Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kanon og klassikere LoB1 – 06.02.12 – HR.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kanon og klassikere LoB1 – 06.02.12 – HR."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kanon og klassikere LoB1 – – HR

2 «kanon»: gresk for «rettesnor», «forbilde», «regel» En målestokk – det som har blitt målt og akseptert En standard

3 Verkene som er samlet i kanon, regnes for å være best og viktigst
Svært normativt; rangering Verk som utfordrer, engasjerer og gleder mennesker til skiftende tider Bør oppleves på bekostning av de verkene som ikke er med i kanon

4 Verkene innen kanon bør
- ha preget tidligere generasjoners mennesker - i prinsippet ha noe viktig å si til alle personer og generasjoner nå og i framtiden - være uuttømmelige

5 Det finnes mange ulike kriterier for å lage en kanon
Et kriterium kan være samfunnsmessig aktualitet Larsen og Sæterbakken et al.: Norsk litterær kanon (2007) Fridtjof Nansens: Paa ski over Grønland (1890) Nåtidens klimadebatt (og gode litterære kvaliteter) Aktuell på en annen måte enn i 1890 Kan brukes til problematisering av våre valg og være en felles referanse i dagens samfunn

6

7 Revitalisering av gamle verk
Nylesninger Adaptasjoner

8 «Gammel» litteratur som oversettes i dag
Innen litteraturen er kanon de verkene som de fleste litteraturhistoriene omtaler og beskriver (den akademiske kanon) «Gammel» litteratur som oversettes i dag

9 Norges nasjonallitteratur (1967) – 40 bind; Gyldendal
Johannes Thrap-Meyer: Anakreons død (1928) Norges nasjonallitteratur (1996) – 30 bind

10 Lange, vakkert innbundne bokserier, f.eks. Århundrets bibliotek
I noen tilfeller er det forlagene og disse bokseriene som gjør at et forfatterskap aksepteres som genialt og hevet over tiden Forlagsredaktører og andre utgivere bruker en maktpraksis der makten gjelder en forfatters ettermæle, ry og status Pléiade-serien i Frankrike

11 Hamsun Céline

12 Om Jonas Lies roman Familien på Gilje (1883) skrev May Grethe Lerum i 2011:
"Familien på Gilje bor ikke lenger i Valdres. De bor i alle byers Stovner og Lisleby, det vi kaller innvandrermiljøer. De finnes også i enkelte lukkede kristne og ganske så etnisk norske kretser, som Smiths Venner og Jehovas vitner. Den autoritære, gammeldagse patriarken bygger stengsler og grenser for sine barn. Døtrene tvinges inn i fornuftsekteskap, sønnene til en karriere som hedrer farens." (Morgenbladet 20. – 26. mai 2011 s. 37)

13 Professor Sylvi Penne:
Bjørnstjerne Bjørnsons bondefortelling Synnøve Solbakken (1857) "er som hentet ut av en Bollywood-film, og har fortsatt stor appell både blant norske og minoritetsspråklige elever. […] Handlingen er fra 1800-tallet og handler om det konfliktfylte forholdet mellom individkultur og felleskultur.

14 […] En elev uttaler, for eksempel, at Synnøve Solbakken har en handling som er typisk for Sri Lanka i dag. Andre trekker frem den strenge oppdragelsen av Torbjørn og arrangerte ekteskap. […] Det handler om felleskultur og den skjøre starten på den individuelle kjærligheten." (http://www.forskning.no/artikler/2010/oktober/267175; lesedato )

15 Kanonkonservatisme: gamle tekster beholdes i kanon fordi de eldre generasjonene verdsetter dem
Innen barnelitteraturen skyldes dette at det ofte er de voksne som kjøper bøker til sine barn eller låner på biblioteket, og at de voksne har en tendens til velge det som de selv leste og likte da var barn

16 Det finnes internasjonale kanoner, nasjonale, for grupper og personlige
Det finnes kanoner innen ulike kunstarter og medier, f.eks. tegneserier og film Det skilles av og til også mellom ”den store kanon” og ”små kanoner” (innen fantasy, science fiction, krim, regional litteratur m.m.) Små kanoner er litteraturutvalg for spesielle lesergrupper/-kulturer (barn, punkere, homoseksuelle, husmødre, gothere, personlig kristne, ”nerder”, MCere og andre subkulturer)

17 Harold Bloom: The Western Canon: The Books and School of the Ages (1994)
Norsk oversettelse: Vestens litterære kanon (1996)

18 Trond Berg Eriksen: Nordmenns nistepakke (1995)
«Kanon er en miniatyrutgave av kulturen, en essens eller et sammendrag […] Den må være representativ, en rettesnor for kvalitet. Oppløsningen av kanon er et symptom på at man ikke lenger kan enes om hvilken historie man tilhører.» En nasjonal kanon, f.eks. en norsk kanon, kan bidra til å skape eller holde ved like en nasjonal identitet versus «En kanon bør være privat. Det er litt som med bord og seng. Du deler det ikke med alle.» (Georg Johannesen i Dagbladet 22. oktober 2000)

19 Sjelden bare rene kvalitetshensyn
- verk fra mange land - fra ulike tider - skrevet av både menn og kvinner - både skjønnlitteratur og sakprosa - kanskje til en viss grad både smal, lite lest litteratur og populær, folkekjær litteratur osv. «The canon wars»

20 «Today it’s generally agreed that the multiculturalists won the canon wars. Reading lists were broadened to include more works by women and minority writers» (Rachel Donadio) Nasjonale kanoner utestenger ofte innvandreres litteratur, det som ikke direkte bidrar til en samlet nasjonalfølelse

21

22 Kanon-lister > «sjekke ut filmer som har gått en hus forbi, eller se igjen filmer man aldri ville tenkt var en topplassering verdig (har Clint Eastwoods «Gran Torino» virkelig noe i dette selskapet å gjøre?) […] Få fenomener har trolig definert den populærkulturelle kanonen i samme grad. […] i en tid der det kulturelle markedet vokser seg stadig større og mer forvirrende, har vi blitt avhengige av topp 10-listene ved årets slutt.» (Ulrik Eriksen i Dagbladet 7. januar 2010 s )

23 Charlie Englishs reisebok The Snow Tourist: A search for the world’s purest, deepest snowfall (2010) inneholder blant mye annet lister over tidenes beste «snøfortellinger»

24 Kanondannelser kan føre til at folk tror verkene er vanskelige og uleselige, og at de blir «ødelagt» som genuine opplevelser ved pensum-tvangslesning Den sveitsiske forfatteren Max Frisch: «en klassikers gjennomslående virkningsløshet»

25 «Klassiker»: Ordet har nær sammenheng med «det som undervises i klassen», dvs. på skolen (Quinsat 1990 s. 328) Et verk med stor anseelse og innflytelse I Romerriket var «classici» en betegnelse på dem som var i den øverste klassen av eiendomsbesittere «Det vesentlige er blitt om man tilhører sjelens adel, ikke om man tilhører en økonomisk adel.» (Morgenbladet 20. – 26. mai 2011 s ) «En klassiker er en bok som alle ønsker å ha lest, men ingen ønsker å lese» (Mark Twain)

26 «Elevene får ikke «tukle» med klassikerne; verkene må forstås på én bestemt måte, fra et perspektiv som læreren besitter i kraft av sin akademiske utdannelse. Det er ikke uvanlig å se uberørte skinnbind med kanonlitteratur i bokhylla, mens det i samme hjem er populærlitteratur der bøkene er lest i filler» (Rosebrock 1995 s. 150)

27 Kanon-verkene skal være noe å strekke seg etter:
«[M]an må trene seg til å nyte det som virkelig er av kanonisk kvalitet» (professor Petter Aaslestad) David Foster Wallace: «I had a teacher I liked who used to say good fiction’s job was to comfort the disturbed and disturb the comfortable»

28 Noen bruker kanon-begrepet om skjellsettende (teoretiske) tekster innen en vitenskap, f.eks. sosialantropologi eller medievitenskap

29 Den norske sosiologiske kanon
I 2010 presenterte tidsskriftet Sosiolognytt de fem første av 25 tekster som skulle utgjøre en “norsk sosiologisk kanon”. På de to første plassene var tekster av Eilert Sundt. Sosiologforeningens oppgave var å velge ut 25 fagklassikere som gjør norsk sosiologi til en solid fagtradisjon. I 2011 var alle de 25 verkene valgt ut: Eilert Sundt: Om Giftermål i Norge: Bidrag til Kundskab om Folkets Kaar og Sæder (1855) Eilert Sundt: Om Sædeligheds-Tilstanden i Norge (1857) Nils Christie: Fangevoktere i konsentrasjonsleire: En sosiologisk undersøkelse (1952) Vilhelm Aubert: Om straffens sosiale funksjon (1954) […]

30 Bestselgere Levende klassikere?

31 Boka forbudt i undervisningen
«Tidsspor» n-ordet fjernet 219 forekomster av ordet Endret til «slave» Boka forbudt i undervisningen Er dette kritikkverdig sensur eller en hensynsfull og nødvendig tilpasning? «[T]il tross for all mishandlingen og rasistiske tilnavn forblir Jim den edle av romanens figurer. Ta bort fornærmelsen og vi går glipp av noe av størrelsen ved karakteren hans» (professor Mark Bauerlein)

32 Thorbjørn Egners sang om lille Hoa i hottentottenes land (1951 og senere versjoner)
«Ved å endre og utelate fjerner man like fullt noe av Egners særpreg så vel som spor av den tid tekstene ble til i. Samtidig fjerner man en kilde som kunne vise hvordan enkelte ord endrer betydning med tiden. Egner er en del av sin tids diskurs, som hans tekster aktiverer.» (Aasta M. B. Bjørkøy i Morgenbladet 25. november – 1. desember 2011 s. 24)

33 Promotert av lesere uavhengig av forlagskampanjer Er samleobjekter
Kultbøker Promotert av lesere uavhengig av forlagskampanjer Er samleobjekter Tar pulsen på en livsfølelse, en subkultur e.l. (”mot-kanon”) Leder ofte over i uoffisielle hjemmesider, fan fiction, fan art osv. Luke Rhinehart: Terningmannen (1971; på norsk 1995) ”Han hadde aldri regnet med at Terningmannen skulle få den store oppmerksomheten og senere gjøre ham til ”terningkultens” overhode. [...] Tusenvis av lesere verden over har gitt seg i kast med terningen etter å ha lest boken, den har inspirert til en dokumentarfilm om folk som lever etter terningens befalinger, et reiseprogram på [TV-stasjonen] Discovery [...] Terningmannen har alltid vært det man vil kalle en kultroman – det vi si at den ikke er blitt promotert på annen måte enn av mennesker som har lest den og anbefalt den for venner.”


Laste ned ppt "Kanon og klassikere LoB1 – 06.02.12 – HR."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google