Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tradisjoner i endring Om kvinnelig omskjæring

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tradisjoner i endring Om kvinnelig omskjæring"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tradisjoner i endring Om kvinnelig omskjæring
Flyktninghelsetjenesten Des 2011 Alta kommune Flyktninghelseteamet

2 Alta kommune Flyktninghelseteamet
Kvinnelig omskjæring Hvor mange land i Afrika praktiserer omskjæring? 28 land. 130 millioner kvinner. 3 millioner jenter hvert år. 6000 jenter står i fare for å bli omskåret i dag. Hva vet dere om omskjæring av kvinner? Kvinnelig omskjæring er en gammel tradisjon i forandring. Flere og flere er i mot, men noen er også for, og ritualet gjennomføres fortsatt i mange land i verden. Omskjæring av jenter er farligere og langt mer omfattende enn omskjæring av gutter, og inngrepene kan ikke likestilles. I Norge er alle former for omskjæring forbudt. Også om det blir utført i utlandet. Både den som utfører og den som medvirker kan straffes med fengsel. Har også en avvergelsesplikt. Hvis man vet at en jente er i ferd med å bli omskåret. Alta kommune Flyktninghelseteamet

3 Alta kommune Flyktninghelseteamet
Land i Afrika der omskjæring praktiseres Egypt Mauritania Land utenfor Afrika Irak Kurdere Iran Kurdere og noen få andre Forente Arabiske Emirater De fleste i lokalbefolkningen India noen få muslimer Indonesia Malaysia Yemen (23%) Somaliere og noe lokalbef Mali Senegal Niger Gambia Tchad Sudan Eritrea Burkina Faso Guinea Nigeria Sierra Leone Elfenbens kysten Liberia Ghana Etiopia Sent.afr.rep. Kamerun Somalia Uganda Kongo Kenya Tanzania Skikken praktiseres både blant muslimer, kristne og andre trossamfunn, men er mest utbredt i muslimske land. Land i Afrika der omskjæring praktiseres Praksisen er primært utbredt i et belte tvers over Afrika rundt Sahara. Gul: Exicion/Sunna Lilla: Infibulasjon Skravert: Kun mindre del av befolkningen Infibulasjon praktiseres primært i: Somalia, Djibouti, Sudan, Eritrea, Etiopia, Nigeria og Mali. Land utenfor Afrika: Den Arabiske halvøy og landene omkring. Enkelte kurdiske folkegrupper i Iran og Irak. Indonesia (noen få muslimer) Malaysia (noen få muslimer) India og Pakistan. (noen grupper) Alta kommune Flyktninghelseteamet

4 Alta kommune Flyktninghelseteamet
Kvinnelig omskjæring Inngrepet skjer oftest når jentene er i alderen 5–14 år. Forskjellige typer omskjæring. Usterile forhold. Mange kvinner får store helseplager på grunn av omskjæring. I noen land kjønnslemlestes jenter før de er fem år, enkelte steder helt ned i spedbarnsalder. Inngrepet utføres vanligvis av lekfolk og under usterile forhold, men det utføres også av profesjonelt helsepersonell under gode hygieniske forhold. ca 10% av jentene/kvinnene som har kortsiktige komplikasjoner som blødninger, sjokk og infeksjoner, dør av komplikasjonene. Sunna, Infibulasjon, Forskjellig hvor mye som tas bort Alta kommune Flyktninghelseteamet

5 Akutte fysiske komplikasjoner:
Smerter Livstruende blødninger Smitterisiko Infeksjoner Urinstans Akutte fysiske komplikasjoner Mange dør under inngrepet. Klitoris dektomi. Fjerner indre kjønnslepper. Risiko for å kutte av store blodårer som forsyner beina. Blødning. Infeksjoner på grunn av urent utstyr. Alta kommune Flyktninghelseteamet

6 Komplikasjoner på lang sikt.
Smerter. Menstruasjons problemer. Opphopning av urin og menstruasjonsblod. Gjentatte urinveisinfeksjoner. Smerter ved samleie. Arrdannelser. Cyster. Fistula. Lekkasje av urin/avføring. Fødselskomplikasjoner. Komplikasjoner på lang sikt: smerte og vanskeligheter i forbindelse med vannlating (tar lang tid) gjentatte urinveisinfeksjoner, eventuelt nyreskader arrdannelse og dannelse av såkalt keloid (tjukke klumper av arrvev) som gjør hud og slimhinner mindre elastisk, mer utsatt for skader og skaper ubehag smerte når man sitter eller går og kronisk smerte i underlivet på grunn av infeksjoner i indre kjønnsoganer arrdannelser og tilstopning av kjertelutførselsganger kan føre til dannelse av cyster (blærer) som kan vokse seg til store svulster på størrelse med grapefrukt og eventuelt bli infiserte lekkasje av urin og/eller avføring grunnet fistler (unormale forbindelsesganger mellom urinblære og vagina og/eller endetarmen og vagina) Utstøtt pga. lukt. vanskelig eller umulig å utføre tilfredsstillende underlivsundersøkelser eller undersøkelser av urinveiene fordi man ikke kommer til med vanlige undersøkelsesteknikker Smerter ved samleie. Også for menn. Alta kommune Flyktninghelseteamet

7 Alta kommune Flyktninghelseteamet
Psykiske reaksjoner Kjønnslemlestelse medfører i mange tilfeller ekstreme smerter, som er ledsaget av tvang og fysisk vold fra barnets nærmeste. Smertene og opplevelsene fra inngrepet kan reaktiveres senere i livet i situasjoner som minner om kjønnslemlestelsen. - som i forbindelse med seksuell debut eller seksuell aktivitet, fødsel eller gynekologisk undersøkelse. Alta kommune Flyktninghelseteamet

8 Lov om kjønnslemlestelse
Kjønnslemlestelse av jenter har vært forbudt og straffbart i Norge fra Praksisen strider mot grunnleggende menneskerettigheter, og mot FNs kvinnekonvensjon og barnekonvensjon, artikkel 24. Alta kommune Flyktninghelseteamet

9 Alta kommune Flyktninghelseteamet
Film Hvorfor gjorde du det mamma? Alta kommune Flyktninghelseteamet

10 Alta kommune Flyktninghelseteamet
Tradisjoner Hva er tradisjoner? Hvilke tradisjoner har vi? Gode tradisjoner. Skadelige tradisjoner. Tanker etter filmen?? Hva er tradisjoner: Tradisjoner innebærer at noe blir gjentatt. For eksempel skikker som blir utført på barn i viss alder. Forskjellige folkeslag kan ha mange og ulike tradisjoner som de synes er viktig å videreføre. Noen tradisjoner er viktig å holde på fordi det gir en positiv identitetsfølelse (bekrefter hvem man er), og gir tilhørighet til en gruppe. Når man flytter til et nytt land kan det føles ekstra viktig å ta vare på tradisjoner. Hvilke tradisjoner har vi: Feiring av høytider som id, jul, 17. mai. Overgangsritualer for eksempel. Fra barn til voksen: konfirmasjon, ekteskap, skilsmisse Gode tradisjoner: Norge; Jul, dåp, påskefeiring, 17 mai… Andre land: Faste, ID, dåp, ritualer ved fødsel…. Respekt for andres tradisjoner. Alta kommune Flyktninghelseteamet

11 Skadelige tradisjoner
Tvangsekteskap Barneekteskap Scarification rituals. Dyp kutting Ringer rundt halsen. Omskjæring Jentebarn i Kina fikk bena snørt for å bli så små som mulig. Dette var en svært skadelig og smertefull tradisjon som ikke opphørte før over 50 år med holdningsendrende arbeid. Barneekteskap: Jenta på bildet øverst kommer fra Etiopia. Hun bleomskåret. Gift da hun var tolv år gammel. Hun var tretten da hun ble gravid, og kroppen hennes var enda ikke ferdig utviklet. Hun klarte ikke å føde barnet. Barnet døde. Ringer rundt halsen: Strekker halsen. Til slutt kan ikke nakken bære vekten av hodet. Alta kommune Flyktninghelseteamet

12 Alta kommune Flyktninghelseteamet
Tradisjoner Hvilke tradisjoner ønsker vi å videreføre til våre barn? Kan man endre på tradisjoner? Vi har snakket om gode tradisjoner og om skadelige tradisjoner. Viktig å tenke gjennom hva man ønsker å videreføre. Tradisjoner er i endring. Noen T videreføres og forblir uendret gjennom generasjoner, men de fleste endrer seg over tid fordi de blir påvirket av endringer i samfunnet. Det er ikke alltid folk vet hvorfor de holder ved like forskjellige tradisjoner. Det tar tid å endre tradisjoner. Eks: Kvinner i Norge har hatt en kvinnesakskamp for å endre på rollen som hjemmeværende til i dag hvor de fleste er utearbeidende. I Norge: Slå/straffe/ true barn Var vanlig/ akseptert før. ( 70 tallet Ris bak døra) I dag: Uakseptabelt og Forbudt å slå barn. Alta kommune Flyktninghelseteamet

13 Alta kommune Flyktninghelseteamet
Ulike grunner Hva er grunnen til at ritualet med omskjæring opprettholdes? Vi må være klar over at omskjæring ikke gjøres for å skade eller påføre smerte. Omskjæring er et uttrykk for omsorg og kjærlighet, og gjøres i beste mening. Kvinner i Afrika som gjør dette på sine barn ser på det som noe positivt og nødvendig for å sikre jentas framtid. Som Safiyas mamma sa: ”Dette er til det beste for deg” Tidligere hadde man lite kunnskap om skadene omskjæring påførte jenta. I dag vet man bedre. Allikevel er det noen som fortsetter å praktisere. Noen fordi de er redde for forandring. Noen fordi de føler press og ikke tør annet. Noen fordi de ikke har kunnskap. Kanskje fordi det ikke blir snakket om.. Selv i land hvor O er forbudt fortsetter tradisjonen i det skjulte. Det viser hvor vanskelig det er å endre tradisjoner. Hva er grunnen til at tradisjonen fortsetter i deres kultur? Alta kommune Flyktninghelseteamet

14 Alta kommune Flyktninghelseteamet
Ulike grunner. Forts. Religion. Bra/ hel/ riktig kvinne. Renhet/ Skjønnhet. Bevare Jomfrudom. Beskyttelse mot seksuelle lyster. Blir ikke gift. Skam for familien. Straff. Utstøtt av samfunnet. Kan ikke bli gravid/føde barn. Hva skjer hvis en kvinne ikke blir omskåret?? Religion: Ingen religion krever O av jenter. Hel/ riktig/ren kvinne: Ingen jenter blir mer moralske eller ”riktige” av å bli skåret i. Beskytte mot seksuelle lyster: Lysten sitter i hodet. (Forskning sier at dette ikke stemmer. Uomskårete kvinner et ikke mer uanstendige.) Blir ikke gift: Hva skjer hvis ingen kvinner blir omskåret? Hven skal mennene gifte seg med da? Kan ikke bli gravid/føde barn: -Uriktig: Omskjæring kan derimot føre til: Ufruktbarhet eller vanskeligheter med å bli gravid. Graviditet utenfor livmora på grunn av tette eggledere og/eller forandringer i livmora. Sosialt Press fra familie, venner Alta kommune Flyktninghelseteamet

15 Religion eller tradisjon?
Eldgammel tradisjon i forandring. 3000 år tilbake. Ingen religion krever omskjæring Fantes lenge før både kristendom og islam oppsto. Innført i Islam 742 år f.kr. En tradisjon i forandring. Flere og flere er imot, men noen er også for. Funnet spor i Egypt. Faraoenes kvinner var O. 742 år f.kr: 110 år etter at profeten døde. Tradisjonen er førkristen og førislamsk. Flere imamer, blant andre leder for Islamsk råd i Norge (IRN), Imam Senaid Kobilica, har imidlertid gått offentlig ut mot kjønnslemlestelse og sier at det ikke er noe som helst grunnlag i religionen. Alta kommune Flyktninghelseteamet

16 Alta kommune Flyktninghelseteamet
Den hellige boken…. ” It is Allah who has made for you the earth as a resting place and the sky as a canopy, and has given you shapes and made your shapes beautiful- (40:64) (Sitert av en Imam fra Saudi Arabia) Utdrag fra Koranen, oversatt til engelsk. Alta kommune Flyktninghelseteamet

17 Alta kommune Flyktninghelseteamet
Hadith Um Atiyyat al-Ansariyyah said: A woman used to perform circumcision in Medina. The Prophet (pbuh) said to her: Do not cut too severely as that is better for a woman and more desirable for a husband. Alta kommune Flyktninghelseteamet

18 Alta kommune Flyktninghelseteamet
Hvilke av våre tradisjoner ønsker vi å videreføre til våre barn? Hva om vi tar bort det som er skadelig, og fortsetter med resten av ritualet? AROP- Alternative Rites of Passages. Omskjæringsritualet handler om så mye mer enn bare selve inngrepet. Flere dagers ritual, gaver, fest, seremonier… Alta kommune Flyktninghelseteamet

19 Det jobbes aktivt i mange land i verden.
I mange land jobber myndighetene aktivt mot omskjæring, og flere land har innført forbud mot omskjæring de siste årene. I flere land har tallet på omskjæring gått ned Kenya, Eritrea, Mali og Nigeria. Men mye gjenstår, og mye foregår nå i det skjulte fordi det er forbudt. Med de konsekvenser dette medfører. Alta kommune Flyktninghelseteamet

20 Røde kors telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.
Tlf: Gir informasjon og hjelp hvis du: Trenger noen å snakke med Er bekymret for egen situasjon. Kjenner noen som står i fare for.. Alta kommune Flyktninghelseteamet

21 Alta kommune Flyktninghelseteamet
Kilder: Kvinner liv og helse. Veiledning for drift av samtalegrupper med kvinner fra land der kvinnelig omskjæring praktiseres OK-prosjektet. Kjønnslemlestelse(KL): En Veiviser. NKVTS.no Veileder om regelverk, roller og ansvar knyttet til kjønnslemlestelse. Q-1145 B. BLD og HOD. Handlingsplan mot kjønnslemlestelse BOL. Fra kunskap til handling. Håndbok om kjønnslemlestelse. 2005 R. Elise B. Johansen. OK Prosjektet. Alta kommune Flyktninghelseteamet


Laste ned ppt "Tradisjoner i endring Om kvinnelig omskjæring"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google