Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kirsten Ribu 20071 Samfunnsinformatikk Introduksjon til kurset. Om argumentasjon og kildebruk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kirsten Ribu 20071 Samfunnsinformatikk Introduksjon til kurset. Om argumentasjon og kildebruk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kirsten Ribu Samfunnsinformatikk Introduksjon til kurset. Om argumentasjon og kildebruk

2 Kirsten Ribu Hva skal vi lære? å snakke med brukere å lage beskrivelser å være profesjonell om lover og regler konfliktløsning å løse etiske dilemmaer

3 Kirsten Ribu Emner Argumentasjonsteknikk Etiske og juridiske spørsmål Profesjonelt ansvar Intervjuteknikk Organisasjoner og bedrifter Personvern Opphavsrett Helse miljø og sikkerhet Ytringsfrihet, sensur, datakriminalitet

4 Kirsten Ribu Fra fagplanen: Bachelor i Anvendt datateknologi:  En utdanning i planlegging, utvikling og evaluering av IT systemer  kommunikasjon, prosjektarbeid og profesjonelt ansvar.

5 Kirsten Ribu Sentrale tema i studiet er: bruk av informasjonsteknologi, datamaskinens oppbygging og virkemåte, innføring i programmering systemutvikling, modellering og brukermedvirkning menneske maskin interaksjon lovgivning, etikk, kommunikasjon, økonomi og kvalitetssikring nettverksteknologi, datasikkerhet, forskrifter og regler om datainnsamling, helse, miljø og sikkerhet (HMS) produktkunnskap, innføring og evaluering av IT- systemer

6 Kirsten Ribu Mål for kurset Samfunnsinformatikk Forstå og kunne anvende lover og avtaler om bruk av IT Bli kjent med hvordan informasjonsteknologi påvirker og blir påvirket av samfunnet. Ha innsikt i hvordan bruk av IT påvirker arbeidsrutiner og -oppgaver

7 Kirsten Ribu Mål forts: Bli bevisst – utvikle kritisk refleksjon:  grunnlag for beslutninger Oppleve brukersiden av datasystemer  Ikke bare programmere og lage Lære å undersøke og analysere, begrunne og argumentere  Sammenfattes og presenteres i rapport

8 Kirsten Ribu Arbeidsformer Prosjektarbeid  Arbeid i gruppe, under press Undersøkelser  Undersøkelse i bedrift/organisasjon (feltarbeid) Presentasjon – skriftlig og muntlig.  Argumentasjon og begrunnelse

9 Kirsten Ribu Noen utfordringer Brukere kan bruke datasystemet på nye og overraskende måter Brukere kan omgå bruken av dårlige systemer uten å klage noe særlig Brukere føler motstand mot det nye datasystemet fordi det gamle ’fungerte så bra’. Samme system kan være en del av et nettverk mellom flere organisasjoner Gamle informasjonssystemer integreres med nye

10 Kirsten Ribu Oppgave Hva slags datasystemer finnes i organisasjoner/bedrifter/skoler? Jobb i gruppe, gi eksempler

11 Kirsten Ribu Noen svar på spørsmål om evalueringen Vanlig karakterskala, A-E Noen grupper kan trekkes ut til individuell muntlig eksamen Urettferdig at alle på gruppa får samme karakter? ’Gratispassasjerer’ kan ekskluderes fra gruppa dersom de ikke gjør sin del av arbeidet.

12 Kirsten Ribu PAUSE

13 Kirsten Ribu Emne Språk og argumentasjon Logisk tenkning Bruk av kilder

14 Kirsten Ribu Argumentasjon Ikke bare en gjentakelse av synsing eller fordommer Påstand – mot-påstand- påstand…. Eller dialektikk:  Tese – anti-tese = syntese

15 Kirsten Ribu Spørsmål man må stille Hvorfor er et datasystem  Godt?  Dårlig? Hva gjør det godt? Dårlig?

16 Kirsten Ribu Hva er et argument? Tenk over spørsmålet?

17 Kirsten Ribu Må ha en begrunnelse Hva synes du om at man ikke kan kopiere innkjøpt musikk til egen mp3 spiller?  ’Det er dumt’ ????  ?  Det er ’dumt’ fordi…….. (Angi grunner)

18 Kirsten Ribu Logikk I filosofien er LOGIKK studiet av korrekt refleksjon (reasoning).. I dag er Logikk både en del av matematikken, informatikken og en gren av filosofien. I informatikk brukes formelle språk (logiske språk) for å modellere dtasystemer. Naturlig språk kan være tvetydig og uklart. Misfroståelser oppstår lett.  Kjent eksempel ved manglende komma: ’Hvis jeg kan så kommer jeg ikke. Hvis jeg ikke kan så kommer jeg.’

19 Kirsten Ribu Logiske brister Nothing is better than eternal happiness. But a cheese sandwich is better than nothing. Therefore, a cheese sandwich is better than eternal happiness.

20 Kirsten Ribu Logisk form (programmering) 1. If ……then 2. Therfore, 3. …… 1.if p then q 2.P 3.Therefore 4.q

21 Kirsten Ribu Kildebruk – ulike kilder Akademiske artikler/fagbøker – mest pålitelig Bruk Internett — men vær kritisk. ‘Peer reviewed’ = solide, disse kan man stole på. Bøker er et langtidsprosjekt. Kan være pålitelige, sjekk hvem som har skrevet. Review: en grundig prosessInformasjonen er ofte laget raskt, det er ikke sikkert den er verifisert Akademisk tone: ulike perspektiver og balansert argumentasjon Muntlig språk, en overflatisk eller ‘flåsete’ tone Sitater, referanser og bilbiografiOfte ingen referanser eller henvisninger, preget av synsing og hva som sies

22 Kirsten Ribu Oppgave til neste gang Finn eksempler på det dere mener er ’gode’ systemer/tjenester på nett Og på dårlige. Begrunn hvorfor

23 Kirsten Ribu I morgen Om prosjektarbeid


Laste ned ppt "Kirsten Ribu 20071 Samfunnsinformatikk Introduksjon til kurset. Om argumentasjon og kildebruk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google