Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kraftsenteret – Lavenergi kontorbygg. Hva skal til for å lykkes?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kraftsenteret – Lavenergi kontorbygg. Hva skal til for å lykkes?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kraftsenteret – Lavenergi kontorbygg. Hva skal til for å lykkes?

2 Agder Energis nye hovedkontor på Kjøita. Nytt hovedkontor ferdig 01.10.10

3 Mål for Kraftsenteret • Bli en mer effektiv organisasjon og utnytte intern kompetanse på tvers av selskapene • Fokusere på å synliggjøre bruken av miljøvennlige energiløsninger • Identitetsskapende, gi arbeidslyst, samt bidra til å tiltrekke og beholde medarbeiderne • Tilfredsstille selskapenes individuelle behov for en nøktern økonomisk ramme • Utnytte omgivelser og synergier i forhold til omgivelser

4 Hvorfor bygge lavenergibygg? • Profilering av selskapet • Forutsigbare og lave driftskostnader • Strengere myndighetskrav –dvs nye energirammer TEK fra 2007 • Energisertifisering av bygninger –fra 2008 • Bygninger med lavt energiforbruk, godt inneklima og lave FDV-kostnader vil få et konkurransefortrinn i markedet!

5 Integrert planlegging nødvendig • Fokus på ”tidligfase” planlegging • Motivert og engasjert byggherre • Teamarbeid –arkitekt og rådgivere og entreprenører • Energirådgiver på byggherresiden

6 Enovas energistatistikk for 2006

7 Nye byggeregler (TEK 07) • Hovedpunkter: • Gjennomsnittlig 25 % lavere energibehov i alle nye bygg • Cirka 40 % innskjerpelse på kravsnivå i forskriften • Cirka halvparten, minimum 40 %, av energibehovet til romoppvarming og varmtvann skal kunne dekkes av alternativ energiforsyning

8 TEK 07 Energirammer [kWh/m2] • Småhus 125 • Boligblokk 120 • Barnehager 150 • Kontorbygg 165 • Skolebygg 135 • Universitet/høgskole 180 • Sykehus 325 • Sykehjem 235 • Hoteller 240 • Idrettsbygg 185 • Forretningsbygg 235 • Kulturbygg 180 • Lett industri/verksteder 185

9 Energimerkeordningen • Kontorbygg: • A: 84 kWh/m2 • B: 126 kWh/m2 • C: 168 kWh/m2 • D: 215 kWh/m2 • E: 263 kWh/m2 (dagens situasjon) • F: 395 kWh/m2

10 Agder Energi kontorbygg Energibudj ett Netto energibehov [kWh/m2] Energipostihht NS3031Med egne energitiltak SIMIEN Oppvarming1015 12 Ventilasjon78 10 Varmtvann55 5 Vifter/pump er 12 Belysning2015 20 Teknisk utstyr 3420 34 Kj ø ling33 10 SUM9178 103 Solstr ø m fra solcelle r -3 SUM9077 100 Energimål: 84 kWh/m2

11 Agder Energi kontorbygg Energitiltak bygningskropp • Godt isolert bygg. 250 mm isolasjon i sandwichelementer av betong i vegger, 400 mm isolasjon på tak, 100 mm på kuldebroer. • U-verdier vegg, tak og gulv litt under ny TEK • Superisolerte vinduer med U-verdi 0,8 W/m2K • Bruk av betong i vegger og tak for utnyttelse av termisk lagring. Må være eksponert mot rom. • Bevisst bruk av brystning for å øke betongarealet og minske kaldras fra vinduer.

12 Agder Energi kontorbygg Energitiltak • Tett bygg med liten infiltrasjon. • Halvklimatisert glassgård. • Karuselldør i inngangsparti. • Økt takhøyde i alle etasjer.

13 Agder Energi kontorbygg Oppvarming, kjøling og tappevann • Fjernvarme og fjernkjøling • Lavtemperert strålevarme • Kjøling på ventilasjonsluft • Ingen lokal kjøling • Solavskjerming med screenduk • Lite tappevannsbehov i kontorbygg. Vannbesparende utstyr. • Energieffektive pumper

14 Agder Energi kontorbygg Energitiltak ventilasjon • Behovsstyrt ventilasjon. • Desentraliserte balanserte anlegg gir fleksibilitet. • Luftmengder forutsetter lavemitterende materialer. • Roterende varmegjenvinnere med virkningsgrad på 80 %. • Energieffektive vifter • Himling for luftdistribusjon i midtsone

15 Agder Energi kontorbygg Energitiltak lys • Dagslys, smalt bygg, vindusplassering. • Up-lights • Dimming mot dagslys • Bevegelsessensorer styrer grunnbelysning, kontorbelysning, møterom, toaletter, kopirom • Soneinndeling av møterom og garasje • Styring av lys med adgangskontroll • Akustiske følere i trapperom • LED i utebelysning og effektbelysning • Redusert energibehov med avansert lysstyring antatt til 40 % (sannsynligvis enda mer i virkeligheten)

16 Agder Energi kontorbygg Energitiltak teknisk utstyr • Utstyr til kantine • Utstyr møterom • Kopimaskiner, skrivere, mm • PC-er, skjermer • Heismaskin • Energimålet på 84 kWh/m2 forutsetter systematisk valg av lavenergiutstyr fra leietaker

17 Agder Energi kontorbygg Andre energitiltak • Fornybar energi med 450 kW solceller på tak • Synliggjøring for brukere • Driftstrategi, SD-anlegg, opplæring, måling

18 Energibruk utvikling Dagens nivåTEK 1997TEK 2007Kraftsenteret Energibruk300 kWh/m2250 kWh/m2180 kWh/m290 kWh/m2 Energi kWh4 300 kWh3 600 kWh/år2 600 kWh/år1 300 kWh/år Kostnad NOK4 300 000/år3 600 000/år2 600 000/år1 300 000/år

19 Energi regnskap • Fra TEK 1997 til TEK 2007: Inv. NOK 5 900 000 • 250 kWh til 165 kWh dvs. 85 kWh/m2 85 x 14.400xNOK 1 = NOK 1 200 000/år i besparelse • Krav min 10 % besparelse per år. • Investering OK • Fra TEK 2007 til Kategori B bygg: NOK 7 900 000 • 165 kWh til 90 kWh dvs. 75 kWh/m2 75 x 14.400x NOK 1 = NOK 1 100 000/år i besparelse • Krav min 10 % besparelse per år. • Investering OK

20 Forretningsområde Tjenester

21


Laste ned ppt "Kraftsenteret – Lavenergi kontorbygg. Hva skal til for å lykkes?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google