Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 1 Multitraumer/ høyenergi Multitraumer/ høyenergi Leksjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 1 Multitraumer/ høyenergi Multitraumer/ høyenergi Leksjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 1 Multitraumer/ høyenergi Multitraumer/ høyenergi Leksjon

2 Kjell Otto, ambulanse Oslo Siden midten av 70 tallet har vi hatt en nasjonal standard for behandling av hjertestans. Traumebehandling i går og i dag.

3

4 Kjell Otto, ambulansetj. Oslo Pr. september 2002 har 33 land innført felles mal for traumehåndtering prehospitalt. Malen ble utarbeidet av prehospitalt personell og kirurger. PHTLS Pre Hospital Trauma Life Support

5 Kjell Otto, ambulanse Oslo Hensikten med PHTLS: Rask undersøkelse Lik behandling uavhengig av sted Rask transport til traumesykehus

6 2 2 Skademekanikk; Krefter, og hvordan de virker Skademekanikk; Krefter, og hvordan de virker Leksjon

7 masse (kg) x hastighet (m/s) 2 2 Kinetisk Energi er : KE for en 70 kg person som kjører i 50 km/t (ca 15m/s) vil være: 70 x 15 x 15 2 = 7,875 tonn KE Kjell Otto, ambulanse Oslo

8  70 kg. person i 50 km/t = 7,875 tonn KE  90 kg. person i 50 km/t = 10,125 tonn KE  70 kg. person i 70 km/t = 14 tonn KE  70 kg. person i 50 km/t = 7,875 tonn KE  90 kg. person i 50 km/t = 10,125 tonn KE  70 kg. person i 70 km/t = 14 tonn KE Hastighet kontra vekt Hva er viktigst: hastighet eller vekt? Kjell Otto, ambulanse Oslo

9  En legeme i ro vil helst forbli i ro.  En legeme i bevegelse vil helst forbli i bevegelse.  Hvis da ikke …...?  En legeme i ro vil helst forbli i ro.  En legeme i bevegelse vil helst forbli i bevegelse.  Hvis da ikke …...? Newton’s første lov om bevegelse

10 Newton’s første lov anvendt på stumpe traumer  Bil treffer stolpe  Sjåføren fortsetter framover.  Kroppens forflate treffer rattet.  Kroppens bakre deler fortsetter framover.  Organer i kroppshulene presses sammen.  Bil treffer stolpe  Sjåføren fortsetter framover.  Kroppens forflate treffer rattet.  Kroppens bakre deler fortsetter framover.  Organer i kroppshulene presses sammen. Kjell Otto, ambulanse Oslo

11 Varianter av kjøretøykollisjoner  Frontalt treff.  Sideveis treff.  Rotasjonstreff.  Treff bakfra.  Rulle.  Frontalt treff.  Sideveis treff.  Rotasjonstreff.  Treff bakfra.  Rulle. Kjell Otto, ambulanse Oslo

12 3 3 Pasient- undersøkelse/ vurdering Leksjon

13 Målet for primæreundersøkelsen er å finne og behandle livstruende problemer. Målet Kjell Otto, ambulansetj. Oslo

14 Primærundersøkelse: Airway Breathing Circulation Disability Expose Kjell Otto, ambulanse Oslo

15 Kritisk pasient: A og eller B og eller C - problem

16 Scenarie Du har rykket ut til en kollisjon mellom en motorsykkel og en bil. Vitner forteller at motorsykkelen kom kjørende i ca 60-70 km/t da en bil rygget ut rett foran. Du finner motorsyklisten liggende på fortauet 10 meter fra sykkelen. Du ser at hjelmen er mye ødelagt.

17  A -Snorkende respirasjon, blod i luftveier.  B -Rask og anstrengt. Grove lyder over lungene. Brystveggen kjennes intakt.  C -Rask puls; ingen synlig blødning.  D -Reagerer på smertestimuli.  E -Ingen alvorlig, synlig skade, men pasienten er cyanotisk.  A -Snorkende respirasjon, blod i luftveier.  B -Rask og anstrengt. Grove lyder over lungene. Brystveggen kjennes intakt.  C -Rask puls; ingen synlig blødning.  D -Reagerer på smertestimuli.  E -Ingen alvorlig, synlig skade, men pasienten er cyanotisk. Hva er problemet her? Hva gjør du med hjelmen? Funn

18 4 4 Sirkulasjonssvikt og væske- behandling Leksjon

19 Sjokk = sirkulasjonssvikt: A rude unhinging of the machinery of life. “Livets maskineri er brutalt hektet av hengslene” Samuel Gross, 1852

20 Definisjon: Sviktende vevsperfusjon. Fallgruve: Å definere sjokk som lavt blodtrykk

21 Scenarie Du skal ta deg av en skadd etter en motorsykkeulykke. Han ligger på bakken ved siden av sykkelen. Stedet er sikret.

22 Funn  A -Fri luftvei.  B -Rask frekvens. Ingen ulyder. Blåmerker over sternum; thorax ellers ser hel ut.  C -Svak, rask radialispuls.  D -Pupiller OK. Engstelig og forvirret. Normal bevegelighet og følelse.  E -Ingen synlige skader. Hud er kaldsvett  A -Fri luftvei.  B -Rask frekvens. Ingen ulyder. Blåmerker over sternum; thorax ellers ser hel ut.  C -Svak, rask radialispuls.  D -Pupiller OK. Engstelig og forvirret. Normal bevegelighet og følelse.  E -Ingen synlige skader. Hud er kaldsvett

23 Cellefysiologi  Aerobt stoffskifte krever tilstrekkelig oksygentilførsel.  Cellene krever oksygen og sukker for å produsere energi og karbondioksid.  Aerobt stoffskifte krever tilstrekkelig oksygentilførsel.  Cellene krever oksygen og sukker for å produsere energi og karbondioksid. Tror du pasienten i scenariet er tilstrekkelig perfundert?

24 Anaerobt stoffskifte For liten oksygentilførsel til å opprettholde aerobt stoffskifte.  Bi-produkter: 4 Mindre energi. 4 Syreopphopning. 4 Kalium.  Bi-produkter: 4 Mindre energi. 4 Syreopphopning. 4 Kalium.

25 Celledød SJOKK Cellulær hypoksi - Anaerobt Stoffskifte Hypotensjon Hypoperfusjon Cellulær Hypoksi Anaerobt stoffskifte Celledød Hvis denne prosessen ikke stanses, vil organismen dø.

26 Døden skjer trinnvis  Organismen dør: 4 Kan skje raskt - før hjelp er på plass. 4 Kan skje 2-3 uker etter ulykken.  Trinn i forløpet: 4 Oppstår når kroppen forsøker å kompensere. 4 Vi ser trinnene i form av symptomer og tegn.  Organismen dør: 4 Kan skje raskt - før hjelp er på plass. 4 Kan skje 2-3 uker etter ulykken.  Trinn i forløpet: 4 Oppstår når kroppen forsøker å kompensere. 4 Vi ser trinnene i form av symptomer og tegn.

27  Gjenkjenne tidlige tegn på sjokk.  Gjenopprette blodtilførsel til cellene.  Gjenopprette aerobt stoffskifte.  Gjenkjenne tidlige tegn på sjokk.  Gjenopprette blodtilførsel til cellene.  Gjenopprette aerobt stoffskifte. Hvordan forhindre celledød Fallgruve: Vente til det er for sent å gjenopprette blodtilførselen.

28  Hva er de første tegnene på sjokk?  Hva er sene tegn?  Hva er de første tegnene på sjokk?  Hva er sene tegn? Tidlige og sene tegn

29 Tidlige tegn Symptomer og tegn på sirkulasjonssvikt Parameter KompensertDekompensert Puls Hud BT Bevisst- het  Tachykardi Blek, kjølig, og fuktig I normal- området Våken  Markert tachykardia; kan gå over i bradykardi Voksblek, kald, kaldsvett  lavt Påvirket, fra forvirret til bevisstløs

30 Væsketap Væskevolumet minker Baroreseptorer oppdager endringene Adrenalin/Noradrenalinfrigjøring Vasokonstriksjon Økt hjertefrekvens og pumpekraft

31 çDefinerer forutsetningene for å oppnå vevsoksygenering: 4 “Pålasting” - binding av oksygen til røde bl.leg. 4 Transport av røde bl.leg. til vevene. 4 Avlevering av oksygen i vevet.  En viktig forutsetning er at pasienten har et tilstrekkelig antall røde blodlegemer til transporten. çI.V – behandling prehospitalt? çDefinerer forutsetningene for å oppnå vevsoksygenering: 4 “Pålasting” - binding av oksygen til røde bl.leg. 4 Transport av røde bl.leg. til vevene. 4 Avlevering av oksygen i vevet.  En viktig forutsetning er at pasienten har et tilstrekkelig antall røde blodlegemer til transporten. çI.V – behandling prehospitalt? Fick’s Prinsipp

32 Scenarie Du er tilkalt til en husbrann, der brannmannskapene akkurat har brakt en mann ut av huset. Han er bevisstløs. Puls 100, R.fr. 6, and BT 105/75. Hvilke forutsetninger i Fick-prinsippet er ikke oppfylt her? Hvor godt kompenserer pasienten?

33 Scenarie Du rykker ut til en bilulykke. Ved ankomst finner du en 47 år gammel mannlig sjåfør, som fortsatt befinner seg i bilen. Fronten er inntrykket 40-50 cm. Pasienten er bevisstløs.

34 Funn  A -Blod og oppkast i luftveiene.  B -Langsom og anstrengt. Resp.lyder mangler på ve. side  C -Ingen følbar radialispuls. Kaldsvett hud. Ingen synlig blødning.  D -Pupiller er like og reagerer tregt.  E -Åpenbar ve.sidig femurfraktur.  A -Blod og oppkast i luftveiene.  B -Langsom og anstrengt. Resp.lyder mangler på ve. side  C -Ingen følbar radialispuls. Kaldsvett hud. Ingen synlig blødning.  D -Pupiller er like og reagerer tregt.  E -Åpenbar ve.sidig femurfraktur. Hvilke forutsetninger i Fick-prinsippet er ikke oppfylt her?

35 Oppsummering Sjokk fører til død... …gjør noe tidlig!

36 5 5 Bukskader og skader hos gravide Leksjon

37 Bukskader Bukskader og skader hos gravide

38  Bukskader blir ofte oversett.  Er hyppig årsak til død (2. prio traumer)  Skadeomfanget er vanskelig å fastslå.  Massivt blodtap kan føre til sjokk og død (i tidlig fase og senere).  Bukskader blir ofte oversett.  Er hyppig årsak til død (2. prio traumer)  Skadeomfanget er vanskelig å fastslå.  Massivt blodtap kan føre til sjokk og død (i tidlig fase og senere). Bukskader

39 Anatomi  Hvordan kan du bruke anatomi for å evaluere en pasient? 4 Hvilket organ ligger hvor? 4 Blødning versus peritonitt. 4 Mulighet for samtidig brystskade?  Hvordan kan du bruke anatomi for å evaluere en pasient? 4 Hvilket organ ligger hvor? 4 Blødning versus peritonitt. 4 Mulighet for samtidig brystskade?

40 Skademekanikk  Er denne pasienten kritisk eller ikke- kritisk skadd? 4 Hva var hastigheten? 4 Hva slags sammenstøt? 4 Hva ser du inni kupeen? 4 Hvilke indre organer kan være skadd? 4 Finner du tegn og/eller symptomer på sjokk?  Er denne pasienten kritisk eller ikke- kritisk skadd? 4 Hva var hastigheten? 4 Hva slags sammenstøt? 4 Hva ser du inni kupeen? 4 Hvilke indre organer kan være skadd? 4 Finner du tegn og/eller symptomer på sjokk?

41 Skjerpet mistanke  Pålitelige indikatorer: 4 Skademekanikk. 4 Tegn til sjokk uten forklaring. 4 Ytre tegn til skade.  Pålitelige indikatorer: 4 Skademekanikk. 4 Tegn til sjokk uten forklaring. 4 Ytre tegn til skade. Fallgruve: fritt blod i buken forårsaker ikke alltid buksmerter eller ømhet.

42 Du tilkalles til en pasient som er påført knivstikk mot buken. Del av tarm stikker frem og kniven sitter fortsatt fast. Behandlingstiltak?  Dekk tarmen med fuktige og sterile kompresser. Hvorfor?  Stabiliser kniven der den står. Ikke fjern fastsittende fremmedlegemer.  Dekk tarmen med fuktige og sterile kompresser. Hvorfor?  Stabiliser kniven der den står. Ikke fjern fastsittende fremmedlegemer.

43  Rask evaluering.  Behandle sjokk.  Hurtig transport til rett sykehus med vaktberedskap for nødvendig kirurgisk behandling.  IV væske-erstatning underveis.  Rask evaluering.  Behandle sjokk.  Hurtig transport til rett sykehus med vaktberedskap for nødvendig kirurgisk behandling.  IV væske-erstatning underveis. Håndtering av bukskader

44 Bukskader og skade hos gravide Skadd og gravid

45  Økt hjertefrekvens; 15 - 20 / min.  Redusert blodtrykk.  Økt hjerte-minuttvolum.  Økt blodvolum.  Uterus øker i størrelse og vekt.  Forsinket tømning av mage og tarm (aspirasjonsfare).  Ligamenter og bånd løses opp.  Økt hjertefrekvens; 15 - 20 / min.  Redusert blodtrykk.  Økt hjerte-minuttvolum.  Økt blodvolum.  Uterus øker i størrelse og vekt.  Forsinket tømning av mage og tarm (aspirasjonsfare).  Ligamenter og bånd løses opp. Normale fysiologiske forandringer

46 Skader under graviditet Du rykker ut til et åsted hvor en bil har truffet autovernet i 70 km/t og står på hjulene nede i veiskråningen. 24 år gammel kvinne er gravid i 26 uke (6.5 mnd). Moderate skader på bilen. Hun brukte bilbelte. Med kjennskap til skademekanikk – hvordan vil du prioritere tiltakene?

47  A -Frie.  B -Puster 20/min, lett anstrengt og noe overfladisk; normal pustelyd.  C -Puls 115. Huden varm og tørr.  D -Engstelig.  E -Ingen åpenbare skader.  Vitale tegn: BT 90/55.  A -Frie.  B -Puster 20/min, lett anstrengt og noe overfladisk; normal pustelyd.  C -Puls 115. Huden varm og tørr.  D -Engstelig.  E -Ingen åpenbare skader.  Vitale tegn: BT 90/55. Funn Skyldes disse funnene skaden eller graviditeten?

48 Nødvending resuscitering av barnet er avhengig av rask, aggressiv og kompetent resuscitering av moren.

49 6 6 Leksjon Hodeskader

50  Hodeskader er hovedårsaken til dødsfall ved ulykker (hvilken prio ved traumer?).  Ofre er ofte yngre voksne.  Kompliserende faktorer er misbruk av alkohol og andre rusmidler.  Hodeskader er hovedårsaken til dødsfall ved ulykker (hvilken prio ved traumer?).  Ofre er ofte yngre voksne.  Kompliserende faktorer er misbruk av alkohol og andre rusmidler. Hodeskader fortsetter...

51 Potensielle hulrom  Skallehulen inneholder flere potensielle hulrom; mellom vevslagene rundt hjernen. 4 Epiduralrommet. 4 Subduralrommet.  Skallehulen inneholder flere potensielle hulrom; mellom vevslagene rundt hjernen. 4 Epiduralrommet. 4 Subduralrommet. fortsetter...

52 Intrakranielt trykk  Skallen er uettergivelig. Det er ikke rom for økning av volumet.  Dette fører til økt intrakranielt trykk.  Økende hjernetrykk fører til redusert blodgjennomstrømming.  Og økende grad av hypoksi  Skallen er uettergivelig. Det er ikke rom for økning av volumet.  Dette fører til økt intrakranielt trykk.  Økende hjernetrykk fører til redusert blodgjennomstrømming.  Og økende grad av hypoksi

53 Autoregulering  Hjernen registrerer redusert oksygenering.  I forsøk på å bedre dette vil hjernen øke sirkulasjonen ved å øke blodtrykket.  Og ved å øke respirasjonen.  Etterhvert reduseres pulsfrekvensen.  Hjernen registrerer redusert oksygenering.  I forsøk på å bedre dette vil hjernen øke sirkulasjonen ved å øke blodtrykket.  Og ved å øke respirasjonen.  Etterhvert reduseres pulsfrekvensen. Hvis trykket fortsetter å øke – hva vil til slutt skje??

54 Cushing’s Triade Økt BT Redusert Puls Endringer I respirasjon Hva skjer med bevissthet når trykket øker?

55 Vurdering av hodeskade  Traumeundersøkelse.  Hvem er kritisk og hvem er ikke?  Bringe på det rene skademekanisme.  Bevissthetsnivå.  Glasgow Coma Score.  Traumeundersøkelse.  Hvem er kritisk og hvem er ikke?  Bringe på det rene skademekanisme.  Bevissthetsnivå.  Glasgow Coma Score.

56 Våken Reagerer på tilsnakk Reagerer på smertestimuli Reagerer ikke Våken Reagerer på tilsnakk Reagerer på smertestimuli Reagerer ikke Grovinndeling

57 7 7 Leksjon Skader på ryggsøylen

58  Spinalskader må oppdages tidlig.  Feilbehandling kan resultere i tap av funksjon.  Lammelser kan bety livslang uførhet.  Kostnader som følge av en ryggmargs- skade kan løpe opp i 10-12 mill.  Spinalskader må oppdages tidlig.  Feilbehandling kan resultere i tap av funksjon.  Lammelser kan bety livslang uførhet.  Kostnader som følge av en ryggmargs- skade kan løpe opp i 10-12 mill. Introduksjon

59  I Norge ca 600 ? ryggmargsskader pr. år.  Mest utbredt i aldersgruppen 16 – 35 år.  Årsaker (USA statistikk) 4 Bilulykker - 48% 4 Fall - 21% 4 Penetrerende skader (skudd/stikk)15% 4 Sportsskader - 14%  I Norge ca 600 ? ryggmargsskader pr. år.  Mest utbredt i aldersgruppen 16 – 35 år.  Årsaker (USA statistikk) 4 Bilulykker - 48% 4 Fall - 21% 4 Penetrerende skader (skudd/stikk)15% 4 Sportsskader - 14% Ryggmargskader

60 Patofysiologi  Skader på ryggmarg eller nervebaner resulterer i: 4 Lammelser 4 Kraftløshet 4 Nummenhet 4 Parestesier (prikking o.l) 4 Smerter  Skader på ryggmarg eller nervebaner resulterer i: 4 Lammelser 4 Kraftløshet 4 Nummenhet 4 Parestesier (prikking o.l) 4 Smerter

61 Vurderinger:  Bruke “hudsans” som en guide for å finne ut på hvilket nivå ryggmargen er skadd.  Kjenne til hvilke tilstøtende strukturer som kan være involvert.  Bruke “hudsans” som en guide for å finne ut på hvilket nivå ryggmargen er skadd.  Kjenne til hvilke tilstøtende strukturer som kan være involvert.

62  Bilulykker.  Stupeulykker.  Sportsskader.  Fall.  Bilulykker.  Stupeulykker.  Sportsskader.  Fall. Årsaker til ryggmargsskader Hva slags ryggmargskade vil du sannsynligvis finne i tilfellene ovenfor?

63 Nevrogent Sjokk  Hypotensjon samtidig med cervikale eller høye thorakale ryggmargsskader.  Tap av vasomotorisk tonus under skaden. 4 Vasodilatasjon av underekstremiteter og indre organer. 4 Hud kan være varm og tørr nedenfor skadestedet.  Tap av sympatisk stimulering av hjertet. 4 Bradycardi.  Hypotensjon samtidig med cervikale eller høye thorakale ryggmargsskader.  Tap av vasomotorisk tonus under skaden. 4 Vasodilatasjon av underekstremiteter og indre organer. 4 Hud kan være varm og tørr nedenfor skadestedet.  Tap av sympatisk stimulering av hjertet. 4 Bradycardi. Felle: Utelukke hypovolemi som en årsak til hypotensjonen.

64 8 8 Leksjon Skader hos barn

65  Skader er hyppigste dødsårsak.  Anslagsvis 20-40% kan forhindres.  Stumpe traumer er vanligst men penetrerende traumer er økende.  Skader er hyppigste dødsårsak.  Anslagsvis 20-40% kan forhindres.  Stumpe traumer er vanligst men penetrerende traumer er økende. Skader hos barn

66  Utløst energi virker på et mindre volum. Større skader.  Mykere skjelett.  Utløst energi virker på et mindre volum. Større skader.  Mykere skjelett. Skademekanikk hos barn

67  Trangere luftveier.  Større hode og tunge.  Ikke fullt utviklet respirasjonsmuskulatur. Fare for utmattelse.  Trangere luftveier.  Større hode og tunge.  Ikke fullt utviklet respirasjonsmuskulatur. Fare for utmattelse. A-B Luftveier og respirasjon

68  Vanskelig å oppdage tidlige tegn på sjokk.  Kompenserer kortvarig.  Rask forverring.  Vanskelig å oppdage tidlige tegn på sjokk.  Kompenserer kortvarig.  Rask forverring. C - Sirkulasjon

69  Bevissthetsnivå er vanskelig å fastslå.  Barnets aktivitetsnivå og hvordan det følger med er gode indikatorer på tilstanden.  Vær tålmodig og trøstende.  Bevissthetsnivå er vanskelig å fastslå.  Barnets aktivitetsnivå og hvordan det følger med er gode indikatorer på tilstanden.  Vær tålmodig og trøstende. D - nedsatt funksjon

70  Større overflate i forhold til kroppsvekt.  Raskt varmetap.  Større overflate i forhold til kroppsvekt.  Raskt varmetap. Hypotermi hos barn

71 Skader hos barn og gamle Skader hos eldre

72  Pustefunksjonen svekkes.  Thorax blir stivere.  Alveoler blir mindre.  Svekket hostevne; begrenser oksygenopptak.  Redusert lungeelastisitet - mindre ekspirasjonsevne - CO 2 opphopning.  Pustefunksjonen svekkes.  Thorax blir stivere.  Alveoler blir mindre.  Svekket hostevne; begrenser oksygenopptak.  Redusert lungeelastisitet - mindre ekspirasjonsevne - CO 2 opphopning. A-B Luftveier og pust hos eldre

73  Mindre elastiske, fortykkede og trangere kar medfører liten mulighet til å endre kardiameter.  Dette fører til dårlig kompensasjon ved sjokk.  Tilstanden kan forverres raskt.  Mindre elastiske, fortykkede og trangere kar medfører liten mulighet til å endre kardiameter.  Dette fører til dårlig kompensasjon ved sjokk.  Tilstanden kan forverres raskt. C- Sirkulasjon hos eldre

74  Aldersforandringer kan gjøre det vanskelig å vurdere bevisstheten.  Alzheimer.  Andre hjernelidelser.  Svekkede sanser og oppfattelsesevne.  Aldersforandringer kan gjøre det vanskelig å vurdere bevisstheten.  Alzheimer.  Andre hjernelidelser.  Svekkede sanser og oppfattelsesevne. D- nedsatt funksjon

75  Muligheten for kompliserende underliggende lidelser øker.  Medisinbruk er et stort problem.  Alder og fysisk tilstand har stor innvirkning på hvordan kroppen reagerer på skaden.  Ekstra padding ved immobilisering.  Muligheten for kompliserende underliggende lidelser øker.  Medisinbruk er et stort problem.  Alder og fysisk tilstand har stor innvirkning på hvordan kroppen reagerer på skaden.  Ekstra padding ved immobilisering. Fallgruver i håndteringen av eldre

76 Håndtering av barn og gamle  Samme vurderinger ligger til grunn for behandling: A, B, C, D, E...  Undersøkelse/vurdering må ta hensyn til alder.  Faren for rask forverring gjør det nødvendig med hyppig revurdering av tilstanden.  Samme vurderinger ligger til grunn for behandling: A, B, C, D, E...  Undersøkelse/vurdering må ta hensyn til alder.  Faren for rask forverring gjør det nødvendig med hyppig revurdering av tilstanden.

77 Oppsummering Vær på vakt overfor spesielle problemer knyttet til alderen, men ha i mente at prioriteringer ikke endres. Revurder tilstanden kontinuerlig.


Laste ned ppt "1 1 Multitraumer/ høyenergi Multitraumer/ høyenergi Leksjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google