Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

15.07.2014Defo – Distriktenes energiforening1 Knut Lockert Kontaktmøte om aktuelle nettspørsmål Vekting av kostnadsgrunnlag og kostnadsnorm.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "15.07.2014Defo – Distriktenes energiforening1 Knut Lockert Kontaktmøte om aktuelle nettspørsmål Vekting av kostnadsgrunnlag og kostnadsnorm."— Utskrift av presentasjonen:

1 15.07.2014Defo – Distriktenes energiforening1 Knut Lockert Kontaktmøte om aktuelle nettspørsmål Vekting av kostnadsgrunnlag og kostnadsnorm

2 15.07.2014Defo – Distriktenes energiforening2 Bør vektingen av kostnadsgrunnlag og kostnadsnormen i fastsettelsen av inntektsrammen endres?

3 15.07.2014Defo – Distriktenes energiforening3 Endringer i DEA-resultat fra 2009-2010 ref (2008 data)

4 15.07.2014Defo – Distriktenes energiforening4 Erfaringer - vekting av norm Store konsekvenser for enkelt selskaper. Eks. de marginale endringene for 2010 blir at målt effektivitet for Evenes Kraftforsyning AS endres fra 100 % til 64 %. Ikke underlig at bransjen oppfatter usikkerhet i forhold til framtidige inntektsrammer. Stor uforutsigbarhet. Tillitskrise, vi kan ikke se at det er samsvar mellom mål og de midlene som anvendes gjennom dagens rammeregulering

5 15.07.2014Defo – Distriktenes energiforening5 Forslag til endringer – Ved endringer med store konsekvenser for enkeltselskap: gradvis opp-/eller nedtrapping – Begrense endringene ved at det settes øvre grense på endring i effektivitet for selskapene som skyldes andre enn selskapet eks 10% være et mulig krav? – 50/50 i kostnadsnormen vil avdempe virkningene noe, og det er til det gode

6 15.07.2014Defo – Distriktenes energiforening6 Hovedproblem – manglende investeringsinsentiver i dagens system Økning i innslaget av egne kostnader skiller ikke mellom drift/vedlikehold vs. Investeringer, mye av utfordringen fremover ligger i fornyelse av nettet. Referanseselskapene i dagens modell har stort sett gammelt nett. Dette innebærer at noen selskaper alltid havner bak andre med gammelt nett og i tillegg vil noen selskaper havne i fronten kun fordi de har gammelt nett. Dvs med gammelt nett er man effektiv etter modellen. Man kan ikke sitte å vente i 30 år på at investeringen skal lønne seg for på den måten å vente til eget nett er gammelt i forhold til andres. Modellen endres og alt forrykkes. Vanskelig sak i styrerommene.

7 15.07.2014Defo – Distriktenes energiforening7 Manglende investeringsinsentiver Mulige løsninger NVE må vurdere å fjerne aldersavhengig front Kapitalgrunnlaget må oppjusteres på en slik måte at det stimuleres til investeringer fra første dag. Det skal ikke lønne seg å sitte stille og ikke gjøre noe.

8 15.07.2014Defo – Distriktenes energiforening8 Oppsummering NVE har overdrevet angst for monopolprofitt og for stor tillit til nøyaktigheten ved praktisering av dagens modell. Bransjen har dokumentert noen klart uheldige konsekvenser (relativt entydig). Dette bør hensyntas. En oppjustering til 50%/50% støtter vi, men det løser ikke det grunnleggende og altoverskyggende behov om at modellen må stimulere til investeringer, ikke motarbeide disse som i dag, og samtidig stimulere til effektiv drift.


Laste ned ppt "15.07.2014Defo – Distriktenes energiforening1 Knut Lockert Kontaktmøte om aktuelle nettspørsmål Vekting av kostnadsgrunnlag og kostnadsnorm."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google