Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

CSK Fotball G04 Foreldremøte 08.04.2014. Agenda  Presentasjon av G04 fotball  CSK’s visjon for fotballavdelingen  Sportslig oppsummering 2013  Status.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "CSK Fotball G04 Foreldremøte 08.04.2014. Agenda  Presentasjon av G04 fotball  CSK’s visjon for fotballavdelingen  Sportslig oppsummering 2013  Status."— Utskrift av presentasjonen:

1 CSK Fotball G04 Foreldremøte 08.04.2014

2 Agenda  Presentasjon av G04 fotball  CSK’s visjon for fotballavdelingen  Sportslig oppsummering 2013  Status per april 2014  Sportslig informasjon 2014  Mål 2014  Laginndeling  Foreldrevettregler  Regnskap  Annet

3 Rolle organisering fotball G04  Administrativ  Oppmann/Foreldrekontakt/Webansvarlig : Håvard  Økonomi/Draktansvarlig: Brit  Sosiale tiltak:Hilde S, Anita H og Torunn N  Dugnandsansvarlig/Sponsor: Børre og Jack Andre  Cupansvarlig : Terje  Sonekveldansvarlig/Dommeransvarlig:?  Kioskansvarlig?

4 Trenerteamet  11 trenere  Hovedtrener, Terje J  Assistenttrenere: Arne, Bjørn, Frode, Jørn Egil, Kim, Ove Gunnar, Per, Stian, Ståle, Terje H,

5 CSK’s visjon for fotballavdelingen  Flest mulig, lengst mulig, best mulig Bidra til at så mange som mulig stimuleres til å spille fotball så lenge som mulig.  Venner for livet Et sosialt knutepunkt som aktivt bidra til å skape trivsel og samhold i lokalmiljøet.  Best mulig Klubben ønsker å tilpasse aktivitetstilbudene slik at de passer den enkelte utøver best mulig ut fra forutsetninger, ambisjoner, ønsker og behov.

6 Sportslig oppsummering 2013  Generelt ligger vi etter ferdighetsmessig  For mange av guttene er ukonsentrerte på trening.  Mange er ivrige på å bli bedre fotballspillere  Ønsker mer sammensveiset gruppe  Ønsker flere gutter som driver med uorganisert fotballspilling.  Flere sosiale tiltak.

7 Spillerbeholdning april 2014  31 aktive spillere  Tendensen er at flere har sluttet med fotball det siste året.  Breddeformelen:  Trygghet + mestring = trivsel

8 Treningsinformasjon Treningstider (15. mars - 30. oktober) Tirsdager (17:15-18:30, banetid 17:30-18:30) Torsdager (17:15-18:30, banetid 17:30-18:30)  15 minutter til oppvarming  Alle treninger på 11’er banen.

9 Fotballens grunnidé  Angrep (laget som ballen)  Skåre mål  Forsvar  Hindre mål  Vinne tilbake ballen

10 Fotballferdighet Definisjon: ”Fotballferdighet er hensiktsmessige handlingsvalg og handlinger for å skape spillsituasjoner til fordel for eget lag”

11  Hospitering  tilbud til enkeltspillere med ferdigheter, holdninger, ambisjoner og motivasjon vesentlig ut over gjennomsnittet.  bør gjennomføres når spillere trenger større utfordringer utover eget treningsmiljø.  Spillerens behov skal være i sentrum.  Prinsippet for hospitering i CSK er at har du gode nok ferdigheter og er mentalt og fysisk moden nok er du gammel nok  supplement til treningene/kampene på eget lag, og ikke være varig, men begrenset i tid.

12  Differensiering  Innenfor egen årsklasse  Differensiering er forskjellbehandling av spillere i positiv forstand.  For å få fram gode spillere og samtidig ta vare på alle må det differensieres i forhold til aktivitet, mengde og nivå.  tilpasser treningstilbudene i størst mulig grad etter enkeltspillerens forutsetninger, modenhet, ferdigheter, lyst, ønsker og behov.

13  Differensiering fortsetter  Som pekesnor over en hel sesong skal guttene 1/3 av tiden spille sammen og mot de som er kommet lenger enn seg selv, 1/3 av tiden spille sammen og mot de en er jevnbyrdige med og 1/3 av tiden med og mot de en selv er bedre enn.  Gruppeinndelingen skal være dynamisk slik at det til stadighet går spillere mellom gruppene.  Hovedtrener skal ha like stor fokus på alle gruppene.  Trenermøtet konkluderte at vi differensierer fremover

14 Flytsonemodellen (M. Csikszentmihail ) FLYTSONE – mestring og trivsel Frustrasjon Kjedsomhet Utfordringer Ferdigheter Stagnasjon Angst

15 Treningsplan 2014  Følger rammeplanen for 6-12 år.  Utarbeidet av NFF  Må gjøre tilpasninger til vårt nivå  Øktene i planen er på 90 min.  Vi har «bare» 60 min.  15 min. oppvarming utenfor banen (Kanskje joggesko)  Ca. 30 min. til ferdighet øvelser  Ca. 30 min. brukes på spill sekvens  Dersom det er tvil så skal guttene være klar til å starte treningen 17:15.

16 Fotballferdighet  Føre-Vende  Føre-Finte-Drible  Mottak / Medtak  Heading  Pasningsspill  Overtallspill  Forsvarsspill  Keeperspill

17 Årshjulet 2014

18 Mål for 2014  Spillerbeholdning  ikke flere spillere som slutter  Sportslige resultater  Ikke noe fokus på dette ovenfor spillegruppen, men trenergruppen vil ha intern oppsummering etter hver sonekveld.  På sikt kan et naturlig sportslig mål være:  Skal vinne like mange kamper som vi taper.  Fair play  Lære god vinneoppførsel  Flere sosiale tiltak

19 Aktive ungdommer blir lykkeligere voksne  Forskere har ikke klart å finne oppskriften på hva som gjør oss lykkelige.  En NTNU-studie av psykologiske fordeler ved trening viser likevel at fysisk aktivitet i ungdomsårene påvirker humøret vårt senere i livet.  http://gemini.no/2013/07/aktive-ungdommer-blir-lykkeligere-voksne/#sthash.uYXISYbv.dpuf •http://gemini.no/2013/07/aktive-ungdommer-blir-lykkeligere-voksne/

20 Laginndeling  Sonekvelder  «Faste» lag vårsesongen  Starter med påmelding til første sonekveld  Låne keeper fra lag som ikke spiller.  Turneringer  Skandia cupen (20-22 juni)  Høst cup ?

21 Foreldrevettregler 1.Støtt opp om klubbens arbeid – gjennom foreldremøter forankres fotballens og klubbens verdisyn. 2.Møt fram til kamper og treninger – du er viktig både for spillerne og miljøet. 3.Gi oppmuntring til alle spillerne i med- og motgang – dette gir trygghet, trivsel og motivasjon for å bli i fotballfamilien lenge. 4.Vi har alle ansvar for kampmiljøet – gi ros til begge lag for gode prestasjoner og Fair Play. 5.Respekter trenerens kampledelse – konstruktiv dialog om gjennomføring tas med trener og klubb i etterkant. 6.Respekter dommerens avgjørelser – selv om du av og til er uenig! 7.Det er ditt barn som spiller fotball. Opptre positivt og støttende – da er du en god medspiller!

22 Regnskap

23 Annet  Uro på trening. •Spiller henvises til sidelinjen. •Spørrende tilnærming til årsaken. •Tilbake når han selv føler seg klar.  Kjøp kunstgress sko  Registrere hvem som er påmeldt fotballskole i sommer.  Drakter, mer info på csk.no

24 Annet fortsetter  Hvem melder seg som  Sonekveldansvarlig  Dommeransvarlig  Kioskansvarlig


Laste ned ppt "CSK Fotball G04 Foreldremøte 08.04.2014. Agenda  Presentasjon av G04 fotball  CSK’s visjon for fotballavdelingen  Sportslig oppsummering 2013  Status."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google