Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TITLE RI Presidentens forventninger til D2310 Distriktssamling D2310 23.3.2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TITLE RI Presidentens forventninger til D2310 Distriktssamling D2310 23.3.2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 TITLE RI Presidentens forventninger til D2310 Distriktssamling D2310 23.3.2014

2 | 2 VALUES IN ACTION RI presidentens forventninger til klubbene og distriktene uttrykkes i Rotarys strategiske plan – 3 Strategiske mål Står fast/endres sjelden hvert med underliggende delmål – 5 kjerneverdier Kameratskap (Fellowship) Integritet Mangfold Tjeneste Lederskap

3 | 3 Rotarys Vision Vi vil være den foretrukne serviceorganisasjon med dynamiske, handlingsorienterte klubber, som bidrar til å forbedre livet i samfunnet over hele verden

4 | 4

5 | 5

6 | 6 STRATEGI – VÅRT BUDSKAP SAMLE LEDERE UTVEKSLE IDEER GJØRE INNSATS(TAKE ACTION)

7 | 7 Distriktene og klubbenes mål har RIs strategiske mål som ramme Basert på RIs strategi mål skal vi viderføre planene i distrikt og klubber – Distriktenes strategiske planer (normalt 3 – års planer med årlig rullering) – Klubbenes mål og planer Klubbens plandokument= kontrakten mellom klubben og DG for det kommende året Klubbens 3-års plan Planene er limet som holder Rotarys 3 nivåer sammen

8 | 8 Hva innebærer RIs overordnede mål for oss Støtte og styrke klubbene Fokusere på og øke humanitær innsats Styrke Rotarys offentlige omdømme og synlighet - PR og kommunikasjon

9 | 9 PLAN FOR INSPIRASJON Støtte og styrke klubbene Fokusere på og øke humanitær tjeneste PR kommunikasjon  Foster club innovation and flexibility  Encourage clubs to participate in a variety of service activities  Promote membership diversity  Improve member recruitment and retention  Develop leaders  Start new, dynamic clubs Extend Rotary  Encourage strategic planning at club and district levels  Eradicate polio  Increase sustainable service focused on programs and activities that support oYouth and young leaders oTRF’s six areas of focus  Increase collaboration and connection with other organizations  Create significant projects both locally and internationally  Unify image and brand awareness  Publicize action- oriented service  Promote core values  Emphasize vocational service  Encourage clubs to promote their networking opportunities and signature activities 9

10 | 10 Støtte og styrke klubbene

11 | 11 En levende klubb i vekst planlegger sin egen fremtid! Vi må binde Rotary-årene sammen – Første år er grunnlaget for de detaljerte planene – Sikre samarbeid mellom etterfølgende presidenter – felles mål for utvikling av klubben – Gjøre etterfølgeren god! Vi er ”omvendt” demente – det finnes ikke langtidsminne – (Oldtiden = alt som er mer enn 5 år siden) Vi trenger verktøy som hjelper oss å følge opp utviklingen i klubben 3-års planer – en nøkkel til klubbutvikling

12 | 12 Planlegging styrker klubbene 3 års planer bidrar til å: – Formulere/tydeliggjøre Rotary’s visjoner – Gir klubbene et rammeverk å jobbe innenfor Planene ”eies” i fellesskap av 3 etterfølgende presidenter (Incomming – sittende – immediate past) Rullering fremmer fornyelse uten stadig skifting av kurs: Vi skal ikke finne opp kruttet hver år Involvere klubbens medlemmer – dette er ikke bare Presidenten(e)s ”greie” – Suksess forutsetter fokus på et begrenset sett med mål

13 | 13 Støtte og styrke klubbene Oppmuntre til fleksibilitet og nyskaping – ”Vi har ikke gjort det slik før” begraver vi Oppmuntre klubbene til å delta i et mangfold av service prosjekter Utvikle ledere i klubbene Fremme mangfold i medlemsmassen – vi skal speile lokalsamfunnet: – Yrke – Alder – Etnisk bakgrunn

14 | 14 Rekruttering og medlemspleie (Retention) er kritisk Vi blir færre: – Men siste ti år fått 766 flere kvinner (nå 17%) – 2310 har økt med 8 i år Vi blir eldre – Gj.snitt Norge=64.3 år – 2310 = 66.15 år – 75% av 2310 > 60 år – 40% er > 70 år 2003/20042013/2014 23102.6672.298 NORGE13.73711.399

15 | 15 Hvordan få til medlemsutvikling i klubbene (1) Klubben må ha bred erkjennelse av at noe må gjøres Få en medlemsutviklingsmotor. Rekruttering defineres som et viktig klubbprosjekt Engasjere de yngre medlemmene i rekrutteringsarbeidet – Få inn en større gruppe nye medlemmer av gangen (min 5 helst opp mot 10) hvor mange kjenner hverandre fra før

16 | 16 Hvordan få til medlemsutvikling i klubbene (2) Undervise i Rotarykunnskap i mindre grupper Aktivt bruke faddere/mentorer – potensielle medlemmer bør velge fadder selv Ha en bank med potensielle medlemmer – og utnytte nye medlemmers nettverk Jobbe langsiktig – rekruttering må være en kontinuerlig prosess. Vi er aldri i mål!

17 | 17 Eksempel Lågendalen i D 2290 Liten klubb i liten innlandskommune (2400 innbyggere) Chartered for snart 10 år siden (lå lenge på 25-26 medlemmer: liten avgang, men også få nye) Ønsket å styrke kvinneandel. Presidenten ønsket å få mer liv inn i klubben og fikk tilslutning til å ta kontakt med så mange potensielle medlemmer som mulig. Brukte all mulige nettverk. Resultat: 6 nye medlemmer – hvorav 4 kvinner En REVITALISERT KLUBB

18 | 18 Fokusere på og øke humanitær innsats

19 | 19 OPPGAVE NR. 1 – END POLIO – Hvorfor er det viktig med fortsatt fokus på END POLIO? – Fordi Rotary for snart 30 år siden lovet verden å utrydde polio! – Rotarianere holder sine løfter: da forventes det av hver enkelt at vi bidrar til å nå målet Hvordan kan vi øke forståelse i klubbene og lokalsamfunn for End Polio og Rotary’s viktige rolle? Hvordan skaffe bidrag til End Polio arbeidet? – Felles arrangementer (markering/ innsamling)? ·

20 | 20 ROTARY FOUNDATION – 6 FOKUSOMRÅDER 1.Fred og konfliktforebygging/løsning 2.Sykdomsforebygging og behandling 3.Vann og sanitær 4.Barn- og mødrehelse 5. Grunnutdanning og leseferdighet 6. Økonomi- og samfunnsutvikling

21 | 21 Klubbene forventes å bidra til løsninger innen et eller flere av de 6 områdene Mål: Alle klubber engasjert i minst ett internasjonalt prosjekt – gjerne i samarbeid med andre klubber = muliggjøre større satsinger

22 | 22 Styrke Rotarys offentlige omdømme og synlighet

23 | 23 Tiltak for å styrke Rotary omdømme Gjennomføre lokale prosjekt som gir synlighet og bygger økt lokalt omdømme – Gjerne økt effekt gjennom samarbeide mellom naboklubber Aktiv offentlig informasjon om det vi gjør – sørge for at kjerneverdiene våre er kjent (og at vi lever opp til dem) Nytt fokus på yrkestjenesten Presentere oss gjennom ROTARY DAY arrangementer

24 | 24 ESSENCE STATEMENT - KJERNEVERDI Rotary samler ledere fra alle kontinent, kulturer og yrker for å utveksle ideer og gjøre innsats til gavn for samfunnet lokalt og internasjonalt.

25 | 25 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN ! Kontaktinfo: Fred Schwabe-Hansen, Risør R K Ass. Rotary Coordinator sone 16 fred.sh@online.no Mobiltlf. 9519 6240


Laste ned ppt "TITLE RI Presidentens forventninger til D2310 Distriktssamling D2310 23.3.2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google