Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

RHS veiledning Bakgrunn: Behovsundersøkelse høst 2000 Veiledningsped 3vt utdanning- des 2001/ februar 2002- 15 personer Opprettet grupper fra høst 2001.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "RHS veiledning Bakgrunn: Behovsundersøkelse høst 2000 Veiledningsped 3vt utdanning- des 2001/ februar 2002- 15 personer Opprettet grupper fra høst 2001."— Utskrift av presentasjonen:

1 RHS veiledning Bakgrunn: Behovsundersøkelse høst 2000 Veiledningsped 3vt utdanning- des 2001/ februar 2002- 15 personer Opprettet grupper fra høst 2001 til høst 2002 Fellessamlinger for alle gruppene hvert 1/2 år- påfyll veil metode Evaluering- høst 2002, vår 2003 lbg-april 2003

2 Veiledningsgrupper i RHS Helsesøstre 4 grupper Jordmødre2 grupper Fysioterapeuter1 gruppe Familieveildere/ andre1 gruppe

3 Fra midtveisevalueringen høst 2002 Nytteeffekt av veiledningsgruppe Av 27 svar: - 6 svært nyttig - 11 mye nyttig - 8 nyttig - 2 noe nyttig lbg april2003

4 Fra midtveisevalueringen Større kjennskap til egen profesjon Helsesøstre mener veiledningsgrupper er den viktigste fagutviklingsmetoden

5 Evalueringen vår 2002 Gjennomført på fellessamling i mars Gruppebesvarelse- alle 8 Individuelle besvarelser 39 (av tot 45) Beh SPSS og manuelt

6 Sammensetning-struktur Profesjonsvise interkommunale grupper 4-12 personer i hver gruppe møtes 3- 5 timer hver 3 uke - 4 ganger pr år 6 av 8 har fast kontaktperson alle har kjøreregler, 6 av 8 har felles mål kollegaveiledning på omgang

7 Struktur- organisering forts, fleste deler dagen i fag- veiledning metode: handal/lauås, refl. team, løft flest interne forelesere fra gruppene i fagbiten ansvar for møte og sted går på omgang i kommunene

8 Evaluering - gruppebesvarelse 4 av 8 grupper pos. forandr etter utarbeid kjøreregler (se eksempel) 6 positive til bruk av nettside 5 av 7 mener fellessamlinger er mye/ svært nyttig Alle 8 grupper ønsker at veil.gruppene skal fortsette etter RHS prosj periode.

9 Evaluering - ind-yrkeserfaring 42 besvarelser: 20 helsesøstre, 11 fysioter. 4 fam.veil, 7 jordmødre Yrkeserfaring: 12 jobbet under 10 år 8 jobbet 10- 19 år 22 jobbet 20 år eller mer

10 Ind. evaluering forts. Veil. kompetanse 13 stk formell kompetanse 14 stk erfaringskompetanse 15 ikke kompetanse Eneste profesjon i sin kommune 11 ja 31 nei

11 Ind. evaluering- forts Overholdt kjøreregler: 27 av 31 svarte: mye/ stor grad Trygt klima: 37 av 39 svarte :mye/ stor grad Nytte av veiledning (av 39): 15 stor nytte 17 mye nytte 7 nytte

12 Ind. evaluering- forts. Nytte fagtema (av 37): 14 stor nytte 19 mye nytte 2 nytte 2 noe nytte

13 Ind. evaluering- forts Nytte fellesveiledningsdager (35): 6 ikke aktuell (ikke deltatt) 4 stor nytte 16 mye nytte 8 nytte 1 liten nytte (få av gruppa møtte)

14 Ind. evaluering- forts. Sosial betydning (av 39): 33 stor/ mye Sammenheng mellom graden av trygt klima og graden av sosial betydning. De med kort yrkeserfaring har størst nytteeffekt av veiledningen. Men kun små forskjeller.

15 Indiv. evaluering forts. Sammenheng mellom stor grad av overholdt kjøreregler/ kontrakt og stor nytte av veiledningen. Sammenheng mellom opplevd stor grad av trygt klima og stor nytte av veiledningen.

16 RHS- ønsker av veil.gruppene: Føre loggbok, dokumentere Opprette kontaktperson Legge probl.stillinger på disk.lista Legge faginnslag inn på nettsiden Utvikle audit gjennom gruppene

17

18

19 Eksistere videre- hva skal til? Eksistere videre (av 42 svar): 31 ja, 10 vet ikke, 1 ikke besvart Struktur: Kontinuitet, stabilitet, planlegging ledelse/ overholde kontrakt Innhold: Delt fag/ veiledning. Holde fokus- faglig nivå. Motivasjon: Prioritere, oppleve nytte, tilrettelegging fra arbeidsgiver


Laste ned ppt "RHS veiledning Bakgrunn: Behovsundersøkelse høst 2000 Veiledningsped 3vt utdanning- des 2001/ februar 2002- 15 personer Opprettet grupper fra høst 2001."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google