Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forelesninger over fast eiendoms rettsforhold Endre Stavang

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forelesninger over fast eiendoms rettsforhold Endre Stavang"— Utskrift av presentasjonen:

1 Forelesninger over fast eiendoms rettsforhold Endre Stavang

2 Utgangspunkter Rettsreglene tar som hovedregel sikte på å klargjøre grensene slik at eiendommen blir definert todimensjonalt. Unntak er særlig bygninger og matrikulert anleggseiendom. Langs bakken er grensene på land normalt fastsatt helt konkret og på ulovfestet grunnlag, mens vassdragsloven har deklaratoriske regler.

3 Hensyn Klare grenser gjør det lettere å overvåke ressursutnyttelsen, det er enklere å stenge folk ute enn å passe på dem. Jo større verdier eiendommene rommer, desto mer er det å vinne på klare grenser. I pressområder er grunnrenten høyere, og det slår ut i gjennomgående klarere grenser.

4 Grenser mellom faste eiendommer
På land knytter oppmerksomheten seg til vurderingen av bevismidlene, slik som merker, gjerder og ulike dokumenter, samt hensiktsmessighetsbetraktninger og etterfølgende omstendigheter. For vassdrag og saltvann, se vassdragsloven §§ 2 til 4 (djupål = den dypeste renne i vassdraget).

5 Strandretten Marbakken er den generelle eiendomsgrense, men strandeieren har visse rettigheter utenfor også, slik som: Tilflottsrett Utfyllings- og utbyggingsrett Rett til å sjenere utøvelse av allemannsrett Rett til laksefiske Rett til utnyttelse av tang og tare

6 Oppover og nedover Må skille mellom rett til å stenge andre ute og egen rett til utnytting I undergrunnen en slags okkupasjonsrett, jf. Rt s og Rt s Se imidlertid vannressursloven § 44. Oppover kan vel mange spørsmål løses med utgangspunktet i prinsippene for tålegrenser i grannelova.

7 Eiendomsinformasjon To lover, ett informasjonssystem (?) Betydning
Matrikkellova Tinglysingsloven Betydning Handel Kreditt Skatt

8 Matrikkellova Mål: pålitelig og effektivt grunnlag for transaksjoner i fast eiendom, for offentlig administrasjon og for bruk og vern av det fysiske miljøet i det hele. Matrikkels- og tinglysningdata skal utfylle hverandre. Eksisterende eiendom som ikke tidligere er kartlagt, bør på sikt bli målt og merket på lik linje med annen eiendom. Oversikt over innholdet i loven.


Laste ned ppt "Forelesninger over fast eiendoms rettsforhold Endre Stavang"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google