Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Risiko for perforasjon av operasjonshansker NORNA KONGRESS 23.mai 2008 Gerd Ødegård Hagen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Risiko for perforasjon av operasjonshansker NORNA KONGRESS 23.mai 2008 Gerd Ødegård Hagen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Risiko for perforasjon av operasjonshansker NORNA KONGRESS 23.mai 2008 Gerd Ødegård Hagen

2 Molde Sjukehus 2008

3 Disposisjon Historikk Historikk Bakgrunn Bakgrunn Materiale og metode Materiale og metode Resultat Resultat Diskusjon Diskusjon Konklusjon Konklusjon

4 Historikk 1758 - J. Walbaum konstruerte ”mini hansker” lagd av tarmer fra sau [1] Haglund U, et al. 1758 - J. Walbaum konstruerte ”mini hansker” lagd av tarmer fra sau [1] Haglund U, et al. 1878 - T. Foster fikk patent på produksjon av flergangs gummihansker [2] Rutkow I. 1878 - T. Foster fikk patent på produksjon av flergangs gummihansker [2] Rutkow I. 1889 - W. Halsted er kirurgen som er tilkjent æren for å ha utbredt bruken av operasjonshansker for å beskytte personellets hender mot hudirriterende kjemikalier [3] Geelhoved GW. 1889 - W. Halsted er kirurgen som er tilkjent æren for å ha utbredt bruken av operasjonshansker for å beskytte personellets hender mot hudirriterende kjemikalier [3] Geelhoved GW.

5 Historikk, fortsetter: 1893 - J.C. Bloodgood innførte rutinemessig bruk av operasjonshansker for hele operasjonsteamet. 1893 - J.C. Bloodgood innførte rutinemessig bruk av operasjonshansker for hele operasjonsteamet. Bloodgood publiserte senere en dramatisk reduksjon av sårinfeksjon hos hernie opererte pasienter [3] Geelhoved GW. Bloodgood publiserte senere en dramatisk reduksjon av sårinfeksjon hos hernie opererte pasienter [3] Geelhoved GW. Operasjonshansker ble universell praksis i løpet av det 20 århundre, som to veis beskyttelse under kirurgi. Operasjonshansker ble universell praksis i løpet av det 20 århundre, som to veis beskyttelse under kirurgi.

6 Det er en økt prevalens av blodbåren virus sykdommer i befolkningen: Et økende antall pasienter vil være smittet av HIV, hepatitt B og hepatitt C. Et økende antall pasienter vil være smittet av HIV, hepatitt B og hepatitt C. HIV testing vil ikke fange opp alle pasienter som er smittet, da serokonversjon kan ta opp til 6 måneder. HIV testing vil ikke fange opp alle pasienter som er smittet, da serokonversjon kan ta opp til 6 måneder.

7 Sterile, intakte operasjonshansker: Beskytter personellet mot smittestoffer fra pasientens blodvæsker under kirurgiske inngrep. Beskytter personellet mot smittestoffer fra pasientens blodvæsker under kirurgiske inngrep. Beskytter pasientens sår mot smittestoffer fra personellets hender. Beskytter pasientens sår mot smittestoffer fra personellets hender.

8 Men: Hanskeperforasjoner oppstår. Hanskeperforasjoner oppstår. Hanskeperforasjoner oppdages sjeldent under selve operasjonen. Hanskeperforasjoner oppdages sjeldent under selve operasjonen.

9 Tidligere studier viser : At k un 5% - 40% av hanskeperforasjonene oppdages under selve operasjonen ved bruk av enkle hansker At k un 5% - 40% av hanskeperforasjonene oppdages under selve operasjonen ved bruk av enkle hansker [4] Thomas S, et al. [5] Laine T, et al. [4] Thomas S, et al. [5] Laine T, et al.

10 Dette forteller at: Majoriteten av hanskeperforasjoner oppdages ikke under selve operasjonen. Majoriteten av hanskeperforasjoner oppdages ikke under selve operasjonen. En uoppdaget perforasjon betyr at eksponering av smitte kan pågå i lang tid. En uoppdaget perforasjon betyr at eksponering av smitte kan pågå i lang tid.

11 Når hansken perforeres oppstår ofte hudskader: Kuttskader Kuttskader Hudavskrapning Hudavskrapning Nålestikk skader Nålestikk skader Uhell under operasjonen som forårsaker hanskeperforasjoner og hudskader utgjør en risiko for smitteoverføring begge veier.

12 Studier har vist at: 13 % av kirurgene hadde hudskader etter operasjon [6] Palmer & Rickett. 13 % av kirurgene hadde hudskader etter operasjon [6] Palmer & Rickett. 13 % av kirurgene hadde synlig blod på hendene etter operasjon [7] Naver. 13 % av kirurgene hadde synlig blod på hendene etter operasjon [7] Naver.

13 Ved percutan perforering hos smittebærende pasient er serokonvertering anslått til: 0,3% for HIV 0,3% for HIV 3% for hepatitt C-virus 3% for hepatitt C-virus 30% for hepatitt B-virus 30% for hepatitt B-virus [8] Goldmann.

14 Statistisk risikerer en kirurg: Mer enn èn hepatittinfeksjon i løpet av yrkeskarrieren. Mer enn èn hepatittinfeksjon i løpet av yrkeskarrieren. Mer enn 1 av 1,500 kirurger vil bli smittet av HIV på grunn av defekte hansker. Mer enn 1 av 1,500 kirurger vil bli smittet av HIV på grunn av defekte hansker. [6] Palmer JD, et al. [6] Palmer JD, et al.

15 Sykehusinfeksjoner Nesten en av ti pasienter ved norske sykehus får en infeksjon som oppstår under eller som følge av sykehusoppholdet. Nesten en av ti pasienter ved norske sykehus får en infeksjon som oppstår under eller som følge av sykehusoppholdet. Sykehusinfeksjoner i Norge har en estimert kostnad på I milliard kroner årlig Sykehusinfeksjoner i Norge har en estimert kostnad på I milliard kroner årlig [9] Regional smittevernplan 2003-2005. [9] Regional smittevernplan 2003-2005.

16 Nye ubrukte operasjonshansker: Europeisk standard tillater 1,5% perforasjon i hansker som følge av produksjonsfeil. Europeisk standard tillater 1,5% perforasjon i hansker som følge av produksjonsfeil. Undersøkelser har vist perforasjon i hansker i mer enn 3% av nye ubrukte hansker [4] Thomas S, et al. [10] Dodds RD, et al. Undersøkelser har vist perforasjon i hansker i mer enn 3% av nye ubrukte hansker [4] Thomas S, et al. [10] Dodds RD, et al.

17 Dagens hanskepraksis: Dagens hanskepraksis: Vanligvis doble hansker under ortopediske inngrep og ved inngrep med kjent blodsmitte Vanligvis doble hansker under ortopediske inngrep og ved inngrep med kjent blodsmitte Ved øvrige inngrep benyttes vanligvis enkle hansker Ved øvrige inngrep benyttes vanligvis enkle hansker

18 Hanskeperforasjoner med påfølgende kontaminering må antas å utgjøre en reel smitte for personell og pasienter.

19 Hensikten med studien: Kartlegge perforasjonsforekomsten i operasjonshansker under all kirurgi ved Molde sjukehus og sammenligne forekomsten av perforasjoner i ulike kategorier kirurgi. Kartlegge perforasjonsforekomsten i operasjonshansker under all kirurgi ved Molde sjukehus og sammenligne forekomsten av perforasjoner i ulike kategorier kirurgi.

20 Materiale og metode: 655 kirurgiske inngrep ved Molde sjukehus. 655 kirurgiske inngrep ved Molde sjukehus. Materialet omfatter 95% av all kirurgi utført i perioden mars - august 2003. Materialet omfatter 95% av all kirurgi utført i perioden mars - august 2003.

21 Operasjonene ble inndelt i kategorier: Operasjonene ble inndelt i kategorier: 5 hovedkategorier; 5 hovedkategorier; Ortopedi, gastrokirurgi, gynekologi, karkirurgi og generell kirurgi. Ortopedi, gastrokirurgi, gynekologi, karkirurgi og generell kirurgi. Inngrepene er videre klassifisert i 16 undergrupper. Inngrepene er videre klassifisert i 16 undergrupper. Materialet omfatter både elektiv og akutt kirurgi.

22 Dataregistrering under inngrepene: Varighet Varighet Tidspunkt for hver oppdaget perforasjon Tidspunkt for hver oppdaget perforasjon Hos hvem i operasjonsteamet perforasjonen oppsto (kirurg, kirurgisk assistent eller operasjonssykepleier) Hos hvem i operasjonsteamet perforasjonen oppsto (kirurg, kirurgisk assistent eller operasjonssykepleier)

23 Doble operasjonshansker av typen Biogel Indicator ® ble brukt i alle inngrep.

24 Innerhansken har en mørk grønn farge, mens ytterhansken har en lys, transparent farge. Innerhansken har en mørk grønn farge, mens ytterhansken har en lys, transparent farge. Ved perforasjon av hansken synliggjøres en skarp, mørk flekk på perforasjonsstedet når innerhansken kommer i kontakt med kroppsvæske, slik at det lett kan oppdages av brukeren. Ved perforasjon av hansken synliggjøres en skarp, mørk flekk på perforasjonsstedet når innerhansken kommer i kontakt med kroppsvæske, slik at det lett kan oppdages av brukeren.

25

26 Materiale og metode, fortsetter: Denne hansketypen ble valgt fordi veldokumenterte studier viser en høy visuell oppdagelse (78-86%) av hanskeperforasjonene [5] Laine T, et al. [7] Naver LP, et al. Denne hansketypen ble valgt fordi veldokumenterte studier viser en høy visuell oppdagelse (78-86%) av hanskeperforasjonene [5] Laine T, et al. [7] Naver LP, et al. Ved hanskeperforasjoner ble ytterhansken umiddelbart erstattet av en ny hanske og hendelsen registrert. Ved hanskeperforasjoner ble ytterhansken umiddelbart erstattet av en ny hanske og hendelsen registrert. Det må antas at noen perforasjoner ikke ble oppdaget, slik at de reelle frekvensene nok er høyere enn tallene rapporterer. Det må antas at noen perforasjoner ikke ble oppdaget, slik at de reelle frekvensene nok er høyere enn tallene rapporterer.

27 Materiale og metode, fortseter: Datamaterialet er analysert med SPSS 13,0 for Windows. Datamaterialet er analysert med SPSS 13,0 for Windows. Andeler er oppgitt med 95% konfidensintervall [11] Agresti A.. Andeler er oppgitt med 95% konfidensintervall [11] Agresti A.. Khikvadrattest. Khikvadrattest.

28 Resultater: Hanskeperforasjoner ble funnet ved nesten hvert tredje kirurgiske inngrep. Hanskeperforasjoner ble funnet ved nesten hvert tredje kirurgiske inngrep. Vi fant høy perforasjonsforekomst innenfor alle hovedkategorier kirurgi. Vi fant høy perforasjonsforekomst innenfor alle hovedkategorier kirurgi. Perforasjonsfrekvensen var hyppigst i gastrokirurgi og sjeldnest i generell kirurgi. Perforasjonsfrekvensen var hyppigst i gastrokirurgi og sjeldnest i generell kirurgi.

29 Kategori Operasjoner a Perforasjoner b Med perforasjon c Med perforasjon c Konfidens- intervall d Generell8798 9,2% 9,2% ( 4,7 – 17,1) Ortopedi2681709334,7% (29,3 - 40,6) Gastrokirurgi119755344,5% (35,9 - 53,5) Gynekologi122553831,1% (23,6 - 39,8) Karkirurgi59121118,6% (10,7 - 30,4) Totalt655321203 31,0 % (27,6 - 34,6) Perforasjonsfrekvenser for hovedkategorier av kirurgi. a Totalt antall opr. i hver kategori. b Totalt antall registrerte perforasjoner. c Totalt antall opr. med perforasjon og % andel av totalt antall operasjoner. d 95% konfidensintervall for perforasjonsrisiko (Wilson score intervals).

30 Resultater, fortsetter: Det er generelt store forskjeller mellom ulike inngrepstyper innenfor hovedkategoriene. Det er generelt store forskjeller mellom ulike inngrepstyper innenfor hovedkategoriene. Høyest perforasjonsforekomst ble funnet i protesekirurgi, 81%. Høyest perforasjonsforekomst ble funnet i protesekirurgi, 81%. Det ble funnet perforasjoner i nesten 50% av totalt antall laparotomi operasjoner. Det ble funnet perforasjoner i nesten 50% av totalt antall laparotomi operasjoner.

31 Resultater, fortsetter: Mer enn 50% av totalt antall vaginale inngrep ble registrert med perforasjon. Mer enn 50% av totalt antall vaginale inngrep ble registrert med perforasjon. Under laparoskopiske og artroskopiske inngrep var det perforasjoner i 16% av inngrepene. Under laparoskopiske og artroskopiske inngrep var det perforasjoner i 16% av inngrepene.

32 Perforasjonsfrekvenser for underkategorier av kirurgi. Kategori Underkategori Operasjoner a Perforasjoner b Varighet c Med perforasjon d Konfidensintervall e Generell Mammaeoperasjoner32 5 59 4 12 %( 5 - 28) Struma6 2 87 233 % - Bløtdelsoperasjoner49 2 24 % ( 1 - 14) Ortopedi Artroskopi26 5 604 15 % ( 6 – 33) Mindre osteosynteser92 22532022 % (14 – 31) Større osteosynteser85 94994654 % (44 – 64) Bløtdelsortopedi44 648614 % ( 6 - 27) Protesekirurgi21 43 17817 81 % (60 - 92) GastrokirurgiLaparoskopi31571516 % ( 7 - 33) Laparotomi88701114854 % (44 – 64) GynekologiLaparoskopi12371216 % ( 5 - 45) Laparotomi4115581332 % (20 – 47) Vaginale inngrep45371042351 % (37 - 65) Tensjonsfri vaginaltape 2404300 % ( 0 - 14) KarkirurgiArteriekirurgi217187628 % (14 - 50) Venekirurgi38573513 % ( 6 - 27) Totalt6553218120331 % a Totalt antall opr. i hver kaegori. b Totalt antall registrerte perforasjoner. c Gjennomsnittelig varighet I minutter. d Totalt antall opr. med perforasjoner og % andel av totalt antall opr. e 95% konfidensintervall for perforasjonsrisiko (Wilson score intervals).

33 Resultater, fortsetter: Det var en sterk sammenheng mellom forekomst av perforasjoner og inngrepenes varighet. Det var en sterk sammenheng mellom forekomst av perforasjoner og inngrepenes varighet.

34 Antall perforasjoner under inngrepet i forhold til inngrepets varighet. Varighet (timer) Totalt < 1 h 1 h – 2 h 2 h < Totalt antall perforsjoner a 023216951452 1306644140 22132439 > 2 361524 % andel med perforasjoner 13,1%33,5%61,9%31,0% Totalt267254134655 a En khikvadrattest viser signifikant avhengighet mellom antall perforasjoner og inngrepets varighet. P = 0,000.

35 Perforasjonsfrekvens mot gjennomsnittelig varighet for de 16 underkategoriene. Hvert punkt representerer èn underkategori.

36 Resultater, fortsetter: Antall perforasjoner fordelt på yrkesgrupper i operasjonsteamet: 231 hos kirurg (71%). 231 hos kirurg (71%). 66 hos operasjonssykepleier (21%). 66 hos operasjonssykepleier (21%). 24 hos kirurgisk assistent (8%). 24 hos kirurgisk assistent (8%).

37 Diskusjon Tallmaterialet tyder på at en rangering av inngrep etter høy og lav risiko ikke bør gjøres ut fra de fem hovedkategoriene. Tallmaterialet tyder på at en rangering av inngrep etter høy og lav risiko ikke bør gjøres ut fra de fem hovedkategoriene. Det klareste funnet er at perforasjonsrisikoen er sterkt relatert til inngrepenes varighet. Det klareste funnet er at perforasjonsrisikoen er sterkt relatert til inngrepenes varighet.

38 Diskusjon De høyeste perforasjonsfrekvensene ble observert under: De høyeste perforasjonsfrekvensene ble observert under: Protesekirurgi Protesekirurgi Større osteosynteser Større osteosynteser Laparotomier Laparotomier Vaginale inngrep Vaginale inngrep

39 Diskusjon Funnet av svært høye forekomster av perforasjoner i så mange kategorier Funnet av svært høye forekomster av perforasjoner i så mange kategorier tyder på at ortopedi ikke står i noen særstilling når det gjelder perforasjonsrisiko. tyder på at ortopedi ikke står i noen særstilling når det gjelder perforasjonsrisiko.

40 Diskusjon At kirurgenes hansker har de fleste perforasjonene, er ikke overraskende. At kirurgenes hansker har de fleste perforasjonene, er ikke overraskende. Operasjonspersonellet ga uttrykk for en rask tilvenning og syntes etter hvert det var bekvemt å bruke doble hansker. Operasjonspersonellet ga uttrykk for en rask tilvenning og syntes etter hvert det var bekvemt å bruke doble hansker. Kun èn kirurg rapporterte noe nedsatt fingerførlighet. Kun èn kirurg rapporterte noe nedsatt fingerførlighet.

41 Tidligere studier har vist perforasjonsforekomst i følgende kategorier: Ortopedi 19% - 48% [5]. Laine T, et al. [12] Brown JN, et al. Ortopedi 19% - 48% [5]. Laine T, et al. [12] Brown JN, et al. Gynekologi 37% [13] Khoo SK, et al. Gynekologi 37% [13] Khoo SK, et al. Generell kirurgi 35% [10] Dodds RD, et al. Generell kirurgi 35% [10] Dodds RD, et al.

42 Så langt vi vet er vår studie den første til å kartlegge perforasjonsfrekvensen i ulike kategorier og å sammenligne funnene. Så langt vi vet er vår studie den første til å kartlegge perforasjonsfrekvensen i ulike kategorier og å sammenligne funnene.

43 Helseskader Helseskader Så vidt vi vet, er det ikke rapportert direkte sammenheng mellom hanskeperforasjon og blodoverført smitte mellom personell og pasienter. Så vidt vi vet, er det ikke rapportert direkte sammenheng mellom hanskeperforasjon og blodoverført smitte mellom personell og pasienter. Det er rapportert høy insidens av hepatitt C blant helsepersonell i Italia [14] Stroffolini T,et al, [8] Goldnmann DA. Det er rapportert høy insidens av hepatitt C blant helsepersonell i Italia [14] Stroffolini T,et al, [8] Goldnmann DA. Det er rapportert HIV infeksjon av kirurg [15] France Communicable Disease Report. Det er rapportert HIV infeksjon av kirurg [15] France Communicable Disease Report.

44 Tidligere undersøkelser har vist: Mer enn 95% av tilfellene med hanskeperforasjon er forårsaket av nålestikk Mer enn 95% av tilfellene med hanskeperforasjon er forårsaket av nålestikk [16] Hagen MD. [16] Hagen MD. Mekaniske undersøkelser har vist at den nødvendige kraft for å penetrere hanskemembraen med en nål er vesentlig større for dobbelthansker enn for enkle hansker [17] Fisher MD. Mekaniske undersøkelser har vist at den nødvendige kraft for å penetrere hanskemembraen med en nål er vesentlig større for dobbelthansker enn for enkle hansker [17] Fisher MD.

45 Tidligere undersøkelser har vist: I 95% av tilfellene hvor ytterhansken var perforert var innerhansken intakt [5] Laine et al, [7] Naver LP, et al. I 95% av tilfellene hvor ytterhansken var perforert var innerhansken intakt [5] Laine et al, [7] Naver LP, et al. Det er ikke signifikante forskjeller i perforasjonsfrekvensen i ytterhansken i et dobbelthanskesystem sammenlignet med enkle hansker [18] Jensen SL, [10] Dodds RD, [17] Fisher MD. Det er ikke signifikante forskjeller i perforasjonsfrekvensen i ytterhansken i et dobbelthanskesystem sammenlignet med enkle hansker [18] Jensen SL, [10] Dodds RD, [17] Fisher MD.

46 Tidligere undersøkelser har vist: Ved perforasjon av suturnål overføres signifikant mindre blod, når nålen har passert to hanskelag sammenlignet med ett (Wiping effekt) [19] Benett NT. Ved perforasjon av suturnål overføres signifikant mindre blod, når nålen har passert to hanskelag sammenlignet med ett (Wiping effekt) [19] Benett NT.

47 Medisinske utgifter Rutinemessig bruk av doble indikerende hansker vil utvilsomt øke de medisinske utgiftene. Rutinemessig bruk av doble indikerende hansker vil utvilsomt øke de medisinske utgiftene. Kostnadsøkningen som doble hansker utgjør er imidlertid minimale, sammenlignet med kostnadene for en operasjon. Kostnadsøkningen som doble hansker utgjør er imidlertid minimale, sammenlignet med kostnadene for en operasjon.

48 En sikker smittebarriere forutsetter tette hansker Såfremt det kan opprettholdes en tett barriere mellom pasientens vev og personellets hender, vil overføring av smitte gjennom denne veien utelukkes. Såfremt det kan opprettholdes en tett barriere mellom pasientens vev og personellets hender, vil overføring av smitte gjennom denne veien utelukkes.

49 En sikker smittebarriere forutsetter tette hansker  Med økende prevalens av hepatitt B, hepatitt C og hiv infeksjon i den generelle befolkningen, vil et økende antall pasienter være smittebærere.  Preoperative rutiner for screening av pasienter for disse infeksjonene er ikke innført.  Pasientens smittestatus er derfor vanligvis ikke kjent.

50 Faktorer som muligens kan redusere hanskeperforasjoner: Operasjonstekniske forhold Operasjonstekniske forhold Tryggere sutureringsteknikk Tryggere sutureringsteknikk Forsiktig håndtering av instrumenter Forsiktig håndtering av instrumenter Uansett årsaksforhold er det et faktum at de fleste perforasjoner ikke oppdages ved bruk av enkle hansker.

51 Fortolkning: Vi fant et høyt antall perforasjoner i flere kategorier kirurgi. Vi fant et høyt antall perforasjoner i flere kategorier kirurgi. Dagens praksis med hovedsakelig bruk av enkle hansker innebærer at operasjonspersonell ved norske sykehus daglig risikerer direkte kontakt med potensielt infeksiøst materiale. Dagens praksis med hovedsakelig bruk av enkle hansker innebærer at operasjonspersonell ved norske sykehus daglig risikerer direkte kontakt med potensielt infeksiøst materiale. De fleste perforasjonene i operasjonshansker oppdages ikke ved bruk av enkle hansker. De fleste perforasjonene i operasjonshansker oppdages ikke ved bruk av enkle hansker. Dette kan øke risikoen for overføring av infeksiøst materiale, særlig fordi eksponeringstiden øker. Dette kan øke risikoen for overføring av infeksiøst materiale, særlig fordi eksponeringstiden øker.

52 Fortolkning, fortsetter: Doble indikerende hansker reduserer effektivt perforasjonsrisikoen, samtidig som perforasjoner oppdages vesentlig lettere. Doble indikerende hansker reduserer effektivt perforasjonsrisikoen, samtidig som perforasjoner oppdages vesentlig lettere. Doble hansker reduserer i ytterligere grad risikoen for perkutan skade og viral smitte. Doble hansker reduserer i ytterligere grad risikoen for perkutan skade og viral smitte. Doble hansker gir beskyttelse av innerhansken, som er den viktigste barrieren, samtidig som ytterhansken kan byttes uten å bryte barrierens integritet. Doble hansker gir beskyttelse av innerhansken, som er den viktigste barrieren, samtidig som ytterhansken kan byttes uten å bryte barrierens integritet.

53 Hovedbudskap I vurdering av perforasjonsrisiko er det trolig riktigere å legge til grunn inngrepenes varighet enn å skille mellom kategorier av kirurgi. I vurdering av perforasjonsrisiko er det trolig riktigere å legge til grunn inngrepenes varighet enn å skille mellom kategorier av kirurgi. Doble indikerende hansker gir vesentlig bedre beskyttelse mot blodoverførbar smitte sammenlignet med enkle hansker. Doble indikerende hansker gir vesentlig bedre beskyttelse mot blodoverførbar smitte sammenlignet med enkle hansker. Presset sykehusøkonomi kan medføre valg av hanskeprosedyrer som gir for dårlig beskyttelse. Presset sykehusøkonomi kan medføre valg av hanskeprosedyrer som gir for dårlig beskyttelse.

54 Konklusjon: Vi anbefaler at doble indikerende hansker brukes i alle fem kategorier av kirurgi som omfattes av denne studien. Vi anbefaler at doble indikerende hansker brukes i alle fem kategorier av kirurgi som omfattes av denne studien.

55 Referanser: 1.Haglund U. Junghanns K. eds. Glove powder - the hazards which demand a ban. Eur J Surg 1997; 163: Suppl 579. 2.Rutkow I. The surgons`glove. Arch Surg 1999; 134: 223. 3.Geelhoed GW. The pre- Halstedian and post- Halstedian history of the surgical rubber glove. Surg Gyn. Obstet 1998; 167: 350-6. 4.Thomas S, Agarwal M, Mehta G. Intraoperative glove perforation – single versus double gloving in protection against skin contamination. Postgrad Med J 2001; 77: 458-60. 5.Laine T, Aarnio P. Glove perforation in orthopaedic and trauma surgery. J Bone Joint Surg (Br) 2004; 86-B: 898-900. 6.Palmer JD, Rickett JW. The mechanisms and risks of surgical glove perforation. J Hosp Infect 1992; 22: 279-86. 7.Naver LP, Gottrup F. Incidence of glove perforations in gastrointestinal surgery and the protective effect of double gloves: a prospective, randomised controlled study. Eur J Surg 2000; 166: 293-5. 8.Goldmann DA. Blood-borne pathogens and nosocomial infections. J Allergy Clin Immunol 2002; 110 (suppl): 21-6. 9.Regional smittevernplan 2003-2005 Helse Vest RHF. Stavanger: Helse Vest RHF, 2002. 10.Dodds RD, Guy PJ, Peacock AM et al. Surgical glove perforations. Br J Surg 1988; 75: 966-8.

56 Referanser: 11. Agresti A.Categorical data analysis. 2. utg. Hoboken, Wiley, 2002. 12. Brown JN. Surgeon protection: early recognition of glove perforation using a green under glove. JR Coll Surg Edinb 1996; 15: 461-4. 13. Khoo SK, Isbester A. The integrity of surgical gloves during gynaecological operations. Aust NZ J Obstet Gynaecol 1999; 39: 357-9. 14. Stroffolini T, Marzolini A et al. Incidence of non-A, nonB and HCV positive hepatitis in healthcare workers in Italy. J Hosp Infect 1996; 33: 131-7. 15. Transmission of HIV from a infected surgon to a patient in France Communicable Disace Report Weekly, 1997; 7, No 4. 16. Hagen MD, Meyer KB et al. Routine preoperative screening for HIV; Does the risk to the surgon outweight the risk to the patient? Jama 1988; 259: 1357-59. 17. Fisher MD, Reddy VR et al. Biomechanical performance of latex and non latex double-gloves systems. J Biomed Mater Res 1999; 48: 797-806. 18. Jensen SL, Kristensen B et al. Double gloving as self protection in abdominal surgery. Eur J Cardiothorac Surg 1996; 15: 461-4. 19. Benett NT, Howard RJ. Quantity of blood inoculated in a needlestick injury from suture needles. J Am Coll Surg 1994; 178: 107-10.

57 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Risiko for perforasjon av operasjonshansker NORNA KONGRESS 23.mai 2008 Gerd Ødegård Hagen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google