Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Styr smart i smart grid - energieffektivisering på brukerens vilkår Professor II Bernt A. Bremdal Høgskolen i Narvik Norwegian Center of Expertise, Halden.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Styr smart i smart grid - energieffektivisering på brukerens vilkår Professor II Bernt A. Bremdal Høgskolen i Narvik Norwegian Center of Expertise, Halden."— Utskrift av presentasjonen:

1 Styr smart i smart grid - energieffektivisering på brukerens vilkår Professor II Bernt A. Bremdal Høgskolen i Narvik Norwegian Center of Expertise, Halden bernt.bremdal@xalience.com

2 Presentert på: ”Automatisk måleravlesning og smarte nett” TEKNA konferanse i regi av Teknisk-naturvitenskapelig forening, Oslo, 18.-19.oktober, 2010

3 18.10.2010 © Digital Xalience a.s Norwegian Center of Expertise in Halden Fokus på energihandel og handel med ulike instrumenter for utslippskontroll Et 100 millioner kroners program over 10 år 50% av dette finansieres av F&U-myndighetene I Norge Hovedsponsorer er: Innovasjon Norge, SIVA, NFR Halden kommune, Østfold fylkeskommune Government certified industry and R&D cluster

4 18.10.2010 © Digital Xalience a.s Styr Smart i SmartGrid  Delfinansiert av NFR’s RENENERGI program  3 årig prosjekt – oppstart januar 2010  Budsjett –17.5 MNOK (€2,2 mill) • 43% fra NFR  Et Dr.gradsarbeid inkludert  Initiativtakere • NCE Halden, Tieto and moreCom  Prosjekteier • Tieto 4

5 18.10.2010 © Digital Xalience a.s Kan AMS/SmartGrid gi bedre utnyttelse av tilgengelig energi?  Hva innebærer energieffektivitet i SG?  Hva tenker og gjør brukerne?  Hvordan vil en SG-verden fungere?  Hvilken rolle kan fornybar energi spille?  Hva slags tjenester og teknologi vil kunne øke energieffektivisering innenfor rammen av AMS/SG?  Hva slags forretningsmodeller kan vi se for oss?  Hvilke samfunns og miljøeffekter kan forventes?

6 18.10.2010 © Digital Xalience a.s Fokus på brukeren – ”Prosumenten” KlassiskSG-tilnærming Energieffektivisering Holdninger, avgifter, prisnivå, termostater, enkle kontrollsystemer Holdinger,…. + Bedre synlighet av timesforbruk, dynamisk prising, varsling (AMS) Energistyring Energiledelse, innomhus styringssystemer, flytt forbruk til når strøm er billig. Flytt forbruk til når strøm er billig. Veksle mellom energikilder. Demand-Response Distribuert energiproduksjon MuligSystematisk: VPP, mikrogrid, ekstern 3. partstyring, handel, Energiuavhengighet, leveransesikkerhet MuligSystematisk: Selvberging, taktisk lagring, indre marked, taktisk handel

7 18.10.2010 © Digital Xalience a.s Lokale mikrogeneratorer Mikrovind kombinert med fotovoltaiske systemer Overskuddsenergi fra termisk produksjon Varme-til-elektrisitet som opsjon El-marked Handel: Time swapping Geo swapping Swing spot Lokalprodusert energi for belysning 7

8 18.10.2010 © Digital Xalience a.s Tilnærming  Dagens energiforbruk  Brukeradferd  Teknologi • Energiforbrukere • Målere og display • Kommunikasjon og styring • Mikrogeneratorer  Markedsmodeller

9 18.10.2010 © Digital Xalience a.s Brukeradferd i sentrum Ulike behov krever differensiering

10 18.10.2010 © Digital Xalience a.s Mikrogeneratorer og lagring  Mikrovindmøller  Solcellepaneler  Mikro-CHP  Termisk energi

11 18.10.2010 © Digital Xalience a.s Energihandel med distribuert produksjon er sammensatt VPP •Demand- response •Prosument som enslig økonomisk enhet •Prosument som kollektiv •Prosument som kommersiell aggregator/VPP Prosument Kommersiell aggregator

12 18.10.2010 © Digital Xalience a.s Prosumentens deltagelse i markedet •Electrical and thermal consumption data •Generator electrical power output •Unit cost of operation •Marginal cost of operation of system/process •Inhouse system and process •Current state of the process Price of electricity Price of fuel Market mechanisms Profit Risk Contract Bid function Home/BuildingMarket Markedet kan skape sterke insentiver for å redusere forbruket, reservere energi for salg og investere i fornybar energi Svært adferds- og livsstilbetinget

13 18.10.2010 © Digital Xalience a.s Organisering av distribuert produksjon blir avgjørende for markedet Virtual Power Plant ”Samvirkemodellen” ”Porteføljeforvalter modellen” Det indre marked Det indre marked

14 18.10.2010 © Digital Xalience a.s Bindestreksøkonomi gir spesialisering av energirelaterte produkter Energi vil i mindre grad forbli en kommoditet Energileveranser blir en del av et spesialisert produkt rettet mot spesielle behov eller et gitt segment Distribuert energi som ”open source” kan gi høymarginseffekter på ”bundles” og bra kick-back effekter

15 18.10.2010 © Digital Xalience a.s ”Long tail” dominert energimarked i emning? De store aktørene Vekst De spesialiserte små

16 18.10.2010 © Digital Xalience a.s Gode demand-response løsninger vil akselerere business og dermed investeringer i generatorer (Kilde: C-power – Mike Gordon: Eksempel fra New York State) Flere full-skala D-R prosjekter på gang basert på ulike forretningsmodeller

17 18.10.2010 © Digital Xalience a.s ”Bottom Up” utvikling av SmartGrid konseptet Lokale markeder finnes! Mulig å bygge SG-øyer. Oppvarming Gamle kontorbygg: 158kWh/år Gamle boliger: 76 kWh/år Oppvarming Nye kontorbygg: 46kWh/år

18 18.10.2010 © Digital Xalience a.s Tilgjengelig teknologi støtter en slik ”bottom up” utvikling Muliggjør punkt-til-punkt måling og kontroll av generatorer og forbruksenheter

19 18.10.2010 © Digital Xalience a.s Fokus på energiflyt fremfor skjerming  Solfangst fremfor solavskjerming  Identifisere resiprokale energibehov innenfor avgrensede områder • ”Kilde-sluk”  Mindre fokus på bygg som basisenhet • Enkeltrom og naboskap blir like viktig  ”Community” tankegang (Foto: Asplan Viak)

20 18.10.2010 © Digital Xalience a.s Hvem kommer først til å benytte seg av de insentivene som ligger og venter? ESCO (Energy Service Company) ESCO (Energy Service Company) Verktøy og tjenester •Eiendomsselskaper •Boligbyggelag •Tettsteder med en større bedrift •Bygder med stor hyttebebyggelse •Facility management •Vaktselskaper •Mediebedrifter •Mindre kraftselskap •Leverandør av el-produkter •Oppstartsbedrifter

21 18.10.2010 © Digital Xalience a.s Noen foreløpige konklusjoner  Distribuert produksjon og energiflyt er avgjørende • Mer enn enhetsorienterte tiltak  Kollektive modeller og ”community” tankegang gir bedre effekt enn fokus på enkeltenheter (eks. samvirke, ”open source”, porteføljer)  Voldsom utvikling på mikrogenerator kan gi betydelige økonomiske og miljømessige insitamenter for mange  Demokratisering av markedet og spesialiserte energiprodukter kan gi opphav til en long-tail økonomi • Kan få betydning for langt utenfor energibransjen  SmartGrid kan bygges nedenfra opp og energi og miljøgevinster kan utløses før 2020


Laste ned ppt "Styr smart i smart grid - energieffektivisering på brukerens vilkår Professor II Bernt A. Bremdal Høgskolen i Narvik Norwegian Center of Expertise, Halden."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google