Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LEVANGER KOMMUNE 1 Noen regnskapstall Levanger kommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LEVANGER KOMMUNE 1 Noen regnskapstall Levanger kommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 LEVANGER KOMMUNE 1 Noen regnskapstall Levanger kommune

2 LEVANGER KOMMUNE 2 ”Reelt” regnskapsresultat Forbedrings- behov 25 mill ”…det e itj’nå som kjæm tå sæ sjøl…”

3 LEVANGER KOMMUNE 3 Arbeidet med budsjett 2000 Høsten 1999 - reduksjoner flatt 16,7 mill - relativt dramatiske endringer Desember 99 - Kommunestyret omfordelte 7,3 mill Februar 2000 - fylkesmannen returnerte budsjettet til ny behandling 12. April 2000 - ny budsjett med betydelige endringer for undervisningssektoren 28. April 2000 - formannskapet hos fylkesmannen - budsjett godkjent under tvil og med klare føringer

4 LEVANGER KOMMUNE 4 Vedtaket 12.04 ang. skolebudsjett

5 LEVANGER KOMMUNE 5 Fylkesmannen 28.04.00 I forventninger Oppfylle vilkår for oms.tjenestetilskudd Utdanningsdirektøren rådspørres Stillingsreduksjoner gjennomføres Analyse og klare målsettinger Nødvendig makt til beslutningstakerne Ekstern gjennomgang Forventninger innarbeides i kommuneplan

6 LEVANGER KOMMUNE 6 Fylkesmannen 28.04.00 II Utdanningsdirektøren Dialog med utdanningsdirektøren –Løpende dialog om hvordan innsparingene kan gjennomføres uten å komme i konflikt med lovverk og pedagogiske målsettinger. Momenter som ønskes diskutert neste år –Sentrumsskoler, samkjøring –Reduksjon styrkingstimer mv –Flytende kretsgrenser Minstekravene i lovverket skal oppfylles

7 LEVANGER KOMMUNE 7 Konsekvens av vedtaket Vi må ned fra 25 klasser (med dagens fordeling) til 21 klasser fra høsten 2000. Utfordringen blir å gjøre dette –lovlig –effektivt –forutsigbart –med så små negative effekter som mulig Vi må gjennomføre vedtaket i dialog med fylkesmann/utdanningsdirektør og foreldrene

8 LEVANGER KOMMUNE Den økonomiske ”hodepine” REGNSKAP 1998: 118.600 Aktivitetsøkning fra 1998 til 1999 (+3kl+1ped+økingb.hage+lønn+funksj.h) Budsjett 1999: 115.600 Ny aktivitetsøkning fra 1999 til 2000 Regnskap 1999: 120.900 Endelig budsjett 2000: 116.500

9 LEVANGER KOMMUNE 9 NEDSKJÆRINGER 1 SFO med færre enn 10 brukere510’ Avtale med Rikskons. sies opp 50’ IKT-kontaktene fjernes300’ Økt husleiesatser 50’ Reduksjon Musikksk.750’ Reduksjon stillinger i adm(skolek.)950’ Reduksjon familiebarneh.300’

10 LEVANGER KOMMUNE 10 NEDSKJÆRINGER 2 –Finne skole nedlegges 1.340’ –Solhaug skole nedlegges 975’ –Ungdomstrinnet en klasse 550’ –Gjemble nedlegges 600’ –Samordnet opptak (3 kl.på trinnet) 2.000’ –Vedtatt for 2000, men ikke mulig: Delingstimer/assistenter/t-timer 2.100’

11 LEVANGER KOMMUNE 11 Ostehøvelen oppbrukt Staten til 1986 Kommunen 2000 ”Høvla” bort 60 - 70 lærerstillinger til en samlet verdi av over 20 mill. Ostehøvelen er brukt opp

12 LEVANGER KOMMUNE 12 3 aktuelle modeller A1-7 på begge skoler, økonomisk optimal fordeling mellom skolene B1-7 på begge skoler, 1 klasse pr trinn på Levanger og 2 klasser pr trinn på Hegle C1. - 4. klassetrinn på Hegle og 5. - 7. klassetrinn på Levanger

13 LEVANGER KOMMUNE 13 2000/2001 uten justeringer (ikke mulig)

14 LEVANGER KOMMUNE 14 Alternativ A

15 LEVANGER KOMMUNE 15 Alternativ B

16 LEVANGER KOMMUNE 16 Alternativ C


Laste ned ppt "LEVANGER KOMMUNE 1 Noen regnskapstall Levanger kommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google