Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Muntlig eksamen i programfagene i p i s a

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Muntlig eksamen i programfagene i p i s a"— Utskrift av presentasjonen:

1 Muntlig eksamen i programfagene i p i s a
23. April 2009 Del 2: Temaer som grunnlag for oppgaver, instruks til eleven og nivågruppering av vurderingskriterier

2 A. TEMA Politikk og menneskerettigheter: Politiske prosesser og institusjoner. Læreplanmål - diskutere massemedienes rolle som internasjonal aktør Materiale til eleven: Aftenposten, Gaza-krigen januar 2009: ”Israelske styrker inntok i dag Gaza by og drepte et ukjent antall palestinske militante, hovedsakelig fra Hamas, som av USA og andre regnes som en terroristorganisasjon” Al-Jazeera, januar 2009 ”Den israelske okkupasjonshæren har i dag videreført sin aggresjon mot Gaza by, der de martyriserte et visst antall palestinske motstandskjempere, mange av dem fra den islamistiske motstandsbevegelsen Hamas.” Lag forslag til instruks til eleven og/eller oppgave og eller vurderingskriterier på tre nivåer (jfr. evt. materiale i Del 1)

3 B. Politikk og menneskerettigheter: Internasjonale samarbeidsforhold og konflikter beskrive og vurdere internasjonale konflikt- og problemområder Materiale til eleven: Somalia i 2009 – levekår - Landet uten fungerende regjering, politistyrke og rettsvesen siden 1991 - Befolkningen er avhengig av klansystemene, og mer eller mindre offisielle islamske rettsystemer for å få beskyttelse. - Gjennomsnittsalder: 17,6 år (2002) - Spedbarnsdødelighet: 10,5 % (anslag 2008) - Gjennomsnittlig levealder: 50 år (anslag 2008)

4 Korrupsjonsindeks for noen land i Afrika
1 = verst. 10 = best Somalia1,0 Tsjad1,6 Dem. Rep. Kongo1,7 Sierra Leone1,9 Kenya 2,1 Liberia2,4 Libya2,6 Egypt2,8 Tanzania 3,0 Burkina Faso3,5 Tunis 4,4 Sør-Afrika 4,9 Botswana 5,8 Kilde: Transparency International / Apollon – Forskningsmagasin fra Universitetet i Oslo, 3/2008

5 Somalia - etter regjeringens sammenbrudd i 1991
Europeiske nasjoner bruker havområdene utenfor kysten til dumping av atomavfall UN official: "Somebody is dumping nuclear material here. There is also lead, and heavy metals such as cadmium and mercury - you name it." Tsunamien i 2005 skyllet hundrevis av lekkende gifttønner opp på strendene – og forårsaket sykdom og død i lokalbeolkningen. 2. Europeiske fiskere har plyndret Somalia for fiske-ressurser i landets nære havområder ”The local fishermen have suddenly lost their livelihoods.” ” If nothing is done, there soon won't be much fish left in our coastal waters.” Kilde: London Independent, 4. januar 2009

6 Somaliske pirater er moderne sjørøverne
Somaliske pirater er moderne sjørøverne. De er ikke fattigfolk som kaprer skip i fortvilelse over sin økonomiske og sosiale situasjon, skriver nyhetsbyrået DPA. De er nyrike som skal ha penger til de mest moderne bilene og mobiltelefonene. Kilde : NTB, Kaprerne sier selv at de kjemper for økonomisk og sosial rettferdighet. Men samtidig står det klart at sjørøveri er blitt en høyst lønnsom virksomhet, og at mange unge menn ser på skipskapringer som en vei til personlig rikdom og et liv i luksus. Sjørøveriet er i dag Somalias eneste vekstnæring, fastslår DPA. Kilde: NTB, Lag forslag til instruks til eleven og/eller oppgave og eller vurderingskriterier på tre nivåer (jfr. evt. materiale i Del 1)

7 C. Sosiologi og sosialantropologi: Sosialisering gjøre rede for tenkemåter i sosiologi og sosialantropologi og bruke dem til å forklare sosiale sammenhenger Materiale til eleven: Det finnes ingen adferd som i seg selv er kriminell - kriminell blir adferden først når det gis en lov som stempler adferden som straffbar. Og sett over tid vil man finne meget store variasjoner i hva som er straffbart. Ragnar Hauge (1996) Straffens begrunnelser, s. 21/22 Kriminalitet finnes ikke. Handlinger finnes, handlinger som ofte gis forskjellig mening innenfor forskjellige sosiale rammer. Handlinger, og den mening disse gis, er våre data. Nils Christie (2004) En passende mengde kriminalitet, Lag forslag til instruks til eleven og/eller oppgave og eller vurderingskriterier på tre nivåer (jfr. evt. materiale i Del 1)

8 D. Sosialkunskap: sosiale problemer
- definere begrepet sosiale problemer og bruke samfunns-vitenskapelige teorier til å analysere årsaker til problemene Materiale til eleven (neste bilde):

9 Sosiologi/lærings-teori
En rekke teorier som forsøker å forklare fram-veksten av anti-sosial adferd i befolkningen. De sos. teoriene legger vekt på miljøbetingelser og samfunns-utvikling. Når samfunnet faller fra hverandre, slik at det ikke blir samsvar mellom de ytre betingelsene for utvikling og de individuelle muligheter og idealer, blir samfunnet sykt, og hovedsymptomet er antisosial adferd. Vold og antisosialitet kan også forklares med at det fins under-kulturer hvor barn og unge knyttes til personer som bryter lover og utøver vold. Kriminaliteten formidles ved sosial læring, verken mer eller mindre. Miljøet tvinger og trener den oppvoksende slekt til å bryte normer og lover. Psykoanalyse I de psyko-analytiske teori-bygningene som skulle forklare antisosialitet, la man mest vekt på uheldige opp-vekstvilkår, og da især manglende tilknytning mellom barn og voksne omsorgs-givere. Påstanden her var at barn som ikke hadde opplevd en grunn-leggende tilknytning til voksne, ville mangle et virksomt forhold til forpliktende moralregler mot å påføre andre skade og smerte. Pedagogikk Dersom et barn har lærevanskeligheter med påfølgende lav selvfølelse, og det blir stigmatisert som dumt, kan det lede til antisosial utvikling, hevder pedagogene. Risikoen for en negativ utvikling øker når lære-vanskelighetene er oppstått i et ustrukturert hjemmemiljø. Når ingen følger opp hjemme, blir læringsprosessen forsinket, og leksene forblir ugjort, noe som i seg selv blir sett på som et grovt normbrudd i skolesammenheng. Det å falle ut av skolen øker faren for kollisjon med andre samfunns-instanser. Det er ikke dokumentert at kriminelle har lavere IQ enn lovlydige. Biologiske teorier Disse postulerer at antisosial adferd har sitt utspring i en medfødt hor-monell disposi-sjon som gjør at individet søker sterke stimuleringer. Det antas også av noen at det eksisterer en medfødt psykopati preget av høy impulsivitet, lav frustrasjons-terskel og ufølsomhet overfor det å skade andre. Lag forslag til instruks til eleven og/eller oppgave og eller vurderingskriterier på tre nivåer (jfr. evt. materiale i Del 1)

10 E. Samfunnsgeografi: Befolknings- og bosettingsgeografi finne fram til og gjøre rede for geografiske informasjonssystemer (GIS) og bruke GIS i arbeid med samfunnsgeografiske temaer definere sentrale demografiske begreper og beskrive hovedtrekk ved den demografiske overgangen i ulike land gjøre rede for global befolkningsutvikling og forklare og diskutere befolkningsendringer Materiale til eleven: Nettstedene som Globalis (www.globalis.no) og Census (http://www.census.gov/ipc/www/idb/) Lag forslag til instruks til eleven og/eller oppgave og eller vurderingskriterier på tre nivåer (jfr. evt. materiale i Del 1)


Laste ned ppt "Muntlig eksamen i programfagene i p i s a"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google