Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LEVANGER KOMMUNE 1 Noen regnskapstall Levanger kommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LEVANGER KOMMUNE 1 Noen regnskapstall Levanger kommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 LEVANGER KOMMUNE 1 Noen regnskapstall Levanger kommune

2 LEVANGER KOMMUNE 2 ”Reelt” regnskapsresultat Forbedrings- behov 25 mill ”…det e itj’nå som kjæm tå sæ sjøl…”

3 LEVANGER KOMMUNE 3 Arbeidet med budsjett 2000 Høsten reduksjoner flatt 16,7 mill - relativt dramatiske endringer Desember 99 - Kommunestyret omfordelte 7,3 mill Februar fylkesmannen returnerte budsjettet til ny behandling 12. April ny budsjett med betydelige endringer for undervisningssektoren 28. April formannskapet hos fylkesmannen - budsjett godkjent under tvil og med klare føringer

4 LEVANGER KOMMUNE 4 Vedtaket ang. skolebudsjett

5 LEVANGER KOMMUNE 5 Fylkesmannen I forventninger Oppfylle vilkår for oms.tjenestetilskudd Utdanningsdirektøren rådspørres Stillingsreduksjoner gjennomføres Analyse og klare målsettinger Nødvendig makt til beslutningstakerne Ekstern gjennomgang Forventninger innarbeides i kommuneplan

6 LEVANGER KOMMUNE 6 Fylkesmannen II Utdanningsdirektøren Dialog med utdanningsdirektøren –Løpende dialog om hvordan innsparingene kan gjennomføres uten å komme i konflikt med lovverk og pedagogiske målsettinger. Momenter som ønskes diskutert neste år –Sentrumsskoler, samkjøring –Reduksjon styrkingstimer mv –Flytende kretsgrenser Minstekravene i lovverket skal oppfylles

7 LEVANGER KOMMUNE 7 Konsekvens av vedtaket Vi må ned fra 25 klasser (med dagens fordeling) til 21 klasser fra høsten Utfordringen blir å gjøre dette –lovlig –effektivt –forutsigbart –med så små negative effekter som mulig Vi må gjennomføre vedtaket i dialog med fylkesmann/utdanningsdirektør og foreldrene

8 LEVANGER KOMMUNE Den økonomiske ”hodepine” REGNSKAP 1998: Aktivitetsøkning fra 1998 til 1999 (+3kl+1ped+økingb.hage+lønn+funksj.h) Budsjett 1999: Ny aktivitetsøkning fra 1999 til 2000 Regnskap 1999: Endelig budsjett 2000:

9 LEVANGER KOMMUNE 9 NEDSKJÆRINGER 1 SFO med færre enn 10 brukere510’ Avtale med Rikskons. sies opp 50’ IKT-kontaktene fjernes300’ Økt husleiesatser 50’ Reduksjon Musikksk.750’ Reduksjon stillinger i adm(skolek.)950’ Reduksjon familiebarneh.300’

10 LEVANGER KOMMUNE 10 NEDSKJÆRINGER 2 –Finne skole nedlegges 1.340’ –Solhaug skole nedlegges 975’ –Ungdomstrinnet en klasse 550’ –Gjemble nedlegges 600’ –Samordnet opptak (3 kl.på trinnet) 2.000’ –Vedtatt for 2000, men ikke mulig: Delingstimer/assistenter/t-timer 2.100’

11 LEVANGER KOMMUNE 11 Ostehøvelen oppbrukt Staten til 1986 Kommunen 2000 ”Høvla” bort lærerstillinger til en samlet verdi av over 20 mill. Ostehøvelen er brukt opp

12 LEVANGER KOMMUNE 12 3 aktuelle modeller A1-7 på begge skoler, økonomisk optimal fordeling mellom skolene B1-7 på begge skoler, 1 klasse pr trinn på Levanger og 2 klasser pr trinn på Hegle C klassetrinn på Hegle og klassetrinn på Levanger

13 LEVANGER KOMMUNE /2001 uten justeringer (ikke mulig)

14 LEVANGER KOMMUNE 14 Alternativ A

15 LEVANGER KOMMUNE 15 Alternativ B

16 LEVANGER KOMMUNE 16 Alternativ C


Laste ned ppt "LEVANGER KOMMUNE 1 Noen regnskapstall Levanger kommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google