Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Steinar Hunskår Seksjon for allmennmedisin,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Steinar Hunskår Seksjon for allmennmedisin,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Steinar Hunskår Seksjon for allmennmedisin,
Pasienten med kronisk hjertesvikt - ei utfordring for allmennpraktikaren Steinar Hunskår Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen

2 Hjertesvikt er VANLEG-
Forekomsten stig med aukande alder

3 Hjertesvikt er FARLEG-
Høggradig svikt: 50% døde etter 1 år Låggradig svikt: 50% døde etter 5 år Symptomatic heart failure death: high 5 year mortality (26% - 75%) most are sudden (25% - 50% of all deaths) 34% of all deaths preceded by major ischaemic event AMI increases the risk of death: RR 8 (95% CI 7 to 9) hospital admission: leading cause of hospital admission in >65 years old in USA 16% readmitted within 6 months of 1st admission

4 Hjertesviktpasientane - har mange plager
Fysiske plager Psykiske plager Iatrogene plager Livskvalitet

5 Hjertesvikt - KOSTBART for samfunnet-
Ein av 20 innlagt i med. avd. “Svingdørpasientar” Betre behandling -> fleire pasientar -> størst gruppe i med avd.?

6 Hjertesvikt - VIKTIG OG VANSKELEG
Diagnostikk Behandling Oppfølgjing

7 Hjertesvikt - eit SYNDROM
Symptom eller kliniske teikn pga at minuttvolumet er for lågt Reduced cardiac output (blood pumped in one minute) not enough cardiac output for metabolic needs or cardiac output achieved only with a raised filling pressure Impaired pump function systolic: left ventricular ejection fraction (LVEF) < 0.4 diastolic: difficult to define & diagnose 1) clinical evidence of heart failure + 2) minimal LVEF reduction + 3) abnormal ventricular relaxation, filling,

8 Hjertesviktdiagnosen er VANSKELEG :
Overdiagnostikk Underdiagnostikk

9 Hjertesvikt - SYMPTOM Slapphet/kondisjonssvikt Funksjonsdyspnoe
Ortopnoe Palpitasjonar Ødem Halsvenestuvning Lunge-/lever-stuvning

10 Hjertesvikt - DIAGNOSEN:
Ikkje spesifikke symptom Funksjonsdyspnoe/utmattelse Palpitasjonar Ikkje spesifikke funn ved klinisk us. Knatrelydar over basale pulm. Ankel- eller leggødem Hepatomegali andre

11 Diagnosen hjertesvikt er i første omgang basert på:
anamnese som “passar” symptom som “passar” objektive tegn som “passar” patologiske funn over hjerte Deretter stadfesta av supplerande undersøkingar

12 NYHA-funksjonsklassar
NYHA I Ikkje begrensning i vanleg fysisk aktivitet NYHA II Lett begrensning av fysisk aktivitet NYHA III Markert begrensning av fysisk aktivitet NYHA IV Fysisk aktivitet utan ubehag er ikkje mogeleg

13 Aktuelle LAB.PRØVER ved mistanke om hjertesvikt:
Hb SR, CRP S-Kreatinin S-Natrium S-Kaluim Glukose TSH Pro-ANF ?

14 Mistanke om “svikt”: - aktuelle undersøkingar:
VEKT EKG Rtg. COR EKKOKARDIOGRAFI A-EKG

15 “Hjertesvikt” - ikkje bra nok endeleg diagnose
Kva slags hjertesjukdom(mar) ? Ekstrakardiale forhold som belastar hjertet? Andre sjukdommar av betydning for beh.?

16 Hjertesvikt - ÅRSAKER:
koronar hjertesjukdom hypertensiv hjertesjukdom hjerteklaffesjukdom rytmeforstyrrelse kardiomyopati medfødde hjertefeil

17 Ekstrakardiale tilhøve som belastar hjertet:
Feber / høg temperatur Saltinntak Anemi Tyreotoksikose Akutt eller kronisk lungesjukdom Hypoksi Angst / hyperventilasjon Iatrogene årsaker

18 Legemiddelbiverknader kan utløse/forverre svikt:
Betablokkere Kalsiumantagonister NSAIDs Steroider ASA?

19 Hjertesvikt: andre sjukdommar har betydning for behandlinga
Hypertensjon Angina pectoris Atrieflimmer Aortastenose Mitralinsuffisiens HYPOtensjon Dårleg nyrefunksjon Diabetes

20 Oppfølgjing og kontroll av hjertesviktpasientar
ANAMNESE KLINISK US SUPPLERANDE US. (lab) KOR OFTE KONTROLL? UTANOM KONTORTID ?

21 Hjertesvikt: OPPFØLGJING
Rett DIAGNOSE?? Optimal BEHANDLING? Farmakologisk Ikkje-farmakologisk Individuell tilpassing av gruppebasert kunnskap Eigenomsorg

22 Ikkje-farmakologisk behandling ved hjertesvikt
Vekt Kost Drikke - volum Alkohol Røyking Tran - Vitaminer - Q10 Vaksinasjon Tilpasset fysisk aktivitet

23 What are the effects of these 12 treatments?
OPTIONS What are the effects of these 12 treatments? Innl Død Død Død Innl Død - - Død Død + Død ? clinical evidence

24 Hjertesviktpasienten - hyppige problem (I)
Hypotensjon og svimmelhet Hyponatremi “Terapiresistent hjertesvikt” Hoste Cor pulmonale Antikoagulasjonsbehandling Perifere ødem

25 Hjertesviktpasienten - hyppige problem (II)
Søvnvanskar Restless legs Obstipasjon Oppkast/diarè Infeksjonar POLYFARMASI


Laste ned ppt "Steinar Hunskår Seksjon for allmennmedisin,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google