Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

I dag: Kort repetisjon om faget webprosjekt Om gruppearbeid

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "I dag: Kort repetisjon om faget webprosjekt Om gruppearbeid"— Utskrift av presentasjonen:

1 I dag: Kort repetisjon om faget webprosjekt Om gruppearbeid
Om samarbeidsavtale

2 Skisse av faget

3 Prosjektdelen: et fag som handler om å presentere stoff
I tekst , på papir Muntlig På web

4 Skal presenteres: Et prosjekt som gruppa selv velger
Samme prosjekt fra begynnelse til slutt Obligatoriske dokumentinnleveringer som representerer faser Prosjektet har faglig innhold Kreativitet ønskelig! Både produkt og prosess skal presenteres Både på web og papir

5 Bygger på grupper Samme karakter, bortsett fra i spesielle tilfelle
Siste uke vil faglærer forklare karakteren på prosjektarbeid og eventuelle forskjeller

6 Ikke skriftlig eksamen, men innleverte arbeider
Prosjektdel: Karakter gis på grunnlag av innleverte arbeider, rapporten teller mest Internett-del: web-side som skal oppfylle bestemte krav. Bestått/ikke bestått

7 Karakterer A: fremragende B: Meget bra C: Middels bra, en god karakter
D: Dårligere enn middels E: Kan bestå

8 Hva skal leveres? Samarbeidsavtale – fra begynnelsen
Tidsregnskap og projektdagbok føres hele tiden, leveres når prosjektet er ferdig Problemformulering, prosessmål og fremdriftsplan leveres til fastsatte frister Prosjektrapport med målanalyse leveres innen 4. november kl.15.00 Prosjektene presenteres muntlig uke 46 og 47 Prosessevaluering og tidsregnskap leveres senest i uke 47

9 MÅL: Etter kurset skal dere
Vite hvordan man planlegger og gjennomfører et prosjekt Kunne samarbeide og kommunisere i grupper Samle informasjon om et emne Velge stoff ut fra mål og mottaker Utforme en rapport Presentere et emne og en prosess skriftlig på web og muntlig Fylle fastsatte krav til HTML-koding

10 Pensum: ”Kommunikasjon for ingeniører” av Ann-Mari Torvatn, (Tapir 2001) ” Tips og eksempler for webprosjektfaget. Ann-Mari Torvatn (2004) For internett-delen: se fagets web-side

11 Prosjekt Hva er et prosjekt? Vanlig svar: foregår i gruppe
Engangs (ikke rutinepreget) gitte mål gitte rammer Faglig sammensatt problem åpen løsning skal dokumenteres

12 Et vellykket prosjekt er:
riktig produkt til riktig tid til riktig pris etterpå skal gruppa kunne forklare både prosess og resultat (dokumentasjon!)

13 Å samarbeide i grupper hensikt? farer? fordeler? Sammensetning
vanlige problemer

14 Hensikt med å arbeide i grupper
Få utført arbeid til oppsatt frist Vinne tilslutning fra ulike grupper- Lære av hverandre Få et bedre produkt

15 Farer ved grupper Uheldig sammensetning Det går med mye tid
Forskjeller i nivå gratispassasjerer

16 Fordeler ved grupper støtte hverandre bedre kvalitet Samarbeidslæring

17 Vanlige problemer: Ulike mål Ulike forventninger ulike arbeidsvaner
ulik motivasjon ulik vilje til innsats

18 Hvordan få fordelene uten ulempene?
Gjennomtenkt samarbeidsavtale Faste regler Åpen kommunikasjon Stadig vurdering av samarbeid Dekke alle nødvendige funksjoner

19 Gruppesammensetning Alle grupper burde inneholde følgende: 1 fagidiot
1 sekretær 1 kaffekoker 1 kontakt med omverdenen

20 Få mest mulig ut av tiden:
Komme i gang så raskt som mulig Velge oppgave raskt

21 Samarbeidsavtale. Leveres uke 36.
Hvordan skal arbeidet og samarbeidet foregå i gruppa? F. eks. - eventuelle faste tider og sted hvordan møter avtales og avlyses hvor mange må være til stede for beslutninger eventuelle leder- og sekretær-funksjoner hvordan føres prosjektdagboka?og av hvem? AVTALER OM MØTER BØR VÆRE SKRIFTLIGE

22 Forts. hvordan ta beslutninger hvordan sikre at alle er informert
hvordan sikre at alle kommer til orde hvordan fordele arbeid hva hvis noen ikke møter på møtene eller ikke leverer problemet gratispassasjerer

23 Senere bør samarbeidsavtalen suppleres med
mal for oppsett/utskrift

24 Når dere merker innleverte oppgaver
Angi hvilken oppgave det dreier seg om (samarbeidsavtale, problemformulering osv.) Angi klasse Angi gruppenummer Angi både fornavn og etternavn på gruppemedlemmene

25 Hva er feil? Innleveringsoppgave for gruppe 2. Laila Hammer, Peder Bortesveen, Rune Nes, Thanh van Dong Problemformulering for Eva, Amir,Hallvard og Morten Arbeidsplan for Morten Opsahl, Hanne Lie, Sanela Biser, Fred Foyn i klasse 1ac

26 Tilbakemelding fra lærer
Alle oppgaver leveres på e-post eller på ClassFronter Lærer gir tilbakemelding til gruppa så raskt som mulig Tilbakemelding på e-post går til den som har sendt e-posten.. Vedkommende må straks sende e-post-meldingen videre til de andre i gruppa I ClassFronter kan dere gå inn og finne kommentaren/tilbakemeldingen

27 Disse forelesningene vil bli lagt ut på web, under fagplanen for prosjektdelen, og de blir lagt ut under Fagstoff i ClassFronter


Laste ned ppt "I dag: Kort repetisjon om faget webprosjekt Om gruppearbeid"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google