Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fra Verdal Vekst AS til Innherred Vekst AS Felles næringsselskap Levanger – Verdal fra 2005 Status og utfordringer Presentasjon til kommunestyret i Levanger.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fra Verdal Vekst AS til Innherred Vekst AS Felles næringsselskap Levanger – Verdal fra 2005 Status og utfordringer Presentasjon til kommunestyret i Levanger."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fra Verdal Vekst AS til Innherred Vekst AS Felles næringsselskap Levanger – Verdal fra 2005 Status og utfordringer Presentasjon til kommunestyret i Levanger 26. januar 2005

2 Kort om Verdal Vekst AS Utviklingsprogram 2002 – 2007 Mål: 250 nye arbeidsplasser og et robust næringsliv Eierskap: Næringslivet 60 %, Verdal kommune 40 % Administrasjon: 4 ansatte Finansiering: ca 10 mill årlig i 6 år Strategiske satsningsområder: –Nyskapende industri – med fokus på den nyskapende og utviklingsvillige delen av eksisterende industri –Energi og miljø – ny satsning på anvendt energiteknologi på miljøets premisser, dvs. fornybar energi –Kulturbasert forretningsutvikling – med fokus SNK som ”fyrtårn” i et regionalt utviklingsperspektiv –Landbruksbasert forretningsutvikling – omstilling til et fremtidsrettet og konkurransedyktig landbruk i regionen

3 Resultat pr. 2004/2005 - 2 1 / 2 års drift Nyetableringer: –24 nye bedrifter –ca 120 nye og sikrede arbeidsplasser Utviklingspotensial for disse neste 3-5 år: 150 arb.pl.) –Etablering av ”Industriinkubator” og ”Landbruksinkubator” Utviklingsprosesser: –Ca 180 prosjekter – innvilget tilskudd ca 21,5 mill. –SMB-utvikling, Verdal Industripark (VIP), Fornybar energi – leveranser og FOU, HUNT, IMN, brobygging komp.miljø Tr.heim –MittNett, Entreprenørskap i skolen, UngBiz –Bidratt til 30 godkjente Skattefunn-søknader i 2003/2004 –Tilgang på lokal risikokapital

4 Arbeidsplasser pr. 12/2004 SatsningsområderMålRealisert Potensial, 5 år Nyskapende industri: 25 8175 Energi og miljø:10 1 24 Kulturbasert forretn.utvikling:13 13 24 Landbruksbasert forretn.utv.: 8 1714 Generell næringsutvikling: 7 1 7 Kompetanse – innovasjon: 0 7 6 Bolyst – stedsutvikl. – kultur 0 0 0 Sum:63 120* 150 *) Herav sikrede arb.pl.: 41 Tallmateriale hentet fra Verdal Veksts prosjektdatabase – basert på 110 innleverte prosjektlederrapporter

5 Bedriftsutvikling og nyetableringer Eksisterende bedrifter: Røstad Entreprenør Heidenreich AF industrier Ecopro Noteko Økonomi Montørringen Midt-Norsk Stillas Turoteknikk Nord Verdal Bygdeservice Innherred maskinutleie Verdalsmelk Veresfisk Gründerbedrifter: Mechatron IndPro Industriinkubator Midt-Norsk Helikopter Tor Svedjan Laftekledning Proactivum Medical Termalreiser SeaScan Agromarin Eventus Verdal Arrangement SPREK Treningsstudio Mittnett Advokatpraksis med kvinneprofil

6

7 Fakta om Innherred Vekst Hva: –Et verktøy som skal bidra nyskaping og utvikling Hvor: –Kommunene Levanger og Verdal, samt regionen omkring Hvordan: –Ved å være en aktiv medspiller, og bidra til å realisere muligheter men… –Innherred Vekst klarer ikke oppgaven alene Ved å samarbeide skal vi klare å utnytte muligheter og skape vekst

8 Våre eiere Næringslivet 60 % og kommunalt eierskap 40 % fordelt på: Norske Skog Skogn Aker Verdal HINT Markedsplassen Levanger Verdal Næringsforum Levanger Kommune Verdal Kommune

9 Vår rolle Vi skal være et verktøy for næringslivet –offentlig og privat virksomhet, landbruk og kulturentreprenører Vi ønsker å spille sammen med andre gode krefter for å skape vekst på Innherred Vi skal gi stimulans og utviklingsstøtte, både faglig og økonomisk

10 Hva er våre mål? Bidra til økt verdiskapning og skape minimum 250 nye lønnsomme arbeidsplasser Bidra til å skape et mer robust næringsliv Bidra til at folk ønsker å bosette seg her

11 Vegen videre Kick-Off Levanger 1. februar på Røstad –Presentasjon ovenfor næringslivet i Levanger og Verdal – samarbeid mellom Markedsplassen, Verdal næringsforum og Innherred Vekst SMB Utvikling Levanger –Intervju med små og mellomstore bedrifter i Levanger for å avdekke utviklingsmuligheter og vekstpotensial Revidering av strategi –Ønsker tett samspill med næringslivet i Levanger

12 Hvor finnes vi? Levanger –Håkon Den Godes Gate 18 –Kontorfellesskap med Markedsplassen Levanger Verdal –Vektergata 9 Kontakt oss gjerne: –Telefon 74048050 –E-mail: firmapost@innherredvekst.nofirmapost@innherredvekst.no –Hjemmeside: www.innherredvekst.nowww.innherredvekst.no

13 Innherred Vekst Nye strategiske satsninger i 2005 Felles næringsselskap Levanger – Verdal –Etablering av Innherred Vekst fra 01.01.05 –Utvidet eierskap –Utvidet finansiering, 2,5 mill fra Levanger kommune –Utvidet virksomhetsområde, Levanger og Verdal Innherredsprogram 2005 m/Steinkjer Næringsselskap –Tindved Kulturhage – nasjonalt pilotprosjekt –Innfond – såkornfond for Innherred –Rekruttering - Traineeordning Innherred –Reisemålsutvikling Innherred med SNK som fyrtårn –”Innovasjonsnett Innherred” – profilering og samarbeidsarena for innovasjons- og inkubatormiljøene

14 Handlingsplan 2005 Satsningsområder: Nyskapende industri Energi og miljø – energiteknologi på miljøets premisser Kulturbasert forretningsutvikling Landbruksbasert forretningsutvikling Oppbygging av nettverk og utviklingsprosesser i Levanger Støtteområder: Generell næringsutvikling med fokus på nye arbeidsplasser Kompetanseutvikling og innovasjon Bolyst, stedsutvikling og kultur (Eierskap: Verdal og Levanger kommuner) Økonomisk ramme: ca 12,0 mill Målsetting : 50 nye arbeidsplasser

15 Innherred Vekst Noen prioriterte aktiviteter i 2005 Utgangspunkt: ”Nyskape eksisterende næringsliv” og tilrettelegge for nye entreprenører… Verdal –Innovasjonssatsning på industri med inkubatorer som verktøy –Fornybar energi (vindkraft, tidevannskraftverk, bioenergi, gass) –Videreutvikling av Verdal Industripark (100 bedrifter – 2000 ansatte) –Kultur – SNK og etablering av Tinnved Kulturhage –Landbruk – ”utstillingsvindu for Landbruk Pluss” Levanger (foreløpig…) –Skape nærhet og synlighet – samhandling med Markedsplassen –Identifisere vekstpotensial i eksist. næringsliv (SMB utvikling) –Gasskraftverk og næringsklynge på Skogn –Utvikling av Campus Røstad –Levanger Sykehus / HUNT biobank - helserelatert næringsutvikling –Landbruk –Sentrumsutvikling - bolyst

16 Visjon: ”Innherred - et kraftsenter innen innovasjon og nyskaping”

17 ”Innovasjonsnett Innherred” FOU, kompetanse - FOU-tjenester - Kompetansenettverk Hint, NTF, HUNT Videregående skoler IT, Media - Kunnskapsbaserte næringer - 3Dvisualisering Gründerparken, Steinkjer Kunnskapsparken, Steinkjer Industri, Energi - Industriutvikling - Gründerutv./entreprenørskap Verdal Industripark IndPro Industriinkubator Landbruk - Effektivisering av landbruket - Nyskaping i landbruket Landbruksinkubator Ørin Mære Resurssenter Kultur - Kulturbasert forretningsutvikling - Kreative næringer Stiklestad Nasj. Kultursenter Tindved Kulturhage, Verdal Utviklingsaktører: - Innovasjon Norge- NT fylkeskommune - Verdal Vekst AS- Fylkesmannen i NT - Steinkjer Næringsselskap AS

18 Energisatsning på Innherred…  Ilandføring av naturgass til Skogn – Verdal  Utvikling av energiklynge i Verdal Industripark gjennom utbygging av gassbasert energinett  Scanwind – lokal verdiskapning gjennom utvikling av en konkurransedyktig leverandørindustri (AF Industrier etablert)  FOU energi – utvikling av FOU-aktiviteter i Industriparken (feltlab. etc.) nært samarbeid med NTNU/Sintef med fokus på fornybar energi (vindkraft, biogass, tidevann etc.)

19 Innherred – ”felles bo- og arbeidsregion” Levanger, Verdal, Inderøy, Steinkjer 60.000 innbyggere Et robust og variert næringsliv Et mangfoldig og sterkt miljø for utvikling og innovasjon En region med muligheter for både utdanning og ”jobb for 2” Rekruttering til felles arbeidsmarked: INTRO – Innherred Traineeordning under etablering Trekke høyt utdannede tilbake til regionen Synliggjøre spennende jobbmuligheter på Innherred

20 ”Innherred som vekstområde” - regionale utfordringer… Gasskraftverk på Skogn – gass til Innherred Brobygging mellom industrien og kompetanse- miljøene i Trondheim (Sintef/NTNU-etablering på Innherred) Videreutvikle Verdal Industripark – 100 bedrifter og 2000 ansatte – miljøprosjektet Ørin Nord Effektiv samhandling mellom utviklingsmiljøene på Innherred (Innovasjonsnett Innherred, IMN) Tilgang på lokal såkornkapital

21 Takk for oppmerksomheten! www.innherredvekst.no


Laste ned ppt "Fra Verdal Vekst AS til Innherred Vekst AS Felles næringsselskap Levanger – Verdal fra 2005 Status og utfordringer Presentasjon til kommunestyret i Levanger."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google