Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Smertebehandling og demens Smertebehandling og demens Institutt for samfunnsmedisinske fag, UIB Kavli`s forskningssenter for.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Smertebehandling og demens Smertebehandling og demens Institutt for samfunnsmedisinske fag, UIB Kavli`s forskningssenter for."— Utskrift av presentasjonen:

1 Smertebehandling og demens Smertebehandling og demens Bettina.Husebo@isf.uib.no Institutt for samfunnsmedisinske fag, UIB Kavli`s forskningssenter for demens Bergen Røde Kors sykehjem Bodø, 04.06.07

2 Hva er smerte?  Et varselsignal (deskriptivt)  Et stimulus (nevrofysiologi)  Et rop om oppmerksomhet (psykososialt)  Barndommens erfaringer (læring)  Hovedårsak for aktiv dødshjelp (etikk)  Et levebrød (økonomi)  Det pasienten sier gjør vondt (subjektivt)

3 Noen myter om smerte  Jeg har hatt så mye smerte, jeg tåler mye  Alvorlig sykdom, store skader gir alltid sterke smerter  Spedbarn har ikke smerter  Gamle må lære seg å leve med sine plager  Smertene er fysisk

4

5 „Smertetyper“  AKUTT  v/KREFT  KRONISK  Nociceptiv  Smertereseptorer stimuleres  Gikt, artritt,  muskelskjelett  Kreft  Postoperativ  Inflammatorisk  Nevropatisk  Lesjon/dysfunskon av nerver  Diabetisk polynevropati  Herpes zoster  Etter apopleksia cerebri  Viscerale smerte  Fra indre organer  Sympaticus  Parasympaticus

6

7 AKUTT KRONISK SMERTE Årsak Traume, akutt sykdom Diffust, vanskelig å identifisere TidsaspektKort Vedvarende, lengre enn 6 måneder Konsekvens Få: når årsaken blir adekvat behandlet Omfattende. Vedvarende plager, inaktivitet, isolasjon. Tap av: arbeid, selvfølelse, selvbilde. Medikament- og doktor-shopping Behandling Rettet mot årsaken. Hvile Rettet mot konsekvenser Aktivitet og trening Analgetika God effekt Hos noen god effekt – ofte problematisk MålsettingSmertefrihet Et liv – hvor smerten får underordnet betydning PrognoseGod Bra - om pasienten tilpasser seg situasjonen

8 Smerte - varsle eller være tålmodig? VARSLE:  Ny lokalisasjon  Presis lokalisering  Ny intensitet  Ny uro, ny ro  Mangelfull utredning  Mangelfull effekt av behandling VÆRE TÅLMODIG:  Velkjent lokalisasjon  Velkjent intensitet  Etter grundig utredning  Plager over lengre tid  Grundig planlagt behandling  Ikke spør om pasienten har vondt  Fokus på det som er positivt

9 HUSK: Smerte er aldri kun fysisk!

10 Smertebehandling MEN…  Underbehandling  Overdosering  Bevissthet  Balanse  Fall  Kumulasjon  Multifarmasi/ drug-drug  Bivirkninger

11 WHO`s smertebehandlingstrappe ”Perifere analgetika” Paracetamol, Celebra, Ibux, Novalgin ”SVAKE” OPIOIDER Paralgin forte, Nobligan, Aporex ”STERKE” OPIOIDER Morfin, Durogesic, Temgesic, Ketobemidon I II III + tilleggs- medikasjon! Tilleggsmedikasjon: 1.Laxantia 2.Anxiolytika 3.Kortison 4.Haldol 5.Antiepileptika 6.Antidepressiva (TCA)

12 WHO trappe I - Perifere Analgetika • Paracetamol • analgetisk, antipyretisk • max. 6g/døgn • OBS: levermatastaser, leversvikt, GI ubehag • Novalgin (Metamizol) • registreringsfritak • max. 6g/døgn • få bivirkninger (sjeldent agranulocytose) Antiflogistika (NSAD) Celebra, Ibux, Brufen, Voltaren etc Hemmer prostaglandinsyntese • Artrose, reumatoid artritt • Lokalt: Ibux gel, Orudis • Risiko: • Magesmerter, Ulcus, Diare • Hjertesvikt, Nyresvikt • max. i ca 3 uker

13 WHO trappe II - ”Svake Opioider” • Paralgin forte • (30mg kodein, 400mg paracet) • Paralgin major • (60mg kodein, 800mg paracet) • Aporex • (70mg dekstropropoksyfen, 400mg paracet) • Nobligan • (50-100mg tramadol) Bivirkninger  i likhet med andre opioid analgetika!!!  kvalme  munntørrhet  døsighet/ respirasjon  Obstipasjon  Avhengighet  Ikke langvarig bruk

14

15 Morfin Morfin  Det eldste smertestillende medikament  For 2000 år siden ble opium i Kina brukt til å lindre det meste  1820 ble morfin oppdaget av tysk apoteker  Uten morfin - ingen anestesi og få operasjoner  Ingen blir avhengig av morfin - dersom det benyttes for å lindre smerter og ikke for å oppnå rus

16 WHO trappe III - ”Sterke Opioider” Morfin (Dolcontin ret.)  12 timer (5,10,30,60,100,200 mg)  Morfin tbl (10,30 mg) – 4 timer  v/kreft Temgesic (Buprenorphin) -  (0.2,0.4mg sub.ling)  max.2.4mg pga. ceilingeffekt  mindre kvalme  mindre obstipasjon  + v/osteoporose/ - v/kreft NORSPAN (Buprenorphin plaster) Bivirkninger  i likhet med de andre opioid analgetika!!!  kvalme  munntørrhet  døsighet/ respirasjon  Obstipasjon  OBS:  Alt prøvd…  Depotpreparater  regelm. kontroller

17 Indikasjoner for Kortison  Co-analgeticum  Levermetastasering  Ascites  Kvalme  Redusert appetitt  Lymfødemer  Lymfangiosis carcinomatosa

18 Antidepressiva  Tricycliske (TCA) (Sarotex)  Skal ha effekt v/kronisk muskelsmerte og nevropati  Søvninduserende  OBS:  ikke v/eldre pga.kardiale bivirkninger!  Orthostatisk hypotensjon  Vektøkning  Trehet, munntørhet  SSRI (Cipramil)  Ingen analgetisk effekt

19 Antiepileptika  Pregabalin (Lyrica)/ Gabapentin (Neurontin)  Nevropatiske smerter  Post zoster neuralgi  Anxiolytisk  Søvninduserend  Munntørrhet, koordinasjonsproblemer  Vektøkning  Carbamacepin (Tegretol)  Fantomsmerte

20 Prinsipper rund smertebehandling  Så enkelt og kort som mulig  Så få medikamenter som mulig  helst oral, ikke injeksjon, ikke rektalt, helst en applikasjonsform  Tilstrekkelig dosering  Seponering av medikamenter med usikker virkning eller antatt bivirkning  OBS: avhengighet, muskelrelakserende  OBS: plaster  Vær alltid kritisk – pasienter reagerer individuelle

21 VIKTIG! VIKTIG! VIKTIG! VIKTIG  Tro pasienter med demens når de sier at de har vondt!  Når en dement pasient sier at han/hun ikke har smerte, men du ser typisk SMERTE ATFERD – så tro ham/hun IKKE!  Ingen kropp i smerte!

22 SAMARBEID

23

24 Outstanding nurse (green fingers)  Godt hode (competent)  Godt hjerte (compassionate)  Modig (can act on the spur of the moment” Jensen KP. Nursing Sci 1993;6:98-204

25 Demens – forebygge smerte  TENK: Aktivitet og trening  Morgengymnastikk eller dans  Gå på tur  Øvelser i sengen  TENK: Integrering  Pårørende, pleiepersonalet, frivillige  TENK: med bevegelser  Mer aktivitet - mindre smerte  TENK: 15-20 %  av muskelmassen forsvinner etter 4 uker i sengen

26 Når ingenting hjelper Når ingenting hjelper  Ikke injeksjoner  Vurder årsaken og sykehistorien på nytt  Oppvekst,  Erfaringer med sykdom, smerte, medikamenter, alkohol  Ubearbeidete livskriser og sorg  Ensomhet før døden  Hva skjer om smertene forsvinner?  Strategi for pasient, pårørende og personale  Prøv analgetika

27 Den som ignorerer placebo-effektens betydning  vennlighet  høflighet  tillit  forståelse  te  tabletter  antall/mengde  miljø  magi  entusiasme  engasjement  holdninger  respekt Lancet 1994;344:995-998 går glipp av minst 50% terapeutiske muligheter. Til placebo hører:

28


Laste ned ppt "Smertebehandling og demens Smertebehandling og demens Institutt for samfunnsmedisinske fag, UIB Kavli`s forskningssenter for."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google