Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Reetablering, Organisering, Sikkerhet og Assistanse ROSA- fra 2005 – 2008 Unni Kiil Prosjektkoordinator ROSA.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Reetablering, Organisering, Sikkerhet og Assistanse ROSA- fra 2005 – 2008 Unni Kiil Prosjektkoordinator ROSA."— Utskrift av presentasjonen:

1 Reetablering, Organisering, Sikkerhet og Assistanse ROSA- fra 2005 – 2008 Unni Kiil Prosjektkoordinator ROSA

2 Hva skal jeg si noe om:  Kort presentasjon av ROSA  Noen tall  Case med kommentarer  Hva vi mener er viktige utfordringer

3 Kort presentasjon av ROSA

4 ROSA - Tiltak 10 i regjerings handlingsplan ”Stopp menneskehandel 2006-2009”  ROSA administreres av Krisesentersekretariatet og finansieres av Politi- og justisdepartementet  ROSA tilbyr bistand og beskyttelse til kvinner over 18 år som antas å være ofre for menneskehandel utnyttet i prostitusjon  Døgnåpen hjelpetelefon: 22 33 11 60

5 Hva skal ROSA gjøre? Mandatet:  ”koordinere et landsdekkende tilbud om trygge oppholdssteder og reetablering til ofre for menneskehandel”  ”veilede representanter for trygge oppholdssteder i deres arbeid for å følge opp ofre for menneskehandel”

6 Hva kan vi tilby kvinner vi møter?  Et trygt sted å bo på skjult adresse på et av landets 51 krisesentre for kvinner  Tilgang til personale med bred kunnskap om vold 24 timer i døgnet  Støtte, samtale og veiledning  Tilbud om juridisk veiledning med advokat  Tilgang til helsehjelp  Livsopphold  Norskundervisning  Tilbud om aktiviteter som gir innhold i hverdagen

7 Hva gjør ROSA  Tar i mot henvendelser på telefonen og mail  Tar i mot nye kvinner som ønsker hjelp  Skaffer kvinnen juridisk hjelp  Tar i mot nasjonale og internasjonale organisasjoner og myndighetspersoner  Holder foredrag ute nasjonalt og internasjonalt  Økonomisk ansvar for asylsøkere  Økonomisk ansvar for reflektanters ekstrautgifter  Deltar i referanse – og ansvarsgruppemøter  Veileder og informerer krisesenteransatte  Rapporterer til Justisdepartementet

8 Noen tall

9 Antall kvinner som har tatt i mot hjelp fra ROSA

10 Forholdet mellom antallet henvendelser og antallet som tar i mot hjelp

11 Alder på kvinner i ROSA 2006 og 2007

12 Kvinnenes nasjonalitet i 2006 og 2007  Thailand  Sudan  Somalia  Sierra Leone  Romania  Polen  Nigeria  Nepal  Brasil  Albania  Liberia  Kongo  Kina  Kenya  Ghana  Gambia  Etiopia  Eritrea  Burundi  Bulgaria  Bangladesh  Angola  Ungarn  Uganda  Russland  Moldova  Makedonia  Litauen  Kosovo  Kamerun  Iran  Irak  Hviterussland  Elfenbenskysten

13 HVEM REKRUTTERTE KVINNENE TIL PROSTITUSJON? Erfaringer fra ROSA - Kjærester - Ektemenn - Familie - Venninner - Bekjente - Andre

14 4 eksempler  En kvinne fra Øst-Europa  En kvinne fra Nigeria  En jente fra Nigeria

15 Case 1 Øst-Europa Rekruttert av kjæreste Rømte etter 3 år Søkt asyl Opphold på humanitær Grunnlag i Norge Illustration

16 Case 2 Vest-Afrika Rekruttert av venninne Prostituert i Spania og Norge Avslag på asyl Returnert Spania Sannsynlig retraffikert Illustrasjonsfoto

17 Case 3 Nord-Afrika  Solgt og tvunget ut i Prostitusjon av ektemann - Mindreårig barn vært med henne gjennom flere land i Europa - Fått opphold på humanitært grunnlag

18 Hva kvinnene forteller om reisen til Norge  Kvinner fra Øst-Europa kommer Ofte med bil eller buss gjennom Europa  Kvinner fra Nigeria kommer ofte via Italia eller Spania  Kvinner fra Øst-Europa kommer ofte med en kjæreste eller venninne  Kvinner fra Nigeria kommer ofte med en ”snill rik dame”, ”en snill prest” eller ”en helt tilfeldig snill person på flyplassen”

19 Hvordan kvinnene kom i kontakt med ROSA

20 Opphold - refleksjonsperiode  Midlertidig opphold i inntil 6 måneder  Arbeidstillatelse

21 Opphold Refleksjonsperiode Vilkår 1. Indikasjoner på menneskehandel 2. Holdepunkter for at vedkommende er innstilt på å motta hjelp

22 Opphold Refleksjonsperiode Hvem? - I utgangspunktet de som ikke har lovlig opphold i landet - EU/EØS-borgere og utlendinger med visum utstedet av et annet Schengen land

23 Opphold Midlertidig arbeids- og oppholdstillatelse i ett år med rett til fornyelse - Utlendingen har vært offer for menneskehandel, men har brutt med miljøet bak menneskehandelen - Utlendingen har politianmeldt - Politiet etterforsker saken - Politiet anser utlendingens tilstedeværelse nødvendig

24 Tiltak i Norge  ROSA  ”Hvisk” – prosjekt/hotline – Redd Barna  Prostitusjonsenhetene tilført ekstra midler – øremerkes tiltak for å få kvinnen ut av prostitusjon  Eget prosjekt i Politidirektoratet: Koordineringsenhet mot menneskehandel  Egen politienhet (Stop-gruppen) i oslo. 13 etterforskere som kun etterforsker saker relatert til menneskehandel

25 Norge – konvensjoner og handlingsplaner  3 handlingsplaner mot menneskehandel  Ratifisert FN- konvensjonen mot organisert kriminalitet og tilleggsprotokollen mot menneskehandel (Palermoprotokollen)  Ratifisert Europarådets konvensjon i mai i år

26 Europarådets konvensjon mot menneskehandel  Hovedtrekk:  Landene skal forplikte seg til å gi bistand til utsatte for menneskehandel  Refleksjonsperiode på minst 30 dager  Muligheter for oppholdstillatelse til ofrene på humanitært grunnlag, ikke bare for de som samarbeider med politiet  Et system for styrket internasjonalt samarbeid og en uavhengig overvåkingsmekanisme  I kraft fra 1. mai 2008

27 Hvordan gi kvinner muligheter til å komme fri fra prostitusjon/menneskehandel  Tilgang til presis informasjon om hjelpetiltak  Muligheter for å utforske det kvinnene har gått igjennom og gjennom dette bygge opp et nytt selvbilde  Muligheter for tilgang til arbeid, utdanning/opplæring

28 Hvordan redusere menneskehandel og prostitusjon?  Menneskehandel er et globalt anliggende. Derfor nødvendig med samarbeid mellom organisasjoner og myndigheter, mellom de forskjellige lands myndigheter  Trygt bosted og program for rehabilitering  Muligheter for opphold  Program for trygg retur  Tiltak for å redusere markedet (kriminalisering, styrke politietterforskning)

29 Og hvordan få menn til å slutte å kjøpe sex? Kriminalisering av kunden i prostitusjon vil 1. Bidra til holdningsendringer 2. Begrense nyrekruttering av kjøpere 3. Bidra til styrking av tiltak for kvinner i prostitusjon 5. Gi sterke signaler om at i Norge er ikke kvinners kropper til salgs 6. Overføringsverdi til andre land

30  ROSA 22 33 11 60 Storgata 11 0155 Oslo stopp.kvinnehandel.no


Laste ned ppt "Reetablering, Organisering, Sikkerhet og Assistanse ROSA- fra 2005 – 2008 Unni Kiil Prosjektkoordinator ROSA."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google