Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samarbeidsmuligheter mellom teknologimiljøene ved HiØ og NCE Smart Personalseminar Tanumstrand 8. mars 2012 Stig Ødegaard Ottesen, Forskningsparken Inkubator.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samarbeidsmuligheter mellom teknologimiljøene ved HiØ og NCE Smart Personalseminar Tanumstrand 8. mars 2012 Stig Ødegaard Ottesen, Forskningsparken Inkubator."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samarbeidsmuligheter mellom teknologimiljøene ved HiØ og NCE Smart Personalseminar Tanumstrand 8. mars 2012 Stig Ødegaard Ottesen, Forskningsparken Inkubator Halden AS 1

2 Innhold NCE Smart Energy Markets –Historikk, målsetning, status –Faglig fokus –Pågående prosjekter/aktiviteter Samarbeid med teknologimiljøene på HiØ –Hva har vi gjort så langt? –Hvordan kan vi samarbeide framover, hva kan vi samarbeide om og hva skal til for å lykkes? 2

3 NCE – Norwegian Centres of Expertise Program som eies av Norges forskningsråd, SIVA og Innovasjon Norge Formål: ”NCE skal forsterke innovasjonsaktiviteten i de mest vekstkraftige og internasjonalt orienterte næringsklyngene i Norge” Skal oppnås gjennom: –Økt tilgang på kompetanse –Tettere samarbeid mellom industri og akademia –Økt FoU-virksomhet med relevans for klyngens bedrifter NCE skal initiere og facilitere 3

4 NCE Smart Energy Markets, historikk Deregulering på 90-tallet Industri ble bygget opp i Halden rundt IT-systemer for krafthandel –NordPool –Statnett –Aktører i kraftmarkedet som Statkraft, Hydro o.s.v. Noen av bedriftene er nå verdensledende Store endringer i energi- systemene/-politikken gir mulighet for vekst NCE siden oktober 2009 4

5 Univ. i St.Gallen Århus universitet UMB BI Høgskolen i Østfold Høgskolen i Narvik Erasmus universitetet NTNU Østfoldforskning Møreforskning SINTEF IFE MoreCom Tieto Tiny Mesh Embriq Smart Energy Statsbygg Norwegian SmartGrid Center FEAS NTE NAVITAIBM Fortum NVE Halden kommune Hvaler kommune Lyse Energi Saugbrugs Agder Energi BKK Troms kraft Hafslund Istad Nett Eidsiva Trønder Energi Skagerak Sør Trøndelags fylkeskommune VRI Byggnettverk VRI Helse ABB Siemens Energi Norge Arena SmartGrid Services Grid Manager SEAS-NVE Landis+Gyr

6 Hva har vi gjort/oppnådd så langt? Vært med på å skape møteplasser –Foresight, Fremtidskonferansen, faglige workshops+++ Vært katalysator for nettverksbygging –Ny bedrifter og institusjoner til NCE –Koblet bedrift/bedrift og bedrift/institusjon Initiert FoU-prosjekter til en verdi av 90 mill (32 mill fra NFR) –Energihandel og miljø 2020 –Styr Smart i SmartGrids –IMPROSUME –DeVID –VRI-Smart City –Global Drivers – Local Solutions –Statsbygg: Remmen-caset 6

7 Hva har vi gjort/oppnådd så langt? Mer enn 20 studenter har gjennomført BSc/MSc- oppgaver i tilknytning til prosjektene Mer enn 40 virksomheter er involvert i prosjektene Kobling mot politiske miljøer Stipendiater finansiert gjennom prosjektene og nærings-PhD-ordningen Kvinnovasjon/NCE Smart Women som en del av mangfoldssatsingen Deltatt på stiftelsen av «The Norwegian Smartgrid Centre» Tiny Mesh spin-off fra prosjektene – fikk innovasjonsprisen 7

8 Challenges to be solved in the coming years IEA Lower green house gas emissions Integrate variable renewable energy sources Integrate electric vehicles Improve security of supply Meet growth of electric demand Handle aging infrastructure SmartGrid is one of the answers to these challenges 8

9 Hva er Smart Grid? The management of transmission and distribution networks which uses robust two-way communications, advanced sensors, and distributed computers to improve the efficiency, reliability and safety of power generation, delivery and use. Additionally it can support services, such as demand response, to consumers. The concept encompasses a wide range of technologies, such as advanced meter reading, substation automation and energy management systems. Smart grid development for the most part can use existing technologies, applying them in new ways to grid operations. 9

10 Traditional “One way delivery” AMI “Bi-directional communication“ Demand Response “Efficient markets” Smart grid “Smart Bi-directional delivery” Energy Market Real-time changing consumption patterns Traditional meters Automation / Self-healing De-centralizing storage Distributed generation Mobility / Electronic cars New payment solutions Elastic pricing Reducing peaks Reducing CO 2 in generation Resizing distribution capacity Reducing operational costs Automated processes Billing on actual consumption Manual meter readings Manual processes Overcapacity in grid / generation Price signals Generation capabilities Consumption demand Customer Electric cars Traditional services / Estimated billing Knowledge / Control of consumption Lower consumption / New pricing products Lower consumption / New pricing products Micro generation Smart meters Energy Storage Utility company Price Signal Traditional System Automation Real-time Billing Complex Solutions 2030+-1930201020202015 Traditional meters Distributed generation / E-mobility Distributed generation / E-mobility

11 Hva skjer på sluttbrukersiden? AMS Electrical vehicles Home automation/ Smart appliances Distributed generation Distributed storage 11 Paradigmeskifte ? Internet of energy Distribuerte beslutninger Mange flere styringsparametre og komponenter Paradigmeskifte ? Internet of energy Distribuerte beslutninger Mange flere styringsparametre og komponenter

12 SmartGrids i markedssammenheng En rekke positive effekter – spesielt ved koordinerte handlinger Nye roller: –Prosument –Energy Service Company (ESCO) –Virtual power plant (VPP) 12 VPP Solar heat Solar cells Electrical car (V2G) Intelligent home appliances Home battery Smart Meter Wind power intelligent radiator Energy Portal Markedet

13 Fokusområder Hvilke gevinster finnes og hvor store er de? Hvordan skape motivasjon/incentiver? Hva slags (kreative) forretningsmodeller kan tenkes? Hvordan fordele gevinster og byrder? Hva slags rolle kan de nye aktørene spille? Hvordan vil markedsdesignet se ut? Hvordan utnytte konseptet optimalt? 13 VPP DG El1 DG El2 DG H1 DG H2 Storage1 Storage2 Storage3 Load1Load2Load3 Optimization External parameters Elmarket Temp Wind Solar Cost Gas Oil Bio Taxes/fees

14 VIRKSOMHETSOMRÅDER

15 Arbeidspakker ledet av FoU:

16 Styr Smart i SmartGrids Prosjektet Totalt budsjett 17,5 mill NOK Støttes med 7,5 mill NOK fra NFR RENERGI program Hovedmål: Innovative løsninger i et SmartGrid marked 3-årig prosjekt (2010-2012) Tieto Prosjekteier IT-tjenesteselskap 17 000 ansatte globalt, 700 i energibransjen 16

17 DeVID - Demonstrasjon og verifikasjon av intelligente distribusjonsnett Program: RENERGI, innovasjonsprosjekt i næringslivet Tidsplan:2012 - 2014 Budsjett:38,5 MNOK – 14,2 søkt fra RENERGI Partnere: –Prosjektansvarlig og prosjektleder: NTE –Hovedpartnere: FEAS, Smartgridsenteret, Sintef Energi AS, NCE Smart Energy Markets –Ytterligere prosjektpartnere: ABB, Morecom, Navita, Embriq, Tieto, Siemens, Powel, IBM, Tiny Mesh, Energi Norge, Lyse Energi, Arena SmartGrid Services, Troms Kraft Nett, Hafslund Nett, BKK Nett AS, Agder Energi Nett, TrønderEnergi Nett, NTE Nett AS, Nordlandsnett, Helgelandskaft, Istad Nett, Statnett, Eidsiva Nett, Skagerak Nett, Sør- Trøndelag Fylkeskommune, Østfold Fylkeskommune Prosjektet omfatter «Demo Steinkjer» og «Smart Energi Hvaler» og inngår i «Demo Norge» 17

18 DeVID Prosjektets hovedidé er å danne grunnlag for verdiskapende fornyelse av det elektriske energisystemet i Norge ved bruk av Smartgrid- teknologier, gjennom å: –Utvikle og demonstrere metoder for beslutningsstøtte innen nettforvaltning og informasjonssikkerhet –Utvikle og teste teknologi og systemer for styring og overvåking av nettet –Utvikle og teste teknologi, systemer og insentiver for økt forbrukerfleksibilitet

19 DeVID - Arbeidspakker 19

20 Hvilke innovasjonspotensial ligger skjult i DeVID landskapet? 20 Nye løsninger for forbrukerinformasjon Apps, sosiale systemer etc. Nye ELS systemer Nye kontrollsystemer Home Automation Systemer Nye kommunikasjonsløsninger Internet of things etc. Integrerte tjenester: Energi, sikkerhet, omsorg, underholdning Nye effekt og energiprodukter Nye tariffer, produkt bundles og mash-ups Nye betalingsløsninger Nye kundebehandlingssystemer Nye måle-, sensor og kontrollsystemer for nettdrift Nye nettplanleggingssystemer Nye former for systemintegrasjon Nye kommunikasjons- og datahåndteringsystemer Semantiske datamodeller MDM++ Datavarehusmodeller og business intelligence

21 Legge premisser for hardvareutvikling Spesifikasjonsgrunnlag for: –Fremtidig energilagring –Mikroproduksjon –Lading og ladestasjoner for el-bil –Fremtidens el-distribusjon –Fremtidens CHP –Fremtidens smarte plusshus –M.m

22 6 på topp i NCE Smart Funksjonsorienterte målesystemer og datavarehus for bygg Løsninger for forbruker orientert ”information/ data management” Nye systemer – simulering, optimering & prediksjon Nye trading- løsninger basert på avansert software ESCO/ESP styringsteknologi og tjenester for prosumentstøtte Plan og styringssystemer for el-bil bruk og flåter

23 Hva har HiØ/NCE gjort så langt? Eksempler HiØ sitter i NCEs styre NCE deltar i Advisory Board på IT Samarbeid i NCE Smart Women –2 fra IT med i prosjektgruppa, Bidratt til at flere kvinner møter i Advisory Board på IT, «IT jentekveld» Samarbeid i FoU-prosjekter: –Energihandel og miljø 2020 –Styr Smart i SmartGrids –IMPROSUME –DeVID Samarbeid i Studentengasjement: –Bachelor- og masteroppgaver –Trainee Gjesteforelesninger Planer om nytt bygg på Remmen Søknad om masterutdanning i energihandel 23

24 Hva bør vi samarbeide om framover? Rekruttering/attraktivitet –Av studenter –Av ansatte FoU-prosjekter Studentoppgaver i samarbeid med prosjektene og bedriftene Næringsrettet utdanning –Samarbeid om nye bachelor-/masterutdanninger? –Opplæring av ansatte i næringslivet –Gjesteforelesninger fra næringslivet Finansiering –Av utstyr –Av stipendiater –Av professorater 24

25 Forutsetninger for et vellykket samarbeid Må være vinn-vinn Aktivitetene må være viktige i begge parters strategi Aktivitetene må «tenne» begge parter (fagfolka) Involverte parter må bidra aktivt med egne fagfolk Må finne samarbeidsform som er akseptabel for begge parter (to kulturer) 25

26 Hvorfor er samarbeid HiØ/NCE viktig? For NCE –Kobling til akademia en av bærebjelkene –Vi tilhører samme region –Rekruttering av kompetente studenter og senere ansatte –NCE blir faktisk målt på samarbeid med lokal UoH For HiØ –Kobling til næringslivet –En styrking av miljøet gjennom nye aktiviteter –Attraktivitet ift studenter og ansatte –En styrking ift myndigheter/politikere 26

27 Totalt sett Politisk styrke Løfte i flokk Bygge sterke fagmiljøer Attraktivitet for regionen –Tiltrekke studenter –Tiltrekke flinke fagfolk –Tiltrekke nye selskaper En sterkere region 27

28 Takk for meg! Stig Ødegaard Ottesen Research scientist, PhD candidate, NCE Smart Energy Markets, +47 90973124, stig.ottesen@ncesmart.com www.ncesmart.com 28


Laste ned ppt "Samarbeidsmuligheter mellom teknologimiljøene ved HiØ og NCE Smart Personalseminar Tanumstrand 8. mars 2012 Stig Ødegaard Ottesen, Forskningsparken Inkubator."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google