Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ANATOMI OG FYSIOLOGI Sykepleierutdanningen i Oslo Høsten 2003 Thor Andreas Moe Slinning Espen Hope Nygaard.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ANATOMI OG FYSIOLOGI Sykepleierutdanningen i Oslo Høsten 2003 Thor Andreas Moe Slinning Espen Hope Nygaard."— Utskrift av presentasjonen:

1 ANATOMI OG FYSIOLOGI Sykepleierutdanningen i Oslo Høsten 2003 Thor Andreas Moe Slinning Espen Hope Nygaard

2 Temaoversikt høsten 2003  Celler, vev og organer (1,14) TAM  Muskler og skjelett (5,6) EHN  Det endokrine system (4) TAM  Sirkulasjon (7,8) EHN  Respirasjon (9) TAM  Fordøyelsen (10) EHN  Nervesystemet (2) EHN  Nyrer, urinveier og reproduksjon (12,13) TAM  Sanseorganer (3) EHN

3 Disposisjon 1.Celleteorien 2.Organisering av cellen 3.Celleorganellene 4.Cytoskjelettet 5.Cellemembranen 6.Kjemiske reaksjoner og enzymer 7.DNA og den genetiske koden 8.RNA og proteinsyntese 9.Celledeling 10.Vev og organer 11.Kommunikasjon mellom celler

4 1. Celleteorien  Alle frittlevende organismer er komponert av celler og deres produkter  Celler har lik grunnleggende kjemisk oppbygning  Nye celler dannes av eksisterende celler  En organismes aktiviteter er summen av alle aktivitetene og interaksjonene i cella

5 2. Organisering av cellen A. Cellemembran B. Cytoplasma 1) Cytosol 2) Celleorganeller 3) Cytoskjelettet

6 En helt vanlig celle

7 3. Celleorganellene A. Kjernen - nucleus (5-8 mikrometer) - DNA (1,5-2m) - Kromosomer (DNA + prot.) 22par + kjønnskromosomer (=46krom.) - Kromatin B. Endoplasmatisk Reticulum (ER) 1) Ru ER (RER) - Kanalsystem - Kontakt m/kjernen - Ribosomer – sete for proteinsyntese 2) Glatt ER - Høyt utv. i noen celler - Lipider og steroidhormoner, lagrer Ca2+

8 3. Celleorganellene C. Frie ribosomer - proteinsyntese D. Golgiapparatet - Stabler av flate vesikler - Mottar, modifiserer merker og transporterer produkter fra ER

9 3. Celleorganellene E. Mitokondrier - Indre og ytre membran, crista og matrix - Sete for sitronsyresyklusen og oksydativ fosforylering dvs. syntese av ATP - Organer rike på mitokondrier ( eks. lever, brunt fett) F. Lysosymer Vesikler fra ER og Golgiaparatet som inneholder fordøyelses enzymer

10 4. Cytoskjelettet A. Bygd opp av 2 typer proteinfilamenter 1) Mikrotubuli- Tynne rør, stive 2) Mikrofilamenter - Trådformet

11 4. Cytoskjelettet B. Funksjoner 1) Opprettholdelse av form og volum 2) Delinger (eks. centrosom) 3) Bevegelse (eks. flageller) 4) Intracellulær transport 5) Endring av form (eks. kontraksjon av muskelceller) 6) Respons til miljøet utenfor (eks. cilier)

12 5. Cellemembranen A. Oppbygning 1) Dobbelt fosfolipidlag av amfipatiske molekyler 2) Kolesterol 3) Membranproteiner : Typer: - Integrale - Perifere Funksjon:- Transport - Forbindelsesledd - Reseptorer - Enzymer

13

14 5. Cellemembranen B. Membran transport 1) Membranens permeabilitet - Små, hydrofobe molekyler (O2, CO2, N2) - Små, uladde molekyler (H2O, etanol) - Store, uladde molekyler (aminosyrer, glucose) - Ioner (H, Na, K, Ca, Cl, Mg, HCO3)

15 5. Cellemembranen B. Membran transport 2) Passiv transport – krever ikke ATP a) Diffusjon. Avhengig av graden av konsentrasjongrad, ladning, fettløselighet, membranens viskøsitet og tykkelse, molekylstørrelsen og molekylstrukturen. b) Osmose, osmotisk trykk og osmotisk aktive stoffer. Ultrafiltrasjon. c) Bærer transport (eks. Glukose). d) Kanal-(pore-)transport. Selektiv. Små molekyler og ioner.

16 6. Kjemiske reaksjoner A.Omdannelse av utgangsstoff til produkt B.Reaksjonshastighet C.Likevekt D.Kjemisk energi E.Spontane reaksjoner F.Aktiviseringsenergi G.Aktivert kompleks H.Enzymer

17 7. DNA og den genetiske koden A. Oppbygningen av DNA-molekylet 1) Deoksyribose 2) Fosfat 3) Ringformet Nitrogenholdig base: Adenin Thymin Guanin Cytosin Komplementære basepar: AT og GC

18 7. DNA og den genetiske koden B. Dobbel helix av polynukleotider C. Den genetiske koden: Rekkefølgen av baser Tripletter (kodon) koder for aminosyrer

19 DNA

20 7. DNA og den genetiske koden D. DNA-replikasjon 1) Helicase 2) Stabiliserings-proteiner 3) DNA-polymerase 4) Okazakifragmenter og DNA-ligase 5) Semikonservativ 6) Daglig reparasjon

21 Replikasjon

22 8. RNA og proteinsyntese A. ”Ett gen – ett polypeptid” (1909) B. Den genetiske koden – kodon (61+3) til ribosomer C. Oppbygning av RNA:En polypeptidkjede Uracil for thymin Ribose for deoks.rib. D. Tre typer RNA:mRNA – Bringer info fra DNA tRNA – Bringer a.s. til ribosomet rRNA – Bestanddel av ribosomet

23 8. RNA og proteinsyntese E. Ribosomene:2 enheter 3 seter:mRNA p-setet a-setet

24 8. RNA og proteinsyntese F. Proteinsyntesen i 4 faser 1) Transkripsjonen; Fra DNA til mRNA RNA-polymerase TATA-boks; Startsted Transkripsjon av et gen Terminering - AATAAA

25 8. RNA og proteinsyntese F. Proteinsyntesen i 4 faser 2) Modifisering Exon – koder for ”rekke” av aminosyrer Intron – unyttig informasjon Spleisosomer

26 8. RNA og proteinsyntese F. Proteinsyntesen i 4 faser 3) Initiering på ribosomene mRNA mellom ribosomenheter Startkodon i p-setet tRNA, aminosyre og antikodon Startkompleks

27 8. RNA og proteinsyntese F. Proteinsyntesen i 4 faser 4) Translasjonen og terminering Nytt tRNA i a-setet Dannelse av et dipeptid Polypeptid Stoppkodon og avsluttning

28 8. RNA og proteinsyntese G. Flere ribosomer på samme mRNA H. Etterbehandling av proteinet

29

30 9. Celledeling A. CellesyklusS – DNA-syntese; replikasjon G1 – hvilefase M – mitose G2 – hvilefase B. Mitose – vekstdeling; 4 faser: 1) Profase- Kondensasjon - Spindel 2) Metafase- Nedbrytning av cellekjernemb. - Kromosomer i midtplanet 3) Anafase- Kromatidene skiller lag 4) Telofasen- Ny kjernemembran; to celler (5) Interfase- Vekst og funksjon

31

32 9. Celledeling C. Meiose – reduksjonsdeling D. Mutasjoner

33 10. Vev og organer A. Nervevev B. Muskelvev C. Støttevev – Kollagene fibre, elastin og grunnsubstans 1) Bindevev; Løst og fast- Fibroblaster 2) Fettvev; Gult og brunt- Adipocytter 3) Beinvev- Osteocytter 4) Bruskvev- Kondrocytter D. Flytende vev; Blod og plasma

34 10. Vev og organer E. Epitelvev Kjertelepitel Overflateepitel Dekker alle indre og ytre overflater: * Mage-tarm, lunge, uro-genital * Hjertepose, lungesekk, bukhinne * Blod-, og lymfeårer (endotel) Funksjoner: * Barriere; Mekanisk og immunologisk * Sanseepitel * Absorpsjon, diffusjon, ultrafiltrasjon * Sekresjon * Bevegelse

35 10. Vev og organer E. Epitelvev Prinsipiell oppbygning: Epitel Basalmembran Bindevev Blodårer

36 10. Vev og organer E. Epitelvev - typer 1) Enlaget:Plateepitel (årer og lunger) Kubisk epitel (kjertler) Sylinderepitel (sekresjon og abs.) Pseuodolagdelt (luftveier, cilier) 2) FlerlagetPlateepitel (hud og slimhinner) Kubisk epitel (utførselsganger) Sylinderepitel Overgangsepitel (urinveier)

37 10. Vev og organer F. Organer Består av flere vevstyper

38 11. Kommunikasjon mellom celler A. Neurale signaler – Rask, presis B. Hormoner - Treg, uspesikfikk C. Parakrine signaler – Diffusjon lokalt, uspesifikk D. Kontaktavhengige signaler – Direkte kontakt


Laste ned ppt "ANATOMI OG FYSIOLOGI Sykepleierutdanningen i Oslo Høsten 2003 Thor Andreas Moe Slinning Espen Hope Nygaard."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google