Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Evaluering av B for bibliotek Thon hotel, Halden 25. september 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Evaluering av B for bibliotek Thon hotel, Halden 25. september 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Evaluering av B for bibliotek Thon hotel, Halden 25. september 2013

2 Hvorfor evaluering? Vi ønsket å vite mer om :  hvordan bibliotekene synes prosjektet har vært  om man skal fortsette med et formalisert samarbeid  innspill til hva ØKU må sette av til bibliotekutviklingsmidler i budsjettet

3 Respondenter  Alle ansatte på bibliotekene, individuelle svar – ikke gruppearbeid  Questback sikrer anonymitet  Vi ønsker at det skal være obligatorisk å svare 46 svar (13 ledere og 33 ansatte)

4 Hvor godt kjenner du prosjektet B for bibliotek?

5 Prioritering av nytteverdien der 1 er høyest og 4 er lavest

6 25 mente at bibin.no var nyttig for sitt bibliotek 21 mente at bibin.no ikke var nyttig for sitt bibliotek Prioritering av nytteverdien der 1 er høyest og 4 er lavest

7 Digital formidling  Bør Østfold kulturutvikling forhandle med kommunenes IT-avdelinger om nye løsninger for bibliotekenes nettsteder? Ja: 39Nei: 7  Bør Østfold kulturutvikling forhandle på vegne av kommunene om løsninger for e-bokutlån? Ja: 44Nei: 2

8 42 mente at kampanjene hadde vært nyttige for sitt bibliotek 4 mente at kampanjene ikke hadde vært nyttige for sitt bibliotek Prioritering av nytteverdien der 1 er høyest og 4 er lavest

9 Universell utforming  Vet du hvilke mangler ditt bibliotek har i forhold til Universell utforming? Ja:32nei: 14  Er det lagt planer for bedre tilgjengelighet for alle brukergrupper? Ja:21nei: 25

10 Biblioteklokaler  Er det lagt planer for ominnredning av ditt bibliotek? Ja: 15nei: 31  Skal ditt bibliotek ta i bruk det nye skiltprogrammet? Ja: 26nei: 20  Trenger dere mer konkret veiledning i utforming av biblioteklokalene?Ja: 23nei: 23

11 Felles regler og rutiner  Kjenner du de felles lånereglene for folkebibliotekene i Østfold?Ja: 44nei: 2  Blir de felles lånereglene for bibliotekene i Østfold brukt i ditt bibliotek?Ja: 39nei: 5  Leverer ditt bibliotek tjenester i henhold til serviceerklæringen?Ja: 44nei: 2  Er du fornøyd med de regler og rutiner som er vedtatt og tatt i bruk?Ja: 44nei: 2

12 Ønsker du fortsatt et formalisert samarbeid med de andre folkebiblioteken i Østfold og med ØKU? Ja: 43Nei: 3


Laste ned ppt "Evaluering av B for bibliotek Thon hotel, Halden 25. september 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google