Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Publikumsundersøkelse 2007 - Ullern Rapport fra Synovate v/Wenche Berntsen Februar 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Publikumsundersøkelse 2007 - Ullern Rapport fra Synovate v/Wenche Berntsen Februar 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 Publikumsundersøkelse 2007 - Ullern Rapport fra Synovate v/Wenche Berntsen Februar 2008

2 Mest typiske avvik fra totalen (gjennomsnittet):  Generelt sett mer positive vurderinger av mange enkeltforhold og tjenester.  Mer fornøyd med trivsel, tilknytning til, og det å leve/bo i boområdet.  Oppvekstmiljøet for barn og ungdom vurderes klart mer positivt.  Større tilfredshet med det sosiale miljøet blant barna.  Mer positivt syn på det å bli gammel i bydelen.  Noe mer misnøye med barnehagedekning, dekning av sykehjemsplasser og tjenester til personer med psykiske lidelser.  Større tilfredshet med dekning av skolefritidsordning, legetjenester og helsestasjon.  Mer fornøyd med muligheten for trafikksikker lek i boligområdet.  Skoletilbudet og legetjenestene vurderes mer positivt.  Mer fornøyd med tilrettelagte parker og uteområder.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30 Hva er det viktigste som skal til for at du skal bruke det kollektive transporttilbudet mer i det daglige?

31

32

33

34

35

36 Har du i løpet av de siste to årene deltatt i noen av disse aktivitetene?

37

38

39 Hvor henter du vanligvis informasjon om/fra Oslo kommune?

40 Forts. Hvor henter du vanligvis informasjon om/fra Oslo kommune?

41

42 Hvordan mener du Oslo kommune best kan informere?


Laste ned ppt "Publikumsundersøkelse 2007 - Ullern Rapport fra Synovate v/Wenche Berntsen Februar 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google