Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

STATKRAFT – REN ENERGI OG REN BEDRIFT

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "STATKRAFT – REN ENERGI OG REN BEDRIFT"— Utskrift av presentasjonen:

1 STATKRAFT – REN ENERGI OG REN BEDRIFT
RÅDET FOR DRAMMENSREGIONEN 21. APRIL 2009 KNUT A FJERDINGSTAD, INFORMASJONSSJEF/PRESSETALSMANN

2 STATKRAFT I NORGE, EUROPA…
35 % av kraftproduksjonen i Norge 12 % av kraftproduksjonen i Norden 1 % av kraftproduksjonen i Europa Trondheim Energi Oslo Småkraft Stockholm Fjordkraft Skagerak Energi Amsterdam London Düsseldorf Brussel Beograd Bucuresti Podgorica Sofia Tirana Marbella

3 OG UTENFOR EUROPA Nepal Laos * India The Philippines Sri Lanka Peru
Chile

4 218 vannkraftverk i Europa
3 vindparker i Norge, flere prosjekter i UK 4 gasskraftverk i Tyskland, ett i Norge Fjernvarme i Norge og Sverige

5 NYE ENERGITEKNOLOGIER
solkraft saltkraft havbasert vindkraft tidevannskraft bølgekraft

6 STØRST INNEN FORNYBAR ENERGI
Produksjon (TWh) fra vind- og vannkraft Kilde: Årsrapporter 2007

7 VÅRE KJERNEVERDIER KOMPETANSE
MW-ZXG Våre verdier er prinsipper som veileder oss og former måten vi opptrer på, som enkeltpersoner og som organisasjon. Det er prinsipper vi skal leve og arbeide etter, og som skal kjennes igjen i våre holdninger, handlinger, kommunikasjon, produkter og tjenester. VÅRE KJERNEVERDIER KOMPETANSE Bruke kunnskap og erfaring til å nå ambisiøse mål og bli anerkjent som ledende ANSVARLIGHET Skape verdier, med omtanke for medarbeidere, kunder, miljø og samfunn NYSKAPING Tenke nytt, utvikle muligheter og skape løsninger Page 7 7

8 KONSERNPRINSIPPER - MILJØ
Miljøhensyn skal prege all virksomhet i Statkraft. Statkraft skal ha relevant og anerkjent kompetanse om miljøpåvirkningene av konsernets virksomhet. Statkraft skal oppnå fremragende miljøprestasjoner gjennom kontinuerlig forbedring av teknologier og prosesser. Statkraft skal ha et konsernfelles miljøstyringssystem som støtter opp under konsernprinsippene for miljø. Statkraft skal åpent kommunisere miljøpåvirkningene av konsernets virksomhet

9 STORE OG SMÅ TILTAK Stadig miljøforbedrende tiltak på kraftverkene inne og ute Energieffektivisering som bl.a overgang til lavenergi sparepærer i alle bygg Obligatorisk kjøp av klimakvoter på alle flyreiser. Videokonferanseprosjekt der målet er å spare 5 mill i året i flyreiser Tosidig kopering har spart 14 tonn papiravfall i året siden Dette utgjør en reduksjon på 32% mindre avfall pr. år pr. ansatt.

10 KONSERNPRINSIPPER I Statkraft skal hensynet til helse og sikkerhet prege all virksomhet. Vårt mål er null skader og konsernprinsippene gjelder alle, overalt, alltid. Bård Mikkelsen, konsernsjef Helse- og sikkerhetskulturen være preget av åpenhet, vilje til etterlevelse og kontinuerlig forbedring. Vi søker i alle henseender å unngå skader og helseplager. Vi skal motivere og tilrettelegge for en sunn og sikker livsstil. Bygg, anlegg og infrastruktur være forsvarlig sikret. Informasjon skal håndteres forsvarlig mht tilgjengelighet, konfidensialitet og integritet. Statkraft skal ha beredskap for alvorlige ulykker og kritiske situasjoner.

11 REN ENERGI STARTER I MATFATET

12

13 side 13

14 HØY MILJØBEVISSTHET Medarbeiderne i Statkraft ønsker at arbeidsplassen skal bidra til et bedre miljø Kantinen oppmuntrer til et sunt kosthold. Utgjør en helhet sammen med bedriftens tiltak for å stimulere til aktiviteter for å ta vare på egen helse

15 Et av våre bidrag til en bærekraftig utvikling er å bruke økologiske produkter der vi kan.
Svanemerket krever minimum 3 produkter. Statkraft har om lag 15.

16 Statkraft satser på økologisk kantinedrift for å spare miljøet og for å gi medarbeiderne den beste maten Det skal vært kortest mulig vei fra jord til bord. Vi har satt grensen på 50 mil Statkrafts kantine er med på å øke etterspørselen etter økologisk frukt og grønt. Dette er vårt bidrag til å stimulere til økt produksjon og forhåpentligvis lavere priser.

17 500 kg økologisk frukt i uken til hovedkontoret i Oslo

18 I løpet av ett år har vi spart miljøet
for søppel av kuvertbeger med smør og brelett

19 I løpet av ett år har vi spart miljøet for søppel av 13 000 minipakker med salt.
og minipakker med pepper.

20 I løpet av ett år har vi spart miljøet for 2880 kg CO2 og tonn avfall ved å slutte å bruke engangsemballasje

21

22 UTFORDRINGER Tilgang på økologiske produkter innen rimelig avstand
Krav til leverandører om flere økologiske produkter

23 Side 30 STATKRAFT JUNI 2007 STAKRAFT 2008


Laste ned ppt "STATKRAFT – REN ENERGI OG REN BEDRIFT"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google