google