Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Pasienten med kronisk hjertesvikt - ei utfordring for allmennpraktikaren Steinar Hunskår Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Pasienten med kronisk hjertesvikt - ei utfordring for allmennpraktikaren Steinar Hunskår Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Pasienten med kronisk hjertesvikt - ei utfordring for allmennpraktikaren Steinar Hunskår Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen

2 Hjertesvikt er VANLEG- n Forekomsten stig med aukande alder

3 Hjertesvikt er FARLEG- n Høggradig svikt: 50% døde etter 1 år n Låggradig svikt: 50% døde etter 5 år Symptomatic heart failure death: high 5 year mortality (26% - 75%) most are sudden (25% - 50% of all deaths) 34% of all deaths preceded by major ischaemic event AMI increases the risk of death: RR 8 (95% CI 7 to 9) hospital admission: leading cause of hospital admission in >65 years old in USA 16% readmitted within 6 months of 1st admission

4 Hjertesviktpasientane - har mange plager n Fysiske plager n Psykiske plager n Iatrogene plager n Livskvalitet

5 Hjertesvikt - KOSTBART for samfunnet- n Ein av 20 innlagt i med. avd. n “Svingdørpasientar” n Betre behandling -> fleire pasientar -> størst gruppe i med avd.?

6 Hjertesvikt - VIKTIG OG VANSKELEG n Diagnostikk n Behandling n Oppfølgjing

7 Hjertesvikt - eit SYNDROM n Symptom eller kliniske teikn pga at minuttvolumet er for lågt Reduced cardiac output (blood pumped in one minute) not enough cardiac output for metabolic needs or cardiac output achieved only with a raised filling pressure Impaired pump function systolic: left ventricular ejection fraction (LVEF) < 0.4 diastolic: difficult to define & diagnose 1) clinical evidence of heart failure + 2) minimal LVEF reduction + 3) abnormal ventricular relaxation, filling,

8 Hjertesviktdiagnosen er VANSKELEG : n Overdiagnostikk n Underdiagnostikk

9 Hjertesvikt - SYMPTOM n Slapphet/kondisjonssvikt n Funksjonsdyspnoe n Ortopnoe n Palpitasjonar n Ødem n Halsvenestuvning n Lunge-/lever-stuvning

10 Hjertesvikt - DIAGNOSEN: n Ikkje spesifikke symptom u Funksjonsdyspnoe/utmattelse u Palpitasjonar n Ikkje spesifikke funn ved klinisk us. u Knatrelydar over basale pulm. u Ankel- eller leggødem u Hepatomegali u andre

11 Diagnosen hjertesvikt er i første omgang basert på: n anamnese som “passar” n symptom som “passar” n objektive tegn som “passar” n patologiske funn over hjerte n Deretter stadfesta av supplerande undersøkingar

12 NYHA-funksjonsklassar n NYHA I u Ikkje begrensning i vanleg fysisk aktivitet n NYHA II u Lett begrensning av fysisk aktivitet n NYHA III u Markert begrensning av fysisk aktivitet n NYHA IV u Fysisk aktivitet utan ubehag er ikkje mogeleg

13 Aktuelle LAB.PRØVER ved mistanke om hjertesvikt: n Hb n SR, CRP n S-Kreatinin n S-Natrium n S-Kaluim n Glukose n TSH n Pro-ANF ?

14 Mistanke om “svikt”: - aktuelle undersøkingar: n VEKT n EKG n Rtg. COR n EKKOKARDIOGRAFI n A-EKG

15 “Hjertesvikt” - ikkje bra nok endeleg diagnose n Kva slags hjertesjukdom(mar) ? n Ekstrakardiale forhold som belastar hjertet? n Andre sjukdommar av betydning for beh.?

16 Hjertesvikt - ÅRSAKER: n koronar hjertesjukdom n hypertensiv hjertesjukdom n hjerteklaffesjukdom n rytmeforstyrrelse n kardiomyopati n medfødde hjertefeil

17 Ekstrakardiale tilhøve som belastar hjertet: n Feber / høg temperatur n Saltinntak n Anemi n Tyreotoksikose n Akutt eller kronisk lungesjukdom n Hypoksi n Angst / hyperventilasjon n Iatrogene årsaker

18 Legemiddelbiverknader kan utløse/forverre svikt: n Betablokkere n Kalsiumantagonister n NSAIDs n Steroider n ASA?

19 Hjertesvikt: andre sjukdommar har betydning for behandlinga n Hypertensjon n Angina pectoris n Atrieflimmer n Aortastenose n Mitralinsuffisiens n Atrieflimmer n HYPOtensjon n Dårleg nyrefunksjon n Diabetes

20 Oppfølgjing og kontroll av hjertesviktpasientar n ANAMNESE n KLINISK US n SUPPLERANDE US. (lab) n KOR OFTE KONTROLL? n UTANOM KONTORTID ?

21 Hjertesvikt: OPPFØLGJING n Rett DIAGNOSE?? n Optimal BEHANDLING? FarmakologiskFarmakologisk Ikkje-farmakologiskIkkje-farmakologisk Individuell tilpassing av gruppebasert kunnskapIndividuell tilpassing av gruppebasert kunnskap EigenomsorgEigenomsorg

22 Ikkje-farmakologisk behandling ved hjertesvikt n Vekt n Kost n Drikke - volum n Alkohol n Røyking n Tran - Vitaminer - Q10 n Vaksinasjon n Tilpasset fysisk aktivitet

23 What are the effects of these 12 treatments? clinical evidence + 5-15Innl + 2-20Død +++20-30Død ++20-150Død+ 10-20Innl +++15-30Død- ++6-15Død ++12-Død +Død ?

24 Hjertesviktpasienten - hyppige problem (I) n Hypotensjon og svimmelhet n Hyponatremi n “Terapiresistent hjertesvikt” n Hoste n Cor pulmonale n Antikoagulasjonsbehandling n Perifere ødem

25 Hjertesviktpasienten - hyppige problem (II) n Søvnvanskar n Restless legs n Obstipasjon n Oppkast/diarè n Infeksjonar n POLYFARMASI


Laste ned ppt "Pasienten med kronisk hjertesvikt - ei utfordring for allmennpraktikaren Steinar Hunskår Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google