Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies DNA: det genetiske materialet Kapittel 14 Copyright © McGraw-Hill Companies.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies DNA: det genetiske materialet Kapittel 14 Copyright © McGraw-Hill Companies."— Utskrift av presentasjonen:

1 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies DNA: det genetiske materialet Kapittel 14 Copyright © McGraw-Hill Companies Permission required for reproduction or display

2 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Elementer verdt å legge merke til: Hvordan har forskerne jobbet?  Spørsmål  Tillegne kunnskaper  Hypotese  Teste hypotese KOMMUNIKASJON  http://www.ncbi.nih.gov/entrez/query.fcgi  http://isi5.isiknowledge.com/portal.cgi

3 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Oversikt Viktige genetiske eksperimenter Oppbygningen av DNA 3D-strukturen av DNA Replikasjon Hva er et gen?

4 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Hvor finner vi arvematerialet i en celle? ENKELT!

5 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Hammerling Forsøket Modellorganisme  eks. E.coli (+ andre bakterier)  cellelinjer  Acetabularia - encella, grønn alge - fot, stilk, kapsel - A.crenulata, A. mediterranea Hvor finner vi arvematerialet i en celle?

6 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Hammerling Forsøket Del 1 Hvor finner vi arvematerialet i en celle? Ingen ny fot Ny kapsel generert fra fot Ingen ny fot eller kapsel

7 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Hammerling Forsøket Del 2 Hvor finner vi arvematerialet i en celle?

8 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Hammerling Forsøket Konklusjon Arvematerialet er i foten til cella, der hvor nukleus er Spørsmål: Har kjernen og arvematerialet noe med hverandre å gjøre? Hvor finner vi arvematerialet i en celle?

9 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Briggs/King Forsøket Hypotesetesting: Arvemetarialet ligger i kjernen Modellsystem: Frosk Hvor finner vi arvematerialet i en celle?

10 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Gurdon Forsøket Hypotesetesting: Arvemetarialet ligger i kjernen  ligner på Briggs/Kings forsøket  annen type frosk  synkroniserte cellesyklusene Flere forsøk hvor eggene utviklet seg normalt!! Konklusjon: Arvematerialet er assosiert med kjerna Hvor finner vi arvematerialet i en celle?

11 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Steward Forsøket Modellsystem: Gulrot Konklusjon: Planter er totipotente selv i voksen tilstand Totipotent: hver celle inneholder fullt sett med genetisk informasjon Hvor finner vi arvematerialet i en celle?

12 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Arvematerialet lagres i kjernen i eukaryote celler. Alle celler har kjerne med komplett sett med genetiske intruksjoner. Hvor finner vi arvematerialet i en celle?

13 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Gregor Mendel  Law of dominance  Law of segregation  Law of Independent Assortment Enheter for arv studert av Mendel kalles gener Gener finnes i kromosomene Hva er det genetiske materialet?

14 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Kromosomer = proteiner + DNA (DNA=deoksyribonukleinsyre) ENKELT! DNA for enkelt Proteiner mer komplisert Hypotese: Proteiner er arvestoffet i celler Hva er det genetiske materialet?

15 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Griffiths forsøk Modellsystem: Mus Streptococcus pneumoniae  villtype = S  mutant = R (har ikke kappe) Hva er det genetiske materialet?

16 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Griffiths forsøk Hva er det genetiske materialet?

17 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Griffiths forsøk Transformasjon = overføring av genetisk materiale fra en celle til en annen noe som kan endre mottakercella Hva er det genetiske materialet?

18 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Transformasjon = overføring av genetisk materiale fra en celle til en annen Hva er det genetiske materialet?

19 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Proteiner eller DNA? Avery forsøket fortsettelse av Griffiths forsøk 5 bevis: kjemisk analyse lik DNA samme tetthet som DNA proteinekstrahering endret ikke transformasjonen proteinase/RNAase behandling ga uendret transformasjon DNase ødela transformasjonen Hva er det genetiske materialet?

20 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Proteiner eller DNA? Avery forsøket: viser at DNA er arvematerielt i cella Men …. ikke uten videre akseptert av andre forskere Hva er det genetiske materialet?

21 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Proteiner eller DNA? Hershey-Chase forsøket: Modellsystem: Bakterier Bakteriofager virus som kan angripe bakterier Hva er det genetiske materialet?

22 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Proteiner eller DNA? Hershey-Chase forsøket: Hva er det genetiske materialet?

23 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Proteiner eller DNA? Hammerling forsøket Briggs/Kings forsøk Gurdon forsøket Steward forsøket Griffiths forsøk Avery forsøket Hershey-Chase forsøket Hva er det genetiske materialet?

24 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Hvor finner vi arvematerialet i en celle? DNA er arvematerialet som ligger i kjerna

25 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Oversikt Viktige genetiske eksperimenter Oppbygningen av DNA 3D-strukturen av DNA Replikasjon Hva er et gen?

26 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Har sett hvordan forskerene kom frem til at DNA er arvestoffet og det befinner seg i kjernen Tilbake i tid: 1869  Friedrich Miescher isolerte DNA for første gang uten å vite hva det var  Nuclein : fantes i kjernen  Acid : sur pH  nuklein syre Hvordan er DNA oppbygd?

27 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Levene’s oppfattelse av DNA strukturen fant den kjemiske strukturen til DNA aksepterte proteiner som arvematerialet MISFORSTÅELSE : DNA var bygd opp av lik mengde av de 4 nukleotidene Forsinket den genetiske forskningen med 20 år!! Hvordan er DNA bygd opp?

28 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies DNA og RNA er byd opp av 3 komponenter Hvordan er DNA bygd opp?

29 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Nukleotid = fosfat, sukker og base isammen Hvordan er DNA bygd opp?

30 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Dehydrerings syntese / fosfodiesterbinding Hvordan er DNA bygd opp?

31 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Hvordan skrive ned en DNA sekvens? 5’  3’ retning mest normalt eks. ATCCGTA = 5’pApTpCpCpGpTpA-OH3’ NB! Det motsatte er ikke den samme sekvensen 5’pApTpGpCpCpTpA-OH3’ Hvordan er DNA bygd opp?

32 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Chargaff’s analyse: Det er ikke like mengder av de 4 nukleotidene i DNA!!! A=TC=G Hvordan er DNA bygd opp?

33 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Oversikt Viktige genetiske eksperimenter Oppbygningen av DNA 3D-strukturen av DNA Replikasjon Hva er et gen?

34 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Rosalind Franklin (1920 - 1858) 3D strukturen til DNA

35 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Røntgen krystallografi  lager krystaller av stoffer  røntgen stråler sendes mot objektet som bøyer av røntgenstrålene  detekteres på film  matematiske beregninger 3D strukturen til DNA

36 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Rosalind Franklin  DNA er formet som en helix  diameter = 2 nm  fullstendig turn på helixen hver 3,4 nm 3D strukturen til DNA

37 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies 3D strukturen til DNA Watson & Crick

38 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies 3D strukturen til DNA Watson & Crick

39 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

40 Oversikt Viktige genetiske eksperimenter Oppbygningen av DNA 3D-strukturen av DNA Replikasjon Hva er et gen?

41 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies DNA replikasjon

42 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies DNA replikasjon Meselson - Stahl forsøket:

43 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies DNA replikasjon Rask Effektiv Presis

44 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies DNA replikasjon Startsete for replikasjon ”replikasjons origin” OBS! Bakterier

45 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies DNA replikasjon

46 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies DNA replikasjon Selve prosessen: 1 Åpning av DNA helixen 2 Bygging av primer 3 Samling av komplementær tråd 4 Fjerning av Primer 5 Sammensveising av Okazaki fragmenter og lagging tråd

47 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies DNA replikasjon 1 Åpning av DNA helixen

48 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies DNA replikasjon 1 Åpning av DNA helixen - Gyrase

49 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies DNA replikasjon 2 Bygging av primer 5’ -> 3’ retning 10 RNA nukleotider primase primosom

50 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies DNA replikasjon 3 Samling av komplementær tråd DNA pol III dimer: ,  2,  1000 nukleotider pr sek 5’ -> 3’ retning ALLTID! Ledende tråden Lagging tråden

51 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies DNA replikasjon

52 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies DNA replikasjon 3 Samling av komplementær tråd

53 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

54 DNA replikasjon 4 Fjerning av Primer DNA pol I fjerner RNA primer fyller tomrom mellom Okazaki fragmenter

55 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies DNA replikasjon 5 Sammensveising av Okazaki fragmenter og lagging tråd

56 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies DNA replikasjon

57 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies DNA replikasjon

58 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies DNA replikasjon - Eukaryote celler

59 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Oversikt Viktige genetiske eksperimenter Oppbygningen av DNA 3D-strukturen av DNA Replikasjon Hva er et gen?

60 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Hva er et gen? Garrod’s funn av genetiske sykdommer sykdommer kunne være ressesive alleler arveinformasjonen nedkom fra en stamfar Eks. Alkaptonuria Urin med alkapton -> oksidert -> svart urin alkapton kan brytes ned av enzymer hos ”normale” personer andre sykdommer kan skyldes enzym mangel

61 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Hva er et gen? Dagens genetiske sykdommer brystkreft, lungekreft +++ asthma, Duchenne muskulær dystrofi, alzheimer, epilepsi, Friedreich ataxia, Parkinson, cystisk fibrose Akutt promyeolytisk leukemia

62 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Hva er et gen? Hva er mutasjoner? Forandringer i baserekkefølgen i DNA kan gi endring i fenotype eks. Cystisk fibrose

63 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Hva er et gen? Gener spesifiserer enzymer

64 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Hva er et gen? Et gen / et polypeptid hypotesen

65 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Hva er et gen? Vet at DNA koder for proteinstrukturer

66 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Hva er et gen? Eks. Sigdcelle anemi Et gen = Sekvensen som bestemmer aminosyre rekkefølgen til et protein

67 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Oversikt Sentrale genetiske eksperimenter Kjemisk oppbygning av DNA 3D-strukturen til DNA Replikasjon av DNA Et gen / et polypeptid hypotesen

68 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Hvor finner vi arvematerialet i en celle? DNA er arvematerialet som ligger i kjerna

69 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

70 DNA replikasjon

71 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Hva er et gen? Vet at DNA koder for proteinstrukturer

72 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Copyright © McGraw-Hill Companies Permission required for reproduction or display


Laste ned ppt "Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies DNA: det genetiske materialet Kapittel 14 Copyright © McGraw-Hill Companies."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google