Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

2010 – 2013 Uttesting ved 100 distrikter Juli 2013 Gjelder alle distrikter The Rotary Foundation Future Vision Plan Et fundament for fremtiden TRF seminar.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "2010 – 2013 Uttesting ved 100 distrikter Juli 2013 Gjelder alle distrikter The Rotary Foundation Future Vision Plan Et fundament for fremtiden TRF seminar."— Utskrift av presentasjonen:

1 2010 – 2013 Uttesting ved 100 distrikter Juli 2013 Gjelder alle distrikter The Rotary Foundation Future Vision Plan Et fundament for fremtiden TRF seminar 2012 DRFC John Stennes

2 TRF seminar 2012 DRFC John Stennes Målet med Future Vision Plan • Forenkle programmer og prosesser • Innsatsen rettes mot valgte fokus områder • Balanse mellom lokale og globale prosjekter • Fokus på varige resultater • Øke følelsen av eierskap til prosjektene • Forbedre Rotary’s image

3 TRF seminar 2012 DRFC John Stennes FVP - Fokusområder • Fredsarbeid og konfliktløsning • Forebygging av sykdom og behandling innen dette området • Vann og sanitære forhold • Utdanning og leseferdighet • Helsetiltak for mødre og barn • Økonomisk og samfunnsmessig utvikling

4 TRF seminar 2012 DRFC John Stennes Rotary Foundation Grants Dagens ordning District Simplified Grant (DSG) Matching Grant (min 5.000 USD) FVP – etter 1. juli 2013 District Grant Matching Grant (min 15.000)

5 TRF seminar 2012 DRFC John Stennes District Grants – Global Grants District GrantsGlobal Grants Support the mission of The Rotary Foundation Support an arrea of focus No minimum budgetMinimum budget 30.000 USD Short term impactLong term, sustainable impact Can support scholars pursuing any level of study, locally or inernationally Can support scholars pursuing graduate- level study internationally Active Rotarian involvement Adheres to the grant terms and conditions Adheres to the grant terms and condition Measurable outcomes

6 TRF seminar 2012 DRFC John Stennes Kvalifisering for å søke om prosjektstøtte • Klubber må være kvalifisert for å søke om Global Grant • Distriktet avgjør om klubbene også må være kvalifisert for å søke om District Grants • For å bli kvalifisert må klubben: 1.Innkommende president eller leder av TRF komiteen deltar på TRF seminar 2.Lese gjennom og samtykke i notatet: Club Memorandum of Understanding. Signeres av klubbens president og innkommende president 3.Samtykke i retningslinjer utarbeidet fra distriktet.

7 TRF seminar 2012 DRFC John Stennes Hvem kvalifiserer klubbene og når vil dette skje • Distriktets TRF ansvarlig vil være ansvarlig for dette • De klubbene som vil søke om prosjektstøtte for 2013 – 2014 vil bli kvalifisert våren 2013

8 Klubb kvalifikasjon består av kapitler om: • Klubb kvalifikasjon • TRF ansvarlig i klubben sitt ansvar • Krav til økonomikontroll • Krav til bankkonto • Rapportering om bruk av midler • Dokumentasjon • Rapportering av feil bruk av midler • Signert av klubbens president og innkommende president • Kvalifikasjonen gjelder for ett år og må fornyes årlig. TRF seminar 2012 DRFC John Stennes

9 Global Grant prosjekt • Initiert av klubb eller distrikt • Finansiert gjennom distriktets DDF fond og World Fund. • World Fund match 100% med DDF støtte og 50% fra klubb • Store prosjekter med min 15.000 USD fra World Fund • Krav om bærekraftig resultat • Krav om internasjonalt partnerskap (lokal klubb) • Søknad i to faser: Proposal og deretter Application • Online søknader og rapportering gjør prosessen enklere og raskere

10 Bærekraftige prosjekter • Prosjekt skal dekke lokale behov • Planlegging, samarbeid lokale aktører • Valg av materialer og teknologi • Lokale leverandører, reservedeler • Finansiering • Vedlikehold, inntekter • Kunnskap • Trening, skolering • Motivasjon • Lokalt eierskap, definerte roller • Overvåking • Prosjekt målsetting TRF seminar 2012 DRFC John Stennes

11 Søknad om prosjektmidler - Proposal Åpner for Proposals online våren 2013 • For Matching Grant over 30.000 USD • Beskrivelse av behovet for støtte • Hvordan skal dette støttes og hva vil planlagt resultat være • Vurdering av om dette er innenfor fokusområdene • Generelt budsjett og finansieringsmodell • For utdanningsstipend • Hvilke utdanningsinstitusjon og hva skal søkeren studere • Søkers målsetting med studiet • Hvordan er dette i forhold til fokusområdene TRF seminar 2012 DRFC John Stennes

12 Søknad om prosjektmidler - Application • For Matching Grant • Prosjektkomiteer (giver – og mottager klubber) • Detaljert prosjektplan • Beskrivelse hvordan Rotarianere er involvert i prosjektet • Beskrivelse hvordan prosjektet er bærekraftig og hvordan dette vil bli målt • Signaturer • Detaljert budsjett • Komplett finansiering TRF seminar 2012 DRFC John Stennes

13 Søknad om prosjektmidler - Application • For utdanningsstipend • Opptak hos utdanningsinstitusjon • Rådgiver i vertslandet • Komplett søknad om stipend • Godkjennelse fra: • Kontakter lokalt og på utdanningsstedet • TRF ansvarlige (begge distrikter) • Distriktenes guvernører TRF seminar 2012 DRFC John Stennes

14 Fra 2013 - 2014 • Kvalifisering av klubber gjøres hvert år • Alle klubber og distrikter kan sende inn søknader på District Grant og Global Grant • Programmer fra gammelt system fases ut Ingen endring Bidrag til Annual Program Fund, PolioPlus, Permament Fund og Peace Fund

15 Nyttig informasjon www.rotaryfirst100.org/foundation/newsletter/index.htm www.rotary.org http://www.rotary.org/RIdocuments/en_pdf/187en11.pdf TRF seminar 2012 DRFC John Stennes


Laste ned ppt "2010 – 2013 Uttesting ved 100 distrikter Juli 2013 Gjelder alle distrikter The Rotary Foundation Future Vision Plan Et fundament for fremtiden TRF seminar."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google