Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslofjorden teknologiutdanning 21.04.09 Drammen Møte styringsgruppen og ledelsene ved alle 4 teknologi/ingeniørutdanninger.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslofjorden teknologiutdanning 21.04.09 Drammen Møte styringsgruppen og ledelsene ved alle 4 teknologi/ingeniørutdanninger."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslofjorden teknologiutdanning 21.04.09 Drammen Møte styringsgruppen og ledelsene ved alle 4 teknologi/ingeniørutdanninger

2 Målsettinger- pilotprosjekt teknologi ”Oslofjorden teknologiutdanning” vil bli Norges fremste industrinære kunnskapstilbyder innen teknologi. Kvalitet - fleksibilitet - industrinærhet

3 Utdanning - samordne og integrere Forskning og næringstilknytning – øke kompetanse og FoU Utdanning - samordne og integrere Forskning og næringstilknytning – øke kompetanse og FoU Vår 09 Overganger Fra Bachelor til Master Overganger Fra Bachelor til Master Høst 08 Sommer 09 Oppstart Advisory Board Oppstart Advisory Board Felles studiemodell Bachelor Felles studiemodell Bachelor Studiestart 2009 Adm rutiner Fronter Aug2010Høst 09 Samarbeid om fagutvikling Samarbeid om fagutvikling Studiestart 2010 Felles opptak Bilag Aftenposten Markedsføring Stipendiat

4 Kvalitet – øke gjennomføringsgraden i studiene – styrke spesialiseringene – samarbeid fagmiljøene imellom- skape robuste fagmiljø Fleksibilitet – studentenes valg av studier og spesialiseringer – mulighet for å bygge nye studier Industrinærhet – mulighet for å bygge nye studier tilpasset næringslivets behov – Hvorfor felles studiemodell Bachelor?

5 1.studieår2. studieår3. studieår 1 semester2 semester3 semester4 semester5 semester6 semester Grunnlagsfag SamfunnsfagTekniske fag - spesialisering Hovedprosj Samfunnsfag Grunnleggende tekniske fag (og evnt tekniske fag for spesialisering) Valgfag Grunnleggende tekniske fag Studiemodell for hvert studieprogram foreslåes - med fordeling grunnlagsfag, samfunnsfag, tekniske fag, valgfag og hovedprosjekt

6 Felles struktur (studiemodell) for Bachelorutdanningene foreslåes av arbeidsgruppen for styringsgruppen. Arbeidsgruppen legger fram forslag på en felles studiemodell med begrunnede valg for styringsgruppen innen sommeren 2009. Innhold i strukturen legges inn i samarbeid med studieprogramledere og fagpersonalet. Implementering planlegges fra 2010/2011. Bestilling 18. mars 09 fra styringsgruppen

7 Finne felles studiemodell – grov struktur ihht rammeplanen med 60 studiepoeng likt de første 3 semester. – Finne fellesemner for alle studieprogram og emner som tilhører det enkelte studieprogram innen Grunnlagsfag – Matematikk, fysikk, statistikk, kjemi, miljø, datateknikk Samfunnsfag Tekniske fag – finne grunnleggende tekniske fag (kjernefag) for hvert studieprogram – hvilke fag bygger spesialiseringene på – Finne tekniske fag som gir spesialiseringene Valgfag – Samarbeid om valgfag Hovedprosjekt Bestilling forts

8 Organisering Oslofjordalliansen og pilotprosjekt teknologi (pr 21.01.09) Styringsgruppe Pilot Teknologi Leder: V Thue-Hansen UMB Duy-Tho Do HVE/A Siqveland HiBu S Hurrød HiØ R Grønnevik AK, T Jørgensen AK, S Reikvam UMB, K L Jensen HVE Referansegruppe ”Advisory Board teknologi” Direktørgruppe allianse Leder: K Mjøsund HiBu O Refsdal HVE, C M Gjeldnes HiØ N Dugstad UMB K Buer YS, A J Førsund UNIO T Løfgren HVE, E M Johannesen HiØ Alliansekoordinator F Nilsson Prosjektleder A K Botnmark HVE Utdanning& Internasjonalisering 1 koordinator fra hver inst 2 stud representanter Forskning Næringstilknytning Økonomi Leder: T Thommasen HVE J H Rye HiBu A Skåren HiØ J O Aasbø UMB IT støttesystemer Leder: J P Thorstensen HiBu P Henriksen HVE T Akerbæk HiØ M Moulton UMB Studie- administrasjon Leder: O J Torp UMB T Næss HiBu B Stokvik HVE B Linde HiØ E – læringsplattform M Mouton UMB/ G Anderson HIØ K A Høiaas HiBu Kommunikasjonsgruppe Markedsføring og rekruttering Leder: E Norum UMB K Tilley UMB T M Olsen/H T Knutsen HiBu J P Berget/J Ese/ B Halvorsen HIØ A B Klevsjø/ J O Skåli HVE Faggruppe Lærerutdanning 2 faglige fra hver inst + 2 stu Faggruppe Samfunnsfag 2 faglige fra hver inst + 2 stu Faggruppe Fremmedspråk 2 faglige fra hver inst + 2 stu Faggruppe Øk og ledelse 2 faglige fra hver inst + 2 stu Faggruppe IKT fag 2 faglige fra hver inst + 2 stu Faggruppe Helsefag 2 faglige fra hver inst + 2 stu Faggruppe Realfag og biologi 2 faglige fra hver inst + 2 stu Bibliotektjenester Leder: Kari Fagerjord HiBu Dag Guttormsen UMB Åsta HagenHVE Else Nordheim HIØ Personal E de Jong UMB J O Aarflot HiØ P E Lund HVE E E Borhaug HiB Styringsgruppe Oslofjordalliansen Rektor K Ø Johnsen HiBu, E N vestli HiØ, P Aasen HVE, K Hove UMB S Rysstad UNIO, M Eriksen UNIO, M S Aarønæs UMB, K Moløkken HiBu Alliansekoordinator F Nilsson


Laste ned ppt "Oslofjorden teknologiutdanning 21.04.09 Drammen Møte styringsgruppen og ledelsene ved alle 4 teknologi/ingeniørutdanninger."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google