Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Markedsførings- og kommunikasjonsplattform Statusrapport 18.11.08.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Markedsførings- og kommunikasjonsplattform Statusrapport 18.11.08."— Utskrift av presentasjonen:

1 Markedsførings- og kommunikasjonsplattform Statusrapport 18.11.08

2 Om Oslofjordalliansen • Universitet for miljø- og biovitensskap, UMB • Høgskolen i Buskerud, HiBu • Høgskolen i Vestfold, HVE • Høgskolen i Østfold, HiØ – 14 000 studenter – 1500 innen ingeniørfag – 1040 på bachelornivå – 410 på masternivå – 60 på PhD – Regionen har vel 2 millioner mennesker

3 Pilotprosjektets mål • Bli Norges fremste industrinære kunnskapstilbyder innen tekologi, forskning og FoU-oppdrag – Skal bedre kvaliteten i utdanningene innen tekologi – Skape større fagmiljø innen tekologi – Bedre søkningen til tekologiske studier i regionen – Samle kompetansen innen tekologi i regionen – Styrke Oslofjordregionens konkurransekraft gjennom koordinering og synliggjøring av den samlede tekologiske FoU- kompetanse – Etablere felles ingeniørutdanning fra 2009 gjennom samordning av tilbudet fra studieåret 2009/2010 og integrering i 2010/2011

4 Kommunikasjonsutfordringer • Fremstå som et felles tilbud innen teknologiutdanning • Kunne argumentere positivt overfor ungdom slik at de foretrekker en teknologiutdanning i alliansen fremstår hovedkonkurrenten NTNU • Synliggjøre fordelene med å være student ved Østlandets største teknologiutdanning • Synliggjøre fordelene ved å være student ved en teknologiutdanning som har tette kontakter med Norges fremste teknologibedrifter • Få teknologiutdanninger til å fremstå som et spennende alternativ til studier i media, design, ernæring osv

5 Oppdraget • Utarbeide en felles kommunikasjonsplattform i form av: • Ett felles budskap – teknologiutdanninger • Visuell profil • Innspill til navn

6 Produkter • Profilprogram – navn, logo, design, omdømme og renommé • Nettside for teknologiutdanninger • Stand – utdanningsmesser • Folder/brosjyrer med presentasjon av teknologiutdanningene • Reklame som eksempelvis: Kino, T-bane, avis, radio, fjernsyn osv

7 Felles markedsføring og rekruttering • Utarbeide en plan for kommunikasjon, markedsføring og rekruttering • Utarbeide materiell, brosjyrer, web-side, messer, bilag, kinoreklame osv • Gjennomføre rekrutteringsakiviteter

8 Styringsgruppens ønsker (jf møte 28.10.08) • Kommunikasjon gjennom media, studenter og ansatte – hvilke fordeler får studentene, ansatte og regionen gjennom alliansen? • Navnekonkurranse for piloten? Studenter og ansatte inviteres – annonseres i aviser med premier til de tre beste forslagene. • Nytt navn på School of Engineering skal inngå som del av framtiden – fakultetsnavn osv • Markedsføring – annonse på Facebook fordi alle er der!

9 Status per 18.11.08 • Møte hvor det ble igangsatt markedsføringsarbeid for piloten – teknologiutdanningene; tiltak, tidsplan og fordeling den 29.okt • Oppfølgingsmøte med designbyrå 13. november

10 Markedsføring og kommunikasjon • Under møtet 29.nov ble det avklart følgende oppgaver: • Profil • Navn • Nettsider • Messestands • Stunts • Informasjonsmateriell, brosjyrer • Markedsføring internasjonalt • Målgruppe: skoleelever, egne studenter, rådgivere vgs (eget løp), internasjonale studenter

11 Aktuelle tiltak • Profil - Designbyråer invitert. I oppdraget til byrå inngår – hovedskisse til nettsider, utforming av messestands • Navnekonkurranse Fokuset nå bør være på å markedsføre studietilbudene, vi må akseptere at det tar lenger tid på å finne fram til navn.Helheten må inn i tankegangen mht navn og profil – ikke kun ingeniørutdanningen. Flere muligheter mht navnekonkurranse – bruke byrå eller åpen utlysning. Utfordring; navnet burde vært klart før profilen skapes. • Messevirksomhet - Messer i 2008: Hamar, Lillestrøm, Oslo Spektrum, Sandefjord – materiell må være klart senest primo januar. Göteborg i 2009 • Kombinasjon av Oslofjordalliansen felles stand og profilering på institusjonenes egne stands. De ulike institusjonene må da være med på å identifisere alliansen. Selgerne på stands må instrueres om å informere om felles samarbeid fra 2009.

12 Aktuelle tiltak • Nettsider (Ferdig innen første messe i januar 09) • Domenenavnet www.tekologi.no er kjøpt. Egen nettside må opp som en del av markedsføringsarbeidet mot rekruttering høst 09. Byråene som inviteres til å komme med utkast til profil.www.tekologi.no • Stunts Hvilke stunt kan vi gjøre for å fenge studenter der ute? Viktig å huske på: er begrepet Oslofjordalliansen / Oslofjorden kjent for den generasjonen? Russebilkonkurranse- Hydrogenbilløp- Teknobuss m/ innlagte forelesninger • Annet - T-bane-reklame i Oslo; vel så effektivt som kinoreklame. Kampanjer på Google, Facebook osv. Viktig å ta på alvor hva slags informasjon ungdom ønsker seg gjennom ulike kanaler – ved bruk av kanaler som feks. Facebook og You Tube. • Internasjonalt Det internasjonale aspektet må inn i helheten. Anbefaling; piloten må lanseres først. En totrinns-rakett, der internasjonal markedsføring først kommer inn fom tidligst 2010. Viktig å identifisere hvilken kurs og hva slags profil de ulike institusjonene har. Arbeid mot internasjonale samarbeidspartnere også studieadministrativt avhengig.

13 Møte med design/reklamebyrå • 13.november møtte vi følgende byråer: – Odin Media – Metro – Tank – Tangram • Tangram ble valgt som samarbeidspartner

14 Veien videre • Markedsføringen og kommunikasjonsbiten går hånd i hånd på mange områder i fortsettelsen. • Gruppene bør slås sammen! • Nytt markeds-rekrutteringsmøte 20. november i Østfold, Halden • Flere møter med Tangram

15 Hva får vi for 200” • Utvikle felles design/kommunikasjon • Bruk av Tangram for logo og profildesign og nettsider ca 150” • Lage 4-5 roll-ups ca 20” • Brosjyrer ca 20” – En midlertidig løsning ferdig før messene

16 Veien videre • Uvikle en design og kommunikasjonsløsning i samråd med byrå. – Vi må avgrense hovedbudskapet – Utvikle nettsider innen 1. januar 09 – Lage rollups til messer innen 1. januar 09 – Integrere dette i våre egne messestands – Utdanne messeambassadører

17 Ulike nivåer • Intern komm – til eksisterende studenter og ansatte • Ekstert komm – til nye studenter, næringsliv, samarbeidspartnere osv • Komm overfor media

18 Spørsmål rundt det å bygge identitet/budskap • Framtiden • Identitet • Kommunikasjon • Tenkesett • Lokal eller sentral • Nasjonalt –Skandinavisk- Europeisk eller globalt? • Best samarbeid mellom de fire • Studenter • Studenter og lærere • Faggrupper • Forskning • Internasjonale skoler

19 Hva sier vi? • Samfunnstrenden er at realfag velges bort. • Er vi enige om at hovedfokus må være på rekruttering av studenter (lærere) • Kommunikasjonsinnholdet må være troverdig, ærlig og motiverende

20 Hvordan sier vi det? • Vi utvikler komm-plattform sammen med byrå • Vi lager nødvendig profilmateriell til annonser, identitet og renommé • Interimløsning på messene 2009 (rollups og brosjyrer som skisserer nyheten og de nye mulighetene

21 Tangrams metodikk • Bygge merkevarestrategi for alliansen • Lage renommé - den positive delen (ikke omdømme) • Gjøre tingene enkelt • Brand navigator prosessen – Finne drømme renommeet vårt!

22 Tangrams vei videre med oss • Om prosessen: – Dagens renommé – Ønsket renommé – Løftet • Hva er drømmerenommet vårt? – Ha planer i step framover – Viktig å være attraktive og bygge omdømme – Psykologiske og statusmessige – Vitnemål felles? – Velge vekk alternativene – det er strategi – Bruke kreativiteten – Begrense til kun de viktigste elementer

23 Prosessframdrift m/Tangram • Versjon 0.9, interim ’under construction’ • Oppstart, kick-off, brief; • Kontrakt, prosjektplan, budsjetter, detaljerte fremdrifter • November, uke 48 • Fase 0 Brand Navigator; • merkevarestrategi/-plattform • Desember, uke 49-50 • Fase 1 Identitetsprinsippene (IdP); • kartlegging, analyse og rapport • Desember, uke 50 • Fase 2 Identitetselementene (IdE); • kreativ prosess, konsepter og skisser • Desember, uke 51 • Fase 3 Design og ferdiggjøring; • videreutvikling og rentegning av identitetselementene • Desember, uke 52/2008 – uke 1/2009 • Fase 4 Implementering; • avtalte flater iht kontrakt • 2009, detaljeres etter nærmere gjennomgang • Fase 5 Designhåndbok/identitetsmanual • 2009, etterfølger/oppsummerer implementering • Fase 6 Evaluering • Fase 7 Identitetsvedlikehold • Revurdering av IdP-grunnlaget • 171108 • K. Bryn

24 Tidsbruk • Jobbe fram en interimløsning innen 31.des 08 – bruk og kast løsning! • Finne det riktige navnet - navnekonkurranse – Vi vil skape gjerne være med på å lage en evergreen ikke bare en hit. (Tangram)

25 Budsjett 2009 Må innebære minimum 150” ( Ideelt 250”) fra hver av utdanningsinstansene For dette får vi: Ny messestand ca 100” Markedsmagasin Aftenposten ca 100” Trikke eller Kinoreklame i Osloca 100” Utdanningsmessedeltagelse 75” Nye brosjyrer75” Videre web-utvikling 100” Annet 50”

26 Ubesvarte spørsmål • Hvem skal kjøpe tjenestene for OFA? • Når er faginnholdet klart? • Hva er fordelene for studentene? • Hva skiller dette fra tekologimiljø andre steder?


Laste ned ppt "Markedsførings- og kommunikasjonsplattform Statusrapport 18.11.08."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google