Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva vi skal snakke om i dag:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva vi skal snakke om i dag:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva vi skal snakke om i dag:
Litt praktisk RAPPORTEN og hvordan den skal kombineres med web: Hensikten med rapporter Hvilke deler rapporten består av Når/hvordan leveres Litt om å skrive tekster

2 Litt praktisk I dag : oppbygging av rapporten og litt om å skrive den
Torsdag 12.oktober: arbeid med rapport/web-side Torsdag 19. oktober : Skulle vært til Muntlig presentasjon. Heller : arbeid med rapport/webside Torsdag 2.november: Egentlig arbeidsmiljødag, men det passer best å ta muntlig presentasjon da Første dag med muntlige presentasjoner: Mandag 6.november. Det kommer egen e-post med liste over når de enkelte grupper skal ha presentasjon Det blir umulig å holde evalueringsmøtemøte med alle grupper innenfor undervisningsperioden. Alternativ ordning.

3 Litt om individuell prøve
Alt for mange har gitt blaffen i å forsøke å få riktig antall ord. Hvorfor ? Nyttig å kunne konsentrere en tekst , ved 1) å ta ut momenter som ikke hører hjemme der,og 2) stramme inn på språket Når jeg spør et faglig spørsmål som er behandlet i lærebok/forelesninger, venter jeg å finne spor av læring fra disse kildene. Jeg er ikke interessert i deres frie assosiasjoner omkring et emne !

4 Hva skal leveres i uka etter 26. oktober, senest den 2.november?
En webside, sendt som link i e-post Kontekst- og målanalyse, på papir En samling dokumenter på papir, kalt rapport Hva som skal være med på web-siden OG rapporten, og hva som skal være med bare ett av stedene, er avhengig av innholdet Se sjekkliste

5 RAPPORT: hva er det handler om utført arbeid - ofte en undersøkelse
Tar for seg både PRODUKTET av arbeidet og og den PROSESSEN gruppa har gjennomgått Produktet av arbeidet = resultatet av undersøkelsen, altså det dere bestemte dere for å lage da dere skrev problemformulering) Prosessen beskriver hvordan dere oppnådde resultatet

6 Hvordan blir websiden til en rapport?
Websiden og papirrapporten trenger ikke være identiske. Grovt sett: det faglige innholdet skal på web OG på papir (gjerne utskrift av web-side) mens det som gjør det til en rapport (prosessdelen av rapporten) kan leveres bare på papir Kan websiden dere har laget, leses som selvstendig enhet? (er det f. eks. en brukerveiledning?) Da må den kunne leses separat, både på web og på papir. Gi den forside og tittel på papir. NB! Faglærer i prosjekt kan ikke vurdere gode tekniske løsninger. Jeg vurderer funksjonalitet og brukervennlighet – ikke teknikk

7 En standard rapport har fire hoveddeler (ulik størrelse)
1.Presentasjonsdel 2.Hoveddel 3.Avslutningsdel 4.Vedleggsdel Hoveddelen er størst, og resultatdelen er den største delen av hoveddelen

8 Presentasjonsdel Forside
tittelside (med. sammenfatning/ konsentrat og stikkord) Dere kan lage en tittelside selv med utgangspunkt i avdelingens (s:\login\projfors) Forord Innholdsliste

9 Forsiden Forside/hjemmeside for rapporten velges fritt , men VÆR INFORMATIV. Få med minimum RAPPORTTITTEL og IDENTIFIKASJON: klasse, gruppenummer, og navnene på dem som har laget rapporten - samt hvilket år det er

10 Tittelsiden Fyll ut alle rubrikker der dere har noe å si
alle rubrikker på denne siden skal kunne tjene som inngang til rapporten vanskeligst: sammenfatning (konsentrat) og stikkord Ekstrakt kan være indikativt eller informativt hvilket problem handler rapporten om, og hvordan er den bygd opp? hvilket problem handler rapporten om, og hvilke resultater presenterer den? Informativt ekstrakt : så fyldig som mulig kort om PROBLEM og METODE, mer om RESULTAT stikkordene må også inneholde nøkkelordene i tittelen

11 Eksempel på ekstrakt Det å kjøpe en PC for første gang er ikke alltid like lett. Man bør da vite hva ord som RAM, harddisk, prosessor osv. betyr for å kunne velge rett PC. Denne rapporten tar sikte på å være en informasjonskilde og et oppslagsverk for uvitende førstegangs PC-kjøpere. Vi har basert rapporten på oppslagsverk og tidsskrifter om data.

12 Eksempel på ekstrakt Solenergi er en energikilde i utvikling.Vi har undersøkt solenergi som alternativ energikilde. Forskning har gjort utstyr til bruk for solenergi mer effektivt, samtidig som produksjonen er blitt mer miljøvennlig. Denne energi-formen er derved blitt mer konkurransedyktig i forhold til tradisjonelle kraftleverandører.Vår undersøkelse viser at soleenergi i dag egner seg til bruk i bolig og fritidshus.

13 Forordet forteller hvilken type dokument leseren har foran seg (rapport, manual,brosjyre osv.) Kreves det f. eks. forkunnskaper? kort hva leseren kan oppnå ved å lese teksten (evt. hvorfor emnet/problemet ble valgt) (evt. noe om oppbygging av hoveddel) Hvem som skal takkes Underskrifter ( på papir, helst for hånd)

14 Innholdsliste Bruk stilark og strukturert Word/HTML og få automatisk generering av innholdsliste få med hvem som har laget hva nevn alle vedlegg med navn (ikke bare ”2 vedlegg”)

15 Hoveddel er todelt: 1.innledende informasjon, kontekst for resultatet 2.resultatdel (manual, beskrivelse av emnet, brosjyretekst osv) Hvis dere deler rapporten i to, er det bare RESULTATDELEN som blir egen del

16 Innledende hoveddel A.Innledning m.problemformulering
B Utviklingen av arbeidet

17 A.Innledning fortelle hva som gjør emnet/problemet aktuelt og interessant inneholder eller avsluttes med den endelige problemformulering problemformuleringen skal stå som en del av teksten, ikke alene på en side IKKE bland sammen med historisk innledning – den hører oftest med til resultatdelen

18 B.Utviklingen av arbeidet - et «skrytealbum»
forteller om prosessen dere har gjennomgått hva har dere gjort, hvordan har dere tenkt hvilken(hvilke) metoder er brukt Kilder og kildebruk Intervjuer, spørreskjemaer? Egne erfaringer/ utprøvinger? hvilke særlige problemer har dere hatt/løst? hvem gjorde hva

19 Resultatdelen - kan tas ut av rapporten og leses separat.
fyller mest opp del opp ved hjelp av målanalyse og sunn fornuft bruk illustrasjoner med omhu

20 Avslutningsdelen er kort, men inneholder en eller flere av disse elementene: oppsummering,evt. konklusjon annen type avrunding forslag til tiltak på det aktuelle området kort om eget utbytte

21 Styringsdokumenter er levert, og trenger ikke leveres om igjen
Det er OK å ha dem med som vedlegg, hvis dere har et sterkt ønske om å ha hele oppgaven samlet på web

22 Vedleggene inneholder stoff som har sammenheng med rapporten, men ikke passer i løpende tekst kan være andre rapporter, brev, andre manualer, intervjuoversikter, brosjyrer, statistikker osv. Hvis vedleggene ikke ligger på nettet, må de leveres separat, med god merking

23 Kildehenvisninger Kildehenvisninger skal alltid være med , både i web-siden og i papirrapporten Kildene skal oppgis slik at det er mulig for andre å finne tilbake til stoffet (husk internettadresser) Er bare Internett eller utprøving brukt som kilde, få med det i Utviklingen av arbeidet

24 Koordinering Tar lengre tid enn dere tror
blir lettere hvis dere bruker samme stilark og har brukt strukturert HTML (lag en avtale om det!) betyr mye for inntrykket samme layout gjennom hele rapporten skrifttyper, overskriftmarkering/plassering, bruk av mellomrom, figurbehandling samme betegnelse for samme sak alle steder unngå overlapp (f. eks. historikk)

25 Prosessevaluering leveres ETTER muntlige presentasjoner
sammen med tidsregnskap og prosjektdagbok forteller hva dere har fått ut av prosessen sammenligner det som er oppnådd, med det som var prosessmålene skal vise selvinnsikt og utvikling få med hvordan samarbeidet har fungert

26 Tidsregnskap summer både den enkeltes innsats og totalen
kan leveres separat eller i slutten av prosjektdagbok

27 Illustrasjoner bør brukes der det er bruk for det
la illustrasjonene være informative rens opp lånte illustrasjoner og bruk dem i samspill med teksten egne illustrasjoner kan være bra husk figurnummer og eventuelt figurtekst der det passer

28 Noen enkle regler for skriving
Linjer begynner ytterst ved venstre marg, også når det er første linje i avsnitt Avsnitt skilles ved dobbel linjeavstand Bruer tar hensyn til at leseren er i sin egen verden når lesingen starter. Forfatteren må lage en ”bru” mellom leseren og sitt emne, dvs.knytte emnet sitt til noe som er kjent eller nært for leseren. INNLEDNINGER er ofte slike bruer. Bruer trenges også ofte mellom avsnitt med ulikt innhold, slik at man forstår sammenhengen mellom dem

29 Paraplyer er ofte nyttige
En god regel å gå FRA OVERSIKT TIL DETALJER eksempel: hvordan en PC er bygd opp FØRST: at PC-en består av mange deler, hvilke de er og hvordan disse henger sammen (hvilken rolle de spiller for PC-ens funksjon) Og SÅ kan dere beskrive de enkelte delene i detalj

30 Mål for teksten: At leseren sitter igjen med en makroproposisjon som faller sammen med forfatterens egne hovedpunkter Det viktige må komme klart fram Det må være klart hvilket hierarki teksten eventuelt er en del av

31 Å organisere stoffet: bruk kontekst- og målanalyse, og la denne hjelpe til å organisere teksten i hoveddelen En blokkdelt og detaljert målanalyse er mest til nytte Blokker kan bli egne enheter i analysen, med overskrifter

32 Hvordan få frem sammenhengene?
Logisk rekkefølge Momenter som høres sammen, plasseres sammen Oversikt FØR detaljer(paraplyer) Det generelle FØR det spesielle Riktig tidsrekkefølge Regel først, eksempel etterpå

33 forts. marker rekkefølge og sammenheng Del opp i passe store biter
Merk både større og mindre deler med informative overskrifter

34 Hvordan kan dere signalisere det som er viktig?
Bruk gode overskrifter Bruk gode underoverskrifter Bruk førstesetninger i avsnitt Gjenta sentrale ord/begreper på en naturlig måte Gjenta viktige substantiver Understrek ved hjelp av Eksempler Illustrasjoner Typografiske hjelpmidler


Laste ned ppt "Hva vi skal snakke om i dag:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google