Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Cellestrukturer Kapittel 5 Copyright © McGraw-Hill Companies Permission.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Cellestrukturer Kapittel 5 Copyright © McGraw-Hill Companies Permission."— Utskrift av presentasjonen:

1 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Cellestrukturer Kapittel 5 Copyright © McGraw-Hill Companies Permission required for reproduction or display

2 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Oversikt Generelt om cella Celle teori Mikroskop Cellestørrelse Prokaryotiske celler Eukaryotiske celler  Organeller  Cellebevegelse Sammenligning Endosymbiose

3 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Eukaryote Celler Innsiden av eukaryote celler inneholder flere membranbaserte (organeller) som deler cella i forskjellige “avdelinger” og som dermed tillater flere forskjellige biokjemiske prosesser på samme tid

4 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Eukaryote Celler

5 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Eukaryote Celler

6 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Eukaryote Celler

7 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Eukaryote Celler - KJERNEN

8 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Kjernen inneholder nesten all genetisk informasjon i cella Funksjon: 1. Replikasjon 2. Kontroll av proteinsyntese Eukaryote Celler - KJERNEN

9 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Nukleolus = kjernelegemet  inneholder RNA og proteiner  syntese av ribosomalt RNA  35% av kjernemassen Nukleoplasma - proteinholdig væske DNA/kromosomer Eukaryote Celler - KJERNEN

10 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies DNA er organismert i kromosomer  Lineært  Kromatin  DNA er tilgjengelig for avlesing untatt under celledeling  assosiert med histoner Når en celle forbereder seg til celledeling tvinnes DNA rundt pakkeproteiner som kalles histoner til en kondensert form som kalles nukleosomer Eukaryote Celler - KJERNEN

11 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Eukaryote Celler - KJERNEN

12 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Nukleolus = kjernelegemet  inneholder RNA og proteiner  syntese av ribosomalt RNA  35% av kjernemassen Nukleoplasma - proteinholdig væske DNA/kromosomer Kjernemembran  to fosfolipid bilag  ytre del i sammenheng med ER  porer - 50-80 nm, 5-15 % av overflaten, kontrollerer strømmen av kjemiske forbindelser som går inn og ut av kjernen; en energistyrt prosess Eukaryote Celler - KJERNEN

13 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Membransystem i eukaryote celler  skiller seg ut fra prokaryote Omfatter:- endoplasmatisk retikulum - Golgi apparatene - lysosomene sammenheng mellom disse organellene Eukaryote Celler - ENDOMEMBRANSYSTEMET

14 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Eukaryote Celler - ENDOMEMBRANSYSTEMET

15 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Endoplasmatisk retikulum (ER) * endoplasmatisk = innen cytoplasma * reticulum = et lite nett Funksjon: 1. deltar i protein- og lipidsyntesen 2. danner vesikler for transport Kornet ER  ER hvor overflaten er dekt med ribosomer  Syntetiserer proteiner for eksport Eukaryote Celler - ENDOMEMBRANSYSTEMET

16 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Endoplasmatisk retikulum (ER) Eukaryote Celler - ENDOMEMBRANSYSTEMET

17 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Endoplasmatisk retikulum (ER) * endoplasmatisk = innen cytoplasma * reticulum = et lite nett Funksjon: 1. deltar i protein og lipid syntesen 2. danner vesikler for transport Kornet ER  ER hvor overflaten er dekt med ribosomer  Syntetiserer proteiner for eksport Glatt ER  få ribosomer  kjemisk modifisering av proteiner syntetisert i RER  lipidsyntese, metabolisme av karbohydrater, avgifting av giftstoffer Eukaryote Celler - ENDOMEMBRANSYSTEMET

18 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Golgi Apparatet Eukaryote Celler - ENDOMEMBRANSYSTEMET

19 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Golgi Apparatet Samling av “membransekker” (Golgi bodies) i stabler Funnet av Camillo Golgi Funksjon: 1. Modifisering av stoffer som fra ER  påsetting av sukkerkjeder - glykoproteiner/glykolipider  fjerning av sukkerkjeder Eukaryote Celler - ENDOMEMBRANSYSTEMET

20 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Eukaryote Celler - ENDOMEMBRANSYSTEMET

21 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Vesikler Lysosomer Microbodies Eukaryote Celler - ENDOMEMBRANSYSTEMET

22 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Vesikler Lysosomer  Sfæriske partikler, diameter ca. 0,1 µm  Funksjon: fordøye gamle organeller og andre strukturer  Selvmords organeller  Inneholder degraderende enzymer (hydrolaser)  Surt miljø = aktivitet  (Hviteblodceller fagocyterer, rumpetrollets hale) Eukaryote Celler - ENDOMEMBRANSYSTEMET

23 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Vesikler Microbodies  Funksjon: Isolere kjemisk aktivitet fra resten av cella  Peroxisome - katalyserer fjerning av elektroner og assosierte hydrogen atomer  Glyoxysome - konverterer fett til karbohydrater (planter) Eukaryote Celler - ENDOMEMBRANSYSTEMET

24 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Funksjon: syntese av proteiner 15-25 nm i diameter består av ribosomalt RNA (rRNA) og proteiner må ha messenger RNA (mRNA) Finnes i både alle typer celler  også i organeller som mitokondriet og kloroplasten Eukaryote Celler - RIBOSOMER

25 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Mitokondrier Kloroplast Centrioler Eukaryote Celler - ORGANELLER MED DNA

26 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Copyright © McGraw-Hill Companies Permission required for reproduction or display Eukaryote Celler - ORGANELLER MED DNA

27 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Mitokondrier NB! Finnes i alle eukaryote celler NB! Funksjon  kraftstasjonen til cella  lagrer energi Inneholder eget DNA Omtrent på størrelse med bakterier Det dannes aldri helt nye mitokondrier Eukaryote Celler - ORGANELLER MED DNA

28 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Kloroplasten Copyright © McGraw-Hill Companies Permission required for reproduction or display Eukaryote Celler - ORGANELLER MED DNA

29 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Kloroplast Funksjon  utfører fotosyntesen - tar opp energi fra lys NB! Finnes kun i planteceller NB! klorofyll et fotosyntetisk pigment 1- 100 kloroplaster i en celle større enn mitokondriet eget DNA Grana, indre/ytre membran, thylakoider, stroma Eukaryote Celler - ORGANELLER MED DNA

30 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Centrioler Funksjon: Celledelings senter (MTOC) 3x9 microtubuli Noen inneholder DNA 0,1-0,3 µm i diameter/0,5-0,1 µm i lengde Eukaryote Celler - ORGANELLER MED DNA

31 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Funksjon: 1. Opprettholde formen på cella 2. Holde organeller på plass 3. Transport Består av 3 typer protein fibre  Aktin filamenter  Mikrotubuli  Intermediære filamenter Eukaryote Celler - CYTOSKJELETTET

32 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Eukaryote Celler - CYTOSKJELETTET

33 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Aktin filamenter  aktin  to rekker globulære aktinmolekyler  7 nm i tverrsnitt  cellulær bevegelse: kontraksjon, krabbing, knopping, cellulære forlengelser Eukaryote Celler - CYTOSKJELETTET Intermediære filamenter  på norsk også kalt mellomfilamenter  kun i dyreceller  8-12 nm i tverrsnitt  keratin, vimentin Mikrotubuli  tubulin /  og   13 molekyler danner spiral  stabiliseres ved binding av GTP  25 nm i tverrsnitt  temporære og permanente mikrotubuli

34 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Sentral vakuole  opplagsplass for lagringsstoffer og ekskresjonsprodukter  øker overflate-volum ratioen Cellevegg  cellulosemikrofibriller  gi planten beskyttelse og mekanisk styrke Kloroplast Eukaryote Celler - PLANTECELLER

35 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Eukaryote Celler - oppsummering organeller Plasmamembranen - transport og celle gjenkjennelse Vesikler - lagring og transport Kjernen - DNA/arvestoff Cytoskjelletet - intern struktur Mitokondriet - energilager Golgi apparatet - modifisering av stoffer Endoplasmatisk retikulum - protein/lipid syntese Ribosomer - proteinsyntese Centrioler - celledeling Kloroplast - fotosyntesen (kun i planter) Sentral vakuole - lagring (kun i planter) Cellvegg - beskyttelse / styrke (kun i planter)

36 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Oversikt Generelt om cella Celle teori Mikroskop Celle størrelse Prokaryotiske celler Eukaryotiske celler  Organeller  Celle bevegelse Sammenligning Endosymbiose

37 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Krabbing vha. en pseudopod Eukaryote Celler - CELLEBEVEGELSE

38 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Bevegelse av materiale innenfor cella  Korte distanser - Golgi apparatet  Lange distanser - Molekylære motorer - Vesikkel - Motor molekyl - Koblings molekyl - Mikrotubuli Eukaryote Celler - CELLEBEVEGELSE

39 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Flageller 9 + 2 oppbygning av mikrotubuli basal body (ligner centriole) ikke mange eukaryoter har dette lenger Eukaryote Celler - CELLEBEVEGELSE

40 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Eukaryote Celler - CELLEBEVEGELSE

41 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Flageller 9 + 2 oppbygning av mikrotubuli basal body (ligner centriole) ikke mange eukaryoter har dette lenger Cilier Kortere enn flageller samme oppbygning funksjoner: bevege ting rundt / til cella  eks. vann og lydbølger Eukaryote Celler - CELLEBEVEGELSE

42 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Oversikt Generelt om cella Celle teori Mikroskop Celle størrelse Prokaryotiske celler Eukaryotiske celler  Organeller  Celle bevegelse Sammenligning Endosymbiose

43 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Sammenligning av eukaryote og prokaryote celler

44 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Oversikt Generelt om cella Celle teori Mikroskop Celle størrelse Prokaryotiske celler Eukaryotiske celler  Organeller  Celle bevegelse Sammenligning Endosymbiose

45 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Teori om at eukaryotene har oppstått fra prokaryoter gjennom et symbioseforhold Endosymbioseteorien

46 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Oversikt Generelt om cella Celle teori Mikroskop Celle størrelse Prokaryotiske celler Eukaryotiske celler  Organeller  Celle bevegelse Sammenligning Endosymbiose

47 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Hva bør dere ha fått ut av dette? forstå hvor viktig kjernen og dens komponenter er vite forskjell på RER OG SER både i struktur og funksjon oppbygning/funksjon til Golgi forstå hvordan ER/Golgi/lysosomer arbeider isammen vite forskjellen på de to energiproduserende organellene i eukaryoter identifisere 3 komponenter av cytoskjellettet og vite hvordan de påvirker form, funksjon og bevegelse sammenligne bakterie flagell med eukaryot flagell/cilie vite hvordan planteceller er fundamentalt forskjellig fra dyreceller vite forskjellen på prokaryote og eukaryote celler forklare endosymbioseteorien

48 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Copyright © McGraw-Hill Companies Permission required for reproduction or display


Laste ned ppt "Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Cellestrukturer Kapittel 5 Copyright © McGraw-Hill Companies Permission."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google