Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Energiberegninger. NS 3031 – en sentral standard • For beregning av: – Varmetapstall – Varmetapsbudsjett – Netto energibudsjett – Levert energi – CO 2.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Energiberegninger. NS 3031 – en sentral standard • For beregning av: – Varmetapstall – Varmetapsbudsjett – Netto energibudsjett – Levert energi – CO 2."— Utskrift av presentasjonen:

1 Energiberegninger

2 NS 3031 – en sentral standard • For beregning av: – Varmetapstall – Varmetapsbudsjett – Netto energibudsjett – Levert energi – CO 2 -utslipp og primærenergi • Normative tillegg

3 Varmetapstall og varmetapsbudsjett H D :direkte varmetransmisjonstap til det fri H U :varmetransmisjonstap til uoppvarmede soner H g :varmetransmisjonstap mot grunnen H v :ventilasjonsvarmetap H inf :infiltrasjonsvarmetap A fl :oppvarmet del av BRA, i m² Varmetapspost Varmetapstall, H" [W/( m 2 ·K)] Yttervegger Yttertak Gulv Vinduer og dører Kuldebroer Infiltrasjon Ventilasjon Samlet varmetapstall

4 Netto energibudsjett Varmetapspost Energibehov [kWh/år] Spes. energibehov [kWh/(m 2 ·år)] 1aRomoppvarming 1bVentilasjonsvarme 2Varmtvann 3aVifter 3bPumper 4Belysning 5Teknisk utstyr 6aRomkjøling 6bVentilasjonskjøling Totalt netto energibehov, sum 1 - 6

5 Levert energi Energivare Levert energi [kWh/år] Spes. lev. energi [kWh/(m 2 ·år)] 1Elektrisitet 2Olje 3Gass 4Fjernvarme 5Biobrensel 6Annen energivare Totalt levert energi, sum 1 - 6

6 IMPORT EKSPORT VPVP CO 2 -utslipp, primærenergi, energikost Energivare Primærenergi-behov E prim [kWh/år] CO 2 -utslipp, m CO2 [kg/år] Energikostnad, K [kr/år] Energipolitisk vektet levert energi, E vektet [kWh/år] 1Elektrisitet 2Olje 3Gass 4Fjernvarme 5Biobrensel 6Annen energivare Totalt, sum 1 - 6

7 Mange normative og informative tillegg NS 3031:2007 +A1:2011 Utdrag av tabell for standardverdier for gjennomsnittlig effektbehov i driftstiden og årlig energibehov for belysning, utstyr og varmtvann Bygningskategori BelysningUtstyrVarmtvann W/m 2 kWh/(m 2 år)W/m 2 kWh/(m 2 år)W/m 2 kWh/(m 2 år) Småhus 1,9511,43,0017,5-29,8 Boligblokk 1,9511,43,0017,5-29,8 Barnehage 82125-10 Kontorbygning 8251134-5 Skolebygning 1022613-10

8 Luftmengder

9 Stasjonær varmebalanse for et rom/bygg q": Spesifikk effekt H": Varmetapstall U: U-verdien A: Areal vegg, vindu, tak og gulv n: Luftskiftet for infiltrasjon V: Volumet

10 Eksempel stasjonær beregning, oppvarmingsbehov cellekontor • 10 m² kontorrom • Fasade: 7.5 m² • Vindu: 1 x 2 m • Takhøyde: 3 m • U-vegg: 0.18 W/m²K • U-vindu: 1.2 W/m²K • Ventilasjon: 10 m³/hm² • Virk.grad gj.vinner: 70 % • Lekkasjetall: 1.5 oms/t • Utetemp: -20 °C • Innetemp: 20 °C • Neglisjerer internlast og sol Totalt varmebehov: Splittet varmebehov:

11 Spørsmålstegn angående arealer og volumer • Bruksareal bruttoarealet minus arealet som opptas av yttervegger. – Skråtak: Delen med skråtak regnes som måleverdig inntil 0,6m utenfor høyden 1,90 m – Trapp: Åpninger i etasjeskiller regnes med i bruksareal • Oppvarmet luftvolum innvendig volum av bygningen eller i en del av bygningen – Høyde: Målt mellom gulvets overkant og underkant av overliggende dekkekonstruksjon. Volumen som er opptatt av innvendige etasjeskillere, skal ikke tas med ved beregning av innvendig volum. – Måles over oppvarmet bruksareal

12 Norske kriterier for passivhus: NS 3700 5 sentrale krav – Varmetapsramme – Komponentkrav – Ventilasjonsmengder – Oppvarmingsbehov – Krav til fornybar energi Klimaavhengige krav – Lettere å tilfredsstille kravene i de mildeste strøkene – Hvis kaldere enn Oslo – i prinsippet omtrent de samme krav som i Oslo

13 Krav til varmetapstall

14 Krav til oppvarmingsbehov

15 Krav til energiforsyning

16 Minstekrav Egenskap U-verdi yttervegg ≤ 0,15 W/(m 2 ·K) U-verdi tak ≤ 0,13 W/(m 2 ·K) U-verdi gulv ≤ 0,15 W/(m 2 ·K) U-verdi vindu ≤ 0,80 W/(m 2 ·K) U-verdi dør ≤ 0,80 W/(m 2 ·K) Normalisert kuldebroverdi, ψ ≤ 0,03 W/(m 2 ·K) Årsgjennomsnittlig temperaturvirkningsgrad for varmegjenvinner ≥ 80 % SFP-faktor ventilasjonsanlegg ≤ 1,5 kW/(m 3 /s) Lekkasjetall ved 50 Pa, n 50 ≤ 0,60 h -1

17 Dokumentasjonskrav NS 3700 Resultat fra energiberegning: For hele bygningen skal beregninger vise: • Varmetapsbudsjett og samlet varmetapstall • Årlig netto energibudsjett • Årlig levert energibudsjett med spesifisering av mengden levert energi som er elektrisitet eller fossil brensel • Beregnet normalisert kuldebroverdi

18 Dokumentasjonskrav NS 3700 Dokumentasjon for ferdigstilt bygning: • Bekreftelse av at inndata som er benyttet i energiberegningen er representative for den ferdige bygningen • Rapport fra lekkasjeprøving for den ferdigstilte bygningen etter reglene i NS-EN 13187

19 Form på bygget har stor betydning for energibehovet Enkelte tiltak kan redusere kostnader i et byggeprosjekt, både i prosjekteringsfasen og driftsfasen Forholdet mellom arealet av klimaskjermen, og innvendig oppvarmet volum. Tommelfingerregel: Småhus = maks. 0,80 Etasjebygg = maks. 0,50 Husk det er 6 overflater som skal tas med i beregningen A / V

20 Eksempel på bruk av formfaktorer Bygg med 10 etasjer 4 balkonger pr. etasje Ved å endre balkongenes plassering, reduseres energibehovet til oppvarming med 15 %. Dette primært pga. mindre overflate og halvering av antall meter kuldebro

21 Eksempler på hvor viktig form kan være Kvadratisk formVinkler m.m. U-verdi yttervegger0,12 W/m 2 K0,11 W/m 2 K U-verdi tak0,09 W/m 2 K U-verdi golv0,12 W/m 2 K0,08 W/m 2 K U-verdi vinduer og dører0,80 W/m 2 K0,76 W/m 2 K Varmegjenvinning80 %85 %

22 Et eksempel på orientering Vindus plassering • Nord 20% • Øst10% • Vest 10% • Syd60%

23 Resultatet av vurderingen av orientering Ved 90 gr. rotasjon økes energibehovet med 43%, pga. endret solinnfall. Viktig å ta hensyn til i tillegg til andre forhold som utsikt, skyggevirkninger (fjell, naboer…)

24 Eksempel på passivhus i forskjellige klimasoner 24 Småhus: BRA172 m² Volum 412 m³ U-verdi for bygningsdeler [W/(m²·K)]: Yttervegger0,11 472.435, tab. 411 (400mm) Tak0,10 471.013,, tab 22 (400mm) Gulv0,10* 472.435, tab 411 (350mm) Vindu/dør 0,77 Passivhusvinduer *U-verdi for gulv mot fri Areal vinduer/dør 19 % av BRA Norm. kuldebroverdi 0,03 W/(m²·K) Lekkasjetall (n50)0,6 1/h SFP1,0 kW/(m³/s) Virkningsgrad vgv 87%

25 Passivhus i Oslo klima 25 Netto energibehov til oppvarming: 19,3 kWh/m² Krav: 19,3 kWh/m² Tak: 0,10 W/m 2 K Vindu/Dør: 0,77 W/m 2 K 19% av BRA Gulv: 0,10 W/m 2 K Vegg: 0,11 W/m 2 K Kuldebro 0,03 W/m 2 K Lekkasjetall : 0,6 h ¯¹ Vgv: 87% SFP: 1,0 kW/(m ³ /s) x

26 Passivhus i Bergen klima "Oslokonstruksjon" 26 Netto energibehov til oppvarming: 13,7 kWh/m² Krav: 19,3 kWh/m² Tak: 0,10 W/m 2 K Vindu/Dør: 0,77 W/m 2 K 19% av BRA Gulv: 0,10 W/m 2 K Vegg: 0,11 W/m 2 K Kuldebro 0,03 W/m 2 K Lekkasjetall : 0,6 h ¯¹ Vgv: 87% SFP: 1,0 kW/(m ³ /s) x

27 Passivhus i Bergen klima "Bergens-konstruksjon" 27 Netto energibehov til oppvarming: 19,1 kWh/m² Krav: 19,3 kWh/m² Tak: 0,13 W/m 2 K Vindu/Dør: 0,80 W/m 2 K 19% av BRA Gulv: 0,11 W/m 2 K Vegg: 0,15 W/m 2 K Kuldebro 0,03 W/m 2 K Lekkasjetall : 0,6 h ¯¹ Vgv: 87% SFP: 1,0 kW/(m ³ /s) x

28 NS 3701 TDP Må diskutere med Lavenergiprogrammet om hva vi skal ta inn siden standarden ikke er godkjent enda (og at det er en del diskusjoner knyttet til den)

29 Minste luftmengder

30 Internlaster

31 Krav til varmetapstall

32 Krav til netto kjølebehov

33 Krav til netto oppvarmingsbehov

34 Krav til energiforsyning

35 Minstekrav

36 Energiberegningsprogram brukt i Norge • TRNSYS: www.trnsys.comwww.trnsys.com • E-PLUS: http://apps1.eere.energy.gov/buildings/energyplus/http://apps1.eere.energy.gov/buildings/energyplus/ • IDA-ICA: www.equa.se/eng.ice.htmlwww.equa.se/eng.ice.html • VIP ENERGY: http://www.strusoft.com/index.php/en/products/vip-energyhttp://www.strusoft.com/index.php/en/products/vip-energy • PHPP: http://www.passiv.de/index.html?/07_eng/phpp/PHPP2007_F.htmhttp://www.passiv.de/index.html?/07_eng/phpp/PHPP2007_F.htm • SIMIEN: www.programbyggerne.nowww.programbyggerne.no • TEK-Sjekk: http://bks.byggforsk.nohttp://bks.byggforsk.no • Flere andre: POLYSUN, Bsim, RIUSKA, ESP-r, ECOTECT, PARASOL : http://apps1.eere.energy.gov/buildings/tools_directory/subjects.cfm/pagename=subjects/pagename_ menu=whole_building_analysis/pagename_submenu=energy_simulation

37 Energimerking av boliger • NVE administrerer energimerkeordningen • Obligatorisk ved salg eller utleie av bolig • Ansvarlig for å gjennomføre energimerking: Eieren av boligen • Hver boligeier kan SELV energimerke egen bolig via Internett http://www.energimerking.no http://www.energimerking.no – To alternativer: Forenklet og detaljert registrering – Energimerking av nye boliger skal utføres av en ekspert. – Energiattesten er gyldig i 10 år • Energimerke består av TO karakterer: – En energikarakter (BOKSTAV), beregnet ut i fra Levert Energi – En oppvarmingskarakter (FARGE), beregnet ut i fra andel ”uønskede” energikilder

38 Energikarakter og oppvarmingskarakter • Energikarakteren beregnes i samsvar med beregningsmetodene i NS 3031 • Beregnet levert energi • Beste karakter kan ikke gis uten at det er gjennomført tetthetskontroll av boligen Levert energi pr m2 oppvarmet BRA (kWh/m2) ABCDEFG Bygningskategori Lavere enn eller lik Småhus79+1600/A118+1600/A158+1600/A231+1600/A305+1600/A458+1600/AIngen grense Leiligheter (boligblokker)67+650/A100+650/A134+650/A184+650/A235+650/A353+650/AIngen grense Barnehager90135180228276414Ingen grense Kontorbygg84126168215263395Ingen grense Skolebygg79118158208259389Ingen grense Universitets- og høgskolebygg95143191240289434Ingen grense Sykehus179268358416475713Ingen grense Sykehjem136203271328384576Ingen grense Hoteller135202269321373560Ingen grense Idrettsbygg109164218272325488Ingen grense Forretningsbygg129194258309360540Ingen grense Kulturbygg105158210256302453Ingen grense Lett industri, verksteder106159212270329494Ingen grense

39 Energiattest – Energimerke  Energikarakter  Oppvarmingskarakter – Dokumentasjon av grunnlag til utregningen – Tiltaksliste som gir oversikt over mulige energieffektiviseringstiltak. Ikke for nye boliger

40 Fra energisluk til plusshus Tor Helge Dokka, SINTEF Byggforsk ”Oslos beste kontorbygg” ”Nullenergi kontorbygg, Zurich” TDP Her er det viktig å få med tilstrekkelig tekst i notatfeltet slik at de som ikke kjenner til byggene kan si noe "vettugt"

41 Variasjon Standard på bygget: • Eldre kontorbygg 1970-1980 • Kontorbygg etter TEK97 • Kontorbygg etter TEK10 • Kontorbygg etter passivhusstd (NS3701), mulig TEK15? • Kontorbygg med nesten nullenergi std (NZEB), revidert bygningsdirektiv(EPBD II). TEK20. • Nullenergi kontorbygg (ZEB). TEK25? • Plussenergi/Zero Emission Building (ZEB+). TEK30? Klima: • Mildt kystklima: Stavanger. Årsmiddel: 8,4 ºC, Årsmiddel solfluks: 92 W/m² • Midlere norsk klima: Oslo. Årsmiddel: 6,3 ºC, Årsmiddel solfluks: 110 W/m² • Kaldere kystklima: Mo i Rana. Årsmiddel: 3,4 ºC, Årsmiddel solfluks: 91 W/m² • Kaldt innlandsklima: Røros. Årsmiddel: 1,0 ºC, Årsmiddel solfluks: 108 W/m² • Kaldt Finnmarksklima: Karasjok. Årsmiddel: - 2,5 ºC, Årsmiddel solfluks: 79 W/m² TDP Utfyllende forklaringstekst i notatfeltet nødvendig

42 Eksempelbygg (skoboks-modell) 1000 m² BRA, Vinduer: 80 m² syd, 80 m² nord, 20 m² øst, 20 m² vest.

43 Eldre kontorbygg: Inndata

44 Eldre kontorbygg: Resultat Oslo

45 Eldre kontorbygg: Resultat Karasjok.

46 NZEB kontorbygg: Inndata

47 NZEB kontorbygg: Resultat Oslo

48 NZEB kontorbygg: Resultat Karasjok.

49 Fra 1980 til 2030

50 Varmetapsbudsjett(varmetapstall)

51 Netto energibehov (Oslo)

52 Levert energi (Oslo)

53 Klimaavhengighet: Eldre kontorbygg

54 Klimaavhengighet: TEK10 kontorbygg

55 Klimaavhengighet: NZEB kontorbygg


Laste ned ppt "Energiberegninger. NS 3031 – en sentral standard • For beregning av: – Varmetapstall – Varmetapsbudsjett – Netto energibudsjett – Levert energi – CO 2."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google