Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bourdieus kultursosiologi

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bourdieus kultursosiologi"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bourdieus kultursosiologi
Symbolsk kapital - økonomisk, kulturell og sosial kapital. Volum av kapital. Sosiale rommet - kart, avstand mellom sosiale grupper. Homologe strukturer.

2 Bourdieus kultursosiologi
Habitus - språk, kultur, livsstil og smak. Grunnleggende sett av disposisjoner. Sosiale gruppers habitus. Klassebestemt. Individuelle forhold.

3 Bourdieus kultursosiologi
Feltbegrepet. Symbolsk og materiell tilgang. Eksperter, utdanning og institusjoner. Doxa og heterodokse. Miskjenner maktforholdet.

4 Bourdieus kultursosiologi
Kulturell kapital. Kroppslige uttrykksmåter. Eksisterende erfaringer. Hvordan forholde seg til omverden.

5 Bourdieus kultursosiologi
Kulturelle kapital. Institusjonalisert. Utdanningsinstitusjoner. Museèr, litteratur og kunnskap. Ulike praksisformer.

6 Bourdieus Utdanningssosiologi
System av disposisjoner. Kulturelle distinksjoner. Orientert om sentrale samfunnsspørsmål og hva man er opptatt av i ulike utdanningsinstitusjoner. Objektiverte kunnskaper.

7 Bourdieus utdanningssosiologi
Sosial reproduksjon. Seleksjon til utdanninger Utdanningssystemet bidrar til det? Sosial klasse; subjektive og objektive livssjanser. Tilgang til kulturell kapital og sosiale posisjoner i samfunnet.

8 Bourdieus utdanningssosiologi
Kartlegging av struktur, fakultet, institusjoner, utdanningsvalg, eksamener, studenter med ulik sosial og kulturell bakgrunn og hvordan de fordelte seg på utdanningsinstitusjoner. Studie av studenters habitus - språk, kultur og kunnskap ved utdannings-institusjonene.

9 Bourdieus utdanningssosiologi
Individ/- struktur. Objektive relasjoner. Subjektive livssjanser. Praksisformer.

10 Bourdieus utdanningssosiologi
System av relasjoner. Eliteskoler. Ekspansjon i utdanningssystemet (1970) Studenter med annen habitus Forvaltere av kultur (utdanningssystemet)

11 Referanser: Willis. (1983). Fostran til lönarbete. Gøteborg: Röda Bokförlaget. Jönson m.fl Skola-fritid, framtid. Broady og Palme, S. (1985) Sociologi och epistemologi.


Laste ned ppt "Bourdieus kultursosiologi"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google