Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kirsten Ribu 20071 Samfunnsinformatikk Introduksjon til kurset. Om argumentasjon og kildebruk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kirsten Ribu 20071 Samfunnsinformatikk Introduksjon til kurset. Om argumentasjon og kildebruk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kirsten Ribu 20071 Samfunnsinformatikk Introduksjon til kurset. Om argumentasjon og kildebruk

2 Kirsten Ribu 20072 Hva skal vi lære? å snakke med brukere å lage beskrivelser å være profesjonell om lover og regler konfliktløsning å løse etiske dilemmaer

3 Kirsten Ribu 20073 Emner Argumentasjonsteknikk Etiske og juridiske spørsmål Profesjonelt ansvar Intervjuteknikk Organisasjoner og bedrifter Personvern Opphavsrett Helse miljø og sikkerhet Ytringsfrihet, sensur, datakriminalitet

4 Kirsten Ribu 20074 Fra fagplanen: Bachelor i Anvendt datateknologi:  En utdanning i planlegging, utvikling og evaluering av IT systemer  kommunikasjon, prosjektarbeid og profesjonelt ansvar.

5 Kirsten Ribu 20075 Sentrale tema i studiet er: bruk av informasjonsteknologi, datamaskinens oppbygging og virkemåte, innføring i programmering systemutvikling, modellering og brukermedvirkning menneske maskin interaksjon lovgivning, etikk, kommunikasjon, økonomi og kvalitetssikring nettverksteknologi, datasikkerhet, forskrifter og regler om datainnsamling, helse, miljø og sikkerhet (HMS) produktkunnskap, innføring og evaluering av IT- systemer

6 Kirsten Ribu 20076 Mål for kurset Samfunnsinformatikk Forstå og kunne anvende lover og avtaler om bruk av IT Bli kjent med hvordan informasjonsteknologi påvirker og blir påvirket av samfunnet. Ha innsikt i hvordan bruk av IT påvirker arbeidsrutiner og -oppgaver

7 Kirsten Ribu 20077 Mål forts: Bli bevisst – utvikle kritisk refleksjon:  grunnlag for beslutninger Oppleve brukersiden av datasystemer  Ikke bare programmere og lage Lære å undersøke og analysere, begrunne og argumentere  Sammenfattes og presenteres i rapport

8 Kirsten Ribu 20078 Arbeidsformer Prosjektarbeid  Arbeid i gruppe, under press Undersøkelser  Undersøkelse i bedrift/organisasjon (feltarbeid) Presentasjon – skriftlig og muntlig.  Argumentasjon og begrunnelse

9 Kirsten Ribu 20079 Noen utfordringer Brukere kan bruke datasystemet på nye og overraskende måter Brukere kan omgå bruken av dårlige systemer uten å klage noe særlig Brukere føler motstand mot det nye datasystemet fordi det gamle ’fungerte så bra’. Samme system kan være en del av et nettverk mellom flere organisasjoner Gamle informasjonssystemer integreres med nye

10 Kirsten Ribu 200710 Oppgave Hva slags datasystemer finnes i organisasjoner/bedrifter/skoler? Jobb i gruppe, gi eksempler

11 Kirsten Ribu 200711 Noen svar på spørsmål om evalueringen Vanlig karakterskala, A-E Noen grupper kan trekkes ut til individuell muntlig eksamen Urettferdig at alle på gruppa får samme karakter? ’Gratispassasjerer’ kan ekskluderes fra gruppa dersom de ikke gjør sin del av arbeidet.

12 Kirsten Ribu 200712 PAUSE

13 Kirsten Ribu 200713 Emne Språk og argumentasjon Logisk tenkning Bruk av kilder

14 Kirsten Ribu 200714 Argumentasjon Ikke bare en gjentakelse av synsing eller fordommer Påstand – mot-påstand- påstand…. Eller dialektikk:  Tese – anti-tese = syntese

15 Kirsten Ribu 200715 Spørsmål man må stille Hvorfor er et datasystem  Godt?  Dårlig? Hva gjør det godt? Dårlig?

16 Kirsten Ribu 200716 Hva er et argument? Tenk over spørsmålet?

17 Kirsten Ribu 200717 Må ha en begrunnelse Hva synes du om at man ikke kan kopiere innkjøpt musikk til egen mp3 spiller?  ’Det er dumt’ ????  ?  Det er ’dumt’ fordi…….. (Angi grunner)

18 Kirsten Ribu 200718 Logikk I filosofien er LOGIKK studiet av korrekt refleksjon (reasoning).. I dag er Logikk både en del av matematikken, informatikken og en gren av filosofien. I informatikk brukes formelle språk (logiske språk) for å modellere dtasystemer. Naturlig språk kan være tvetydig og uklart. Misfroståelser oppstår lett.  Kjent eksempel ved manglende komma: ’Hvis jeg kan så kommer jeg ikke. Hvis jeg ikke kan så kommer jeg.’

19 Kirsten Ribu 200719 Logiske brister Nothing is better than eternal happiness. But a cheese sandwich is better than nothing. Therefore, a cheese sandwich is better than eternal happiness.

20 Kirsten Ribu 200720 Logisk form (programmering) 1. If ……then 2. Therfore, 3. …… 1.if p then q 2.P 3.Therefore 4.q

21 Kirsten Ribu 200721 Kildebruk – ulike kilder Akademiske artikler/fagbøker – mest pålitelig Bruk Internett — men vær kritisk. ‘Peer reviewed’ = solide, disse kan man stole på. Bøker er et langtidsprosjekt. Kan være pålitelige, sjekk hvem som har skrevet. Review: en grundig prosessInformasjonen er ofte laget raskt, det er ikke sikkert den er verifisert Akademisk tone: ulike perspektiver og balansert argumentasjon Muntlig språk, en overflatisk eller ‘flåsete’ tone Sitater, referanser og bilbiografiOfte ingen referanser eller henvisninger, preget av synsing og hva som sies

22 Kirsten Ribu 200722 Oppgave til neste gang Finn eksempler på det dere mener er ’gode’ systemer/tjenester på nett Og på dårlige. Begrunn hvorfor

23 Kirsten Ribu 200723 I morgen Om prosjektarbeid


Laste ned ppt "Kirsten Ribu 20071 Samfunnsinformatikk Introduksjon til kurset. Om argumentasjon og kildebruk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google