Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samarbeidsmuligheter mellom teknologimiljøene ved HiØ og NCE Smart

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samarbeidsmuligheter mellom teknologimiljøene ved HiØ og NCE Smart"— Utskrift av presentasjonen:

1 Samarbeidsmuligheter mellom teknologimiljøene ved HiØ og NCE Smart
Personalseminar Tanumstrand 8. mars 2012 Stig Ødegaard Ottesen, Forskningsparken Inkubator Halden AS

2 Innhold NCE Smart Energy Markets
Historikk, målsetning, status Faglig fokus Pågående prosjekter/aktiviteter Samarbeid med teknologimiljøene på HiØ Hva har vi gjort så langt? Hvordan kan vi samarbeide framover, hva kan vi samarbeide om og hva skal til for å lykkes?

3 NCE – Norwegian Centres of Expertise
Program som eies av Norges forskningsråd, SIVA og Innovasjon Norge Formål: ”NCE skal forsterke innovasjonsaktiviteten i de mest vekstkraftige og internasjonalt orienterte næringsklyngene i Norge” Skal oppnås gjennom: Økt tilgang på kompetanse Tettere samarbeid mellom industri og akademia Økt FoU-virksomhet med relevans for klyngens bedrifter NCE skal initiere og facilitere

4 NCE Smart Energy Markets, historikk
Deregulering på 90-tallet Industri ble bygget opp i Halden rundt IT-systemer for krafthandel NordPool Statnett Aktører i kraftmarkedet som Statkraft, Hydro o.s.v. Noen av bedriftene er nå verdensledende Store endringer i energi- systemene/-politikken gir mulighet for vekst NCE siden oktober 2009

5 Erasmus universitetet
Møreforskning Arena SmartGrid Services Istad Nett Høgskolen i Narvik Troms kraft Århus universitet BI NTNU SEAS-NVE Agder Energi Hafslund Østfoldforskning Univ. i St.Gallen BKK Embriq Eidsiva IFE UMB SINTEF MoreCom NVE Trønder Energi Høgskolen i Østfold Tieto Skagerak Norwegian SmartGrid Center Fortum Tiny Mesh VRI Byggnettverk NTE Landis+Gyr NAVITA IBM FEAS Hvaler kommune Smart Energy ABB Statsbygg Grid Manager Halden kommune Siemens Sør Trøndelags fylkeskommune Lyse Energi Saugbrugs Energi Norge VRI Helse

6 Hva har vi gjort/oppnådd så langt?
Vært med på å skape møteplasser Foresight, Fremtidskonferansen, faglige workshops+++ Vært katalysator for nettverksbygging Ny bedrifter og institusjoner til NCE Koblet bedrift/bedrift og bedrift/institusjon Initiert FoU-prosjekter til en verdi av 90 mill (32 mill fra NFR) Energihandel og miljø 2020 Styr Smart i SmartGrids IMPROSUME DeVID VRI-Smart City Global Drivers – Local Solutions Statsbygg: Remmen-caset

7 Hva har vi gjort/oppnådd så langt?
Mer enn 20 studenter har gjennomført BSc/MSc-oppgaver i tilknytning til prosjektene Mer enn 40 virksomheter er involvert i prosjektene Kobling mot politiske miljøer Stipendiater finansiert gjennom prosjektene og nærings-PhD-ordningen Kvinnovasjon/NCE Smart Women som en del av mangfoldssatsingen Deltatt på stiftelsen av «The Norwegian Smartgrid Centre» Tiny Mesh spin-off fra prosjektene – fikk innovasjonsprisen

8 Challenges to be solved in the coming years IEA
Lower green house gas emissions Integrate variable renewable energy sources Integrate electric vehicles Improve security of supply Meet growth of electric demand Handle aging infrastructure SmartGrid is one of the answers to these challenges

9 Hva er Smart Grid? The management of transmission and distribution networks which uses robust two-way communications, advanced sensors, and distributed computers to improve the efficiency, reliability and safety of power generation, delivery and use. Additionally it can support services, such as demand response, to consumers. The concept encompasses a wide range of technologies, such as advanced meter reading, substation automation and energy management systems. Smart grid development for the most part can use existing technologies, applying them in new ways to grid operations.

10 Utility company Energy Market Traditional AMI Demand Response
-1930 2010 2015 2020 2030+ Traditional “One way delivery” AMI “Bi-directional communication“ Demand Response “Efficient markets” Smart grid “Smart Bi-directional delivery” Manual meter readings Manual processes Overcapacity in grid / generation Reducing operational costs Automated processes Billing on actual consumption Elastic pricing Reducing peaks Reducing CO2 in generation Resizing distribution capacity Automation / Self-healing De-centralizing storage Distributed generation Mobility / Electronic cars New payment solutions Generation capabilities Traditional services / Estimated billing Utility company Traditional System Automation Real-time Billing Complex Solutions Knowledge / Control of consumption Energy Market Price signals Lower consumption / New pricing products Energy Storage Customer Price Signal Price Signal Price Signal Distributed generation / E-mobility Consumption demand The project ”Manage Smart in SmartGrid” explores the potential of Advanced Metering Infrastructure (AMI) for improving energy management both in private homes and public buildings. Micro generation Smart meters Smart meters Electric cars Traditional meters Traditional meters Traditional meters Traditional meters Real-time changing consumption patterns

11 Hva skjer på sluttbrukersiden?
AMS Electrical vehicles Home automation/ Smart appliances Distributed generation Distributed storage Paradigmeskifte? Internet of energy Distribuerte beslutninger Mange flere styringsparametre og komponenter

12 SmartGrids i markedssammenheng
Solar heat Solar cells Electrical car (V2G) Intelligent home appliances Home battery Smart Meter Wind power intelligent radiator Energy Portal En rekke positive effekter – spesielt ved koordinerte handlinger Nye roller: Prosument Energy Service Company (ESCO) Virtual power plant (VPP) VPP Markedet

13 Fokusområder Hvilke gevinster finnes og hvor store er de?
Hvordan skape motivasjon/incentiver? Hva slags (kreative) forretningsmodeller kan tenkes? Hvordan fordele gevinster og byrder? Hva slags rolle kan de nye aktørene spille? Hvordan vil markedsdesignet se ut? Hvordan utnytte konseptet optimalt? VPP DG El1 DG El2 DG H1 DG H2 Storage1 Storage2 Storage3 Load1 Load2 Load3 Optimization External parameters Elmarket Temp Wind Solar Cost Gas Oil Bio Taxes/fees

14 VIRKSOMHETSOMRÅDER

15 Arbeidspakker ledet av FoU:
Demo Norge Komplimentære områder FoU miljøene sørger for at dette er relevant i Europeisk sammenheng Strategisk arbeid: myndighetspåvirkning/ regulativer FoU midler/ finansieringsmodeller Koordinere mål for programmene Operasjonelt arbeid: Samordne prosjekter Kompetanse og erfaringsdeling Arbeidspakker ledet av FoU:

16 Styr Smart i SmartGrids
Prosjektet Totalt budsjett 17,5 mill NOK Støttes med 7,5 mill NOK fra NFR RENERGI program Hovedmål: Innovative løsninger i et SmartGrid marked 3-årig prosjekt ( ) Tieto Prosjekteier IT-tjenesteselskap ansatte globalt, 700 i energibransjen

17 DeVID - Demonstrasjon og verifikasjon av intelligente distribusjonsnett
Program: RENERGI, innovasjonsprosjekt i næringslivet Tidsplan: Budsjett: 38,5 MNOK – 14,2 søkt fra RENERGI Partnere: Prosjektansvarlig og prosjektleder: NTE Hovedpartnere: FEAS, Smartgridsenteret, Sintef Energi AS, NCE Smart Energy Markets Ytterligere prosjektpartnere: ABB, Morecom, Navita, Embriq, Tieto, Siemens, Powel, IBM, Tiny Mesh, Energi Norge, Lyse Energi, Arena SmartGrid Services, Troms Kraft Nett, Hafslund Nett, BKK Nett AS, Agder Energi Nett, TrønderEnergi Nett, NTE Nett AS, Nordlandsnett, Helgelandskaft, Istad Nett, Statnett, Eidsiva Nett, Skagerak Nett, Sør-Trøndelag Fylkeskommune, Østfold Fylkeskommune Prosjektet omfatter «Demo Steinkjer» og «Smart Energi Hvaler» og inngår i «Demo Norge»

18 DeVID Prosjektets hovedidé er å danne grunnlag for verdiskapende fornyelse av det elektriske energisystemet i Norge ved bruk av Smartgrid-teknologier, gjennom å: Utvikle og demonstrere metoder for beslutningsstøtte innen nettforvaltning og informasjonssikkerhet Utvikle og teste teknologi og systemer for styring og overvåking av nettet Utvikle og teste teknologi, systemer og insentiver for økt forbrukerfleksibilitet

19 DeVID - Arbeidspakker

20 Hvilke innovasjonspotensial ligger skjult i DeVID landskapet?
Nye effekt og energiprodukter Nye tariffer, produkt bundles og mash-ups Nye betalingsløsninger Nye kundebehandlingssystemer Nye måle-, sensor og kontrollsystemer for nettdrift Nye nettplanleggingssystemer Nye former for systemintegrasjon Nye kommunikasjons- og datahåndteringsystemer Semantiske datamodeller MDM++ Datavarehusmodeller og business intelligence Nye løsninger for forbrukerinformasjon Apps, sosiale systemer etc. Nye ELS systemer Nye kontrollsystemer Home Automation Systemer Nye kommunikasjonsløsninger Internet of things etc. Integrerte tjenester: Energi, sikkerhet, omsorg, underholdning 20

21 Legge premisser for hardvareutvikling
Spesifikasjonsgrunnlag for: Fremtidig energilagring Mikroproduksjon Lading og ladestasjoner for el-bil Fremtidens el-distribusjon Fremtidens CHP Fremtidens smarte plusshus M.m

22 6 på topp i NCE Smart Nye systemer – Funksjonsorienterte simulering,
optimering & prediksjon Funksjonsorienterte målesystemer og datavarehus for bygg Nye trading- løsninger basert på avansert software Løsninger for forbruker orientert ”information/ data management” ESCO/ESP styringsteknologi og tjenester for prosumentstøtte Plan og styringssystemer for el-bil bruk og flåter

23 Hva har HiØ/NCE gjort så langt? Eksempler
HiØ sitter i NCEs styre NCE deltar i Advisory Board på IT Samarbeid i NCE Smart Women 2 fra IT med i prosjektgruppa, Bidratt til at flere kvinner møter i Advisory Board på IT, «IT jentekveld» Samarbeid i FoU-prosjekter: Energihandel og miljø 2020 Styr Smart i SmartGrids IMPROSUME DeVID Samarbeid i Studentengasjement: Bachelor- og masteroppgaver Trainee Gjesteforelesninger Planer om nytt bygg på Remmen Søknad om masterutdanning i energihandel

24 Hva bør vi samarbeide om framover?
Rekruttering/attraktivitet Av studenter Av ansatte FoU-prosjekter Studentoppgaver i samarbeid med prosjektene og bedriftene Næringsrettet utdanning Samarbeid om nye bachelor-/masterutdanninger? Opplæring av ansatte i næringslivet Gjesteforelesninger fra næringslivet Finansiering Av utstyr Av stipendiater Av professorater

25 Forutsetninger for et vellykket samarbeid
Må være vinn-vinn Aktivitetene må være viktige i begge parters strategi Aktivitetene må «tenne» begge parter (fagfolka) Involverte parter må bidra aktivt med egne fagfolk Må finne samarbeidsform som er akseptabel for begge parter (to kulturer)

26 Hvorfor er samarbeid HiØ/NCE viktig?
For NCE Kobling til akademia en av bærebjelkene Vi tilhører samme region Rekruttering av kompetente studenter og senere ansatte NCE blir faktisk målt på samarbeid med lokal UoH For HiØ Kobling til næringslivet En styrking av miljøet gjennom nye aktiviteter Attraktivitet ift studenter og ansatte En styrking ift myndigheter/politikere

27 Totalt sett Politisk styrke Løfte i flokk Bygge sterke fagmiljøer
Attraktivitet for regionen Tiltrekke studenter Tiltrekke flinke fagfolk Tiltrekke nye selskaper En sterkere region

28 Takk for meg! Stig Ødegaard Ottesen Research scientist, PhD candidate,
NCE Smart Energy Markets, ,


Laste ned ppt "Samarbeidsmuligheter mellom teknologimiljøene ved HiØ og NCE Smart"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google