Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fast eiendom Forelesninger over fast eiendoms rettsforhold Endre Stavang.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fast eiendom Forelesninger over fast eiendoms rettsforhold Endre Stavang."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fast eiendom Forelesninger over fast eiendoms rettsforhold Endre Stavang

2 Utgangspunkter  Rettsreglene tar som hovedregel sikte på å klargjøre grensene slik at eiendommen blir definert todimensjonalt. Unntak er særlig bygninger og matrikulert anleggseiendom.  Langs bakken er grensene på land normalt fastsatt helt konkret og på ulovfestet grunnlag, mens vassdragsloven har deklaratoriske regler.

3 Hensyn  Klare grenser gjør det lettere å overvåke ressursutnyttelsen, det er enklere å stenge folk ute enn å passe på dem.  Jo større verdier eiendommene rommer, desto mer er det å vinne på klare grenser. I pressområder er grunnrenten høyere, og det slår ut i gjennomgående klarere grenser.

4 Grenser mellom faste eiendommer  På land knytter oppmerksomheten seg til vurderingen av bevismidlene, slik som merker, gjerder og ulike dokumenter, samt hensiktsmessighetsbetraktninger og etterfølgende omstendigheter.  For vassdrag og saltvann, se vassdragsloven §§ 2 til 4 (djupål = den dypeste renne i vassdraget).

5 Strandretten  Marbakken er den generelle eiendomsgrense, men strandeieren har visse rettigheter utenfor også, slik som: (i) Tilflottsrett (ii) Utfyllings- og utbyggingsrett (iii) Rett til å sjenere utøvelse av allemannsrett (iv) Rett til laksefiske (v) Rett til utnyttelse av tang og tare

6 Oppover og nedover  Må skille mellom rett til å stenge andre ute og egen rett til utnytting  I undergrunnen en slags okkupasjonsrett, jf. Rt. 1959 s. 1198 og Rt. 1998 s. 251. Se imidlertid vannressursloven § 44.  Oppover kan vel mange spørsmål løses med utgangspunktet i prinsippene for tålegrenser i grannelova.

7 Eiendomsinformasjon  To lover, ett informasjonssystem (?)  Matrikkellova  Tinglysingsloven  Betydning  Handel  Kreditt  Skatt

8 Matrikkellova  Mål: pålitelig og effektivt grunnlag for transaksjoner i fast eiendom, for offentlig administrasjon og for bruk og vern av det fysiske miljøet i det hele.  Matrikkels- og tinglysningdata skal utfylle hverandre.  Eksisterende eiendom som ikke tidligere er kartlagt, bør på sikt bli målt og merket på lik linje med annen eiendom.  Oversikt over innholdet i loven.


Laste ned ppt "Fast eiendom Forelesninger over fast eiendoms rettsforhold Endre Stavang."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google