Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Om semesteroppgaven SOS3003/JFRYE Krav til den avhengige variabelen Krav til de uavhengige variablene Utdeling av avhengige variabler fra ESS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Om semesteroppgaven SOS3003/JFRYE Krav til den avhengige variabelen Krav til de uavhengige variablene Utdeling av avhengige variabler fra ESS."— Utskrift av presentasjonen:

1 Om semesteroppgaven SOS3003/JFRYE Krav til den avhengige variabelen Krav til de uavhengige variablene Utdeling av avhengige variabler fra ESS

2 Krav til den avhengige variablen SOS3003/JFRYE OLS-REGRESJON: Avhengig variabel må være en kontinuerlig variabel - dvs. intervall- eller forholdstallsnivå Hvorfor? - måler gjennomsnittlig økning på y for hver enhets økning på x’ene. - gir ikke mening med nominalnivå, fordi verdiene jo er vilkårlige - gir i prinsippet heller ikke mening på ordinalnivå

3 SOS3003/JFRYE Men: I noen tilfeller er det forsvarlig å forutsette at en variabel på ordinalnivå oppfyller kravene til intervalltallsnivå. F.eks. skala fra 1 til 10 - hvis man vurderer variablen slik at hvert trinn på skalaen er like ’langt’

4 SOS3003/JFRYE Hvor mange kategorier på en ordinalskala-variabel er nødvendig for å behandle den som en variabel på intervalltalls-nivå? Ikke noe fasitsvar! En konkret vurdering fra tilfelle til tilfelle. Berge: 7 kategorier Ringdal: 5 kategorier Andre: 4 kategorier

5 SOS3003/JFRYE På dette kurset / i semesteroppgaven: KRAVET ER AT MAN HAR MINST 7 KATEGORIER HVIS MAN SKAL BRUKE OLS-REGRESJON HVIS MAN VELGER Å BRUKE OLS-REGRESJON MED FÆRRE ENN 7 KATEGORIER, SÅ MÅ MAN BEGRUNNE EKSPLISITT HVORFOR DETTE ER VALGT SOM FREMGANGSMÅTE.

6 SOS3003/JFRYE Hvis man har færre enn 7 kategorier, bør man vurdere å bruke logistisk regresjon i stedet for OLS- regresjon. Det vil si at man har en avhengig variabel som kun har to verdier. Hvis flere enn to verdier, så må man kode om variablen slik at den likevel får to verdier

7 SOS3003/JFRYE I tillegg bør man sjekke at det er ’nok’ varians i datamaterialet. OLS-regresjon: Svarene fordeler seg på flere kategorier enn de to-tre modale verdiene Logistisk regresjon: Mer komplisert spørsmål, men i utgangspunktet bør ikke så godt som alle enhetene ha en av verdiene (50/50-fordeling er best - 95/5- fordeling kan bli problematisk)

8 Krav til de uavhengige variablene SOS3003/JFRYE Ikke samme krav til de uavhengige variablene som til den avhengige. I semesteroppgaven er eneste krav: - Minst en kategorisk variabel med mer enn to kategorier (målenivå = nominalskala)


Laste ned ppt "Om semesteroppgaven SOS3003/JFRYE Krav til den avhengige variabelen Krav til de uavhengige variablene Utdeling av avhengige variabler fra ESS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google