Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ungdomsarbeidet i Agder bispedømme 2003 - 2005. Formål Vi vil forankre ungdom i trygge og utfordrende menighetsfellesskap og utruste dem til å nå sine.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ungdomsarbeidet i Agder bispedømme 2003 - 2005. Formål Vi vil forankre ungdom i trygge og utfordrende menighetsfellesskap og utruste dem til å nå sine."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ungdomsarbeidet i Agder bispedømme 2003 - 2005

2 Formål Vi vil forankre ungdom i trygge og utfordrende menighetsfellesskap og utruste dem til å nå sine venner med evangeliet om Jesus Kristus!

3 Handlingsplan s.1 HovedmålUtdyping/ForklaringStrategiTiltak Forankre - Gi ungdom gode vaner og holdninger - Vektlegge undervisning - Bibelen er fundamentet - Vektlegge undervisning. - Integrering av konfirmanter og annet ungdomarbeid. - Utvikling av materiell til bruk for 15-18-års fasen. - KonfCamp - Mentor nettverk - Kurs om smågruppearbeid - Ungdomsalfa - Påvirke at det utvikles materiell for 15-18-års fasen Trygghet - Kjærlighet, aksept, respekt - Tilhørighet til et åpent og inkluderende miljø - Voksent nærvær - Frihet fra ruspress - Kontinuitet og forutsigbarhet - Voksent nærvær - Løfte frem hverdagsdiakonien - Ta vare på og utvikle medarbeidere - Fokusere på livsnære småfellesskap - Bevisstgjøre voksne til å synliggjøre sin omsorg for ungdommene. - Sette temaet ”ungdom/rus” på dagsordenen i menighetene - Mentor nettverk - Diakoniprosjekter - Kurs om smågruppearbeid - Kurs om ungdom&rus.

4 Handlingsplan s.2 HovedmålUtdyping/ForklaringStrategiTiltak Utfordre - Forkynnelse som er helhetlig og bibelsk - Applisering - Ansvarliggjøring - Deltakelse - Undervisning - Erfaringsutveksling om medarbeiderfostring - Etablere Fokus-nettverket som strategi-nettverk i bd. - Møteplasser for ungdom som engasjerer, utfordrer og inspirerer - Skjærgårds M&M - UngdomsTing - ”Ungdomsskolen”: Om forkynnelse og kommunikasjon - Fokus-nettverket Menighets- fellesskap - Gudstjenesten av, med og for ungdom vektlegges - Gi ungdom ”full pakke” nå! - Cellegrupper, tjenestefellesskap, m.m. - Samarbeid (menigheter, organisasjoner) - Variert gudstjenestetilbud, av, med og for ungdom - Helhetlig menighetstilbud for ungdom - Etablering og oppfølging av småfellesskap - Etablere Fokus-nettverket som strategi-nettverk i bd. - ”Ungdomsskolen”: Om utvikling av mangfodig gudstjenesterep. - Kurs om smågruppearbeid - Menighetsplanting/- utvikling som prosjekt ulike steder i bispedømmet - Fokus-nettverket - Skjærgårds M&M / KonfCamp

5 Handlingsplan s.3 HovedmålUtdyping/ForklaringStrategiTiltak Utruste - Å oppdage og ta i bruk sine talenter - Å møte ungdom med en ”hva vil du / hva kan du-holdning” - Det er lov å prøve og feile - Disippelforming - Veiledning, mentoring, oppfølging, medvandring - Forkynnelse og undervisning med fokus på nådegaver og tjeneste - Mentoring / personlig veiledning - Kreativitet - Stor takhøyde - Mentor nettverk - ”Ungdomsskolen” - Skjærgårds M&M - Fokus: Strategiprosess Nå sine venner - Å prioritere vennskap, relasjoner - Å prioritere bønn - Å gi hjelp til å leve tydelig - Etablering og oppfølging av småfellesskap - Evangeliserende gudstjenester/arrangement - Mobilisere voksne til veiledningstjenste for ungdom - ”Ungdomsskolen” - Fokus: Strategiprosess - Skjærgårds M&M / KonfCamp - Mentor nettverket

6 Tiltaksplan Etablere Fokus som strategi-nettverk i bispedømmet Etablere ”ungdomsskolen” for ansatte i Agder i samarbeid med frivillige organisasjoner. Eks. på temaer:  Kommunikasjon/forkynnelse til ungdom.  Inspirere til mangfoldig gudstjenesterepertoar  Smågruppearbeid  Undervisning om nådegaver/tjenester  Ungdomsalfa  Ungdom & rus Menighetsplanting/-utvikling som prosjekt ulike steder i bd. Delta i /påvirke at det utvikles materiell for 15-18 årsfasen. Mentor nettverk + opplæring/oppfølging av mentorer Diakoniprosjekter Arrangementer for ungdom  KonfCamp  Skjærgårds M&M  UngdomsTing

7 Målsettinger 2004 1. Ungdomstinget for Agder og Telemark gjennomføres. 2. Ungdområdet etableres og arbeider videre med sakene fra ungdomstinget og langstidplan for ungdomsarbeidet i bispedømmet. 3. Evalueringen fra de deltakende menighetene indikerer at målene, slik de fremgår i prosjetkbeskrivelsen, blir nådd. KonfCamps form, omfang og videre framdrift blir avklart, herunder avklaring mtp KonfDag-konseptet. 4. 3000 ungdom fra bispedømmet deltar på Skjærgårds M&M. 5. Utvikle konseptet ”ungdomsskolen” 6. Gjennomføre/delta i arrangeringen av minst to aktuelle kurs innen ungdomsarbeid for ansatte og frivillige i bispedømmet 7. 5 menigheter deltar i Kaliningradprosjektet, 50 ungdommer fra bispedømmet har reist med hjelpesending, og etablert relasjoner til ungdom i Kaliningrad.

8 Resultatmål ”Fokus” etablert som strategi-nettverk i bispedømmet Alle menigheter i Fokus-nettverket utvikler visjoner og strategi for sitt eget arbeid. ”Ungdomsskolen” for ansatte i bispedømmet etablert Minst 50% av alle KonfCamp-konfirmanter er aktive i menighetene 1 år etter konfirmasjonen Minst 1 ungdomsgudstjeneste i måneden i hvert prosti, gjerne i samarbeid mellom flere menigheter og organisasjoner. Alle prestegjeld/områder/bydeler har minst ett treffpunkt pr uke for ungdom. En ansatt i hvert prestegjeld har ungdom som primæroppgave. Tilbud til alle menigheter om opplæring og oppfølging av ungdomsarbeidere

9 Effektmål Alle ungdommer i bispedømmet har et kristent ungdomsfellesskap i sitt nærmiljø hvor de kan lære å kjenne, elske og tilbe Jesus” Styrke menighetsidentiteten hos ungdom. Belong – believe – behave Åpne mange porter til menigheten. Vekt på stedegenhet. Gode vaner, tydelige liv, moral, forvandlede liv, brennende hjerter Arbeid preget av kraft, kjærlighet og sindighet. Alle tre ”parametrene” til stede! Menigheter og organisasjoner utvikler ”komplementære ferdigheter” Raushet på form, fasthet på innhold ”Winning team” – ånd!! Visjoner som man tenner på, mål man tror på. DRIVES av visjoner. NÅR mål.

10 Verktøy til bruk i menigheter som vil nå flere ungdom 1. Drives av visjon. Styre etter mål. 2. Ansatte med ansvar for ungdom i menigheten 3. Utruste ledere (ansattes hovedoppgave). 4. Etablering og oppfølging av småfellesskap 5. Vektlegging av undervisning. 6. Mangfold av tjenesteoppgaver. Involvere flest mulig. 7. Vektlegge kvalitet – gjøre attraktivt. 8. Diakoni. Omsorg for de som ”ikke passer inn” + engasjement i andre mennesker, nærmiljø, m.m. 9. Bønn som basis. Organisere bønnetjeneste. 10. Styrke og stimulere samarbeid mellom menigheter og organisasjoner.


Laste ned ppt "Ungdomsarbeidet i Agder bispedømme 2003 - 2005. Formål Vi vil forankre ungdom i trygge og utfordrende menighetsfellesskap og utruste dem til å nå sine."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google