Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Markedsførings- og kommunikasjonsplattform

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Markedsførings- og kommunikasjonsplattform"— Utskrift av presentasjonen:

1 Markedsførings- og kommunikasjonsplattform
Statusrapport

2 Om Oslofjordalliansen
Universitet for miljø- og biovitensskap, UMB Høgskolen i Buskerud, HiBu Høgskolen i Vestfold, HVE Høgskolen i Østfold, HiØ studenter 1500 innen ingeniørfag 1040 på bachelornivå 410 på masternivå 60 på PhD Regionen har vel 2 millioner mennesker

3 Pilotprosjektets mål Bli Norges fremste industrinære kunnskapstilbyder innen tekologi, forskning og FoU-oppdrag Skal bedre kvaliteten i utdanningene innen tekologi Skape større fagmiljø innen tekologi Bedre søkningen til tekologiske studier i regionen Samle kompetansen innen tekologi i regionen Styrke Oslofjordregionens konkurransekraft gjennom koordinering og synliggjøring av den samlede tekologiske FoU-kompetanse Etablere felles ingeniørutdanning fra 2009 gjennom samordning av tilbudet fra studieåret 2009/2010 og integrering i 2010/2011

4 Kommunikasjonsutfordringer
Fremstå som et felles tilbud innen teknologiutdanning Kunne argumentere positivt overfor ungdom slik at de foretrekker en teknologiutdanning i alliansen fremstår hovedkonkurrenten NTNU Synliggjøre fordelene med å være student ved Østlandets største teknologiutdanning Synliggjøre fordelene ved å være student ved en teknologiutdanning som har tette kontakter med Norges fremste teknologibedrifter Få teknologiutdanninger til å fremstå som et spennende alternativ til studier i media, design, ernæring osv

5 Oppdraget Utarbeide en felles kommunikasjonsplattform i form av:
Ett felles budskap – teknologiutdanninger Visuell profil Innspill til navn

6 Produkter Profilprogram – navn, logo, design, omdømme og renommé
Nettside for teknologiutdanninger Stand – utdanningsmesser Folder/brosjyrer med presentasjon av teknologiutdanningene Reklame som eksempelvis: Kino, T-bane, avis, radio, fjernsyn osv

7 Felles markedsføring og rekruttering
Utarbeide en plan for kommunikasjon, markedsføring og rekruttering Utarbeide materiell, brosjyrer, web-side, messer, bilag, kinoreklame osv Gjennomføre rekrutteringsakiviteter

8 Styringsgruppens ønsker (jf møte 28.10.08)
Kommunikasjon gjennom media, studenter og ansatte – hvilke fordeler får studentene, ansatte og regionen gjennom alliansen? Navnekonkurranse for piloten? Studenter og ansatte inviteres – annonseres i aviser med premier til de tre beste forslagene. Nytt navn på School of Engineering skal inngå som del av framtiden – fakultetsnavn osv Markedsføring – annonse på Facebook fordi alle er der!

9 Status per Møte hvor det ble igangsatt markedsføringsarbeid for piloten – teknologiutdanningene; tiltak, tidsplan og fordeling den 29.okt Oppfølgingsmøte med designbyrå 13. november

10 Markedsføring og kommunikasjon
Under møtet 29.nov ble det avklart følgende oppgaver: Profil Navn Nettsider Messestands Stunts Informasjonsmateriell, brosjyrer Markedsføring internasjonalt Målgruppe: skoleelever, egne studenter, rådgivere vgs (eget løp), internasjonale studenter

11 Aktuelle tiltak Profil - Designbyråer invitert. I oppdraget til byrå inngår – hovedskisse til nettsider, utforming av messestands Navnekonkurranse Fokuset nå bør være på å markedsføre studietilbudene, vi må akseptere at det tar lenger tid på å finne fram til navn.Helheten må inn i tankegangen mht navn og profil – ikke kun ingeniørutdanningen. Flere muligheter mht navnekonkurranse – bruke byrå eller åpen utlysning. Utfordring; navnet burde vært klart før profilen skapes. Messevirksomhet - Messer i 2008: Hamar, Lillestrøm, Oslo Spektrum, Sandefjord – materiell må være klart senest primo januar. Göteborg i 2009 Kombinasjon av Oslofjordalliansen felles stand og profilering på institusjonenes egne stands. De ulike institusjonene må da være med på å identifisere alliansen. Selgerne på stands må instrueres om å informere om felles samarbeid fra 2009.

12 Aktuelle tiltak Nettsider (Ferdig innen første messe i januar 09)
Domenenavnet er kjøpt. Egen nettside må opp som en del av markedsføringsarbeidet mot rekruttering høst 09. Byråene som inviteres til å komme med utkast til profil. Stunts Hvilke stunt kan vi gjøre for å fenge studenter der ute? Viktig å huske på: er begrepet Oslofjordalliansen / Oslofjorden kjent for den generasjonen? Russebilkonkurranse- Hydrogenbilløp- Teknobuss m/ innlagte forelesninger Annet - T-bane-reklame i Oslo; vel så effektivt som kinoreklame. Kampanjer på Google, Facebook osv. Viktig å ta på alvor hva slags informasjon ungdom ønsker seg gjennom ulike kanaler – ved bruk av kanaler som feks. Facebook og You Tube. Internasjonalt Det internasjonale aspektet må inn i helheten. Anbefaling; piloten må lanseres først. En totrinns-rakett, der internasjonal markedsføring først kommer inn fom tidligst Viktig å identifisere hvilken kurs og hva slags profil de ulike institusjonene har. Arbeid mot internasjonale samarbeidspartnere også studieadministrativt avhengig.

13 Møte med design/reklamebyrå
13.november møtte vi følgende byråer:  Odin Media  Metro  Tank Tangram  Tangram ble valgt som samarbeidspartner

14 Veien videre Markedsføringen og kommunikasjonsbiten går hånd i hånd på mange områder i fortsettelsen. Gruppene bør slås sammen! Nytt markeds-rekrutteringsmøte 20. november i Østfold, Halden Flere møter med Tangram

15 Hva får vi for 200” Utvikle felles design/kommunikasjon
Bruk av Tangram for logo og profildesign og nettsider ca 150” Lage 4-5 roll-ups ca 20” Brosjyrer ca 20” En midlertidig løsning ferdig før messene

16 Veien videre Uvikle en design og kommunikasjonsløsning i samråd med byrå. Vi må avgrense hovedbudskapet Utvikle nettsider innen 1. januar 09 Lage rollups til messer innen 1. januar 09 Integrere dette i våre egne messestands Utdanne messeambassadører

17 Ulike nivåer Intern komm – til eksisterende studenter og ansatte
Ekstert komm – til nye studenter, næringsliv, samarbeidspartnere osv Komm overfor media

18 Spørsmål rundt det å bygge identitet/budskap
Framtiden Identitet Kommunikasjon Tenkesett Lokal eller sentral Nasjonalt –Skandinavisk- Europeisk eller globalt? Best samarbeid mellom de fire Studenter Studenter og lærere Faggrupper Forskning Internasjonale skoler

19 Hva sier vi? Samfunnstrenden er at realfag velges bort.
Er vi enige om at hovedfokus må være på rekruttering av studenter (lærere) Kommunikasjonsinnholdet må være troverdig, ærlig og motiverende

20 Hvordan sier vi det? Vi utvikler komm-plattform sammen med byrå
Vi lager nødvendig profilmateriell til annonser, identitet og renommé Interimløsning på messene 2009 (rollups og brosjyrer som skisserer nyheten og de nye mulighetene

21 Tangrams metodikk Bygge merkevarestrategi for alliansen
Lage renommé - den positive delen (ikke omdømme) Gjøre tingene enkelt Brand navigator prosessen – Finne drømme renommeet vårt!

22 Tangrams vei videre med oss
Om prosessen: Dagens renommé Ønsket renommé Løftet Hva er drømmerenommet vårt? Ha planer i step framover Viktig å være attraktive og bygge omdømme Psykologiske og statusmessige Vitnemål felles? Velge vekk alternativene – det er strategi Bruke kreativiteten Begrense til kun de viktigste elementer

23 Prosessframdrift m/Tangram
Versjon 0.9, interim ’under construction’ Oppstart, kick-off, brief; Kontrakt, prosjektplan, budsjetter, detaljerte fremdrifter November, uke 48 Fase 0 Brand Navigator; merkevarestrategi/-plattform Desember, uke 49-50 Fase 1 Identitetsprinsippene (IdP); kartlegging, analyse og rapport Desember, uke 50 Fase 2 Identitetselementene (IdE); kreativ prosess, konsepter og skisser Desember, uke 51 Fase 3 Design og ferdiggjøring; videreutvikling og rentegning av identitetselementene Desember, uke 52/2008 – uke 1/2009 Fase 4 Implementering; avtalte flater iht kontrakt 2009, detaljeres etter nærmere gjennomgang Fase 5 Designhåndbok/identitetsmanual 2009, etterfølger/oppsummerer implementering Fase 6 Evaluering Fase 7 Identitetsvedlikehold Revurdering av IdP-grunnlaget 171108 K. Bryn

24 Tidsbruk Jobbe fram en interimløsning innen 31.des 08 – bruk og kast løsning! Finne det riktige navnet - navnekonkurranse Vi vil skape gjerne være med på å lage en evergreen ikke bare en hit. (Tangram)

25 Budsjett 2009 Må innebære minimum 150” ( Ideelt 250”) fra hver av utdanningsinstansene For dette får vi: Ny messestand ca 100” Markedsmagasin Aftenposten ca 100” Trikke eller Kinoreklame i Oslo ca 100” Utdanningsmessedeltagelse ” Nye brosjyrer ” Videre web-utvikling ” Annet ”

26 Ubesvarte spørsmål Hvem skal kjøpe tjenestene for OFA?
Når er faginnholdet klart? Hva er fordelene for studentene? Hva skiller dette fra tekologimiljø andre steder?


Laste ned ppt "Markedsførings- og kommunikasjonsplattform"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google