Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innherred Vekst AS Et verktøy for næringsutvikling i Levanger og Verdal Søknad om rammetilskudd for 2007 Orientering til kommunestyret i Verdal 20. nov.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innherred Vekst AS Et verktøy for næringsutvikling i Levanger og Verdal Søknad om rammetilskudd for 2007 Orientering til kommunestyret i Verdal 20. nov."— Utskrift av presentasjonen:

1 Innherred Vekst AS Et verktøy for næringsutvikling i Levanger og Verdal Søknad om rammetilskudd for 2007 Orientering til kommunestyret i Verdal 20. nov 2006 Svein I. Larsen Fjordbyen LevangerVerdal Industripark

2 Økonomisk ramme for 2007 Finansiering: NT fylkeskommune: 7,5 mill 58 % Verdal kommune: 2,5 mill 19 % Levanger kommune: 2,5 mill 19 % Regionalt utviklingsfond Levanger: 0,5 mill 4 % Sum finansiering:13,0 mill100 % Drift: Drift av Innherred Vekst: 3,0 mill 23 % Bevilgning av prosjekttilskudd:10,0 mill 77 % Sum driftsutgifter:13,0 mill100 %

3 Resultat pr. august 2006 Resultat etter vel 4 års drift:  330 prosjekter – innvilget tilskudd ca 36,2 mill.  67 nye juridiske enh. – 225 arb.pl. (nye og sikrede) Potensiale neste 3 år: 284 - 530 arb.pl.  Industriinkubator, Landbruksinkubator og Ungkubator  Etablering av Tindved Kulturhage  Utvidet eierskap og virkeområde til Innherred samkommune  Regionalt næringsutviklingssamarbeid for Innherred (5 kommuner) etablert gjennom Innherredsprogrammet 2006 (ramme 4,3 mill)

4 1.Gasskraftverk Skogn – grenrør til Levanger og Verdal 2.Scanwind – storskala sammenstilling vindmøller i Verdal Industripark 3.Skognterminalen – regionalt logistikknutepunkt, nytt industriareal for etablering av logistikkbedrifter 4.Norgesfor Bolkan – bygging av nytt kraftforanlegg i Verdal Industripark 5.HUNT forskningssenter og biolab – utvikling av kommersielle muligheter knyttet til FOU – ny biolab under bygging Videre utvikling av: 1.NorFraKalk AS - ny fabrikk for brentkalk i Verdal Industripark – investering 190 mill, bygging pågår 2.Ecopro – nytt biogassanlegg med råstoff fra 41 kommuner – investering 180 mill, bygging pågår 3.Tindved kulturhage og Stiklestad kulturhotell – investering ca 70 mill – innholdsutvikling pågår Nyetableringer under utvikling 2007/2008

5 Handlingsplan 2007 Våre satsingsområder:  Industri  Energi og miljø  Kultur  Landbruk

6 Industri - prioriterte områder 2007 Prioriterte prosjektområder: Målrettet satsning på store industriprosjekter Utvikling av næringsparkene Verdal Industripark, Rinnleiret og Norske Skog Skogn Økt konkurransedyktighet i industrien gjennom målrettet teknologiutvikling - økt automatisering og robotisering Bidra til ”knoppskyting” og nyetableringer i nært samarbeid med hjørnesteins-bedriftene Aker Kværner og Norske Skog Nettverksbygging mot attraktive kompetanse- og industrimiljøer i Midt-Norge Realisering av identifiserte utviklingsidéer gjennom forstudien SMB Utvikling, spesielt i Levanger Styrke gründertilbudet gjennom videreutvikling og samkjøring av inkubatormiljøet og næringshagene på Innherred Kommersialiering av HUNTs forskningsresultater Økonomisk ramme: 2,15 millioner kroner

7 Energi- og miljø – prioriterte områder i 2007 Prioriterte prosjektområder Gassrør inn Trondheimsfjorden og gasskraftverk på Skogn Greinrør for naturgass til Levanger – Verdal - Inderøy Produksjon/sammenstilling av utstyr/anlegg (inkl underleveranser) til energisektoren Realisering av større energi- og miljøbaserte etableringer: –Etablering/utvikling av Ecopro As og tilhørende knoppskyting –Etablering/utvikling av Bioenergi Ekren Fornybar energi – nye produkter og etableringer (bio, vind, tidevann, bølgekraft etc) Økonomisk ramme: 2,1 millioner kroner

8 Kultur – prioriterte områder i 2007 Prioriterte prosjektområder Fortsatt tungt engasjement i videre utvikling av SNK Helhetlig utvikling av Innherred som reisemål Utvikling av Tindved kulturhage, inkl. utvikling, etablering og drift av kulturinkubator for kreative næringer Kommersiell utvikling av kulturaktiviteter og fokus på kulturnæringene HiNT – høgskoleutdanning i teaterensemblevirksomhet Økonomisk ramme: 1,5 millioner kroner

9 Landbruk – prioriterte områder i 2007 Prioriterte prosjektområder Videre drift og utvikling av Landbruksinkubator –Marked: Nå ut til gründere som har idéer eller utviklingsprosjekter med potensial for å skape nye arbeidsplasser. –Kompetanse: Sikre nødvendig kompetanse som trengs for å realisere prosjekter. –Finansiering: Risikovillig kapital i ulike faser av utviklings- og kommersialiseringsløpet Økt fokus på forretningsutvikling for nisjeprodusenter –Marked/salg/distribusjon/profilering –Økt samhandling mellom nisjeprodusentene Volumproduksjon med fokus på nyskaping og økt konkurransekraft Bioenergi som ny mulighet innen landbruket Videreutvikling og nyetablering innen foredlingsindustri Økt verdiskapning i verna områder (Nasjonalpark, Ramsar-områder) Økonomisk ramme: 1,0 millioner kroner

10 Noen tanker om fremtiden… Ny modell under utvikling

11 IndPro AS Innherred Vekst og ”Indpro” ett selskap fra 2007 IndPro AS Inkubatordrift og rådgivning Utviklingstjenester ovenfor kommunene Eiendomsforvaltning Rådgivning Eierskap / Investeringsfond Innherred Vekst AS Fullføre nyskapings- og utviklingsprogrammet i 2007 Etablere partnerskapsavtale med kommunene IV slås sammen med Indpro fra 2007/2008 Utviklingsmål: Forene utviklingsmiljøet på Innherred i ett selskap Levere ”kompetansedrevet næringsutvikling” til kommunene gjennom partnerskapsavtale

12 En helhetlig tilnærming Kompetansedrevet næringsutvikling Lærings- og kunnskapsutvikling –utdanning og rekruttering Stadutvikling - kultur og næring InnovasjonKultur Næringslivet sitt behov Modelleksempel: Gode Sirklar AS (Sund, Fjell og Øygarden kommuner)- konseptbeskrivelse m/Sintef som operatør

13 Modelleksempel: Gode Sirklar AS Investering og resultat etter ett års virksomhet Investering: Selskapet tilføres 10 mill i off. kapital + 6 mill fra næringslivet fordelt over 4 år Resultat: 2006 – 2009: 12 søknader og prosjektforslag med innsats i 2005 tilsvarer ca 75 mill NOK i perioden 2006- 2009 Mer enn 55 mill NOK er oppnådd i støtte til nå for perioden 2006 - 2009

14 Hva kan vi lære og hva er viktig i et utviklingssenario Bygge lokal kompetanse og innovasjonskultur Kombinere samfunns- og næringsutvikling i et helhetlig perspektiv Bygge opp en kompetansetung utviklingsorganisasjon Sikre finansielt grunnlag

15 IndPro AS – ny modell under utvikling Organisering: IndPro AS (Innherred Vekst + Industri- og prosj.utv.) Kommunalt nærings- utviklingsselskap Bestiller/oppdragsgiver Pratnerskaps- avtale Sintef, HINT m.fl. Kompetanse- leverandører Eierskap: Levanger og Verdal kommuner Eierskap: Aker Kværner, Siva, NTE Produkter/tjenester: Inkubatordrift Næringsutvikling i kommuner Eiendomsforvaltning Rådgivning Eierskap Kjøp av (eksempler): Kompetansedrevet næringsutvikling Kunnskapsutvikling Utdanning/rekruttering Eiendomsforvaltning Næringsrettede aktiviteter Utviklingsavtale

16 Vi er i tenkeboksen, men ”Her alt e mulig - uansett”… Vi støtter denne visjonen! Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Innherred Vekst AS Et verktøy for næringsutvikling i Levanger og Verdal Søknad om rammetilskudd for 2007 Orientering til kommunestyret i Verdal 20. nov."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google